Clearance Procedure of imported food, food raw materials, and animal feed in Nigeria CLEARANCE PROCEDURE OF IMPORTED FOOD, مواد غذایی خام مواد, AND ANIMAL FEED IN NIGERIA snapshot of the clearance procedure of imported food, food raw materials and animal feed in Nigeria. General These Guidelines are for the interest of the general public and in particular, وارد مواد غذایی فله به پایان رسید, مواد اولیه غذایی و خوراک دام به نیجریه. لازم به تأکید است که, هیچ خوراک دام باید تولید می شود, وارد, صادر, آگهی, فروخته شده, توزیع و یا استفاده در نیجریه مگر اینکه آن را مطابق با مفاد قانون NAFDAC CAP N1 ثبت شده است (LFN) 2004, دیگر قوانین مرتبط و دستورالعمل های همراه. همچنین لازم است به تاکید است که هیچ غذایی فله و / یا مواد غذایی مواد اولیه به پایان رسید باید وارد شود بدون اخذ پروانه های وارداتی. Step I Payment The applicant is required to make payment of the prescribed tariff. Step II Documentation for First Endorsement Lex Artifex Law Office provides importers with legal representation and compliance services in Nigeria. مدارک زیر باید برای این روش ترخیص کالا از گمرک مواد غذایی وارداتی مورد نیاز, food raw materials, and animal feed in Nigeria: Valid NAFDAC Permit Single Goods Declaration (SGD) Form Commercial invoice Pre-Arrival Assessment Report ( چند ) Form M Bill of Lading/Airway Bill Packing List Form C-30 Photocopy of payment advice Evidence of current product registration with NAFDAC Original copy of the Certificate of Analysis Original copy of Radiation Analysis Certificate (گوشت & محصولات گوشتی, شیر & شیر، شیر محصولات, ماهی & محصولات ماهی) نسخه اصلی گواهی گیاهی (برای محصولات با منشاء گیاهی) مدارک و شواهد از ارائه گواهی بهداشت (صادر و تایید شده توسط قدرت کنترل در کشور مبدا) نسخه اصلی CRIA (گزارش پاک بازرسی و تجزیه و تحلیل) برای محصولات از چین. نامه ای از تعهد بیان کرد که کالا(s) خواهد شد ضبط اگر رضایتبخش نشد. آدرس انبار که در آن محصول ذخیره خواهد شد. مدارک و شواهد از پرداخت به آژانس. معرفی نامه با یک کپی از کارت هویت نماینده شرکت. SGDید محلی سفارش از دارندگان مجوز / تایید. Step III First Endorsement 4.1.Upon satisfactory vetting of the application and accompanying documents, اعلامیه فرم تنها محصولات (SGD) است با توجه به حمایت نخست. Step IV Joint Inspection of Consignment 5.1. بازرسی مشترک از محموله است که توسط NAFDAC و دیگر سازمان های ذیربط دولتی انجام. Step V Second Endorsement 6.1. نماینده شرکت مورد نیاز است برای دوبابازدید کنندگانه حاضر تمام اسناد ارائه شده برای حمایت نخست. این کار را باید با گزارش بازرسی مشترک و نمونه از محصول همراه (s) در خط با دستورالعمل نمونه برداری قابل اجرا آژانس برای تأیید. Step VI Release of consignment 7.1. پس از تایید رضایت بخش از اسناد و کالا نمونه به منظور حمایت دوم, تک محصولات فرم اظهارنامه داده شده است تایید دوم است که از انتشار این محموله به وارد کننده. Tariff The tariff is as prescribed. IMPORTANT POINTS TO NOTE The imported products can only be marketed and useروش ترخیص کالا از مواد غذایی وارداتیalمواد اولیه غذاییمانی برای فرایندهای مختلف شامل; ارزیابی هزینه و صدور مشاوره پرداخت ده است (10) minutes Issuance of the first endorsement is Thirty (30) minutes Physical inspection as determined by the Joint Task Force is Two (2) hours Issuance of the secondو خوراک دام در نیجریه5) minutes Note that the timeline for processing is suspended when there is a compliance directive and resumes when the applicant complies and communicates compliance to the Agency. در صورت گزارش تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی رضایتبخش, محموله است در انتظار قرار داده. این ممکن است برای تخریب و یا برای تحقیقات بیشتر که ممکن است توسط آژانس و / یا آزمایشگاهی مستقل شامل مجدد شود. Clearance procedure of imported food, food raw materials, and animal feed in Nigeria

روش ترخیص کالا از مواد غذایی وارداتی, مواد اولیه غذایی, و خوراک دام در نیجریه

روش ترخیص کالا از گمرک مواد غذایی وارداتی, مواد غذایی خام مواد, و خوراک دام در نیجریه

Lex Artifex LLP, شرکت حقوقی در نیجریه, معرفی کرده است F&D مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صادرات و واردات غذا و دارو تولیدات تنظیم در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). این نشریه یک تصویر لحظهای از روش ترخیص کالا از گمرک مواد غذایی وارداتی است, مواد اولیه غذایی و خوراک دام در نیجریه.
 1. عمومی

  • این دستورالعمل ها برای منافع عموم مردم و به طور خاص, وارد مواد غذایی فله به پایان رسید, مواد اولیه غذایی و خوراک دام به نیجریه.
  • لازم به تأکید است که, هیچ خوراک دام باید تولید می شود, وارد, صادر, آگهی, فروخته شده, توزیع و یا استفاده در نیجریه مگر اینکه آن را مطابق با مفاد قانون NAFDAC CAP N1 ثبت شده است (LFN) 2004, دیگر قوانین مرتبط و دستورالعمل های همراه.
  • همچنین لازم است به تاکید است که هیچ غذایی فله و / یا مواد غذایی مواد اولیه به پایان رسید باید وارد شود بدون اخذ پروانه های وارداتی.

گام من

 1. پرداخت

  • متقاضی موظف است نسبت به پرداخت تعرفه تجویز.

گام دوم

 1. اسناد و مدارک برای تایید نخست

  • سافلکس ARTIFEX دفتر حقوقی فراهم می کند وارد با خدمات نمایندگی و الزامات قانونی در نیجریه.
 • مدارک زیر باید برای این روش ترخیص کالا از گمرک مواد غذایی وارداتی مورد نیاز, مواد اولیه غذایی, و خوراک دام در نیجریه:
  • معتبر NAFDAC اجازه
  • تنها محصولات اعلامیه (SGD) فرم
  • فاکتور تجاری
  • قبل از ورود گزارش ارزیابی ( چند )
  • فرم M
  • بارنامه / راه هوایی بیل
  • لیست بسته بندی
  • فرم C-30
  • فتوکپی مشاوره پرداخت
  • مدارک و شواهد از ثبت محصول در حال حاضر با NAFDAC
  • نسخه اصلی از گواهی تجزیه و تحلیل
  • نسخه اصلی گواهی تجزیه و تحلیل اشعه (گوشت & محصولات گوشتی, شیر & شیر، شیر محصولات, ماهی & محصولات ماهی)
  • نسخه اصلی گواهی گیاهی (برای محصولات با منشاء گیاهی)
  • مدارک و شواهد از ارائه گواهی بهداشت (صادر و تایید شده توسط قدرت کنترل در کشور مبدا)
  • نسخه اصلی CRIA (گزارش پاک بازرسی و تجزیه و تحلیل) برای محصولات از چین.
  • نامه ای از تعهد بیان کرد که کالا(بازدید کنندگان) خواهد شد ضبط اگر رضایتبخش نشد.
 • آدرس انبار که در آن محصول ذخیره خواهد شد.
 • مدارک و شواهد از پرداخت به آژانس.
 • معرفی نامه با یک کپی از کارت هویت نماینده شرکت.
 • خرید محلی سفارش از دارندگان مجوز / تایید.

گام سوم

 1. حمایت نخست

4.1.پس از بررسی رضایت بخش از نرم افزار و اسناد همراه, اعلامیه فرم تنها محصولات (SGD) است با توجه به حمایت نخست.

مرحله IV

 1. بازرسی مشترک از محموله

5.1. بازرسی مشترک از محموله است که توسط NAFDAC و دیگر سازمان های ذیربط دولتی انجام.

مرحله پنجم

 1. حمایت دوم

6.1. نماینده شرکت مورد نیاز است برای دوباره حاضر تمام اسناد ارائه شده برای حمایت نخست. این کار را باید با گزارش بازرسی مشترک و نمونه از محصول همراه (بازدید کنندگان) در خط با دستورالعمل نمونه برداری قابل اجرا آژانس برای تأیید.

گام ششم

 1. انتشار محموله
7.1. پس از تایید رضایت بخش از اسناد و کالا نمونه به منظور حمایت دوم, تک محصولات فرم اظهارنامه داده شده است تایید دوم است که از انتشار این محموله به وارد کننده.
 1. تعرفه

  • تعرفه به عنوان تجویز.
 2. نکات مهم برای نکته

  • محصولات وارداتی تنها می تواند به بازار عرضه شده و پس از یک ارزیابی آزمایشگاهی رضایت بخش استفاده.
  • جدول زمانی برای فرایندهای مختلف شامل;
   • ارزیابی هزینه و صدور مشاوره پرداخت ده است (10) دقایق
   • Issuance of the first endorsement is Thirty (30) دقایق
   • بازرسی بدنی به عنوان توسط نیروی کار مشترک تعیین دو است (2) ساعت ها
   • صدور تایید دوم پانزده است (15) دقایق
  • توجه داشته باشید که جدول زمانی برای پردازش به حالت تعلیق در زمانی که یک بخشنامه انطباق وجود دارد و رزومه زمانی که متقاضی و موافق و ارتباط برقرار انطباق به آژانس.
  • در صورت گزارش تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی رضایتبخش, محموله است در انتظار قرار داده. این ممکن است برای تخریب و یا برای تحقیقات بیشتر که ممکن است توسط آژانس و / یا آزمایشگاهی مستقل شامل مجدد شود.

روش ترخیص کالا از مواد غذایی وارداتی, مواد اولیه غذایی, و خوراک دام در نیجریه

 

در مورد Lex ARTIFEX LLP

سافلکس ARTIFEX LLP پنجره برای تولید کنندگان است, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. ما یک فروشگاه یک مرحله ای برای خدمات انطباق و علت سعی و کوشش حقوقی در نیجریه. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مواد غذایی سافلکس ARTIFEX LLP است & دارو (F&D) مرکز و چگونه ما می توانیم شما را با ترخیص کالا از گمرک مواد غذایی وارداتی کمک, مواد اولیه غذایی, و خوراک دام در نیجریه, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.