Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria Lex Artifex LLP, адвокатска кантора в Нигерия, е въвела по прехрана & Лекарство (F&D) Helpdesk за подпомагане на физически лица и фирми, които участват в производството, разпределение, износа и вноса на регулирани храни и лекарства продукти в изпълнението на изискванията, определени от Националната агенция на Нигерия за храните и лекарствата за администриране и контрол ("NAFDAC"). Below is the Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria. FRUIT JUICE AND NECTAR REGULATIONS OF NIGERIA ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. Обхват 2. забрана 3. Definitions/Composition of fruit juices, нектар и плодово пюре 4. Органолептични 5. Използване и граници на хранителни добавки 6. Максимални Граници на замърсителите в плодови сокове и нектари 7. Labeling 8. Име на плодов сок, за да се посочи естеството и т.н.. 9. List of Ingredients. 10. Penalty. 11. конфискация. 12. Интерпретация 13. Отмяна на плодов сок и регламенти Нектар 2018 14. Цитат 15. Schedules Commencement: В изпълнение на правомощията, предоставени на Управителния съвет на Националната агенция за храните и лекарствата за администриране и контрол (NAFDAC) раздели 5 and 30 на NAFDAC Закона Cap N1 LFN 2004 и раздел 12 на производителите на храни, Наркотици и изделия от тях (Регистрация, И т.н.) Закон Cap F33 LFN 2004 и на всички правомощия ще създадат възможност, че името, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА храните и лекарствата И КОНТРОЛ с одобрението на уважаемия министъра на здравеопазването се прави следните регламенти:- Scope These Regulations shall apply to fruit juice and nectar products manufacturОпределения / Състав на плодови соковеd distributed or used in Nigeria. Prohibition No fruit juice or nectar shall be manufactured, внесен, изнесени, рекламиран, продадените разпространява или използва в Нигерия, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations. Никой не може да произведе, внос, износ, рекламирам, продажба, разпространява или използва по всяко плодов сок или нектар, който съдържа нехранителни подсладители, без одобрението на Агенцията. Плодовите сокове могат да съдържат захар, invert sugar or dextrose and any food additives. Плодове сок не трябва да съдържа нехранителни подсладители ако не е одобрена от Агенцията. Definitions/Composition of fruit juices, nectar and fruit puree Definitions and compositions of fruit juices, нектар и плодово пюре се, както е предвидено в Приложение "А" към настоящия правилник. органолептичните свойства. Продуктът има характерен цвят, аромат и вкус на плодов сок. природните компоненти на летливи сок, могат да бъдат възстановени и да е сок, получен от един и същи вид на плодовете, от които са били отстранени природни компоненти летливи сок. Use and limits of food additives The use and limits of any food additives in the manufacture of fruit juice and nectar shall be as approved by the Agency and as indicated in Schedule “D”. Maximum Limits of contaminants The maximum limits of contaminants in fruit juices and nectars shall comply with the limits as provided in Schedule “E” to these Regulations. 7. Labelling Fruit juices and nectars shall be labelled in accordance with the Pre-packaged Food (Етикетиране) Регламенти 2018. Присъстващият процент плодово съдържание, трябва да са декларирани в списъка на съставките на етикета нСписък на съставките Не етикетиране на напитки, определен в този правилник, се поставя думата "плодов сок", освен ако съдържанието на плодове е, както е предвидено в Приложение C. Не етикетиране на напитки, определен в този правилник, се поставя думата "плодова напитка", освен ако съдънаказаниеието на плодов сок е не по-малко от 5 на сто . Name of fruit juice to indicate the nature The name of every fruit juice shall indicate the accurate nature, Когато името е установена за плодови сокове в тези реглдменти, такова име се използва, Където не съществува общо име за плодови сокове, an appropriate descriptive name shall be uи, при условие че, нито един продукт не бъде назован пие сок от плодове, А въведен или нереален име може да се използва, при условие, че името не е подвеждащо и се придружава от подходящо описателен, В случай на комбинация от две или повече плодови сокове, Името на соковете от порядъка на преобладаване на тегло или думата "плодове" се обявява върху опаковката, and In case of a single fruit juice or a combination of two or more fruit juices, всеки от които са изработени от концентрат(s), думите "от концентрат(s)", следва думата "сок(s)" в името на(s) на такъв сок(s) когато се декларират върху опаковката. List of Ingredients. Пълен списък на съставките, използвани при изготвянето на всички използвани плодови сокове, се обявява върху етикета в низходящ ред на присъстващите пропорционално, освен в случай на дехидратиран плодов сок, предназначени за възстановяване чрез добавяне на подходящо количество на питейна вода, в кой случай, съставките могат да бъдат изброени в реда на съотношението във възстановения продукт, при условие че списъкът на съставките се оглавява от израз като "съставки, след разтваряне". 10. Penalty. Всяко лице, което наруши някоя от разпоредбите на тези регламенти, е извършил престъпление и подлежи на осъждане. В случай на : (a) индивидуален, на лишаване от свобода за срок не по-дълъг от една година или с глоба в размер не по-дълъг 50,000 или и за двете, като лишаване от свобода и глоба; and (b) юридическо лице, да плати глоба в размер N100, 000. (2) Когато нарушението съгласно тези наредби е извършено от юридическо лице, фирма или друга асоциация на лицата на всеки:- (a) директор, мениджър, секретар или други подобни служители на корпоративни тялото; or (b) съдружник или служител на фирмата или (c) попечител на съответния орган; or (d) ангаилиирано в управлението на делата на сдружението лице; or (e) лице, което е имало претенции да действа в качеството, посоинвертна захар или декстроза и всички хранителни добавки) на настоящия регламент,, е поотделно за виновен в извършването на това престъпление и може да бъде преследбано и наказани за това престъпление по същия начин, както ако той трябваше сам извършил престъплението, освен ако докаже, че действието или бездействието, представляваща извършено нарушението без негово знание, съгласие или съучастие. Отнемането на постановена (1) Едно лице е осъдено за престъпление съгласно тези наредби губи на Федералното правителство- (a) актив или собственост съставни произхождащи от или получени, directly or indirectly, в резултат на престъплението; (b) any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) В тази секция, "proceeds" озпряко или косвено свойство получени или получени, directly or indirectly, чрез извършването на престъплението. Interpretation In these Regulations, освен ако контекстът не изисква друго; "Агенция" означава Националната агенция за храните и лекарствата за администриране и контрол: “Fruit juice” means the unfermented but fermentable liquid obtained from the edible part of sound, достатъчно узрели и пресни плодове или плодов поддържа в добро състояние, с подходящи средства, включително повърхностна обработка след прибиране на реколтата се прилага в съответствие с приложимото предоставянето на Codex Alimentarius Комисията. “Concentrated fruit juice” means the product that complies with the definition given in Regulation 12 (2) по-горе, с изключение на вода е физически отстранява в количество, достатъчно да повиши нивото Brix до стойност поне 50% по-голяма от стойността по Брикс, създаден за приготвения сок от същите плодове. “Package” means any form of packaging material in which the fruit juices and nectars are packed for sale as a single item. Отмяна на плодов сок и Регламент Нектар 2005. Плодов сок и Правилника за Nectar 2005 С настоящото се отменя. Отмяната на тези регламенти, посочена в Регламенти 13 (1) на настоящия регламент не засяга нищо направено или претендира да бъде направено съгласно отменените регламенти. Citation These Regulations may be cited as Fruit Juice and Nectar Regulations, 2018. SCHEDULE “A” DEFINITIONS AND COMPOSITIONS OF FRUIT JUICES, NECTAR AND FRUIT PUREE Fruit juice may contain sugar, invert sugar or dextrose and any food additives, с изключение на nonnutritive подсладител, одобрен от Агенцията. Портокалов сок (Citrus sinenis) Портокаловият сок е плодов сок, получен от ендокарп на звука, зрели портокали и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок. Най-разтворими твърди определя от минималното ниво по скалата на Брикс за единната сила портокалов сок не от концентрат трябва да бъдат 10 и нивото скалата на Брикс за портокалов сок от концентрат трябва да бъдат 11.2. Съдържанието на етерични масла от портокал сок не трябва да надвишава 0,4 ml / кг. Сок от ананас (Ananas comosus) (Ananas sativus) Сок от ананас се плодов сок, получен от звукови зрели ананаси и сока може да са били концентрирани и по-късно се разтвори с питейна вода, подходяща за целите на поддържане, че основният състав и качествени фактори на сока. Разтворими твърди вещества, определени от минимално ниво Брикс са 11.2 за сок от ананас без добавена захар и където сока е получена с помощта на концентриран сок с добавянето на питейна вода, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 12.8 за сок от ананас без добавена захар. Общото количество на добавените захари не трябва да надвишава двадесет и пет гр / кг и с добавянето на захари не се разрешава, когато сок е била окислена. Ethanol cсntent of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg. Гроздов сок (Европейска винена лоза или техни хибриди; Vitis labrusca или техни хибриди) Гроздовият сок е плодов сок, получен от звук, зрели грозде и сок може да са били концентрирани и след това възстановентвърдите разтворими вещества, определени от минималното ниво Брикс сае на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок. разтворими твърди вещества грозде, определени от минималното ниво Брикс са 13.5 за гроздов сок и сок където е получен като се използва концентриран сок с добавянето на питейна вода, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 15.9 за гроздов сок. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Съдържанието на летливи киселини на гроздовия сок не трябва да превишава 0,4 г / кг, изразено като оцетна киселина. Лимонов сок (Citrus лимон) Лимонов сок е плодов сок, получен от звук, зрял лимон и сок може да се окаже по-късно се концентрира и разтваря с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок. разтворими лимонови на твърдите вещества, определени от минималното нFво по скалата на Брикс за лимонов сок трябва да са 7.0. Съдържанието на етанол от лимонов сок не трябва да превишава 3 грама / кг. Съдържанието на етерични масла от лимон, не трябва да надвишава 0,5 ml / кг. Грейпфрутът (Citrus Paradisi) Сокът от грейпфрут е плодов сок, получен от звук, зрели грейпфрути и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 9.5 за грейпфрут без добавени захари и общото количество на добавените захари и минималното ниво скалата на Брикс за грейпфрут от концентрат трябва да бъдат 10.0. Общото количество на добавените захари не трябва да надвишава 50 грама / кг. Съдържанието на етанол не трябва да превишава 3,0 г / кг. Съдържанието на етерични масла не трябва да надвишава 0.3ml / кг. Ябълков сок (Pyrus малус) Ябълков сок е плодов сок, получен от звук, узрели ябълки и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.2 за ябълков сок и минималното ниво скалата на Разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс сатрябва да бъдат 11.2. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Съдържанието на летливи киселини на ябълков сок не трябва да надвишава 0,4 гр / кг, изразено като оцетнСъдържанието на етанол не трябва да надвишава 5 г / кгbes 50) Касис сок е плодов сок, получен от звук, зрели касис и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.5 за касис сок и минималното ниво скалата на Брикс за касис от концентрат трябва да бъдат 11.0. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product. Съдържанието на етанол не трябва да превишава 3 грама / кг. Съдържанието на летливи киселини не трябва да превишава 1,2 гр / кг, изразено като оцетна киселина. Други плодов сок(s) Други плодови сокове са плодови сокове, произведени от плодове на отделни видове и плодови сокове може да са били концентрирани и по-късно се разтвори с питейна вода, подходяща за целите на поддържане, че основният състав и качествени фактори на сока. Разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс трябва да съответстват на съдържанието на разтворими твърди вещества на име узрели плодове без добавена захар, както е в Списък "А". Общото количество на добавените захари не трябва да превишава 100 грама / кг, с изключение на много кисели плодове, където е позволено 200 гр / кг. Добавянето на захар не се разрешава, когато сок е била окислена. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Mixed Fruit juice Mixed fruit juice shall be the fruit juice obtained from two or more species of sound ripe fruits and the juices may have been concentrated and later reconstituted with potable water suitable for the purpose of maintaining their essential composition and quality factors. На разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс (без добавена захар) трябва да бъде на стойност, която съответства на съдържанието на разтворими твърди вещества от зрели плодове ексклузивни на добавена захар. Количеството на захари добавени, изчислено като сухо захар не трябва да надвишава 100 гр / кг. Добавянето на захари към смесен плодов сок не е разрешено, когато сок е била окислена. Съдържанието на етанол от смесен плодов сок не трябва да превишава 3 грама / кг. Carbonated fruit juice Carbonated juice or sparkling juice shall be the named fruit juice impregnated with carbon dioxide, под натиск или когато плодовия сок съдържа повече от 2 грама / кг въглероден диоксид и терминът "газирани" се появи в близост до наименованието на продукта и въглероден диоксид трябва да бъдат декларирани в списъка на съставките. Fruit Puree Fruit puree is the unfermented but fermentable product obtained by sieving the edible part of the whole or peeled fruit without removing the juice. В Плодовете са здрави, подходящо зрял и пресни плодове или плодове консервирани чрез механични методи. Концентрирана плодово пюре може да бъде получен чрез физическо отстраняване на водата от плодове пюре. Плодове пюре може да се възстанови ароматни вещества и летливи ароматизиращи компоненти, всички от които трябва да бъдат получени от подходящи физически средства, и всички от които трябва да бъдат възстановени от същия вид плодове. могат да бъдат добавени целулоза и клетки, получени от подходящи физически средства от същия вид плодове. Nectar Nectar is the unfermented but fermentable product obtained by adding potable water, захари, или и двете или други въглехидратни подсладители, както е описано в схема "С" на плодово пюре или концентрирано плодово пюре или към смес от тези продукти. мин° Смално съдържание на сок и / или пюре ще бъде като в Списък "С". Ароматни вещества, летливи ароматизиращи компоненти, пулп и клетки всички от които трябва да бъдат възстановени от същия вид плодове и да се получат чрез подходящи физически средства може да бъде добавен. Това продукт освен това трябва да отговарят на изискванията, определени за нектари в списък В. SCHEDULE 'B' COMPOSITION Basic ingredients Soluble Solids are as follows – for fruit juices not from concentrates offered for consumption as such, съдържанието на разтворими твърди вещества на единната сок сила не трябва да се променя и трябва да бъде в съответствие с минималното ниво Брикс, установен в първият таблицата по-долу; подготовката на плодове, предлагани за директна консумация, която изисква възстановяване на сбити или концентрирани сокове трябва да бъде в съответствие с минималното ниво на Брикс, посочен в първо масата, с изключение на твърдите частици от всички добавени допълнителни съставки и добавки, и ако има аз не ниво Брикс, посочено в таблицата, Минималната Брикс, се изчислява въз основа на съдържанието на разтворими твърди вещества на единната сила, неконцентриран сок използва за производство на такъв концентриран сок; за приготвения сок от концентрат, питейна вода, използвана в разтваряне трябва, като минимум, насоки отговарят за питейна вода Качество на Световната здравна организация, с нива на нитрати, което не трябва да надвишава 25 нива мг / л и натриев не трябва да превишава 50 mg/l. Minimum Brix level for reconstituted juice from concentrate and single strength juice not from concentrate are as follows – Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Kiwi Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Лян &АA. R. Fergoson ( * ) ( * ) Cashewapple Anacardium occidentale L. 11.5 25.0 Pineapple Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis L. Schult. f. 12.8 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the Brix level is consistently lower than this value, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, при условие, че отговаря на методиката за автентичност, изброени в Общия стандарт за плодови сокове и нектари и нивото няма да бъде по-долу 10oBrix за сок от ананас и ябълков сок. 40.0 Soursop Annona muricata L. 25.0 Sugar Apple Annona squamosa L 14.5 25.0 Starfruit Averrhoa carambola L. 7.5 25.0 Papaya Carica papaya L. ( * )  25.0 Star Apple Chrysophyllum cainito ( * )  ( * )  диня 8.0 40.0 вар 8.0 According to the legislation of the importing country Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Sour Orange Citrus aurantium L. ( * ) 50.0 Lemon Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limonum Rissa Citrus 8.014 According to the legislation of the importing country Grapefruit Citrus paradisi Macfad 10.014 50.0 Sweetie grapefruit Citrus paradisi, Цитрусови Grandis 10.0 50.0 Mandarine/ Tangerine Citrus reticulata Blanca 11.814 50.0 Orange Citrus sinensis (L.) 11.8 - 11.214 и в съответствие с прилагането на националното законодателство на страната на вноса 50.0 страна, но не по-ниска от 11.2. It is recognized that in different countries, нивото Брикс естествено може да се различава от този диапазон от стойности. In cases where the Brix level is cons istently lower than this range of values, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be below 10o Brix. Coconut Cocos nucifera L.15 5.0 25.0 Melon Cucumis melo L. 35.0 Casaba Melon Cucumis melo L subsp. Има Bowler. inodorus Н. рутин. 7.5 25.0 пъпеш медена роса 10.0 25.0 дюля 11.2 25.0 Persimmon Diospyros khaki Thunb. ( * )  40.0 Crowberry Empetrum nigrum L. 6.0 25.0 Loquat ( * )  ( * )  Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Guavaberry Birchberry Eugenia syringe ( * ) ( * ) Suriname Cherry Eugenia uniflora Rich. 6.0 25.0 Fig Ficus carica L. 18.0 25.0 Kumquat Fortunella Swingle sp. ( * )  ( * )  Strawberry Fragaria x. ananassa Duchense(Fragaria chiloensis Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 7.5 40.0 Genipap GeПриема се, че в различните страниphнивото Брикс естествено може да се различава от тази стойностhoВ случаите, когато скалата на Брикс е постоянно по-ниска от тази стойностnsis Sonn. 11.2 20.0 Tomato Lycopersicum esculentum L. 5.0 50.0 Acerola      (Уест Cherry) Indian Malpighia sp. (мощност. & Sesse) 6.5 25.0 Apple Malus domestica Borkh. 11.5 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the BriПриготвеният сок от долната Брикс от тези страни въведен в международната търговия ще бъде приемливced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be bellow 10o Brix for pineapple juice and apple juicе. 50.0 Crab Apple Malus prunifolia (Willd.) Borkh. Киселица Mill. 15.4 25.0 Mammee Apple Mammea americana ( * )  ( * )  Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Mango Mangifera indica L 13.5 25.0 Mulberry Morus sp. ( * )  30.0 Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains  ( * ) 25.0 Yellow Passion Fruit Passiflora edulis ( * )  ( * )  Passion Fruit Pasiflora edulis Sims. f. edulus Passiflora преминаване Sims. f. За flavicarpa. Def.  12 25.0 Passion Fruit Passiflora quadrangularis. ( * )  ( * )  Date Phoenix dactylifera L. 18.5 25.0 Sapote Pouteria sapota ( * )  ( * )  Apricot Prunus armeniaca L. 11.5 40.0 Sweet Cherry Prunus avium L. 20.0 25.0 Sour Cherry Prunus cerasus L. 14.0 25.0 StonL.baer Prunus cerasus L.cv Stevnsbaer 17.0 25.0 Plum Prunus domestica L. subsp. domestica 12.0 50.0 Prune Prunus domestica L. subsp. domestica 18.5 25.0 Quetsche Prunus domestica L. подвид. икономка 12.0 25.0 Nectarine Prunus persica (L.) Batsch var. ПРАСКОВА (Suckow) c. K. рязане. 10.5 40.0 Peach Prunus perBatsch VarBatsch var. Persica 10.5 40.0 Sloe Prunus spinosa L. 6.0 25.0 Guava Psidium guajava L. 8.5 25.0 Pomegranate Punica granatum L. 12.0 25.0 Fruit’s Common Name BoRanical Name Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Aronia/ Chokeberry Pyrus arbustifolia (L.) Pers. ( * )  ( * )  Pear Pyrus communis L. 40.0 Black Currant Ribes nigrum L 11.0 30.0 Red Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 White Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 Red Gooseberry Ribes uva- crispa ( * )  30.0 Goosberry 7.5 30.0 White Goosberry Ribes uva- crispa L ( * )  30.0 Cynorrhodon Rosa canina L. ( * )  40.0 шипка 9.0 40.0 Cloudberry Rubus chamaemorus L. 9.0 30.0 Mulberry Rubus chamaemorus L. Morus о / обрид ( * ) 40.0 Blackberry Rubus fruitcosus L. 9.0 30.0 буйна коса (на Северна Америка) R. Caesius (на Европа) 10.0 25.0 Red Raspberry Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx. 8.0 40.0 Loganberry Rubus loganobaccus L. Н. двор на замък 10.5 25.0 Black Raspberry Rubus occidentalis L. 11.1 25.0 Boysenberry Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 10.0 25.0 Youngberry Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis 10.0 25.0 Elderberry Sambucus nigra L. Sambucus Canadensis. 10.5 50.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Lulo Solanum quitoense Lam. ( * )  ( * )  Rowanberry Sorbus aucuparia L. 11.0 30.0 Sorb Sorbus domestica ( * )  30.0 Cajá Spondia lutea L. 10.0 25.0 Umbu Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 9.0 25.0 Pome Apple Syzygiun jambosa Tamarindus indica ( * ) ( * ) тамаринд (индийски дата) Какаово дърво L. Theobroma grandiflorum 13.0 Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Cocoa pulp Theobroma cacao L. 50.0 Cupuac ̧u Theobroma grandiflorum L 9.0 35.0 Cranberry Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L. 7.5 30.0 Bilberry/ Blueberry Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L. Vaccinium angustifolium 40.0 Lingonberry Vaccinium vitis-idaea L. 10.0 25.0 Гроздов 16.0 50.0 Other: High acidity Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Other: High pulp content, или силен аромат 25.0 Other: Low   acidity, Ниско съдържание на целулоза, or Low/medium flavour 50.0 **За целите на стандарта на Brix се определя като съдържанието на разтворими твърди вещества на сока, както е определено по метода, намерени в раздела на методите за анализ и вземане на проби. Ако сок е произведена от плодове не са споменати по-горе в списъка, трябвмг / лъпреки това, в съответствие с всички изисквания на сGoosberryрта, с изключение на това, че минималното ниво на приготвения сок Брикс е скалата на Брикс, изразени от плода, използван за производството на концентрата. SCHEDULE 'C' MINIMUM JUICE AND/OR PUREE IN FRUIT NECTARS Fruit Nectars Made From Minimum Juice and/or Puree Cдругt (% m / m) кайсия 35 боровинка 40 къпина 30 Blackcurrant 30 касис ( non pulpy ) 30 дива къпина 30 Cranberry Elderberry 50 Goosberry 30 Грейпфрут 50 гуава 25 Mandarine 50 манго (пулпообразен) 30 оранжев 50 праскова 40 надничам 40 малина 40 Френско грозде 30 Rose hip 40 Rowanberry 30 25 ягода 40 мандарина 50 Whitecurrant 30 боровинка Друго: висока Кисела 30 ябълка 50 банан 25 Other:  High Acidity, Висока маса съдържание, or Strong Flavour 25 Other:  Low Acidity, Ниска маса съдържание, or Low/Medium Flavour 50 SCHEDULE 'D' FUNCTION MAXIMUM LEVEL 4.1 АНТИОКСИДАНТИ 300 Ascorbic acid Limited by GMP 220 Серен диоксид (лимон, вар и гроздова мъст, при) 350mg/l 4.2 регулатори на киселинността 300 Citric acid 2g/l 330 Лимонена киселина (нектари) 5г / л 296 ябълчена киселина (или нектари) Limited by GMP 336 Винена киселинИма ограничение на GMPтари) Limited by GMP 4.3 газиращите АГЕНТИ 290 Carbon dioxide Limited by GMP 4.4 стабилизатори 440 -Пектини

Плодов сок и Регламент на Нигерия Нектар

Lex Artifex LLP, адвокатска кантора в Нигерия, е въвела по прехрана & Лекарство (F&д) Helpdesk за подпомагане на физически лица и фирми, които участват в производството, разпределение, износа и вноса на регулирани храни и лекарства продукти в изпълнението на изискванията, определени от Националната агенция на Нигерия за храните и лекарствата за администриране и контрол ("NAFDAC"). По-долу е плодов сок и Нектар регламента на Nigeria.

Плодов сок и нектар ПРАВИЛНИК НА НИГЕРИЯ

СХЕМА НА ПРАВИЛНИК

започване:
1. Обхват
2. забрана
3. Определения / Състав на плодови сокове, нектар и плодово пюре
4. Органолептични
5. Използване и граници на хранителни добавки
6. Максимални Граници на замърсителите в плодови сокове и нектари
7. Labeling
8. Име на плодов сок, за да се посочи естеството и т.н..
9. Списък на съставките.
10. наказание.
11. конфискация.
12. Интерпретация
13. Отмяна на плодов сок и регламенти Нектар 2018
14. Цитат
15. Списъци

започване:

В изпълнение на правомощията, предоставени на Управителния съвет на Националната агенция за храните и лекарствата за администриране и контрол (NAFDAC) раздели 5 и 30 на NAFDAC Закона Cap N1 LFN 2004 и раздел 12 на производителите на храни, Наркотици и изделия от тях (Регистрация, И т.н.) Закон Cap F33 LFN 2004 и на всички правомощия ще създадат възможност, че името, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА храните и лекарствата И КОНТРОЛ с одобрението на уважаемия министъра на здравеопазването се прави следните регламенти:-
 1. Обхват

Тези регламенти се прилагат за плодови сокове и нектар продукти, произведени, внесен, изнесени, рекламиран, продадените разпространява или използва в Нигерия.
 1. забрана

  1. Не плодов сок или нектар, се произвежда,, внесен, изнесени, рекламиран, продадените разпространява или използва в Нигерия, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations.
  2. Никой не може да произведе, внос, износ, рекламирам, продажба, разпространява или използва по всяко плодов сок или нектар, който съдържа нехранителни подсладители, без одобрението на Агенцията.
  3. Плодовите сокове могат да съдържат захар, инвертна захар или декстроза и всички хранителни добавки.
  4. Плодове сок не трябва да съдържа нехранителни подсладители ако не е одобрена от Агенцията.
 1. Определения / Състав на плодови сокове, нектар и плодово пюре

Определения и композиции от плодови сокове, нектар и плодово пюре се, както е предвидено в Приложение "А" към настоящия правилник.
 1. органолептичните свойства.

Продуктът има характерен цвят, аромат и вкус на плодов сок. природните компоненти на летливи сок, могат да бъдат възстановени и да е сок, получен от един и същи вид на плодовете, от които са били отстранени природни компоненти летливи сок.
 1. Използване и граници на хранителни добавки

Използването и границите на всякакви хранителни добавки в производството на плодови сокове и нектари се като одобрени от Агенцията и както е посочено в Приложение "D".
 1. Максимално допустимите стойности на замърсители

Максималните граници на замърсителите в плодови сокове и нектари се съобразяват с ограниченията, предвидени в Списък "Е" на тези регламенти.

7. Етикетиране

  1. Плодови сокове и нектари се етикетират в съответствие с предварително опаковани храни (Етикетиране) Регламенти 2018.
  2. Присъстващият процент плодово съдържание, трябва да са декларирани в списъка на съставките на етикета на продукта.
  3. Не етикетиране на напитки, определен в този правилник, се поставя думата "плодов сок", освен ако съдържанието на плодове е, както е предвидено в Приложение C.
  4. Не етикетиране на напитки, определен в този правилник, се поставя думата "плодова напитка", освен ако съдържанието на плодов сок е не по-малко от 5 на сто
   .
 1. Име на плодов сок, за да се посочи видът

  1. Името на всеки плодов сок се посочва точен характер,
  2. Когато името е установена за плодови сокове в тези регламенти, такова име се използва,
  3. Където не съществува общо име за плодови сокове, an appropriate descriptive name shall be used, при условие че, нито един продукт не бъде назован пие сок от плодове,
  4. А въведен или нереален име може да се използва, при условие, че името не е подвеждащо и се придружава от подходящо описателен,
  5. В случай на комбинация от две или повече плодови сокове, Името на соковете от порядъка на преобладаване на тегло или думата "плодове" се обявява върху опаковката, и
  6. В случай на единна плодов сок или комбинация от два или повече плодови сокове, всеки от които са изработени от концентрат(с), думите "от концентрат(с)", следва думата "сок(с)" в името на(с) на такъв сок(с) когато се декларират върху опаковката.
 1. Списък на съставките.

Пълен списък на съставките, използвани при изготвянето на всички използвани плодови сокове, се обявява върху етикета в низходящ ред на присъстващите пропорционално, освен в случай на дехидратиран плодов сок, предназначени за възстановяване чрез добавяне на подходящо количество на питейна вода, в кой случай, съставките могат да бъдат изброени в реда на съотношението във възстановения продукт, при условие че списъкът на съставките се оглавява от израз като "съставки, след разтваряне".

10. наказание.

  1. Всяко лице, което наруши някоя от разпоредбите на тези регламенти, е извършил престъпление и подлежи на осъждане. В случай на :
(а) индивидуален, на лишаване от свобода за срок не по-дълъг от една година или с глоба в размер не по-дълъг 50,000 или и за двете, като лишаване от свобода и глоба; и
(б) юридическо лице, да плати глоба в размер N100, 000.
(2) Когато нарушението съгласно тези наредби е извършено от юридическо лице, фирма или друга асоциация на лицата на всеки:-
(а) директор, мениджър, секретар или други подобни служители на корпоративни тялото; или
(б) съдружник или служител на фирмата или
(° С) попечител на съответния орган; или
(д) ангажирано в управлението на делата на сдружението лице; или
(д) лице, което е имало претенции да действа в качеството, посочена в параграфи (а) да се (д) на настоящия регламент,, е поотделно за виновен в извършването на това престъпление и може да бъде преследвано и наказани за това престъпление по същия начин, както ако той трябваше сам извършил престъплението, освен ако докаже, че действието или бездействието, представляваща извършено нарушението без негово знание, съгласие или съучастие.
 1. Отнемането на постановена

  (1) Едно лице е осъдено за престъпление съгласно тези наредби губи на Федералното правителство-
  (а) актив или собственост съставни произхождащи от или получени, пряко или косвено, в резултат на престъплението;
  (б) някое от собственост или средствата на лицето използват по никакъв начин да се ангажират или да се улесни извършването на престъплението.
  (2) В тази секция, “постъпления” означава всяко свойство получени или получени, пряко или косвено, чрез извършването на престъплението.
 2. Интерпретация

В тези регламенти, освен ако контекстът не изисква друго;
"Агенция" означава Националната агенция за храните и лекарствата за администриране и контрол:
"Плодов сок"Означава неферментирал но ферментация течността, получена от ядивната част на звук, достатъчно узрели и пресни плодове или плодов поддържа в добро състояние, с подходящи средства, включително повърхностна обработка след прибиране на реколтата се прилага в съответствие с приложимото предоставянето на Codex Alimentarius Комисията.
"Концентриран сок"Означава продукт, който отговаря на определението, дадено в Регламент 12 (2) по-горе, с изключение на вода е физически отстранява в количество, достатъчно да повиши нивото Brix до стойност поне 50% по-голяма от стойността по Брикс, създаден за приготвения сок от същите плодове.
"Пакет"Означава всяка форма на опаковъчен материал, в който плодови сокове и нектари на са опаковани за продажба на дребно като един елемент.
 1. Отмяна на плодов сок и Регламент Нектар 2005.

  1. Плодов сок и Правилника за Nectar 2005 С настоящото се отменя.
  2. Отмяната на тези регламенти, посочена в Регламенти 13 (1) на настоящия регламент не засяга нищо направено или претендира да бъде направено съгласно отменените регламенти.
 1. Цитат

Тези регламенти могат да бъдат посочени като Плодов сок и регламенти Нектар, 2018.

 

ГРАФИК "А"

Определения и състави на плодови сокове, Нектар и плодово пюре

Плодовите сокове могат да съдържат захар, инвертна захар или декстроза и всички хранителни добавки, с изключение на nonnutritive подсладител, одобрен от Агенцията.
 1. Портокалов сок (Citrus sinens)

  1. Портокаловият сок е плодов сок, получен от ендокарп на звука, зрели портокали и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок.
  2. Най-разтворими твърди определя от минималното ниво по скалата на Брикс за единната сила портокалов сок не от концентрат трябва да бъдат 10 и нивото скалата на Брикс за портокалов сок от концентрат трябва да бъдат 11.2.
  3. Съдържанието на етерични масла от портокал сок не трябва да надвишава 0,4 ml / кг.
 1. Сок от ананас (Ananas comosus) (Ananas сативус)

  1. Сок от ананас се плодов сок, получен от звукови зрели ананаси и сока може да са били концентрирани и по-късно се разтвори с питейна вода, подходяща за целите на поддържане, че основният състав и качествени фактори на сока.
  2. Разтворими твърди вещества, определени от минимално ниво Брикс са 11.2 за сок от ананас без добавена захар и където сока е получена с помощта на концентриран сок с добавянето на питейна вода, твърдите разтворими вещества, определени от минималното ниво Брикс са 12.8 за сок от ананас без добавена захар.
  3. Общото количество на добавените захари не трябва да надвишава двадесет и пет гр / кг и с добавянето на захари не се разрешава, когато сок е била окислена.
  4. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg.
 1. Гроздов сок (Европейска винена лоза или техни хибриди; Vitis labrusca или техни хибриди)

  1. Гроздовият сок е плодов сок, получен от звук, зрели грозде и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок.
  2. разтворими твърди вещества грозде, определени от минималното ниво Брикс са 13.5 за гроздов сок и сок където е получен като се използва концентриран сок с добавянето на питейна вода, твърдите разтворими вещества, определени от минималното ниво Брикс са 15.9 за гроздов сок.
  3. Съдържанието на етанол не трябва да надвишава 5 г / кг.
  4. Съдържанието на летливи киселини на гроздовия сок не трябва да превишава 0,4 г / кг, изразено като оцетна киселина.
 2. Лимонов сок (Citrus лимон )

  (1) Лимонов сок е плодов сок, получен от звук, зрял лимон и сок може да се окаже по-късно се концентрира и разтваря с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок.
  (2) разтворими лимонови на твърдите вещества, определени от минималното ниво по скалата на Брикс за лимонов сок трябва да са 7.0.
  (3) Съдържанието на етанол от лимонов сок не трябва да превишава 3 грама / кг.
  (4) Съдържанието на етерични масла от лимон, не трябва да надвишава 0,5 ml / кг.
 1. Грейпфрутът (Citrus Paradisi)

  1. Сокът от грейпфрут е плодов сок, получен от звук, зрели грейпфрути и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок.
  2. Разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс са 9.5 за грейпфрут без добавени захари и общото количество на добавените захари и минималното ниво скалата на Брикс за грейпфрут от концентрат трябва да бъдат 10.0.
  3. Общото количество на добавените захари не трябва да надвишава 50 грама / кг.
  4. Съдържанието на етанол не трябва да превишава 3,0 г / кг.
  5. Съдържанието на етерични масла не трябва да надвишава 0.3ml / кг.
 1. Ябълков сок (Pyrus малус)

  1. Ябълков сок е плодов сок, получен от звук, узрели ябълки и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок.
  2. Разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс са 10.2 за ябълков сок и минималното ниво скалата на Брикс за ябълков сок от концентрат трябва да бъдат 11.2.
  3. Съдържанието на етанол не трябва да надвишава 5 г / кг.
  4. Съдържанието на летливи киселини на ябълков сок не трябва да надвишава 0,4 гр / кг, изразено като оцетна киселина.
 1. Касис сок (Ribes 50)

  1. Касис сок е плодов сок, получен от звук, зрели касис и сок може да са били концентрирани и след това възстановени с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните състава и качеството фактори на сок.
  2. Разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс са 10.5 за касис сок и минималното ниво скалата на Брикс за касис от концентрат трябва да бъдат 11.0.
  3. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product.
  4. Съдържанието на етанол не трябва да превишава 3 грама / кг.
  5. Съдържанието на летливи киселини не трябва да превишава 1,2 гр / кг, изразено като оцетна киселина.
 1. Други плодов сок(с)

  1. Други плодови сокове са плодови сокове, произведени от плодове на отделни видове и плодови сокове може да са били концентрирани и по-късно се разтвори с питейна вода, подходяща за целите на поддържане, че основният състав и качествени фактори на сока.
  2. Разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс трябва да съответстват на съдържанието на разтворими твърди вещества на име узрели плодове без добавена захар, както е в Списък "А".
  3. Общото количество на добавените захари не трябва да превишава 100 грама / кг, с изключение на много кисели плодове, където е позволено 200 гр / кг.
  4. Добавянето на захар не се разрешава, когато сок е била окислена.
  5. Съдържанието на етанол не трябва да надвишава 5 г / кг.
 1. Смесени плодов сок

  1. Смесени плодов сок се плодов сок, получен от два или повече вида звукови зрели плодове и сокове може да са били концентрирани и по-късно се разтвори с питейна вода, подходяща за целите на поддържане на основните им състав и качество фактори.
  2. На разтворими твърди вещества, определени от минималното ниво Брикс (без добавена захар) трябва да бъде на стойност, която съответства на съдържанието на разтворими твърди вещества от зрели плодове ексклузивни на добавена захар.
  3. Количеството на захари добавени, изчислено като сухо захар не трябва да надвишава 100 гр / кг.
  4. Добавянето на захари към смесен плодов сок не е разрешено, когато сок е била окислена.
  5. Съдържанието на етанол от смесен плодов сок не трябва да превишава 3 грама / кг.
 1. Газирана плодов сок

Газирана сок или газирана сок се наименувания плодов сок, импрегниран с въглероден диоксид, под натиск или когато плодовия сок съдържа повече от 2 грама / кг въглероден диоксид и терминът "газирани" се появи в близост до наименованието на продукта и въглероден диоксид трябва да бъдат декларирани в списъка на съставките.
 1. плодово пюре

  1. Плодово пюре е неферментирал, но годен за ферментация продукт, получен при пресяването на ядивната част на цели или обелени плодове, без отстраняване на сока.
  2. В Плодовете са здрави, подходящо зрял и пресни плодове или плодове консервирани чрез механични методи.
  3. Концентрирана плодово пюре може да бъде получен чрез физическо отстраняване на водата от плодове пюре.
  4. Плодове пюре може да се възстанови ароматни вещества и летливи ароматизиращи компоненти, всички от които трябва да бъдат получени от подходящи физически средства, и всички от които трябва да бъдат възстановени от същия вид плодове. могат да бъдат добавени целулоза и клетки, получени от подходящи физически средства от същия вид плодове.
 1. нектар

  1. Нектар е неферментирал но ферментация продукт, получен чрез добавяне на питейна вода, захари, или и двете или други въглехидратни подсладители, както е описано в схема "С" на плодово пюре или концентрирано плодово пюре или към смес от тези продукти.
  2. минимално съдържание на сок и / или пюре ще бъде като в Списък "С".
  3. Ароматни вещества, летливи ароматизиращи компоненти, пулп и клетки всички от които трябва да бъдат възстановени от същия вид плодове и да се получат чрез подходящи физически средства може да бъде добавен. Това продукт освен това трябва да отговарят на изискванията, определени за нектари в списък В

 

ГРАФИК "Б’

СЪСТАВ

Основни съставки

 1. Разтворени вещества са както следва -
  1. за плодови сокове не от концентрати, предлагани за консумация като такива, съдържанието на разтворими твърди вещества на единната сок сила не трябва да се променя и трябва да бъде в съответствие с минималното ниво Брикс, установен в първият таблицата по-долу;
  2. подготовката на плодове, предлагани за директна консумация, която изисква възстановяване на сбити или концентрирани сокове трябва да бъде в съответствие с минималното ниво на Брикс, посочен в първо масата, с изключение на твърдите частици от всички добавени допълнителни съставки и добавки, и ако има аз не ниво Брикс, посочено в таблицата, Минималната Брикс, се изчислява въз основа на съдържанието на разтворими твърди вещества на единната сила, неконцентриран сок използва за производство на такъв концентриран сок;
  3. за приготвения сок от концентрат, питейна вода, използвана в разтваряне трябва, като минимум, насоки отговарят за питейна вода Качество на Световната здравна организация, с нива на нитрати, което не трябва да надвишава 25 нива мг / л и натриев не трябва да превишава 50 мг / л.
 2. Минимално ниво скалата на Брикс за сокове от концентрат и единствен сок сила не от концентрат, са както следва -

 

Общо име на плодове

Минимална Брикс Ниво на плодови сокове и възстановени Пюре

Минимална Juice и / или пюре

съдържание (% о / о) за нектари

киви
Actinidia вкусна
(А. Chev.) ° С. F. Лян & А.
R. Fergoson
( * )
( * )
Cashewapple
Anacardium occidentale L.
11.5
25.0
ананас
Аnanas comosus (L.) Merrill Ananas sativis
L. Schult. е.
12.8
Приема се, че в различните страни, нивото Брикс естествено може да се различава от тази стойност. В случаите, когато скалата на Брикс е постоянно по-ниска от тази стойност, приготвения сок от долната Брикс от тях страни, въведени на международната търговия ще бъдат приемливи, при условие, че отговаря на методиката за автентичност, изброени в Общия стандарт за плодови сокове и нектари и нивото няма да бъде по-долу 10oBrix за сок от ананас и ябълков сок.
40.0
гравиола
гравиола L.
25.0
Sugar Apple
Annona squamosa L
14.5
25.0
Starfruit
Carambola L.
7.5
25.0
папая
Carica папая L.
( * )
25.0
Star Apple
Chrysophyllum cainito
( * )
( * )
диня
8.0
40.0
вар
8.0
Според законодателството на страната-вносител
Общо име на плодове
Ботаническата Име
Минимална Брикс Ниво на плодови сокове и възстановени Пюре
Минимална сок и / или пюре
съдържание (% о / о) за
плодови нектари
Sour Orange
Citrus Aurantium L.
( * )
50.0
лимон
Citrus Limon (L.) Burm. е.
Citrus limonum Rissa Citrus
8.014
Според законодателството на страната-вносител
Грейпфрут
Citrus Paradisi Macfad
10.014
50.0
Скъпа грейпфрут
Citrus Paradisi, Цитрусови Grandis
10.0
50.0
Mandarine / Tangerine
Citrus ретикулата Бланка
11.814
50.0
оранжев
Citrus Sinensis (L.)
11.8 - 11.214 и в съответствие с прилагането на националното законодателство на страната на вноса
50.0
страна, но не по-ниска от 11.2.
Приема се, че в различните страни, нивото Брикс естествено може да се различава от този диапазон от стойности. В случаите, когато скалата на Брикс е постоянно по-ниска от тази диапазон от стойности, Приготвеният сок от долната Брикс от тези страни въведен в международната търговия ще бъде приемлив, при условие, че отговаря на методиката за автентичност, изброени в генералния
Стандарт за плодови сокове и нектарите и нивото няма да бъде по-долу 10на Брикс.
Кокосов орех
Кокосови nucifera L.15
5.0
25.0
Пъпеш
Cucumis Melo L.
35.0
casaba Melon
Cucumis Melo L подвид. Има Bowler. inodorus Н. рутин.
7.5
25.0
пъпеш медена роса
Cucumis Melo L. подвид. Мелое. inodorus Н. рутин
10.0
25.0
дюля
Cydonnia oblonga мелница.
11.2
25.0
японско дърво
Diospyros каки Thunb.
( * )
40.0
Crowberry
Empetraceae черен 50.
6.0
25.0
Loquat
японски Eribotrya
( * )
( * )
Общо име на плодове
Ботаническата Име
Минимална Брикс Ниво на плодови сокове и възстановени Пюре
Минимална сок и / или пюре
съдържание (% о / о) за
плодови нектари
Guavaberry Birchberry
Евгения спринцовка
( * )
( * )
Суринам Чери
Евгения uniflora Рич.
6.0
25.0
смокиня
Ficus Carica L.
18.0
25.0
кумкуат
Fortunella Swingle SP.
( * )
( * )
ягода
Fragaria х. ananassa
Duchense (Fragaria chiloensis
Duchesne х Fragaria
Virginiana Duchesne)
7.5
40.0
Genipap
Genipa американа
17.0
25.0
Облепиха
Hippophae elaeguacae
( * )
25.0
Buckthornberry
= Sallowthornberry
Hipppohae rhamnoides L.
6.0
25.0
Личи / Личи
Личи Chinensis Sonn.
11.2
20.0
домат
Lycopersicum esculentum L.
5.0
50.0
Acerola (Уест Cherry)
индийски
Malpighia sp. (мощност. & Sesse)
6.5
25.0
ябълка
Malus доместика Borkh.
11.5
Приема се, че в различните страни, нивото Брикс естествено може да се различава от тази стойност. В случаите, когато скалата на Брикс е постоянно по-ниска от тази стойност, Приготвеният сок от долната Брикс от тези страни въведен в международната търговия ще бъде приемлив, при условие, че отговаря на методиката за автентичност, изброени в Общия стандарт за плодови сокове и нектарите и нивото няма да бъде по-долу 10на Брикс за сок от ананас и ябълков сок.
50.0
Crab Apple
малус prunifolia (Willd.)
Borkh. Киселица Mill.
15.4
25.0
Mammee Apple
американската бозайници
( * )
( * )
Общо име на плодове
Ботаническата Име
Минимална Брикс Ниво на плодови сокове и възстановени Пюре
Minimum Juice and/or PureeContent (% о / о) за плодове нектари
манго
Mangifera Indica L
13.5
25.0
черница
Morus SP.
( * )
30.0
банан
Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains
( * )
25.0
Жълт Маракуя
маракуя
( * )
( * )
Маракуя
Пасифлора манатарка Sims. е. edulus Passiflora преминаване Sims. е. За flavicarpa. Def.
12
25.0
Маракуя
Passiflora quadrangularis.
( * )
( * )
Дата
Финикс dactylifera L.
18.5
25.0
Sapote
Pouteria Sapota
( * )
( * )
кайсия
Кайсия L.
11.5
40.0
череша
Prunus авиум L.
20.0
25.0
Вишна
Обикновена вишна L.
14.0
25.0
Stonesbaer
Обикновена вишна L.cv Stevnsbær
17.0
25.0
слива
Prunus доместика L. подвид. икономка
12.0
50.0
синя слива
Prunus доместика L. подвид. икономка
18.5
25.0
quetsch
Prunus доместика L. подвид. икономка
12.0
25.0
нектарин
Prunus Persica (L.) Batsch Var. ПРАСКОВА (Suckow) ° С. K. рязане.
10.5
40.0
праскова
Prunus Persica (L.) Batsch Var. Persica
10.5
40.0
трънка
Prunus Spinosa L.
6.0
25.0
гуава
Psidium guajava L.
8.5
25.0
нар
Punica granatum L.
12.0
25.0
Общо име на плодове
Ботаническата Име
Минимална сок и / или пюре
съдържание (% о / о) за нектари
Аронията / арония
Pyrus arbustifolia (L.) Pers.
( * )
( * )
круша
Обикновена круша 50.
40.0
касис
Ribes 50
11.0
30.0
Френско грозде
Ribes 50.
10.0
30.0
Бяла Currant
Ribes 50.
10.0
30.0
Червено цариградско грозде
Ribes UVA-crispa
( * )
30.0
Goosberry
Ribes UVA-crispa L
7.5
30.0
Бяла Goosberry
Ribes UVA-crispa L
( * )
30.0
Cynorrhodon
шипка L.
( * )
40.0
шипка
Rosa SP. L.
9.0
40.0
дива къпина
Rubus chamaemorus 50.
9.0
30.0
черница
Rubus chamaemorus 50. Morus хибрид
( * )
40.0
къпина
Rubus fruitcosus L.
9.0
30.0
вид едра къпина
буйна коса (на Северна Америка)
R. Caesius (на Европа)
10.0
25.0
Червената Малина
Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx.
8.0
40.0
Loganberry
Rubus loganobaccus L. Н. двор на замък
10.5
25.0
Черно Малина
Rubus Occidentalis 50.
11.1
25.0
бойзенова
Rubus Ursinus Хям. & Schltdl.
10.0
25.0
Youngberry
Rubus vitifolius х Rubus idaeus Rubus baileyanis
10.0
25.0
Бъз
Бъз L. Sambucus Canadensis.
10.5
50.0
Общо име на плодове
Ботаническата Име
Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree
Минимална сок и / или пюре
съдържание (% о / о) за
плодови нектари
Lulo
Solanum quitoense Лам.
( * )
( * )
Rowanberry
Офика L.
11.0
30.0
софика
скоруша
( * )
30.0
Caja
Spondia жълти тела L.
10.0
25.0
Umbu
Spondias tuberosa Arruda бивш Кост.
9.0
25.0
Семкови Apple
Syzygiunjambosa Tamarindus инд
( * )
( * )
тамаринд (индийски дата)
Какаово дърво L.
Theobroma grandiflorum
13.0
Адекватна съдържание, за да достигне най-малко
киселинност 0.5
Какао пулп
Какаово дърво L.
50.0
Cupuac U
Theobroma grandiflorum L
9.0
35.0
Червена боровинка
Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L.
7.5
30.0
Боровинка / Blueberry
Черната боровинка L. Vaccinium corymbosum L.
Vaccinium angustifolium
40.0
червена боровинка
Червена боровинка L.
10.0
25.0
Гроздов
Vitis Vinifera L. или техни хибриди
Vitis Labruscедин или техни хибриди
16.0
50.0
друг:
висока киселинност
Адекватна съдържание, за да достигне най-малко
киселинност 0.5
друг: High pulp content, или силен аромат
25.0
друг:
Low acidity,
Ниско съдържание на целулоза, или
Ниска / среда аромат
50.0
**За целите на стандарта на Brix се определя като съдържанието на разтворими твърди вещества на сока, както е определено по метода, намерени в раздела на методите за анализ и вземане на проби. Ако сок е произведена от плодове не са споменати по-горе в списъка, трябва, въпреки това, в съответствие с всички изисквания на стандарта, с изключение на това, че минималното ниво на приготвения сок Брикс е скалата на Брикс, изразени от плода, използван за производството на концентрата.

 

ГРАФИК "C’

Минимално съдържание сок и / или пюре на плодове НЕКТАРИТЕ

Плодови нектари, направени от

Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m)

кайсия
35
боровинка
40
къпина
30
касис
30
касис (не-месести)
30
дива къпина
30
Червена боровинка
Бъз
50
Goosberry
30
Грейпфрут
50
гуава
25
Mandarine
50
манго (пулпообразен)
30
оранжев
50
праскова
40
надничам
40
малина
40
Френско грозде
30
шипка
40
Rowanberry
30
Облепиха
25
ягода
40
мандарина
50
Whitecurrant
30
боровинка Друго: висока Кисела
30
ябълка
50
банан
25
друг: High Acidity, Висока маса съдържание, или силна
вкус
25
друг: Low Acidity, Ниска маса съдържание, или Ниска / Средна
вкус
50

 

 

ПЛАНИРАН’

 

ФУНКЦИЯ

МАКСИМАЛЕН

НИВО

4.1
АНТИОКСИДАНТИ
300
Ascorbic acid
Има ограничение на GMP
220
Серен диоксид (лимон, вар и гроздова мъст, при)
350мг / л
4.2
регулатори на киселинността
300
Лимонена киселина
2г / л
330
Лимонена киселина (нектари)
5г / л
296
ябълчена киселина (или нектари)
Има ограничение на GMP
336
Винена киселина (за нектари)
Има ограничение на GMP
4.3
газиращите АГЕНТИ
290
Въглероден двуокис
Има ограничение на GMP
4.4
стабилизатори
440
-Пектини
<3г / л
4.5
ПОДСЛАДИТЕЛИ (ИЛИ НЕКТАРИТЕ)
950
Ацесулфам К
<350мг
951
Аспартамът
<600мг
952
Цикламатната киселина и соли
<400мг / л
954
Захарин и соли
<80мг / л
955
сукралоза
<250мг / л
954
Неохесперидин
30мг / л
4.6
Консервантите могат да се добавят, както е определено от Агенцията

ИЗПОЛЗВАНЕ И СРОКОВЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ОБРАБОТКА НА СПИН - максимално ниво на УПОТРЕБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С добри производствени практики (GMP)

ФУНКЦИЯ

ВЕЩЕСТВО

антипенители
полиметилсилоксан5
бистрители
Филтрация СПИН
Flocculating агенти
Адсорбентни глини
(избелване, физически или активирани пръст)
Адсорбентни смоли
Активен въглен (само от растения)
Бентонит
калциев хидроксид
целулоза
Хитозан
колоиден силициев диоксид
инфузорна пръст
желатин (от кожата колаген)
Йонообменни смоли (Катион и аниони)
каолин
перлит
Пиливинилполипиролидонът
Калият тартарат
Утаен калциев карбонат
оризови люспи
силиказол
Серен диоксид
танин

 

 

ГРАФИК 'E’

 

Замърсители в плодов сок / нектари

максимален

Граници

(мг / кг)

арсен (Като)
0.2 мг / кг
Водя (Pb)
0.1 мг / кг
повярвам (Sn)
200 мг / кг
мед (с)
5 мг / кг
цинк (Zn)
5 мг / кг
Желязо (Fe)
15 мг / кг
Сума от мед, Цинк и желязо
20 мг / кг
Минералните примеси, неразтворими в 10% солна киселина не трябва да надвишава 25 mg / кг (само за изяснени сокове)
Токсините
Микотоксини
Патулинът (в ябълков сок и съставки, ябълков сок)
50 мкг / кг
*Максимални Граници на замърсителите в плодови сокове и нектари

СЛЕДВАЩА СТЪПКА?

Изложеното по-горе дава само общ преглед и не представлява правен съвет. Читателите са предупредени да вземете решения за само въз основа на тази публикация. По-скоро, Трябва да се получи конкретен правен съвет.

ЗА LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP е прозореца за производителите, износители, и дистрибутори на регулираните за храните и лекарствата, които търсят продукти за лицензиране в Нигерия и да търсят достъп до нигерийски пазар. Ние сме едно гише за правни услуги за привеждане в съответствие и комплексна проверка в Нигерия. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
За да научите повече за храна на Lex Artifex на LLP & Лекарство (F&д) Helpdesk и как можем да ви представя в Нигерия, моля пишете: lexartifexllp@lexartifexllp.com; обадете се +234.803.979.5959.