intellectual property lawyers in Nigeria Filing a patent in Nigeria Filling a trademark in Nigeria IP law firm in Nigeria IP law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Trademark attorneys in Nigeria Trademark lawyers in Nigeria Patent lawyers in Nigeria Patents attorneys in Nigeria Requirements for Registering a Patent in Nigeria REQUIREMENTS FOR REGISTERING A PATENT IN NIGERIA  The Lex Artifex Law Office has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) a gorfodi eu Hawliau Eiddo Deallusol (IPR) wrth wneud busnes mewn neu gyda Nigeria. This publication gives a snapshot of the requirements for patent registration in Nigeria. BETH YW PATENT? Mae patent yn hawl gyfreithiol amddiffyn dyfais, sy'n darparu datrysiad technegol newydd a dyfeisgar i broblem. Mae gan y perchennog patent yr hawl i atal eraill rhag manteisio ar y ddyfais a ddiogelir yn fasnachol, for example by making, using, mewnforio neu ei werthu, yn y wlad neu'r rhanbarth lle y patent wedi cael ei roi. WHAT KIND OF INVENTION IS PATENTABLE? Ddyfais patent os yw'n newydd, neu ganlyniadau o weithgaredd dyfeisgar ac yn gallu gais diwydiannol; neu, mae'n gyfystyr welliant ar ddyfais patent a hefyd yn newydd, deillio o weithgarwch dyfeisgar ac yn gallu gais diwydiannol. Ddyfais yn gallu gais diwydiannol os gall y ddyfais yn cael ei weithgynhyrchu neu ei ddefnyddio mewn unrhyw fath o ddiwydiant, gan gynnwys amaethyddiaeth. Ni all Patentau, fodd bynnag, ar gael mewn perthynas â mathau o blanhigion neu anifeiliaid neu brosesau y bôn fiolegol ar gyfer cynhyrchu planhigion neu anifeiliaid (ac eithrio prosesau microbiolegol a'u cynnyrch); dyfeisiadau cyhoeddiad neu gamfanteisio fyddai un ohonynt fod yn groes i drefn gyhoeddus neu foesoldeb; neu egwyddorion a darganfyddiadau o natur wyddonol. Mae'r Ddeddf Patentau a Dyluniadau o 1971 yw'r ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n rheoli cofrestru a gorfodi o batentau yn Nigeria. Mae'r Rheolau Patentau yn rheoleiddio gweithdrefnau a fabwysiadwyd yn y Gofrestrfa Patent. PWY SY'N DEFNYDDIO A PATENT? Patent is a valuable asset for companies, corfforaethau, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn ogystal â chan unigolion a busnesau bach a chanolig eu maint. ADVANTAGES OF FILING A PATENT IN NIGERIA: Patent registration confers the exclusive right on you to exploit the invention. This right affords the power to prevent the rest of the world from commercially exploiting your invention, foer enghraifft drwy wneudusgan ddefnyddioimporting or selling the invention. Patent protection helps to differentiate your inventive products and services in the marketplace as it inhibits competitors from simply copying them. In turn, this helps to drive higher sales and support increased profit margins, allowing investment costs to be recovered. Without registration, you have no protection. And if the invention becomes “public knowledge”, subject to certain limited exceptions, you have no protection. The enforceability of rights over a patented invention or product is only dependent on the filing and registration of such patent. Registration facilitates cross-border expansion. Remittances through authorized commercial banks in respect of the imported food and drug products in Nigeria are only possible where such products have been registered with NAFDAC. REQUIREMENTS FOR FILING A PATENT A patent application must have the following attributes: It must be new, It must have an inventive step that is not obvious to someone with knowledge and experience in the subject, It must be capable of being made or used in some kind of industry and not be, a scientific or mathematical discovery, theory or method, a literary, dramatic, musical or artistic work, a way of performing a mental act, playing a game or doing business, the presentation of information, or some computer programs, an animal or plant variety, a method of medical treatment or diagnosis, It must not be against public policy or morality. PATENT FILING PROCEDURES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY A patent application filed under at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Nigerian Patent Office must contain the following: A petition or request for registration with your full name and address; Mae manyleb, gan gynnwys eich hawliad neu hawliadau yn ddyblyg; Mae'r cynlluniau a darluniau, if any, yn ddyblyg; Mae datganiad wedi'i lofnodi gan y gwir dyfeisiwr; Cyfeiriad ar gyfer gohebu yn Nigeria os yw eich nghyfeiriad y tu allan Nigeria; Os ydych chi am trosoledd ar flaenoriaeth tramor mewn perthynas â chais cynharach a wnaed mewn gwlad y tu allan i Nigeria, Byddai'n rhaid eich cais i gyd-fynd â datganiad ysgrifenedig sy'n dangos y canlynol: y dyddiad a rhif y cais blaenorol, the country in which the earlier application was made, Your name as indicated in the earlier application You would have to file an application for patent at a Patent Office through an Intellectual Property Attorney - who will act as your legal representative and agent. Lex Artifex LLP can help you file a patent application at the Nigerian Patent Office or at the International Bureau of WIPO, depending on whether you want to file nationally or internationally, respectively. If you chose to file internationally, our office will perform an International Search to provide an initial assessment of the potential patentability of your invention. This will be followed with the Publication of your patent along with the International Search Report. Your application, with its International Search Report, will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. On publication, your invention will become publicly known. Where necessary, we can also request an optional supplementary international search and/or an International Preliminary Examination for your patent. The information contained in these documents enables applicants to better evaluate whether it is worthwhile to continue with their patent application before they are required to pay the full range of costs involved. The International Search Report and Written Opinion will be issued by the Bureau within 16 months of the priority date of your application (h.y., its filing date or the filing date of an earlier application from which it claims priority, os yw'n berthnasol). Your application Search Report will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your applicatPan gyhoeddiratBydd eich dyfais dod yn hysbys yn gyhoeddusknown. Nigeria yn un o lofnodwyr y Cydweithredu Patent Cytundeb WIPO ac mae ganddo fynediad uniongyrchol i gynhyrchion gwaith PCT, gan gynnwys Adroddiad Search Rhyngwladol, the Written Opinion of the International Searching Authority and an International Preliminary Examination Re­port. Mae pob ffeilio patent rhyngwladol ymlaen llaw o dan y system PCT yn cael eu derbyn yn Nigeria ar gyfer cofrestru tiriogaethol a gorfodi. Ble ydych chi eisiau i fanteisio eich hun o flaenoriaeth tramor mewn perthynas â chais patent cynharach ffeilio o dan y system PCT neu ei ffeilio mewn gwlad y tu allan i Nigeria, we will file a written declaration showing y wlad lle mae'r cais blaenorol gael ei wneudountry in which the earlier application was made, a'ch enw. Mae'n ofyniad y dylai dim mwy na thri mis fynd heibio ers i'r cais yn y wlad cychwynnol gael ei wneud. Bydd rhaid i chi ddarparu copi ardystiedig o'r cais blaenorol gan y Swyddfa Batentau (neu'r hyn sy'n cyfateb) yn y wlad lle y cyflwynwyd y cais blaenorol. NODYN: Once you file an application in one country which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, you are entitled to claim the priority of that filing for a period of 12 months, and the filing date of that first application is considered the “priority date”. During those 12 mis, the filing date of your first application is considered to have “priority” over other applications filed after that date in all member countries of the Paris Convention. A PCT application may be filed as a first filing or, fel arall, gall hawlio blaenoriaeth o gais priodol ffeilio hyd at 12 fisoedd ymlaen llaw, ac os felly bydd y cais PCT yn cael ei drin fel pe bai'n cael ei ffeilio ar yr un dyddiad â'r cais blaenorol. Yr hawl i patent mewn perthynas â ddyfais yn breinio nid yn y "gwir berchennog", but in the “statutory inventor”, ac yn yr achos yw'r un sy'n yw'r cyntaf i ffeilio cais am batent, neu sy'n gallu yn ddilys honni flaenoriaeth tramor o cais am batent ffeilio o ran y ddyfais. The WIPO-administered Patent Cooperation Treaty (PCT) yn gytuniad ar gyfer rhesymoli a chydweithrediad o ran y ffeilio, chwilio ac archwilio ceisiadau patent a lledaenu'r wybodaeth dechnegol a gynhwysir ynddo. Mae'r PCT yn cynnig ymgeiswyr sy'n ceisio amddiffyn patent mewn gwledydd lluosog a mwy defnyddiwr-gyfeillgar, cost-effeithiol ac effeithlon opsiwn. By filing one “international” patent application under the PCT with one patent office (y "derbyn swyddfa"). The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applications were filed in the WIPO Member states since Nigeria is a signatory to the Patent Cooperation Treaty ("PCT"). Fodd bynnag, the PCT does not provide for the grant of "international patents" gan fod y cyfrifoldeb am roi batentau yw bod y Swyddfeydd Patent wlad priodol lle mae ceisiadau yn cael eu gwneud.  The enforcement of  “international patents” lies within the jurisdiction of each Member State. The enforceability of patent is territorial, sy'n golygu bod patent ond orfodadwy yn Nigeria yn unig wrth gofrestru yn y cartref dilys gyda'r Swyddfa Patent Nigeria. Unwaith y cais am batent yn cael ei ganiatáu, y patent yn ddilys am 20 years and is subject to annual renewals. PATENT REGISTRATION AT THE NIGERIAN PATENT OFFICE Lex Artifex LLP through its IPR Helpdesk offers a full range of patent application preparation and prosecution services. You will need to send to our office the details of your invention or a claim to a foreign priority of a patent application filed in respect of an invention via email - lexartifexllp@lexartifexllp.com, together with a Power of Attorney simply signed with your full particulars giving us the authority to act as your IP Attorneys and agents. Our law office specialize in business law with a particular focus on transactional law, commercialization of intellectual property, and commercial litigation. For more information about the Lex Artifex IPR Helpdesk, please visit our website at http://lexartifexllp.com, or contact us at +234.803.979.5959, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com. BILLING ARRANGEMENT Billing is in U.S. Dollars Billing does not include legal defenses against objections and prosecution services.     PREMIUM STANDARD BASIC Description Drafting of a non-provisional patent. (Data and drawings will be yours). Drafting of a provisional patent. (Data and drawings will be yours). Search and filing of a provisional or non-provisional patent with the Nigerian IP Office or WIPO. Delivery Time 25 days 15 days 7 days $799 $499 $99 OUR INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES: Preparation and filing of your trademark application Preparation and filing of your application with the Nigerian Trademarks Office A search of the Trademarks’ Registry Representation as “Attorney on Record” Advisory on intellectual property law Provision of local address for the service of government papers and correspondences, amddiffyn gwrthbleidiau (if any), Mae cynnal adnewyddiadau o nodau masnach.   os o gwblUS Lex Artifex LLP offers a full range of patent application preparation and prosecution services. Our team comprises accredited IP Attorneys & Solicitors, experienced in trademarks, patentau, and designs filings, IP defenses and prosecution. We assist our clients with pre-issuance submissions, re-examinations, inter partes review, and post grant review proceedings. We also provide assistance with supplemental examinations and re-examinations to patent owners who wish to insure the strength and validity of their patents. Am gyngor IPR sy'n canolbwyntio ar fusnes, cysylltwch â ni heddiw, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com, galwad +234.803.979.5959, website, http://lexartifexllp.com. Mae ein tîm yn barod i helpu! Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Requirements for registering a patent in Nigeria Patent Registration in Nigeria Trademark Registration in Nigeria Registration of Business in Nigeria Patents application and registration in Nigeria Business Protection in Nigeria. Designs registration in Nigeria Trademarks Filing in Nigeria Lex Artifex, LLP’s intellectual property practice supports and safeguards our local and international clients’ businesses and proprietary rights and help bolster innovation in our clients’ organizations. Our lawyers assist clients in structuring documentations on acquisition, trwyddedu, and sales of intellectual property rights; conducting searches for trademark availability, registering trademarks and interfacing with relevant regulatory bodies such as National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Standards Organization of Nigeria (SON), Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Chyffuriau Gweinyddu a Rheoli (NAFDAC). Our area of practice also covers filing of trademark, copyright, design or patent claims and representing clients in intellectual property disputes, as well as enforcing clients’ proprietary rights and trade secrets. Requirements+for+Registering+a+Patent+in+Nigeria

Intellectual Property Lawyers in Nigeria

Intellectual Property Law is a key practice focus of Lex Artifex LLP. We specialize in the commercialization of intellectual property (“IP”) and the enforcement of intellectual property rights in Nigeria, and we provide comprehensive IP services to clients who are doing business in or outside Nigeria.
We file trademarks, patents and industrial designs applications, and structure documentation on the assignment of IP assets for clients. Our intellectual property lawyers in Nigeria belong to international legal networks and are licensed by the Nigerian IP Office (h.y.. y Nodau Masnach, Patentau a Dyluniadau Gofrestrfa Cyfraith Adran Fasnachol y Weinyddiaeth Ffederal Diwydiant, Masnach A Buddsoddi Nigeria. They interface with other government agencies such as the National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Chyffuriau Gweinyddu a Rheoli (NAFDAC) on the protection of IP rights in Nigeria.
Lex Artifex LLP is extremely detail-focused and provides the highest level of IP services and protection in Nigeria. We take the extra time and attention to ensure the long-term sustainability of our clients’ intellectual property assets.
Whether you are involved in consumer products, biotechnology, genetics, nanotechnology, pharmaceutical sciences; software and systems engineering, heavy metal engineering, ac ati. you generate intellectual property that requires protection in Nigeria and in the global marketplace.
am ymgynghorol, legal representation and/or to learn more about Lex Artifex LLP’s intellectual property services, cysylltwch ag aelod o'n tîm yn uniongyrchol neu e-bostiwch lexartifexllp@lexartifexllp.com.