Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria Lex Artifex LLP, شرکت حقوقی در نیجریه, معرفی مواد غذایی & دارو (F&D) مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صادرات و واردات غذا و دارو تولیدات تنظیم در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). Below is the Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria. FRUIT JUICE AND NECTAR REGULATIONS OF NIGERIA ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. محدوده 2. ممنوعیت 3. Definitions/Composition of fruit juices, شهد و پوره میوه جات 4. Organoleptic properties 5. استفاده و محدودیت های افزودنی های مواد غذایی 6. حداکثر محدودیت آلاینده ها در آب میوه و نکتار 7. Labeling 8. نام از آب میوه برای نشان دادن طبیعت و غیره. 9. List of Ingredients. 10. Penalty. 11. جریمه. 12. تفسیر 13. لغو آب میوه و شهد مقررات 2018 14. نقل قول 15. Schedules Commencement: در اعمال قدرت اعطایی به شورای حکومتی از سازمان ملی غذا و دارو و کنترل (NAFDAC) توسط بخش 5 and 30 از NAFDAC قانون درپوش N1 LFN 2004 و بخش 12 از مواد غذایی, مواد مخدر و محصولات مرتبط (ثبت, و غیره.) قانون درپوش F33 LFN 2004 و از تمام قدرت را قادر می سازد آن را در آن طرف, شورای حکومتی از آژانس ملی برای غذا و داروی و کنترل با تصویب وزیر محترم بهداشت به این وسیله باعث می شود مقررات زیر:- Scope These Regulations shall apply to fruit juice and nectar products manufactured, imported, exported, advertised, sold distributed or used in Nigeria. Prohibition No fruit juice or nectar shall be manufactured, وارد, صادر, آگهی, توزیع شده و یا مورد استفاده در نیجریه, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations. هیچ شخص تولید, وارد كردن, صادرات, تبلیغات, فروختن, توزتعاریف / ترکیب آب میوهب میوه یا شهد که شامل شیرین کننده های غیر مغذی بدون تصویب آژانس. آب میوه ممکن است حاوی قند, invert خواص حسیny food additives. آب میوه ها باید شامل شیرین کننده های غیر مغذی نیست مگر اینکه توسط آژانس تایید. Definitions/Composition of fruit juices, nectar and fruit puree Definitions and compositions of fruit juices, شهد و پوره میوه جات باید به عنوان در برنامه "A 'ارائه شده به این مقررات. Organoleptic Properties. این محصول باید رنگ مشخصه دارند, عطر و طعم از آب میوه. اجزای آب فرار طبیعی ممکن است به هر آب به دست آمده از همان نوع از میوه ها که از آن طبیعی اجزای آب فرار حذف شده اند ترمیم. Use and limits of food additives The use and limits of any food additives in the manufacture of fruit juice and nectar shall be as approved by the Agency and as indicated in Schedule “D”. Maximum Limits of contaminants The maximum limits of contaminants in fruit juices and nectars shall comply with the limits as provided in Schedule “E” to these Regulations. 7. Labelling Fruit juices and nectars shall be labelled in accordance with the Pre-packaged Food (شوی) آئین نامه 2018. در حال حاضر محتوای درصد میوه باید طوری در لیست مواد لازم بر روی برچسب محصول اعلام. بدون برچسب زدن از نوشیدنی های مشخص شده در این مقررات باید کلمه "آب میوه" خرس مگر اینکه محتوای میوه به عنوان در برنامه C ارائه. بدون برچسب زدن از نوشیدنی های مشخص شده در این مقررات باید کلمه "نوشابه های میوه ای" را تحمل مگر اینکه محتوا آب میوه کمتر از 5 در صد . Name of fruit juice to indicate the nature The name of every fruit juice shall indicate the accurate nature, که در آن یک نام شده است برای آب میوه در این مقررات, چنین نام باید استفاده شود, که در آن هیچ نام مشترک وجود دارد برای آب میوه, an approprفهرست مواد تشکیل دهندهme shall be used, به شرطی که, هیچ محصول باید نام میوه نوشیدنی آب, نام ابداع یا خیالی ممکن است استفاده شود, ارائه نام گمراه کننده است و توسط یک واژه توصیفی مناسب همراه, در مورد ترکیبی از دو یا چند میوه آب میوه ها, نام آب میوه در جهت برتری و رجحان وزن و یا کلمه "میوه" باید بر روی بسته اعمجازاتکرد, and In case of a single fruit juice or a combination of two or more fruit juices, هر کدام که از کنسانتره ساخته شده(s), کلمات "از کنسانتره(s)", باید کلمه "آب را دنبال(s)" با نام(s) چنین آو) زمانی که بر روی بسته اعلام کرد. List of Ingredients. لیست کاملی از مواد مورد استفاده در آماده هر گونه آب میوه باید بر روی برچسب در نزولی از حاضر نسبت اعلام, به جز در مورد یک آب میوه آب از دست نظر گرفته شده توسط علاوه بر این از مقدار مناسب از آب آشامیدنی بازسازی شود, که در این صورت, مواد تشکیل دهنده ممکن است به ترتیب نسبت در محصول دوباره ذکر شده, به شرطی که فهرست مواد تشکیل دهنده باید توسط یک بیانیه ریاست مانند "مواد تشکیل دهنده که دوباره". 10. Penalty. هر کسی که هر یک از مفاد این مقررات در تناقض باید به جرم یک جرم و موجب بر اعتقاد راسخ باشد. در صورت : (a) یک فرد, به حبس به مدت حداکثر یک سال و یا به جزای نقدی بیش از 50,000 و یا به هر دو مانند زندان و جریمه; and (b) شرکت های بزرگ بدن, به N100 بیش از خوب, 000. (2) که در آن یک جرم به موجب این مقررات است که توسط یک شرکت جسم هستند, شرکت و یا دیگر ارتباط افراد هر:- (a) director, مدیر, وزیر یا دیگر افسران مشابه از شرکت های بزرگ بدن; or (b) شریک و یا افسر از شرکت و یا (c) امانت از بدن مربوط; or (d) شخص مورد نظر در مدیریت امور ایاجمن; or (الکترونیکی) شخصی که ظاهرا در ظرفیت های عمل در پاراگداف به آن اشاره (a) به (d) این مقرره, بارها به جرم که جرم و موجب شده است تا در برابر اقدام شود و در همان شیوه ای مجازات برای آن جرم را به عنوان اگر او خود مرتکب جرم, مگر اینکه او ثابت می کند که فعل یا ترک فعل تشکیل جرم بدون دانش خود را در زمان, رضایت و یا چشم پوشی.بجریمه پس از محکومیت (1) یک فرد محکوم به جرم تحت این مقررات باید به دولت فدرال جریمه- (a) هر دارایی و یا مقوم اموال عواید بدست آمده از و یا به دست آمده, directly or indirectly, به عنوان یک نتیجه از جرم; (b) any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) در این بخش, "proceeds" معنی هر گونمستقیم یا غیر مستقیمت آمده و یا به دست آمده, directly or indirectly, از طریق ارتکاب جرم. Interpretation In these Regulations, مگر آنکه در متن در غیر این صورت نیاز قند یا دکستروز و هر گونه مواد افزودنی مواد غذایی معکوسژانس ملی غذا و دارو و کنترل: “Fruit juice” means the unfermented but fermentable liquid obtained from the edible part of sound, مناسب بالغ و تازه میوه یا میوه ها در شرایط سالم با استفاده مناسب از جمله درمان سطح پس از برداشت مورد استفاده در مطابق به احکام قابل اجرا از مستندات Alimentarius کمیسیون حفظ. “Concentrated fruit juice” means the product that complies with the definition given in Regulation 12 (2) در بالا, به جز آب شده است از لحاظ جسمی در یک مقدار به افزایش سطح قند را به یک مقدار حداقل کافی حذف 50% بیشتر از مقدار درصد قند برای آب دوباره از همان میوه تاسیس. “Package” means any form of packaging material in which the fruit juices and nectars are packed for sale as a single item. لغو آب میوه و مقررات شهد 2005. آب میوه و شهد مقررات 2005 بدینوسیله لغو. لغو این مقررات مشخص شده در مقررات 13 (1) این مقررات نباید تحت تاثیر هیچ کاری یا ادعا تحت مقررات لغو انجام شود. Citation These Regulations may be cited as Fruit Juice and Nectar Regulations, 2018. SCHEDULE “A” DEFINITIONS AND COMPOSITIONS OF FRUIT JUICES, NECTAR AND FRUIT PUREE Fruit juice may contain sugar, invert sugar or dextrose and any food additives, به جز شیرین کننده nonnutritive تایید شده توسط آژانس. آب پرتقال (Citrus sinenis) آب پرتقال باید آب میوه به دست آمده از درون بر صدا شود, پرتقال رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. این ماده جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح بریکس برای قدرت واحد آب پرتقال از کنسانتره شود 10 و سطح قند برای آب پرتقال بازسازی شده از کنسانتره شود 11.2. محتوای روغن های ضروری از آب پرتقال باید 0.4ml / کیلوگرم تجاوز نمی کند. آب آناناس (comosus آناناس) (Ananas sativus) آب آناناس باید آب میوه به دست آمده از آناناس رسیده صدا و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. The soluble solids determined by minimum Brix level shall be 11.2 برای منحصر به فرد آب آناناس از قند اضافه شده و که در آن آب با استفاده از آب متمرکز با علاوه بر این از آب به دست آمده است, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 12.8 برای منحصر به فرد آب آناناس از قند اضافه شده. مقدار کل قند اضافه شده باید 25G / kg و علاوه بر این از قند تجاوز نمی مجاز نیست زمانی که آب تا اسیدی شده است. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg. آب انگور (مو انگور یا هیبریدی آن; labrusca انگور یا هیبریدی آن) آب انگور باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, انگور رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل ضروری از آب دوباره. مواد جامد محلول انگور تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 13.5 برای آب انگور و که در آن آب با استفاده از آب متمرکز با علاوه بر این از آب به دست آمده است, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 15.9 برای آب انگور. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. محتوای اسیدهای فرار از آب انگور باید 0.4g / کیلوگرم تجاوز نمی کند, بیان به عنوان اسید استیک. آب لیمو (لیمو مرکبات) آبلیمو باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, لیمو رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. مواد جامد محلول لیمو توسط حداقل سطح بریکس برای آب لیمو تعیین می شود 7.0. محتوای اتانول از آب لیمو باید 3G / کیلوگرم تجاوز نمی کند. محتوای روغن های ضروری از آب لیمو باید 0.5ml / کیلوگرم تجاوز نمی کند. Grapefruits (مرکبات paradisi) آب گریپ فروت باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, گریپ فروت رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظوبازدید کنندگان حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 9.5 برای منحصر به فرد گریپ فروت از قند اضافه شده و مقدار کل قند اضافه شده و حداقل سطح بریکس برای گریپ فروت بازسازی شده از کنسانتره شود 10.0. مقدار کل قند اضافه شده باید 50G / کیلوگرم تجاوز نمی کند. محتوای اتانول باید 3.0G / کیلوگرم تجاوز نمی کند. محتوای روغن های ضروری باید 0.3ml / کیلوگرم تجاوز نمی کند. آب سیب (مالوس گونه Pyrus) آب سیب آب میوه باید به دست مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.2 برای آب سیب و حداقل سطح بریکس برای آب سیب بازسازی شده از کنسانتره شود 11.2. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. محتوای اسیدهای فرار از آب سیب باید 0.4g تجاوز نمی / کیلوگرم بیان شده به عنوان اسید استیک. آب انگور سیاه (گونه R. 50) آب انگور سیاه باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, انگورفرنگی سیاه رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.5 برای آب انگور سیاه و حداقل سطح بریکس برای انگور سیاه بازسازی شده از کنسانتره شود 11.0. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product. محتوای اتانول محتوای اتانول باید 5G / کیلوگرم تجاوز نمی کندی کند. محتوای اسیدهای فرار باید 1.2G تجاوز نمی / کیلوگرم بیان شده به عنوان اسید استیک. دیگر آب میوه(s) دیگر میوه آب میوه ها باید آب میوه های ساخته شده از میوه ها از گونه های تک و آب میوه ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح بریکس باید به محتوای مواد جامد محلول در منحصر به فرد به نام میوه رسیده از قند اضافه شده به عنوان در 'A' برنامه مطابقت. مقدار کل قند اضافه شده باید از 100g / کیلوگرم تجاوز نمی کند, به جز میوه بسیار اسیدی, که در آن از 200g / کیلوگرم مجاز است. علاوه بر این از قند مجاز نیست زمانی که آب تا اسیدی شده است. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Mixed Fruit juice Mixed fruit juice shall be the fruit juice obtained from two or more species of sound ripe fruits and the juices may have been concentrated and later reconstituted with potable water suitable for the purpose of maintaining their essential composition and quality factors. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح بریکس (منحصر به فرد از قند اضافه شده) باید یک مقدار که مربوط به محتوای مواد جامد محلول در میوه های رسیده منحصر به فرد از قند اضافی را. مقدار قند اضافه شده, محاسبه قند به عنوان خشک باید از 100g / کیلوگرم تجاوز نمی کند. علاوه بر این از قند را به آب میوه مخلوط مجاز نیست زمانی که آب تا اسیدی شده است. محتوای اتانول از آب میوه مخلوط باید 3G / کیلوگرم تجاوز نمی کند. Carbonated fruit juice Carbonated juice or sparkling juice shall be the named fruit juice impregnated with carbon dioxide, تحت فشار و یا جایی که آب میوه شامل بیش از 2G / کیلوگرم دی اکسید کربن و اصطلاح "گازدار" باید در مجاورت نزدیک به نام کالا و دی اکسید کربن به نظر می رسد باید در فهرست مواد تشکیل دهنده اعلام شود. Fruit Puree Fruit puree is the unfermented but fermentable product obtained by sieving the edible part of the whole or peeled fruit without removing the juice. میوه باید صدا باشد, مناسب بالغ و میوه های تازه و یا حفظ میوه های فیزیکی. غلیظ پوره میوه ممکن است توسط حذف فیزیکی آب از پوره میوه جات به دست آمده. پوره میوه ممکن است مواد معطر و لوازم جانبی عطر و طعم فرار ترمیم, همه از آن باید با استفاده فیزیکی مناسب به دست آمده باشد, و همه از آن باید از همان نوع از میوه بازیافت شود. خمیر کاغذ و سلولهای به دست آمده با استفاده فیزیکی مناسب از همان نوع از میوه ممکن است اضافه شود. Nectar Nectar is the unfermented but fermentable product obtained by adding potable water, قند, و یا هر دو و یا سایر شیرین کننده های کربوهیدرات در برنامه 'C' به پوره میوه جات توصیف و یا غلیظ پوره میوه یا مخلوطی از آن دسته از محصولات. حداقل آب و / یا پوره محتوای باید در برنامه 'C' باشد. مواد معطر, قطعات عطر و طعم فرار, خمیر و سلول های همه از آن باید از همان نوع از میوه بهبود و به وسیله فیزیکی مناسب به دست آمده ممکن است اضافه شود. که محصول علاوه بر این باید شرایط تعریف شده برای شهد، نکتار میوه در برنامه C دیدار. SCHEDULE 'B' COMPOSITION Basic ingredients Soluble Solids are as follows – for fruit juices not from concentrates offered for consumption as such, محتوای مواد جامد محلول در آب قدرت تنها نباید اصلاح شود و باید مطابق با سطح حداقل درصد قند در جدول 1 زیر برقرار شود; آماده سازی میوه های ارائه شده برای مصرف مستقیم است که نیاز به بازسازی آب میوه تغلیظ شده و یا متمرکز باید مطابق با سطح حداقل بریکس مشخص شده در جدول 1 باشد, منحصر به فرد از مواد جامد از هر گونه مواد و افزودنی اختیاری اضافه شده و اگر وجود من هیچ سطح بریکس مشخص شده در جدول, حداقل درصد قند باید بF اساس محتوای مواد جامد محلول در قدرت واحد محاسبه, آب unconcentrated مورد استفاده برای تولید چنین آب متمرکز; برای آب دوباره از کنسانتره, آب قابل شرب در بازسازی باید در حداقل دستورالعمل های ملاقات برای آب آشامیدنی از سازمان بهداشت جهانی با سطوح نیترات که باید بالاتر نباشد 25 سطح mg / l و سدیم باید تجاوز نمی 50 mg/l. Minimum Brix level for reconstituted juice from concentrate and single strength juice not from concentrate are as follows – Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Kiwi Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. لیانگ & A. R. Fergoson ( * ) ( * ) Cashewapple Anacardium occidentale L. 11.5 25.0 Pineapple Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis L. شولت. f. 12.8 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the Brix level is consistently lower than this value, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, ارائه آن را مطابق روش اصالت ذکر شده در استاندارد عمومی برای آب میوه و نکتار و سطح نخواهد بود 10oBrix زیر برای آب آناناس و آب سیب. 40.0 Soursop Annona muricata L. 25.0 Sugar Apple Annona squamosa L 14.5 25.0 Starfruit Averrhoa carambola L. 7.5 25.0 Papaya Carica papaya L. ( * )  25.0 Star Apple Chrysophyllum cainito ( * )  ( * )  هندوانه 8.0 40.0 اهک 8.0 According to the legislation of the importing country Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Sour Orange Citrus aurantium L. ( * ) 50.0 Lemon Citrus limon (L.) Burm. f. مرکبات مرکبات limoجum Rissa 8.014 According to the legislation of the importing country Grapefruit Citrus paradisi Macfad 10.014 50.0 Sweetie grapefruit Citrus paradisi, GRANDIS مرکبات 10.0 50.0 Mandarine/ Tangerine Citrus reticulata Blanca 11.814 50.0 Orange Citrus sinensis (L.) 11.8 - 11.214 و سازگار با استفاده از قوانین ملی واردات 50.0 کشور اما نه کمتر از 11.2. It is recognized that in different countries, سطح قند ممکن است به طور طبیعی از این طیف وسیعی از مقادیر متفاوت. In cases where the Brix level is cons istently lower than this range of values, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be below 10o Brix. Coconut Cocos nucifera L.15 5.0 25.0 Melon Cucumis melo L. 35.0 Casaba Melon Cucumis melo L subsp. وجود دارد کاسه ساز. inodorus H. JACQ. 7.5 25.0 خربوزه قندک 10.0 25.0 درخت به 11.2 25.0 Persimmon Diospyros khaki Thunb. ( * )  40.0 Crowberry Empetrum nigrum L. 6.0 25.0 ازگیل ژاپنی ( * )  ( * )  Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Guavaberry Birchberry Eugenia syringe ( * ) ( * ) Suriname Cherry Eugenia uniflora Rich. 6.0 25.0 Fig Ficus carica L. 18.0 25.0 Kumquat Fortunella Swingle sp. ( * )  ( * )  Strawberry Fragaria x. ananassa Duchense(Fragaria chiloensis Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 7.5 40.0 Genipap Genipa americana 17.0 25.0 Sea Buckthorn Hippophae elaeguacae ( * )  25.0 Buckthornberry = Sallowthornberry Hipppohae rhamnoides L. 6.0 25.0 Litchi/Lychee Litchi chinensis Sonn.این است که در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است که 5سطح قند ممکن است به طور طبیعی از این مقدار متفاوت باشدanدر مواردی که سطح قند است به طور مداوم کمتر از این مقدارica Borkh. 11.5 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cآب دوباره از بریکس کمتر از این کشورها وارد تجارت بین المللی قابل قبول خواهد بود countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be bellow 10o Brix for pineapple juice and apple juice. 50.0 Crab Apple Malus prunifolia (Willd.) Borkh. مالوس آسیاب sylvestris به. 15.4 25.0 Mammee Apple Mammea americana ( * )  ( * )  Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Mango Mangifera indica L 13.5 25.0 Mulberry Morus sp. ( * )  30.0 Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains  ( * ) 25.0 Yellow Passion Fruit Passiflora edulis ( * )  ( * )  Passion Fruit Pasiflora edulis Sims. f. edulus گل ساعتی عبور سیمز. f. درباره flavicarpa. دف.  12 25.0 Passion Fruit Passiflora quadrangularis. ( * )  ( * )  Date Phoenix dactylifera L. 18.5 25.0 Sapote Pouteria sapota ( * )  ( * )  Apricot Prunus armeniaca L. 11.5 40.0 Sweet Cherry Prunus avium L. 20.0 25.0 Sour Cherry Prunus cerasus L. 14.0 25.0 Stonesbaer Prunus cerasus L.cv Stevnsbaer 17.0 25.0 Plum Prunus domestica L. subsp. domestica 12.0 50.0 Prune Prunus domestica L. subsp. domestica 18.5 25.0 Quetsche Prunus domestica L. لاکتیس. خانه دار L.2.0 25.0 Nectarine Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) c. K. برش. 10.5 40.0 Peach Prunus persica (L.) BBatsch ور پرسیکا 10.5 40.0 Sloe Prunus spinosa L. 6.0 25.0 Guava Psidium guajava L. 8.5 25.0 Pomegranate Punica granatum L. 12.0 25.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Aronia/ Chokeberry Pyrus arbustifolia (L.) شخصی سازی. ( * )  ( * )  Pear Pyrus communis L. 40.0 Black Currant Ribes nigrum L 11.0 30.0 RRd Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 White Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 Red Gگریپ فروتRibes uva- crispa ( * )  30.0 Goosberry 7.5 30.0 White Goosberry Ribes uva- crispa L ( * )  30.0 Cynorrhodon Rosa canina L. ( * )  40.0 نسترن 9.0 40.0 Cloudberry Rubus chamaemorus L. 9.0 30.0 Mulberry Rubus chamaemorus L. ترکیبی توت ( * ) 40.0 Blackberry Rubus fruitcosus L. 9.0 30.0 بوش از مو (از شمال امریکا) R. caesius (از اروپا) 10.0 25.0 Red Raspberry Rubus idaeus L. تمشک strigosus MichV / V 8.0 40.0 Loganberry Rubus loganobaccus L. H. دیوار با حیاط خارجی قلعه ملوک الطوایفی 10.5 25.0 Black Raspberry Rubus occidentalis L. 11.1 25.0 Boysenberry Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 10.0 25.0 Youngberry Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis 10.0 25.0 Elderberry Sambucus nigra L. به Canadensis آقطی. 10.5 50.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Lulo Solanum quitoense Lam. ( * )  ( * )  Rowanberry Sorbus aucuparia L. 11.0 30.0 Sorb Sorbus domestica ( * )  30.0 Cajá Spondia lutea L. 10.0 25.0 Umbu Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 9.0 25.0 Pome Apple Syzygiun jambosa Tamarindus indica ( * ) ( * ) تمر هندی (تاریخ هند) Theobroma کاکائو L. گراندی Theobroma 13.0 Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Cocoa pulp Theobroma cacao L. 50.0 Cupuac ̧u Theobroma grandiflorum L 9.0 35.0 Cranberry Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L. 7.5 30.0 Bilberry/ Blueberry Vaccinium myrtillus L. واکسینیوم corymbosum L. angustifolium واکسینیوم 40.0 Lingonberry Vaccinium vitis-idaea L. 10.0 25.0 انگور 16.0 50.0 Other: High acidity Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Other: High pulp content, و یا عطر و طعم قوی 25.0 Other: Low   acidity, محتوای پایین خمیر, or Low/medium flavour 50.0 **برای این منظور از استاندارد درصد قند است به عنوان محتوای مواد جامد محلول در آب تعریف شده به عنوان با استفاده از روش های موجود در بخش در روش تجزیه و تحلیل و نمونه برداری تعیین. اگر آب از یک میوه تولید در لیست بالا ذکر نشده است, آن باید, با این اوصاف, مطابق با تمام مفاد استاندارد, جز این که حداقل سطح بریکس از آب دGoosberry باید سطح قند باشد به عنوان هلومیوه استفاده می شود تاغلظت mg / lسانتره بیان. SCHEDULE 'C' MINIMUM JUICE AND/OR PUREE IN FRUIT NECTARS Fruit Nectars Made From Minimum Juice and/or Puree Content (% M / M) زردالو 35 زغال اخته 40 توت سیاه 30 Blackcurrant 30 انگورفرنگی سیاه ( non pulpy ) 30 تمشک شمالی 30 Cranberry Elderberry 50 Goosberry 30 Grapدیگرt 50 گیاهان و بتها ا 25 Mandarine 50 انبه (خمیری) 30 نارنجی 50 Peach 40 همتا 40 تمشک 40 انگورفرنگی قرمز 30 Rose hiنارنگیوه سماق کوهی 30 25 توت فرنگی 40 Tangerine 50 انگورفرنگی سفید 30 Whortleberry دیگر: بالا اسیدی 30 سیب 50 موز 25 Other:  High Acidity, محتوا خمیر بالا, or Strong Flavour 25 Other:  Low Acidity, کم خمیر, or Low/Medium Flavour 50 SCHEDULE 'D' FUNCTION MAXIMUM LEVEL 4.1 آنتی اکسیدان 300 Ascorbic acid Limited by GMP 220 دی اکسید گوگرد (لیمو, آهک و انگور تنها باید) 350mg/l 4.2 تنظیم کننده اسیدیته 300 Citric acid 2g/l 330 اسید سیتریک برای (شهد، نکتار) 5گرم / L 296 اسید مالیک (و یا شهد، نکتار) Limited by GMP 336 اسید تارتاریک (محدود شده توسط GMP، نکتار) Limited by GMP 4.3 عوامل CARBONATING 290 Carbon dioxide Limited by GMP 4.4 تثبیت کننده های 440 پکتین

آب میوه و مقررات شهد نیجریه

Lex Artifex LLP, شرکت حقوقی در نیجریه, معرفی مواد غذایی & دارو (F&D) مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صادرات و واردات غذا و دارو تولیدات تنظیم در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). در زیر آب میوه و شهد تنظیم است نیجریه.

آب میوه و شهد مقررات نیجریه

آرایش مقررات

جشن فارغ التحصیلی:
1. محدوده
2. ممنوعیت
3. تعاریف / ترکیب آب میوه, شهد و پوره میوه جات
4. خواص حسی
5. استفاده و محدودیت های افزودنی های مواد غذایی
6. حداکثر محدودیت آلاینده ها در آب میوه و نکتار
7. Labeling
8. نام از آب میوه برای نشان دادن طبیعت و غیره.
9. فهرست مواد تشکیل دهنده.
10. مجازات.
11. جریمه.
12. تفسیر
13. لغو آب میوه و شهد مقررات 2018
14. نقل قول
15. برنامه

جشن فارغ التحصیلی:

در اعمال قدرت اعطایی به شورای حکومتی از سازمان ملی غذا و دارو و کنترل (NAFDAC) توسط بخش 5 و 30 از NAFDAC قانون درپوش N1 LFN 2004 و بخش 12 از مواد غذایی, مواد مخدر و محصولات مرتبط (ثبت, و غیره.) قانون درپوش F33 LFN 2004 و از تمام قدرت را قادر می سازد آن را در آن طرف, شورای حکومتی از آژانس ملی برای غذا و داروی و کنترل با تصویب وزیر محترم بهداشت به این وسیله باعث می شود مقررات زیر:-
 1. محدوده

این مقررات به آب میوه و نکتار محصولات تولید شده اعمال می شود, وارد, صادر, آگهی, توزیع شده و یا مورد استفاده در نیجریه.
 1. ممنوعیت

  1. بدون آب میوه یا شهد باید تولید می شود, وارد, صادر, آگهی, توزیع شده و یا مورد استفاده در نیجریه, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations.
  2. هیچ شخص تولید, وارد كردن, صادرات, تبلیغات, فروختن, توزیع و یا استفاده از هر آب میوه یا شهد که شامل شیرین کننده های غیر مغذی بدون تصویب آژانس.
  3. آب میوه ممکن است حاوی قند, قند یا دکستروز و هر گونه مواد افزودنی مواد غذایی معکوس.
  4. آب میوه ها باید شامل شیرین کننده های غیر مغذی نیست مگر اینکه توسط آژانس تایید.
 1. تعاریف / ترکیب آب میوه, شهد و پوره میوه جات

تعاریف و ترکیب آب میوه, شهد و پوره میوه جات باید به عنوان در برنامه "A 'ارائه شده به این مقررات.
 1. خواص حسی.

این محصول باید رنگ مشخصه دارند, عطر و طعم از آب میوه. اجزای آب فرار طبیعی ممکن است به هر آب به دست آمده از همان نوع از میوه ها که از آن طبیعی اجزای آب فرار حذف شده اند ترمیم.
 1. استفاده و محدودیت های افزودنی های مواد غذایی

استفاده و محدودیت های هر افزودنی های مواد غذایی در تولید آب میوه و نکتار باید به عنوان توسط آژانس مورد تایید و به عنوان در برنامه نشان داد "D".
 1. حداکثر محدودیت آلاینده

حد ماکزیمم آلاینده ها در آب میوه و نکتار باید با محدودیت رعایت در برنامه "E" ارائه شده به این مقررات.

7. شوی

  1. آب میوه ها و شهد باید مطابق با مواد غذایی از پیش بسته بندی برچسب (شوی) آئین نامه 2018.
  2. در حال حاضر محتوای درصد میوه باید طوری در لیست مواد لازم بر روی برچسب محصول اعلام.
  3. بدون برچسب زدن از نوشیدنی های مشخص شده در این مقررات باید کلمه "آب میوه" خرس مگر اینکه محتوای میوه به عنوان در برنامه C ارائه.
  4. بدون برچسب زدن از نوشیدنی های مشخص شده در این مقررات باید کلمه "نوشابه های میوه ای" را تحمل مگر اینکه محتوا آب میوه کمتر از 5 در صد
   .
 1. نام از آب میوه برای نشان دادن طبیعت

  1. نام هر آب میوه باید ماهیت دقیق نشان می دهد,
  2. که در آن یک نام شده است برای آب میوه در این مقررات, چنین نام باید استفاده شود,
  3. که در آن هیچ نام مشترک وجود دارد برای آب میوه, an appropriate descriptive name shall be used, به شرطی که, هیچ محصول باید نام میوه نوشیدنی آب,
  4. نام ابداع یا خیالی ممکن است استفاده شود, ارائه نام گمراه کننده است و توسط یک واژه توصیفی مناسب همراه,
  5. در مورد ترکیبی از دو یا چند میوه آب میوه ها, نام آب میوه در جهت برتری و رجحان وزن و یا کلمه "میوه" باید بر روی بسته اعلام کرد, و
  6. در صورت آب میوه یا ترکیبی از دو یا چند میوه آب میوه ها, هر کدام که از کنسانتره ساخته شده(بازدید کنندگان), کلمات "از کنسانتره(بازدید کنندگان)", باید کلمه "آب را دنبال(بازدید کنندگان)" با نام(بازدید کنندگان) چنین آب(بازدید کنندگان) زمانی که بر روی بسته اعلام کرد.
 1. فهرست مواد تشکیل دهنده.

لیست کاملی از مواد مورد استفاده در آماده هر گونه آب میوه باید بر روی برچسب در نزولی از حاضر نسبت اعلام, به جز در مورد یک آب میوه آب از دست نظر گرفته شده توسط علاوه بر این از مقدار مناسب از آب آشامیدنی بازسازی شود, که در این صورت, مواد تشکیل دهنده ممکن است به ترتیب نسبت در محصول دوباره ذکر شده, به شرطی که فهرست مواد تشکیل دهنده باید توسط یک بیانیه ریاست مانند "مواد تشکیل دهنده که دوباره".

10. مجازات.

  1. هر کسی که هر یک از مفاد این مقررات در تناقض باید به جرم یک جرم و موجب بر اعتقاد راسخ باشد. در صورت :
(a) یک فرد, به حبس به مدت حداکثر یک سال و یا به جزای نقدی بیش از 50,000 و یا به هر دو مانند زندان و جریمه; و
(ب) شرکت های بزرگ بدن, به N100 بیش از خوب, 000.
(2) که در آن یک جرم به موجب این مقررات است که توسط یک شرکت جسم هستند, شرکت و یا دیگر ارتباط افراد هر:-
(a) مدیر, مدیر, وزیر یا دیگر افسران مشابه از شرکت های بزرگ بدن; یا
(ب) شریک و یا افسر از شرکت و یا
(ج) امانت از بدن مربوط; یا
(د) شخص مورد نظر در مدیریت امور انجمن; یا
(الکترونیکی) شخصی که ظاهرا در ظرفیت های عمل در پاراگراف به آن اشاره (a) به (د) این مقرره, بارها به جرم که جرم و موجب شده است تا در برابر اقدام شود و در همان شیوه ای مجازات برای آن جرم را به عنوان اگر او خود مرتکب جرم, مگر اینکه او ثابت می کند که فعل یا ترک فعل تشکیل جرم بدون دانش خود را در زمان, رضایت و یا چشم پوشی.
 1. جریمه پس از محکومیت

  (1) یک فرد محکوم به جرم تحت این مقررات باید به دولت فدرال جریمه-
  (a) هر دارایی و یا مقوم اموال عواید بدست آمده از و یا به دست آمده, مستقیم یا غیر مستقیم, به عنوان یک نتیجه از جرم;
  (ب) هر یک از اموال و یا instrumentalities شخص استفاده در هر شیوه ای برای ارتکاب و یا به منظور تسهیل در ارتکاب جرم.
  (2) در این بخش, “عایدات” معنی هر گونه اموال به دست آمده و یا به دست آمده, مستقیم یا غیر مستقیم, از طریق ارتکاب جرم.
 2. تفسیر

در این آیین نامه, مگر آنکه در متن در غیر این صورت نیاز به;
"آژانس" به معنای آژانس ملی غذا و دارو و کنترل:
"آب میوه"به معنای مایع تخمیر نشده اما قابل تخمیر به دست آمده از بخش خوراکی صدا, مناسب بالغ و تازه میوه یا میوه ها در شرایط سالم با استفاده مناسب از جمله درمان سطح پس از برداشت مورد استفاده در مطابق به احکام قابل اجرا از مستندات Alimentarius کمیسیون حفظ.
"آب میوه های کنسانتره»به معنای محصولی که با تعریف ارائه شده در مقررات مطابقت 12 (2) در بالا, به جز آب شده است از لحاظ جسمی در یک مقدار به افزایش سطح قند را به یک مقدار حداقل کافی حذف 50% بیشتر از مقدار درصد قند برای آب دوباره از همان میوه تاسیس.
"بسته"به معنی هرگونه مواد بسته بندی که در آن میوه آب میوه ها و شهد برای فروش به عنوان یک آیتم بسته بندی شده.
 1. لغو آب میوه و مقررات شهد 2005.

  1. آب میوه و شهد مقررات 2005 بدینوسیله لغو.
  2. لغو این مقررات مشخص شده در مقررات 13 (1) این مقررات نباید تحت تاثیر هیچ کاری یا ادعا تحت مقررات لغو انجام شود.
 1. نقل قول

این مقررات ممکن است به عنوان ذکر شده آب میوه و شهد مقررات, 2018.

 

برنامه "A"

تعاریف و ترکیب آب میوه, شهد و پوره میوه جات

آب میوه ممکن است حاوی قند, قند یا دکستروز و هر گونه مواد افزودنی مواد غذایی معکوس, به جز شیرین کننده nonnutritive تایید شده توسط آژانس.
 1. آب پرتقال (Citrus sinens)

  1. آب پرتقال باید آب میوه به دست آمده از درون بر صدا شود, پرتقال رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  2. این ماده جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح بریکس برای قدرت واحد آب پرتقال از کنسانتره شود 10 و سطح قند برای آب پرتقال بازسازی شده از کنسانتره شود 11.2.
  3. محتوای روغن های ضروری از آب پرتقال باید 0.4ml / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
 1. آب آناناس (comosus آناناس) (Ananas زعفران)

  1. آب آناناس باید آب میوه به دست آمده از آناناس رسیده صدا و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  2. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 11.2 برای منحصر به فرد آب آناناس از قند اضافه شده و که در آن آب با استفاده از آب متمرکز با علاوه بر این از آب به دست آمده است, مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 12.8 برای منحصر به فرد آب آناناس از قند اضافه شده.
  3. مقدار کل قند اضافه شده باید 25G / kg و علاوه بر این از قند تجاوز نمی مجاز نیست زمانی که آب تا اسیدی شده است.
  4. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg.
 1. آب انگور (مو انگور یا هیبریدی آن; labrusca انگور یا هیبریدی آن)

  1. آب انگور باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, انگور رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل ضروری از آب دوباره.
  2. مواد جامد محلول انگور تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 13.5 برای آب انگور و که در آن آب با استفاده از آب متمرکز با علاوه بر این از آب به دست آمده است, مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 15.9 برای آب انگور.
  3. محتوای اتانول باید 5G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  4. محتوای اسیدهای فرار از آب انگور باید 0.4g / کیلوگرم تجاوز نمی کند, بیان به عنوان اسید استیک.
 2. آب لیمو (لیمو مرکبات )

  (1) آبلیمو باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, لیمو رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  (2) مواد جامد محلول لیمو توسط حداقل سطح بریکس برای آب لیمو تعیین می شود 7.0.
  (3) محتوای اتانول از آب لیمو باید 3G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  (4) محتوای روغن های ضروری از آب لیمو باید 0.5ml / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
 1. گریپ فروت (مرکبات paradisi)

  1. آب گریپ فروت باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, گریپ فروت رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  2. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 9.5 برای منحصر به فرد گریپ فروت از قند اضافه شده و مقدار کل قند اضافه شده و حداقل سطح بریکس برای گریپ فروت بازسازی شده از کنسانتره شود 10.0.
  3. مقدار کل قند اضافه شده باید 50G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  4. محتوای اتانول باید 3.0G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  5. محتوای روغن های ضروری باید 0.3ml / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
 1. آب سیب (مالوس گونه Pyrus)

  1. آب سیب آب میوه باید به دست آمده از صدا باشد, سیب رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  2. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 10.2 برای آب سیب و حداقل سطح بریکس برای آب سیب بازسازی شده از کنسانتره شود 11.2.
  3. محتوای اتانول باید 5G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  4. محتوای اسیدهای فرار از آب سیب باید 0.4g تجاوز نمی / کیلوگرم بیان شده به عنوان اسید استیک.
 1. آب انگور سیاه (گونه R. 50)

  1. آب انگور سیاه باید آب میوه به دست آمده از صدا باشد, انگورفرنگی سیاه رسیده و آب ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  2. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح قند می شود 10.5 برای آب انگور سیاه و حداقل سطح بریکس برای انگور سیاه بازسازی شده از کنسانتره شود 11.0.
  3. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product.
  4. محتوای اتانول باید 3G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  5. محتوای اسیدهای فرار باید 1.2G تجاوز نمی / کیلوگرم بیان شده به عنوان اسید استیک.
 1. دیگر آب میوه(بازدید کنندگان)

  1. دیگر میوه آب میوه ها باید آب میوه های ساخته شده از میوه ها از گونه های تک و آب میوه ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل اساسی از آب دوباره.
  2. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح بریکس باید به محتوای مواد جامد محلول در منحصر به فرد به نام میوه رسیده از قند اضافه شده به عنوان در 'A' برنامه مطابقت.
  3. مقدار کل قند اضافه شده باید از 100g / کیلوگرم تجاوز نمی کند, به جز میوه بسیار اسیدی, که در آن از 200g / کیلوگرم مجاز است.
  4. علاوه بر این از قند مجاز نیست زمانی که آب تا اسیدی شده است.
  5. محتوای اتانول باید 5G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
 1. آب میوه مخلوط

  1. آب میوه مخلوط باید آب میوه به دست آمده از دو یا چند گونه از میوه های رسیده صدا و آب میوه ممکن است متمرکز شده است و بعد از آن با آب آشامیدنی مناسب به منظور حفظ ترکیب و کیفیت عوامل ضروری خود را بازسازی.
  2. مواد جامد محلول تعیین شده توسط حداقل سطح بریکس (منحصر به فرد از قند اضافه شده) باید یک مقدار که مربوط به محتوای مواد جامد محلول در میوه های رسیده منحصر به فرد از قند اضافی را.
  3. مقدار قند اضافه شده, محاسبه قند به عنوان خشک باید از 100g / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
  4. علاوه بر این از قند را به آب میوه مخلوط مجاز نیست زمانی که آب تا اسیدی شده است.
  5. محتوای اتانول از آب میوه مخلوط باید 3G / کیلوگرم تجاوز نمی کند.
 1. آب میوه های گازدار

آب گازدار یا آب میوه گازدار باید آب میوه به نام آغشته به دی اکسید کربن, تحت فشار و یا جایی که آب میوه شامل بیش از 2G / کیلوگرم دی اکسید کربن و اصطلاح "گازدار" باید در مجاورت نزدیک به نام کالا و دی اکسید کربن به نظر می رسد باید در فهرست مواد تشکیل دهنده اعلام شود.
 1. پوره میوه جات

  1. پوره میوه کالا تخمیر نشده اما قابل تخمیر به دست آمده توسط سرند بخش خوراکی از کل یا میوه پوست کنده بدون از بین بردن آب آن است.
  2. میوه باید صدا باشد, مناسب بالغ و میوه های تازه و یا حفظ میوه های فیزیکی.
  3. غلیظ پوره میوه ممکن است توسط حذف فیزیکی آب از پوره میوه جات به دست آمده.
  4. پوره میوه ممکن است مواد معطر و لوازم جانبی عطر و طعم فرار ترمیم, همه از آن باید با استفاده فیزیکی مناسب به دست آمده باشد, و همه از آن باید از همان نوع از میوه بازیافت شود. خمیر کاغذ و سلولهای به دست آمده با استفاده فیزیکی مناسب از همان نوع از میوه ممکن است اضافه شود.
 1. شهد

  1. شهد کالا تخمیر نشده اما قابل تخمیر به دست آمده با اضافه کردن آب قابل شرب است, قند, و یا هر دو و یا سایر شیرین کننده های کربوهیدرات در برنامه 'C' به پوره میوه جات توصیف و یا غلیظ پوره میوه یا مخلوطی از آن دسته از محصولات.
  2. حداقل آب و / یا پوره محتوای باید در برنامه 'C' باشد.
  3. مواد معطر, قطعات عطر و طعم فرار, خمیر و سلول های همه از آن باید از همان نوع از میوه بهبود و به وسیله فیزیکی مناسب به دست آمده ممکن است اضافه شود. که محصول علاوه بر این باید شرایط تعریف شده برای شهد، نکتار میوه در برنامه C دیدار

 

برنامه 'B’

ترکیب بندی

مواد تشکیل دهنده عمومی

 1. مواد جامد محلول به شرح زیر است -
  1. برای آب میوه از کنسانتره نیست برای مصرف به عنوان چنین ارائه, محتوای مواد جامد محلول در آب قدرت تنها نباید اصلاح شود و باید مطابق با سطح حداقل درصد قند در جدول 1 زیر برقرار شود;
  2. آماده سازی میوه های ارائه شده برای مصرف مستقیم است که نیاز به بازسازی آب میوه تغلیظ شده و یا متمرکز باید مطابق با سطح حداقل بریکس مشخص شده در جدول 1 باشد, منحصر به فرد از مواد جامد از هر گونه مواد و افزودنی اختیاری اضافه شده و اگر وجود من هیچ سطح بریکس مشخص شده در جدول, حداقل درصد قند باید بر اساس محتوای مواد جامد محلول در قدرت واحد محاسبه, آب unconcentrated مورد استفاده برای تولید چنین آب متمرکز;
  3. برای آب دوباره از کنسانتره, آب قابل شرب در بازسازی باید در حداقل دستورالعمل های ملاقات برای آب آشامیدنی از سازمان بهداشت جهانی با سطوح نیترات که باید بالاتر نباشد 25 سطح mg / l و سدیم باید تجاوز نمی 50 غلظت mg / l.
 2. حداقل سطح بریکس برای آب دوباره از کنسانتره و آب میوه و قدرت نه تنها از کنسانتره به شرح زیر است -

 

نام مشترک میوه

حداقل سطح بریکس برای بازسازی آب میوه و مجددا پوره

حداقل آب و / یا پوره

محتوا (% V / V) برای میوه شهد، نکتار

کیوی
کیوی خوشمزه
(A. Chev.) C. F. لیانگ & A.
R. Fergoson
( * )
( * )
Cashewapple
Anacardium occidentale L.
11.5
25.0
آناناس
Acomosus ناناس (L.) sativis مریل آناناس
L. شولت. F.
12.8
این است که در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است که, سطح قند ممکن است به طور طبیعی از این مقدار متفاوت باشد. در مواردی که سطح قند است به طور مداوم کمتر از این مقدار, آب دوباره از بریکس کمتر از این کشورها معرفی شده به تجارت بین المللی قابل قبول خواهد بود, ارائه آن را مطابق روش اصالت ذکر شده در استاندارد عمومی برای آب میوه و نکتار و سطح نخواهد بود 10oBrix زیر برای آب آناناس و آب سیب.
40.0
ساپادیل
ساپادیل L.
25.0
سیب شکری
گردشده Annona squamosa L
14.5
25.0
کرم
اختری L.
7.5
25.0
پاپایا
Carica پاپایا L.
( * )
25.0
ستاره اپل
cainito Chrysophyllum
( * )
( * )
هندوانه
8.0
40.0
اهک
8.0
با توجه به قانون کشور واردکننده
نام مشترک میوه
نام گیاه شناسی
حداقل سطح بریکس برای بازسازی آب میوه و مجددا پوره
حداقل آب میوه و / یا پوره
محتوا (% V / V) برای
شهد، نکتار میوه
نارنج
بهار نارنج L.
( * )
50.0
لیمو
limon به مرکبات (L.) Burm. F.
مرکبات مرکبات limonum Rissa
8.014
با توجه به قانون کشور واردکننده
گریپ فروت
مرکبات paradisi Macfad
10.014
50.0
گریپ فروت مامانی
مرکبات paradisi, GRANDIS مرکبات
10.0
50.0
نارنگی / نارنگی
مرکبات رتیکولاتا بلانکا
11.814
50.0
نارنجی
چای سیاه و سبز مرکبات (L.)
11.8 - 11.214 و سازگار با استفاده از قوانین ملی واردات
50.0
کشور اما نه کمتر از 11.2.
این است که در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است که, سطح قند ممکن است به طور طبیعی از این طیف وسیعی از مقادیر متفاوت. در مواردی که سطح قند است به طور مداوم کمتر از این طیف وسیعی از مقادیر, آب دوباره از بریکس کمتر از این کشورها وارد تجارت بین المللی قابل قبول خواهد بود, ارائه آن را مطابق روش اصالت ذکر شده در عمومی
استاندارد برای آب میوه و نکتار و سطح نمی خواهد زیر باشد 10o بریکس.
نارگیل
کوکوس nucifera L.15
5.0
25.0
خربزه
Cucumis melo را L.
35.0
خربزه Casaba می باشند
Cucumis melo را L لاکتیس. وجود دارد کاسه ساز. inodorus H. JACQ.
7.5
25.0
خربوزه قندک
Cucumis melo را L. لاکتیس. ملوبود. inodorus H. JACQ
10.0
25.0
درخت به
Cydonnia oblonga کارخانه.
11.2
25.0
خرمالو
Diospyros خاکی Thunb.
( * )
40.0
سنگروی
Empetraceae سیاه و سفید 50.
6.0
25.0
ازگیل ژاپنی
ژاپنی Eribotrya
( * )
( * )
نام مشترک میوه
نام گیاه شناسی
حداقل سطح بریکس برای بازسازی آب میوه و مجددا پوره
حداقل آب میوه و / یا پوره
محتوا (% V / V) برای
شهد، نکتار میوه
Guavaberry Birchberry
سرنگ یوگنیا
( * )
( * )
سورینام گیلاس
یوگنیا uniflora غنی.
6.0
25.0
شکل
فیکوس carica L.
18.0
25.0
کام کوات
Fortunella Swingle SP.
( * )
( * )
توت فرنگی
Fragaria X. ananassa
Duchense (chiloensis Fragaria
دوشس ایکس Fragaria
virginiana دوشس)
7.5
40.0
Genipap
آمریکا Genipa
17.0
25.0
خولان دریا
elaeguacae Hippophae
( * )
25.0
Buckthornberry
= Sallowthornberry
Hipppohae rhamnoides L.
6.0
25.0
هسته میوه جات / لیچی
هسته میوه جات کینانسیس Sonn.
11.2
20.0
گوجه فرنگی
Lycopersicum esculentum L.
5.0
50.0
Acerola (غرب گیلاس)
هندی
Malpighia sp. (قدرت. & Sesse)
6.5
25.0
سیب
مالوس domestica Borkh.
11.5
این است که در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است که, سطح قند ممکن است به طور طبیعی از این مقدار متفاوت باشد. در مواردی که سطح قند است به طور مداوم کمتر از این مقدار, آب دوباره از بریکس کمتر از این کشورها وارد تجارت بین المللی قابل قبول خواهد بود, ارائه آن را مطابق روش اصالت ذکر شده در استاندارد عمومی برای آب میوه و نکتار و سطح نخواهد بود زیر 10o بریکس برای آب آناناس و آب سیب.
50.0
سیب صحرایی
prunifolia مالوس (Willd.)
Borkh. مالوس آسیاب sylvestris به.
15.4
25.0
Mammee اپل
پستانداران آمریکا
( * )
( * )
نام مشترک میوه
نام گیاه شناسی
حداقل سطح بریکس برای بازسازی آب میوه و مجددا پوره
Minimum Juice and/or PureeContent (% V / V) برای میوه ها شهد، نکتار
انبه
انبهایان شاخص L
13.5
25.0
شاه توت
توت SP.
( * )
30.0
موز
Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains
( * )
25.0
میوه شور زرد
میوه گل ساعتی
( * )
( * )
میوه شور
گل ساعتی سیمز. F. edulus گل ساعتی عبور سیمز. F. درباره flavicarpa. دف.
12
25.0
میوه شور
گل ساعتی quadrangularis.
( * )
( * )
تاریخ
دانه گرده خرما L.
18.5
25.0
Sapote
sapota Pouteria
( * )
( * )
زردالو
گوجه سبز armeniaca به L.
11.5
40.0
گیلاس شیرین
گوجه سبز avium L.
20.0
25.0
گیلاس ترش
آلبالو L.
14.0
25.0
Stonesbaer
آلبالو L.cv Stevnsbær
17.0
25.0
آلو
گوجه سبز domestica L. لاکتیس. خانه دار
12.0
50.0
هرس کردن
گوجه سبز domestica L. لاکتیس. خانه دار
18.5
25.0
quetsch
گوجه سبز domestica L. لاکتیس. خانه دار
12.0
25.0
شلیل
گوجه سبز پرسیکا (L.) Batsch ور. هلو (Suckow) ج. K. برش.
10.5
40.0
هلو
گوجه سبز پرسیکا (L.) Batsch ور. پرسیکا
10.5
40.0
الوچه
گوجه سبز spinosa در L.
6.0
25.0
گیاهان و بتها ا
Psidium guajava L.
8.5
25.0
انار
عصاره انار L.
12.0
25.0
نام مشترک میوه
نام گیاه شناسی
حداقل آب میوه و / یا پوره
محتوا (% V / V) برای میوه شهد، نکتار
آرون / توت گلوگیر
Pyrus arbustifolia (L.) شخصی سازی.
( * )
( * )
گلابی
گونه Pyrus communis مشاهده 50.
40.0
توت سیاه
گونه R. 50
11.0
30.0
مویز
گونه R. 50.
10.0
30.0
سفید توت
گونه R. 50.
10.0
30.0
قرمز انگور فرنگی
گونه R. UVA-crispa
( * )
30.0
Goosberry
گونه R. UVA-crispa L
7.5
30.0
سفید Goosberry
گونه R. UVA-crispa L
( * )
30.0
Cynorrhodon
نسترن L.
( * )
40.0
نسترن
رزا SP. L.
9.0
40.0
تمشک شمالی
تمشک chamaemorus 50.
9.0
30.0
شاه توت
تمشک chamaemorus 50. ترکیبی توت
( * )
40.0
توت سیاه
Rubus fruitcosus L.
9.0
30.0
توت سیاه
بوش از مو (از شمال امریکا)
R. caesius (از اروپا)
10.0
25.0
قرمز تمشک
تمشک idaeus L. تمشک strigosus Michx.
8.0
40.0
میوهتمشک قرمز رنگ که انرا تمشک خرس مینامند
تمشک loganobaccus L. H. دیوار با حیاط خارجی قلعه ملوک الطوایفی
10.5
25.0
تمشک سیاه
رزبری سیاه 50.
11.1
25.0
Boysenberry
تمشک ursinus ژامبون گوشت خرگوش. & Schltdl.
10.0
25.0
Youngberry
تمشک vitifolius X تمشک رزبری قرمز baileyanis
10.0
25.0
اقطی
آقطی سیاه L. به Canadensis آقطی.
10.5
50.0
نام مشترک میوه
نام گیاه شناسی
Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree
حداقل آب میوه و / یا پوره
محتوا (% V / V) برای
شهد، نکتار میوه
ها Lulo
سولانوم لام quitoense.
( * )
( * )
میوه سماق کوهی
غبیرا aucuparia L.
11.0
30.0
SORB
domestica غبیرا
( * )
30.0
caja
Spondia اجسام زرد L.
10.0
25.0
Umbu
Spondias مریم Arruda سابق KOST.
9.0
25.0
شفت دار اپل
شاخص Syzygiunjambosa تمبر هندی
( * )
( * )
تمر هندی (تاریخ هند)
Theobroma کاکائو L.
گراندی Theobroma
13.0
محتوای کافی برای رسیدن به حداقل
اسیدیته 0.5
خمیر کاکائو
Theobroma کاکائو L.
50.0
U Cupuac
Theobroma گراندی L
9.0
35.0
قره قاط
واکسینیوم macrocarpon Aiton واکسینیوم oxycoccos L.
7.5
30.0
زغال اخته / زغال اخته
واکسینیوم myrtillus L. واکسینیوم corymbosum L.
angustifolium واکسینیوم
40.0
آریزا
لینگوبری L.
10.0
25.0
انگور
ویتیس Vinifera L. یا هیبریدی آن
انگور Labruscیک یا هیبریدی آن
16.0
50.0
دیگر:
اسیدیته بالا
محتوای کافی برای رسیدن به حداقل
اسیدیته 0.5
دیگر: High pulp content, و یا عطر و طعم قوی
25.0
دیگر:
Low acidity,
محتوای پایین خمیر, یا
پایین / عطر و طعم متوسط
50.0
**برای این منظور از استاندارد درصد قند است به عنوان محتوای مواد جامد محلول در آب تعریف شده به عنوان با استفاده از روش های موجود در بخش در روش تجزیه و تحلیل و نمونه برداری تعیین. اگر آب از یک میوه تولید در لیست بالا ذکر نشده است, آن باید, با این اوصاف, مطابق با تمام مفاد استاندارد, جز این که حداقل سطح بریکس از آب دوباره باید سطح قند باشد به عنوان از میوه استفاده می شود تا کنسانتره بیان.

 

برنامه 'C’

آب حداقل و / یا مانگو در نکتارمیوه

شهد، نکتار میوه ساخته شده از

Minimum Juice and/or Puree Content (% M / M)

زردالو
35
زغال اخته
40
توت سیاه
30
انگورفرنگی سیاه
30
انگورفرنگی سیاه (غیر خمیری)
30
تمشک شمالی
30
قره قاط
اقطی
50
Goosberry
30
گریپ فروت
50
گیاهان و بتها ا
25
نارنگی
50
انبه (خمیری)
30
نارنجی
50
هلو
40
همتا
40
تمشک
40
انگورفرنگی قرمز
30
نسترن
40
میوه سماق کوهی
30
خولان دریا
25
توت فرنگی
40
نارنگی
50
انگورفرنگی سفید
30
Whortleberry دیگر: بالا اسیدی
30
سیب
50
موز
25
دیگر: High Acidity, محتوا خمیر بالا, و یا قوی
طعم
25
دیگر: Low Acidity, کم خمیر, و یا پایین / متوسط
طعم
50

 

 

برنامه 'D’

 

تابع

بیشترین

سطح

4.1
آنتی اکسیدان
300
Ascorbic acid
محدود شده توسط GMP
220
دی اکسید گوگرد (لیمو, آهک و انگور تنها باید)
350غلظت mg / l
4.2
تنظیم کننده اسیدیته
300
اسید سیتریک
2گرم / L
330
اسید سیتریک برای (شهد، نکتار)
5گرم / L
296
اسید مالیک (و یا شهد، نکتار)
محدود شده توسط GMP
336
اسید تارتاریک (برای شهد، نکتار)
محدود شده توسط GMP
4.3
عوامل CARBONATING
290
دی اکسید کربن
محدود شده توسط GMP
4.4
تثبیت کننده های
440
پکتین
<3گرم / L
4.5
شیرین کننده های (یا شهد، نکتار)
950
آسه سولفام K
<350میلی گرم
951
آسپارتام
<600میلی گرم
952
Cyclamic اسید و نمک ها
<400غلظت mg / l
954
شیرین و نمک ها
<80غلظت mg / l
955
سوکرالوز
<250غلظت mg / l
954
Neohesperidine
30غلظت mg / l
4.6
نگهدارنده می تواند اضافه شود به عنوان توسط آژانس تعیین

استفاده و محدودیت های مواد غذایی پردازش ایدز - حداکثر تراز استفاده در خط رویه های تولیدی خوب (GMP)

تابع

مواد

ضفومرس عوامل
Polymethylsiloxane5
عوامل روشن
تصفیه ایدز
برسبتترس عوامل
خاک رس جاذب
(سفید کننده, عناصر خاکی طبیعی و یا فعال)
رزین های جاذب
کربن فعال (تنها از گیاهان)
بنتونیت
کلسیم هیدروکسید
سلولز
کیتوزان
سیلیس کلوئیدی
زمین دارای جدار سیلیسی
ژلاتین (از کلاژن پوست)
رزین های تبادل یون (آنیون و کاتیون)
کائولن
پرلیت
Polyvinylpolypyrrolidone
تارتارات پتاسیم
کربنات کلسیم رسوب
پوسته برنج
سل سیلیکا
دی اکسید گوگرد
تانین

 

 

برنامه 'E’

 

آلاینده در آب میوه / شهد، نکتار

بیشترین

محدودیت

(میلی گرم / کیلوگرم)

آرسنیک (مانند)
0.2 میلی گرم / کیلوگرم
رهبری (سرب)
0.1 میلی گرم / کیلوگرم
باور (قلع)
200 میلی گرم / کیلوگرم
فلز مس (با)
5 میلی گرم / کیلوگرم
فلز روی (روی)
5 میلی گرم / کیلوگرم
اهن (آهن)
15 میلی گرم / کیلوگرم
مجموع مس, روی و آهن
20 میلی گرم / کیلوگرم
ناخالصی های معدنی نامحلول در 10% از اسید هیدروکلریک باید 25mg / kg به تجاوز نمی (فقط برای آب میوه روشن)
سموم
مایکوتوکسین
پاتولین (در آب سیب و مواد تشکیل دهنده آب سیب)
50 میکروگرم / کیلوگرم
*حداکثر محدودیت از آلاینده ها در آب میوه و نکتار

گام بعدی?

موارد فوق فراهم می کند تنها یک مرور کلی و نباید توصیه حقوقی تلقی نمی. خوانندگان برابر هر گونه تصمیم گیری بر اساس این نشریه تنهایی هشدار. نسبتا, مشاوره حقوقی خاص باید به دست آمده.

در مورد Lex ARTIFEX LLP

سافلکس ARTIFEX LLP پنجره برای تولید کنندگان است, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. ما یک فروشگاه یک مرحله ای برای خدمات انطباق و علت سعی و کوشش حقوقی در نیجریه. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مواد غذایی سافلکس ARTIFEX LLP است & دارو (F&D) مرکز و چگونه ما می تواند به شما در نیجریه نشان, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.