Cost of Trademark Registration in Nigeria COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) и опитите им да защитят правата на интелектуална собственост (правата върху интелектуалната собственост) когато се прави бизнес в или с Нигерия. Тази публикация дава моментна снимка на разходите за регистрация на търговската марка в Нигерия.  Всички такси са в щатски долари ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (щатски долар) 1 Preliminary search for word mark 59 2 Preliminary search for design/drawing/logo 99 3 Preliminary search for each additional class of design/logo 69 4 Заявление за регистрация на търговска марка / марка на услуга 399 5 Application for registration for each additional class 299 6 Claiming convention priority NA 7 Заявление за подновяване 299 8 Наказание за края на подновяване на търговска марка / марка на услуга 229 9 Преглед на отказа търговска марка 599 10 Application for Assignment of a trademark 299 11 Наказание за късна регистрация на търговска марка възлагане 229 12 Registration of registered user of trademark 229 13 Certificate of registration and transmission of certificate 229 14 Заверено копие от удостоверение за подновяване 199 15 Certified True Copy (CTC) of every other form or entry on the register 99 16 Cancellation of registered trademark 229 17 Restoration of trade/service mark 299 18 Correction and modification of registered trademark particulars 129 19 Reclassification of trademark 229 20 Становище относно възражение 229 21 Кандидатстване за опозиция 799 22 Отговор на опозицията 799 23 Application for cancellation for non-use 399 24 Preparing and filing of statutory papers 199

Разходите за регистрация на търговската марка в Нигерия

РАЗХОДИ ЗА МАРКА РЕГИСТРАЦИЯ В НИГЕРИЯ

Lex Artifex LLP, един Този за интелектуалната собственост на фирма в Нигерия въведе IP информационното бюро за подпомагане на бизнеса в защита на интелектуалната си собственост (IP) и опитите им да защитят правата на интелектуална собственост (правата върху интелектуалната собственост) когато се прави бизнес в или с Нигерия. Тази публикация дава моментна снимка на разходите за регистрация на търговската марка в Нигерия.
Всички такси са в щатски долари ($) и са включени всички държавни такси и / или адвокатски хонорари.

S / N

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ТАКСИ $ (щатски долар)
1
2
Търсене на Търговско наименование
За всеки допълнителен клас
79
49
3
4
Търсене на проектиране / чертеж / лого
За всеки допълнителен клас
99
79
5
6
Заявление за регистрация на търговска марка / марка на услуга
За всеки допълнителен клас
299
199
7
Искане на приоритет конвенция
Не е приложимо
8
9
Заявление за подновяване
За всеки допълнителен клас
399
299
10
11
Наказание за края на подновяване на търговска марка / марка на услуга
За всеки допълнителен клас
499
399
12
Преглед на отказа търговска марка
599
13
14
Заявление за присвояване
За всеки допълнителен клас
299
199
15
16
Наказание за късна регистрация на търговска марка възлагане
За всеки допълнителен клас
399
329
17
18
19
Заявление за лиценз
За всеки допълнителен клас
Изготвяне на Инструмент за лицензиране
299
199
229
20
Регистрация на регистриран потребител на търговска марка
299
21
Удостоверение за регистрация и предаване на удостоверението
299
22
Заверено копие от удостоверение за подновяване
199
23
Заверено копие от всяка друга форма или вписване в регистъра
129
24
25
Корекция и / или модификация на регистрираните данни
За всеки допълнителен клас
179
129
26
27
Ново класиране на марка
За всеки допълнителен клас
229
199
28
Становище относно възражение
229
29
30
Кандидатстване за опозиция
За всеки допълнителен клас
399 – 799
399
31
32
Отговор на опозицията
За всеки допълнителен клас
399 – 799
399
33
Молбата за заличаване за неизползване на марката
399
34
Отговор на действия за анулиране за неизползване на марката
399
35
Превод такса (на 100 чужди думи на английски език)
19

ЗА LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP, а адвокатска кантора в Нигерия, предлага пълен набор от търговска марка, патент, и промишлени услуги за подготовка и прокуратурата дизайн на приложения. Нашият екип се състои от IP Адвокати & Юристи, които се специализират в предлагането на пазара на интелектуална собственост и прилагането на правата върху интелектуалната собственост. Lex Artifex LLP е лицензиран от нигерийски IP служба.
За да научите повече за IP информационното бюро и как можем да ви помогнем с IP услуги в Нигерия, моля пишете: lexartifexllp@lexartifexllp.com; обадете се +234.803.979.5959.
Има екип интелектуална Lex Artifex на LLP

Разходите за регистрация на търговската марка в Нигерия