Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, cwmnïau cyfreithiol dramor, a noddwyr gydag ariannu banc cysylltiedig cynghori a chymorth ar draws pob diwydiant, gan gynnwys caffael a chyllid prosiect. Rydym hefyd yn cynghori cleientiaid ar faterion yn ymwneud â deddfau bancio a gwarantau Nigeria, marchnadoedd cyfalaf, rheoli cyfnewid tramor, and capital importation through authorized dealers.

 

Bancio a Chyllid

Rydym yn darparu sefydliadau ariannol, cwmnïau cyfreithiol dramor, a noddwyr gydag ariannu banc cysylltiedig cynghori a chymorth ar draws pob diwydiant, gan gynnwys caffael a chyllid prosiect.
Rydym hefyd yn cynghori cleientiaid ar faterion yn ymwneud â deddfau bancio a gwarantau Nigeria, marchnadoedd cyfalaf, rheoli cyfnewid tramor, and capital importation through authorized dealers.
am ymgynghorol, cysylltwch ag aelod o'r Lex Artifex LLP tîm yn uniongyrchol neu e-bostiwch lexartifexllp@lexartifexllp.com.