intellectual property lawyers in Nigeria Filing a patent in Nigeria Filling a trademark in Nigeria IP law firm in Nigeria IP law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Trademark attorneys in Nigeria Trademark lawyers in Nigeria Patent lawyers in Nigeria Patents attorneys in Nigeria Requirements for Registering a Patent in Nigeria REQUIREMENTS FOR REGISTERING A PATENT IN NIGERIA  The Lex Artifex Law Office has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) и опитите им да защитят правата на интелектуална собственост (правата върху интелектуалната собственост) когато се прави бизнес в или с Нигерия. This publication gives a snapshot of the requirements for patent registration in Nigeria. КАКВО Е патент? Патентът е законен полето защитна изобретение, което осигурява нови и находчиви техническо решение на даден проблем. Собственикът на патент има право да спре други от търговски използване на защитен изобретението, for example by making, using, вносител или продажбата на имота, в страната или региона, в който е било предоставено на патента. WHAT KIND OF INVENTION IS PATENTABLE? Изобретението е патентоспособно, ако това е ново, или резултати от дейността на изобретението и способни на промишлено приложение; или, представлява подобрение на патентовано изобретение и също така е нов, Резултати от дейността изобретението и може да промишлено приложение. Изобретението е промишлено приложение, ако това изобретение могат да бъдат произведени или използвани по какъвто и вид индустрия, включително селското стопанство. Патенти не мога, however, се получава по отношение на растителни или животински видове или по същество биологични процеси за производство на растения или животни (с изключение на микробиологичните процеси и техните продукти); изобретения публикуването или експлоатациянапример чрезбизползвайкиило в противоречие с обществения ред и добрите нрави; или принципи и открития от научно естество. В Закона за патентите и дизайни на 1971 е Основната правна уредба на регистрацията и прилагането на патентите в Нигерия. Правилата патенти регламентирани процедури, приети в Патентното регистър. Кой използва патент? Patent is a valuable asset for companies, корпорации, изследователски институти и университети, както и от физически лица и малки и средни предприятия. ADVANTAGES OF FILING A PATENT IN NIGERIA: Patent registration confers the exclusive right on you to exploit the invention. This right affords the power to prevent the rest of the world from commercially exploiting your invention, for example by making, using, importing or selling the invention. Patent protection helps to differentiate your inventive products and services in the marketplace as it inhibits competitors from simply copying them. In turn, this helps to drive higher sales and support increased profit margins, allowing investment costs to be recovered. Without registration, you have no protection. And if the invention becomes “public knowledge”, subject to certain limited exceptions, you have no protection. The enforceability of rights over a patented invention or product is only dependent on the filing and registration of such patent. Registration facilitates cross-border expansion. Remittances through authorized commercial banks in respect of the imported food and drug products in Nigeria are only possible where such products have been registered with NAFDAC. REQUIREMENTS FOR FILING A PATENT A patent application must have the following attributes: It must be new, It must have an inventive step that is not obvious to someone with knowledge and experience in the subject, It must be capable of being made or used in some kind of industry and not be, a scientific or mathematical discovery, theory or method, a literary, dramatic, musical or artistic work, a way of performing a mental act, playing a game or doing business, the presentation of information, or some computer programs, an animal or plant variety, a method of medical treatment or diagnosis, It must not be against public policy or morality. PATENT FILING PROCEDURES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY A patent application filed under at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Nigerian Patent Office must contain the following: A petition or request for registration with your full name and address; спецификация, включително вашия иск или искове в два екземпляра; Плановете и чертежи, if any, в два екземпляра; Декларация, подписана от действителния изобретател; Един адрес в Нигерия, ако адресът Ви е извън Нигерия; Ако искате да се възползвате от чужд приоритет по отношение на по-ранна заявка направена в страна извън Нигерия, Вашата кандидатура ще трябва да се свържат с писмена декларация, която показва следното: датата и броят на по-ранната заявка, the country in which the earlier application was made, Your name as indicated in the earlier application You would have to file an application for patent at a Patent Office through an Intellectual Property Attorney - who will act as your legal representative and agent. Lex Artifex LLP can help you file a patent application at the Nigerian Patent Office or at the International Bureau of WIPO, depending on whether you want to file nationally or internationally, съответно. If you chose to file internationally, our office will perform an International Search to provide an initial assessment of the potential patentability of your invention. This will be followed with the Publication of your patent along with the International Search Report. Your application, with its International Search Report, will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. On publication, your invention will become publicly known. Where necessary, we can also request an optional supplementary international search and/or an International Preliminary Examination for your patent. The information contained in these documents enables applicants to better evaluate whether it is worthwhile to continue with their patent application before they are required to pay the full range of costs involved. The International Search Report and Written Opinion will be issued by the Bureau within 16 months of the priority date of your application (т.е., its filing date or the filing date of an earlier application from which it claims priority, ако е приложимо). Your application Search Report will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of yНа публикуванеn.си изобретение ще станат публично известниme publicly known. Нигерия е страна по Договора за патентно коопериране на СОИС и има директен достъп до работни продукти РСТ, включително Международната Доклад Търсене, the Written Opinion of the International Searching Authority and an International Preliminary Examination Re­port. Всички предишни международни патентни заявки в системата за PCT са приети в Нигерия за териториалнодържавата, в която е направена по-ранната заявкагато искате да се възползвате от чужд приоритет по отношение на по-ранна заявка за патент, подадена съгласно системата за PCT или подадена в държава извън Нигерия, we will file a written declaration showing the date and number of the earlier application, the country in which the earlier application was made, и твоето име. Това е изискване, че не повече от три месеца трябва да изминат, тъй като прилагането в първоначалната страна е направена. Вие ще трябва да предостави заверено копие от по-ранната заявка в Патентното ведомство (или тяхната равностойност) в страната, където е подадена предходната заявка. ЗАБЕЛЕЖКА: Once you file an application in one country which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, you areвъпреки товаed to claim the priority of that filing for a period of 12 months, and the filing date of that first application is considered the “priority date”. During those 12 месеца, the filing date of your first application is considered to have “priority” over other applications filed after that date in all member countries of the Paris Convention. A PCT application may be filed as a first filing or, алтернативно, той може да се позове на приоритет от съответно приложение подадена до 12 месеца предварително, като в този случай РСТ заявката ще бъде третирана като че ли е подадена на същата дата, на по-ранната заявка. Правото на патент по отношение на едно изобретение е възникнал не в "истинския си собственик", but in the “statutory inventor”, като в този случай е човекът, който е първият, който подаде заявление за патент, или който може основателно да претендира за приоритет на чужд патентна заявка, подадена по отношение на изобретението. The WIPO-administered Patent Cooperation Treaty (РСТ) е договор за рационализация и сътрудничество по отношение на подаването, търсене и проучване на заявления за патенти и разпространението на техническата информация, съдържаща се в него. РСТ предлага кандидати, които искат патентна защита в няколко държави по-лесен за употреба, разходно-ефективен и ефикасен вариант. By filing one “international” patent application under the PCT with one patent office ("поемащо офис"). The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applications were filed in the WIPO Member states since Nigeria is a signatory to the Patent Cooperation Treaty ("PCT"). However, the PCT does not provide for the grant of "international patents" като отговорността за предоставяне на патенти е, че на съответните патентните ведомства страни, където са подадени заявления.  The enforcement of  “international patents” lies within the jurisdiction of each Member State. The enforceability of patent is territorial, което означава, че на патент е изпълнимо само в Нигерия саАко някойри валиден домашен регистрация в Патентното ведомство нигерийски. След като заявката за патент се издава, патентът е валидна за 20 years and is subject to annual renewals. PATENT REGISTRATION AT THE NIGERIAN PATENT OFFICE Lex Artifex LLP through its IPR Helpdesk offers a full range of patent application preparation and prosecution services. You will need to send to our office the details of your invention or a claim to a foreign priority of a patent application filed in respect of an invention via email - lexartifexllp@lexartifexllp.com, together with a Power of Attorney simply signed with your full particulars giving us the authority to act as your IP Attorneys and agents. Our law office specialize in business law with a particular focus on transactional law, commercialization of intellectual property, and commercial litigation. For more information about the Lex Artifex IPR Helpdesk, please visit our website at http://lexartifexllp.com, or contact us at +234.803.979.5959, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com. BILLING ARRANGEMENT Billing is in U.S. Dollars Billing does not include legal defenses against objections and prosecution services.     PREMIUM STANDARD BASIC Description Drafting of a non-provisional patent. (Data and drawings will be yours). Drafting of a provisional patent. (Data and drawings will be yours). Search and filing of a provisional or non-provisional patent with the Nigerian IP Office or WIPO. Delivery Time 25 days 15 days 7 дни $799 $499 $99 OUR INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES: Preparation and filing of your trademark application Preparation and filing of your application with the Nigerian Trademarks Office A search of the Trademarks’ Registry Representation as “Attorney on Record” Advisory on intellectual property law Provision of local address for the service of government papers and correspondences, Защитаващият опозиции (if any), Поддържането на подновяване на търговските марки.   ABOUT US Lex Artifex LLP offers a full range of patent application preparation and prosecution services. Our team comprises accredited IP Attorneys & Solicitors, experienced in trademarks, патенти, and designs filings, IP defenses and prosecution. We assist our clients with pre-issuance submissions, re-examinations, inter partes review, and post grant review proceedings. We also provide assistance with supplemental examinations and re-examinations to patent owners who wish to insure the strength and validity of their patents. За съвети в областта на ПИС бизнес-насочени, свържете се с нас днес, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com, обадете се +234.803.979.5959, website, HTTP://lexartifexllp.com. Нашият екип е готов да помогне! Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Requirements for registering a patent in Nigeria Patent Registration in Nigeria Trademark Registration in Nigeria Registration of Business in Nigeria Patents application and registration in Nigeria Business Protection in Nigeria. Designs registration in Nigeria Trademarks Filing in Nigeria Lex Artifex, LLP’s intellectual property practice supports and safeguards our local and international clients’ businesses and proprietary rights and help bolster innovation in our clients’ organizations. Our lawyers assist clients in structuring documentations on acquisition, лицензиране, and sales of intellectual property rights; conducting searches for trademark availability, registering trademarks and interfacing with relevant regulatory bodies such as National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Организация по стандартите на Нигерия (СИН), Национална агенция за храните и лекарствата за администриране и контрол (NAFDAC). Our area of practice also covers filing of trademark, copyright, design or patent claims and representing clients in intellectual property disputes, as well as enforcing clients’ proprietary rights and trade secrets. Requirements+for+Registering+a+Patent+in+Nigeria

Intellectual Property Lawyers in Nigeria

Intellectual Property Law is a key practice focus of Lex Artifex LLP. We specialize in the commercialization of intellectual property (“IP”) and the enforcement of intellectual property rights in Nigeria, and we provide comprehensive IP services to clients who are doing business in or outside Nigeria.
We file trademarks, patents and industrial designs applications, and structure documentation on the assignment of IP assets for clients. Our intellectual property lawyers in Nigeria belong to international legal networks and are licensed by the Nigerian IP Office (т.е.. търговските марки, Патенти и дизайни регистър на закона Министерството на Федералното министерство на промишлеността Търговския, Търговията и инвестициите на Нигерия. They interface with other government agencies such as the National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Национална агенция за храните и лекарствата за администриране и контрол (NAFDAC) on the protection of IP rights in Nigeria.
Lex Artifex LLP is extremely detail-focused and provides the highest level of IP services and protection in Nigeria. We take the extra time and attention to ensure the long-term sustainability of our clients’ intellectual property assets.
Whether you are involved in consumer products, biotechnology, genetics, nanotechnology, pharmaceutical sciences; software and systems engineering, heavy metal engineering, и т.н.. you generate intellectual property that requires protection in Nigeria and in the global marketplace.
За консултативен, legal representation and/or to learn more about Lex Artifex LLP’s intellectual property services, моля свържете се с член на екипа ни пряко или имейл lexartifexllp@lexartifexllp.com.