Процедура за изчистване на вноса на хранителни продукти, food raw materials, and animal feed in Nigeria CLEARANCE PROCEDURE OF IMPORTED FOOD, ХРАНИТЕЛНИ СУРОВИНИ, AND ANIMAL FEED IN NIGERIA snapshot of the clearance procedure of imported food, food raw materials and animal feed in Nigeria. General These Guidelines are for the interest of the general public and in particular, вносители на завършен насипни храни, хранителни суровини и храни за животни в Нигерия. Необходимо е да се подчертае, че, не храненето на животните, трябва да бъде произведено, внесен, изнесени, рекламиран, продаден, разпространява или използва в Нигерия, освен ако не е било регистрирано в съответствие с разпоредбите на Закона за NAFDAC ОСП N1 (LFN) 2004, други свързани с тях законодателство и придружаващите ги насоки. Също така е необходимо да се подчертае, че не готовите насипни храни и / или хранителни суровини трябва да бъдат внесени, без да получи разрешение за внос. Step I Payment The applicant is required to make payment of the prescribed tariff. Step II Documentation for First Endorsement Lex Artifex Law Office provides importers with legal representation and compliance services in Nigeria. Следните документи се изискват за процедурата за уравняване на вноса на хранителни продукти, food raw materials, and animal feed in Nigeria: Valid NAFDAC Permit Single Goods Declaration (SGD) Form Commercial invoice Pre-Arrival Assessment Report ( НЯКОЛКО ) Form M Bill of Lading/Airway Bill Packing List Form C-30 Photocopy of payment advice Evidence of current product registration with NAFDAC Original copy of the Certificate of Analysis Original copy of Radiation Analysis Certificate (за месо & месни продукти, мляко & млечни продукти, риба & рибни продукти) Оригинално копие на сертификат за растителна защита (За продукти от растителен произход) Доказателство за Здравен сертификат (Издава и одобрени от контролния орган в страната на произход) Оригинално копие на CRIA (Чисто доклад от извършената проверка и анализ) за продукти, идващи от Китай. Писмо за гаранция, която посочва, че продуктът(s) ще се възстановява, ако се устаноSGD незадоволително. Адресът на склад, в която продуктът ще се съхраняват. Доказателства за плащане на Агенцията. Писмо за въвеждане с копие от личната карта на представителя на фирмата. Местна поръчка от притежателите на разрешение / одобрение. Step III First Endorsement 4.1.Upon satisfactory vetting of the application and accompanying documents, Единния Декларация Стоките Формуляра (SGD) се дава на Първата утвърждаване. Step IV Joint Inspection of Consignment 5.1. Съвместна проверка нс пратката се извършва от NAFDAC и други съответни организации на правителството. Step V Second Endorsement 6.1. Представителят на компанията е длъжна да възсхранителни суровинисъства на всички документи, представени за Първа Одобрение. Това трябва да бъде придружено с доклада на съвместно международно инспектиране и проба на продукта (s) в съответствие с приложимите насоки за вземане на проби за проверка на Агенцията. Step VI Release of consignment 7.1. При задоволяващо проверка на извадка от документи и продукти за целите и храна за животни в Нигериярение, Единната Стоките Декларация формуляр е даден втори поръчителство, които е освобождаването на пратката по отношение на вносителя. Tariff The tariff is as prescribed. IMPORTANT POINTS TO NOTE The imported products can only be marketed and used after a satisfactory Laboratory evaluation. Сроковете за различните процеси включват; оценка на разходите и издаване на Плащане Съветите са Ten (10) minutes Issuance of the first endorsement is Thirty (30) minutes Physical inspection as determined by the Joint Task Force is Two (2) hours Issuance of the second endorsement is Fifteen (15) minutes Note that the timeline for processing is suspended when there is a compliance directive and resumes when the applicant complies and communicates compliance to the Agency. В случай на доклад незадоволително лабораторен анализ, пратката е на изчакване. Това може да е за унищожаване или за по-нататъшно разследване, което може да включва повторно тестване от Агенцията и / или независимата лаборатория. Процедура за оформяне на вноса на хранителни продукти, food raw materials, and animal feed in Nigeria

Процедура за изчистване на вноса на хранителни продукти, хранителни суровини, и храна за животни в Нигерия

Процедура за изчистване на внос на храни, ХРАНИТЕЛНИ СУРОВИНИ, За хора и животни в Нигерия

Lex Artifex LLP, адвокатска кантора в Нигерия, въведе F&D Helpdesk за подпомагане на физически лица и фирми, които участват в производството, разпределение, износа и вноса на регулирани храни и лекарства продукти в изпълнението на изискванията, определени от Националната агенция на Нигерия за храните и лекарствата за администриране и контрол ("NAFDAC"). Тази публикация е моментна снимка на процедурата за уравняване на вноса на хранителни продукти, хранителни суровини и храна за животни в Нигерия.
 1. Общ

  • Тези насоки са за интереса на широката общественост и по-специално, вносители на завършен насипни храни, хранителни суровини и храни за животни в Нигерия.
  • Необходимо е да се подчертае, че, не храненето на животните, трябва да бъде произведено, внесен, изнесени, рекламиран, продаден, разпространява или използва в Нигерия, освен ако не е било регистрирано в съответствие с разпоредбите на Закона за NAFDAC ОСП N1 (LFN) 2004, други свързани с тях законодателство и придружаващите ги насоки.
  • Също така е необходимо да се подчертае, че не готовите насипни храни и / или хранителни суровини трябва да бъдат внесени, без да получи разрешение за внос.

Етап I

 1. плащане

  • Заявителят е длъжен да направи платена тарифа.

Стъпка II

 1. Документация за Първа Одобрение

  • Lex Law Office Artifex предвижда вносители с правно представителство и спазване услуги в Нигерия.
 • Следните документи се изискват за процедурата за уравняване на вноса на хранителни продукти, хранителни суровини, и храна за животни в Нигерия:
  • Важи NAFDAC Разрешение
  • Единични Стоките Декларация (SGD) форма
  • Фактура
  • Преди пристигането на Доклад за оценка ( НЯКОЛКО )
  • Форма M
  • Товарителница / Airway Bill
  • Списък на опаковката
  • Форма С-30
  • Фотокопие на плащане съвети
  • Доказателство за актуална регистрация на продукти с NAFDAC
  • Оригинално копие на сертификат за анализ,
  • Оригинално копие на радиация анализно свидетелство (за месо & месни продукти, мляко & млечни продукти, риба & рибни продукти)
  • Оригинално копие на сертификат за растителна защита (За продукти от растителен произход)
  • Доказателство за Здравен сертификат (Издава и одобрени от контролния орган в страната на произход)
  • Оригинално копие на CRIA (Чисто доклад от извършената проверка и анализ) за продукти, идващи от Китай.
  • Писмо за гаранция, която посочва, че продуктът(с) ще се възстановява, ако се установи незадоволително.
 • Адресът на склад, в която продуктът ще се съхраняват.
 • Доказателства за плащане на Агенцията.
 • Писмо за въвеждане с копие от личната карта на представителя на фирмата.
 • Местна поръчка от притежателите на разрешение / одобрение.

Стъпка III

 1. Първо Одобрение

4.1.При задоволяващо проучване на заявлението и придружаващите документи, Единния Декларация Стоките Формуляра (SGD) се дава на Първата утвърждаване.

Стъпка IV

 1. Съвместна проверка на консигнация

5.1. Съвместна проверка на пратката се извършва от NAFDAC и други съответни организации на правителството.

Етап V

 1. Второ Одобрение

6.1. Представителят на компанията е длъжна да възстанови присъства на всички документи, представени за Първа Одобрение. Това трябва да бъде придружено с доклада на съвместно международно инспектиране и проба на продукта (с) в съответствие с приложимите насоки за вземане на проби за проверка на Агенцията.

етап VI

 1. Освобождаване на пратка
7.1. При задоволяващо проверка на извадка от документи и продукти за целите на Втората Одобрение, Единната Стоките Декларация формуляр е даден втори поръчителство, които е освобождаването на пратката по отношение на вносителя.
 1. тарифа

  • Тарифата се, както е предписано.
 2. Важни точки да се отбележи,

  • Внесените продукти могат да бъдат предлагани на пазара и да се използват след задоволителна оценка Лаборатория само.
  • Сроковете за различните процеси включват;
   • оценка на разходите и издаване на Плащане Съветите са Ten (10) минути
   • Issuance of the first endorsement is Thirty (30) минути
   • Физическа инспекция, определена от Съвместната работна група е Двама (2) часа
   • Издаване на втория Потвърждението е Петнадесет (15) минути
  • Имайте предвид, че сроковете за обработка е спряно, когато има директива за съответствие и се подновява, когато кандидатът отговаря и комуникира спазване на Агенцията.
  • В случай на доклад незадоволително лабораторен анализ, пратката е на изчакване. Това може да е за унищожаване или за по-нататъшно разследване, което може да включва повторно тестване от Агенцията и / или независимата лаборатория.

Процедура за оформяне на вноса на хранителни продукти, хранителни суровини, и храна за животни в Нигерия

 

ЗА LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP е прозореца за производителите, износители, и дистрибутори на регулираните за храните и лекарствата, които търсят продукти за лицензиране в Нигерия и да търсят достъп до нигерийски пазар. Ние сме едно гише за правни услуги за привеждане в съответствие и комплексна проверка в Нигерия. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
За да научите повече за храна на Lex Artifex на LLP & Лекарство (F&д) Helpdesk и как можем да ви помогнем с уравняване на вноса на хранителни продукти, хранителни суровини, и храна за животни в Нигерия, моля пишете: lexartifexllp@lexartifexllp.com; обадете се +234.803.979.5959.