Clearance Procedure of imported food, food raw materials, and animal feed in Nigeria CLEARANCE PROCEDURE OF IMPORTED FOOD, PAGKAIN NG HILAW NA MATERYALES, AND ANIMAL FEED IN NIGERIA snapshot of the clearance procedure of imported food, food raw materials and animal feed in Nigeria. General These Guidelines are for the interest of the general public and in particular, importer ng pagkain tapos bulk, pakainin ng pagkain hilaw na materyales at hayop sa Nigeria. Kailangang bigyang-diin na, walang hayop Feed ay manufactured, import, export, advertised, ibinebenta, ipinamamahagi o ginagamit sa Nigeria maliban kung ito ay nakarehistro alinsunod sa mga tadhana ng NAFDAC Act CAP N1 (LFN) 2004, iba pang kaugnay na Legislations at ang kalakip na mga gabay. Ito rin ay kinakailangan upang bigyang-diin na walang natapos na bulk pagkain o pagkain na hilaw na materyales ay dapat import nang walang pagkuha ng Import Permit. Step I Payment The applicant is required to make payment of the prescribed tariff. Step II Documentation for First Endorsement Lex Artifex Law Office provides importers with legal representation and compliance services in Nigeria. Ang sumusunod na mga dokumento ay kinakailangan para ang proseso ng clearance ng imported na pagkain, food raw materials, and animal feed in Nigeria: Valid NAFDAC Permit Single Goods Declaration (SGD) Form Commercial invoice Pre-Arrival Assessment Report ( PAAR ) Form M Bill of Lading/Airway Bill Packing List Form C-30 Photocopy of payment advice Evidence of current product registration with NAFDAC Original copy of the Certificate of Analysis Original copy of Radiation Analysis Certificate (para sa mga karne & mga produkto ng karne, gatas & mga produkto ng gatas, isda & mga produkto ng isda) Orihinal na kopya ng sertipiko ng Phytosanitary (Para sa mga produkto ng mga halaman pinagmulan) Katibayan ng Health certificate (Inilabas at pinirmahan ng pagkontrol awtoridad sa bansang pinagmulan) Orihinal na kopya ng CRIA (Malinis na ulat ng inspeksyon at pagsusuri) para sa mga produkto na nagmula sa Tsina. Liham ng ugnay na nagsasabing na ang produkto(s) nawalan kung matatagpuan kasunduan sa hindi kasiya-siyang. Ang address ng warehouse na kung saan ay naka-imbak ang produkto. Katibayan ng pagbabayad sa mga ahensya. Liham ng pagpapakilala ng isang kopya ng ID card ng mga kinatawan ng kompanya. Lokal na Purchase Order mula sa may hawak ng Permit/pagsang-ayon. Step III First Endorsement 4.1.Upon satisSGDtory vetting of the application and accompanying documents, ang deklarasyon ng nag-iisang kalakal Form (SGD) ibigay ang unang Endorsement. Step IV Joint Inspection of Consignment 5.1. Magkasanib na inspeksyon ng mga magbayad ay isinasagawa ng NAFDAC at iba pang kaugnay na mga organisasyon sa gobyerno. Step V Second Endorsement 6.1. Ang mga kinatawan ng kumpanya ay kinakailangang muling ipakita ang lahat ng dokumento na iniharap para sa unang Endorsement. Ito ay dapat sinasahan ng mga report ng Joint inspeksyon at mga sample ng produkto (s) sa linya kasama ang kalayaan angkop pagtikim ng Guideline para sa verification. Step VI Release of consignment 7.1. Sa nakasisiyang verification sa mga dokumento at mga sample ng produkto para sa layunin ng pangalawang Endorsement, ang Single kalakal Declaration Form ay ibinigay ng pangalawang Endorsement na ang release ng magbayad para sa mga importer. Tariff The tariff is as prescribed. IMPORTANT POINTS TO NOTE The imported products can only be marketed and used after a satisfactory Laboratory evaluation. Isama ang Timeline para sa mga iba 't ibang proseso; Gastos assessment at maagap na Pagbabayad payo ay sampu (10) minutes Issuance of the first endorsement is Thirty (30) minutes Physical inspection as determined by the Joint Task Force is Two (2) hours Issuance of the second endorsement is Fifteen (15) minutes Note that the timeline for processing is suspended when there is a compliance directive and resumes when the applicant complies and communicates compliance to the Agency. Sa kaPamamaraan ng pagpapaliwanag ng mga imported na pagkainngpagkain na hilaw na materyalesnalysis report, ang magbayad ay nakalagay sa Hold. Ito ay mat hayop feed sa Nigeria o para sa karagdagang pagsisiyasat na maaaring kabilangan ng retest ng mga ahensiya at/o independiyenteng laboratoryo. Clearance procedure of imported food, food raw materials, and animal feed in Nigeria

Pamamaraan ng pagpapaliwanag ng mga imported na pagkain, pagkain na hilaw na materyales, at hayop feed sa Nigeria

PAMAMARAAN NG PAGPAPALIWANAG NG MGA IMPORTED NA PAGKAIN, PAGKAIN NG HILAW NA MATERYALES, AT HAYOP FEED SA NIGERIA

Lex Artifex LLP, law firm sa Nigeria, may ipinakilala sa F&D Helpdesk para tulungan ang mga indibiduwal at mga kompanya na kasangkot sa pagmamanupaktura ng, pamamahagi, pagluluwas at pag-angkat ng mga regulated na pagkain at gamot na produkto sa pagtugon sa mga kahilingan na itinakda ng Nigeria ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol ("NAFDAC"). Lathalaing ito ay isang snapshot ng ang proseso ng clearance ng imported na pagkain, pagkain na hilaw na materyales at hayop na pakainin sa Nigeria.
 1. Pangkalahatang

  • Mga gabay na ito ay para sa interes ng publiko sa pangkalahatan at sa partikular, importer ng pagkain tapos bulk, pakainin ng pagkain hilaw na materyales at hayop sa Nigeria.
  • Kailangang bigyang-diin na, walang hayop Feed ay manufactured, import, export, advertised, ibinebenta, ipinamamahagi o ginagamit sa Nigeria maliban kung ito ay nakarehistro alinsunod sa mga tadhana ng NAFDAC Act CAP N1 (LFN) 2004, iba pang kaugnay na Legislations at ang kalakip na mga gabay.
  • Ito rin ay kinakailangan upang bigyang-diin na walang natapos na bulk pagkain o pagkain na hilaw na materyales ay dapat import nang walang pagkuha ng Import Permit.

Humakbang ako

 1. Pagbabayad

  • Ang aplikante ay kinakailangan upang gumawa ng mga pagbabayad ng inireseta taripa.

Hakbang II

 1. Ang mga dokumento para sa unang Endorsement

  • Luther Artifex Law Office ay nagbibigay ng mga importer ng legal na representasyon at mga serbisyo ng pagsunod sa Nigeria.
 • Ang sumusunod na mga dokumento ay kinakailangan para ang proseso ng clearance ng imported na pagkain, pagkain na hilaw na materyales, at hayop feed sa Nigeria:
  • NAFDAC ng balidong Permit
  • Deklarasyon ng nag-iisang kalakal (SGD) Anyo
  • Commercial invoice
  • Pre-pagdating ng Assessment Report ( PAAR )
  • Form na M
  • Bill ng pagkarga/hingahan Bill
  • Packing listahan
  • Bumuo ng mga C-30
  • Kopya ng pagbabayad na payo
  • Katibayan ng kasalukuyang pagpaparehistro ng produktong may NAFDAC
  • Orihinal na kopya ng sertipiko ng pagtatasa
  • Orihinal na kopya ng sertipiko ng pagtatasa ng Radiation (para sa mga karne & mga produkto ng karne, gatas & mga produkto ng gatas, isda & mga produkto ng isda)
  • Orihinal na kopya ng sertipiko ng Phytosanitary (Para sa mga produkto ng mga halaman pinagmulan)
  • Katibayan ng Health certificate (Inilabas at pinirmahan ng pagkontrol awtoridad sa bansang pinagmulan)
  • Orihinal na kopya ng CRIA (Malinis na ulat ng inspeksyon at pagsusuri) para sa mga produkto na nagmula sa Tsina.
  • Liham ng ugnay na nagsasabing na ang produkto(s) nawalan kung matatagpuan kasunduan sa hindi kasiya-siyang.
 • Ang address ng warehouse na kung saan ay naka-imbak ang produkto.
 • Katibayan ng pagbabayad sa mga ahensya.
 • Liham ng pagpapakilala ng isang kopya ng ID card ng mga kinatawan ng kompanya.
 • Lokal na Purchase Order mula sa may hawak ng Permit/pagsang-ayon.

Hakbang III

 1. Unang Endorsement

4.1.Nakasisiyang vetting ng aplikasyon at kasamang mga dokumento, ang deklarasyon ng nag-iisang kalakal Form (SGD) ibigay ang unang Endorsement.

Hakbang IV

 1. Magkasanib na inspeksyon ng magbayad

5.1. Magkasanib na inspeksyon ng mga magbayad ay isinasagawa ng NAFDAC at iba pang kaugnay na mga organisasyon sa gobyerno.

Hakbang na t

 1. Pangalawang Endorsement

6.1. Ang mga kinatawan ng kumpanya ay kinakailangang muling ipakita ang lahat ng dokumento na iniharap para sa unang Endorsement. Ito ay dapat sinamahan ng mga report ng Joint inspeksyon at mga sample ng produkto (s) sa linya kasama ang kalayaan angkop pagtikim ng Guideline para sa verification.

Hakbang VI

 1. Release ng magbayad
7.1. Sa nakasisiyang verification sa mga dokumento at mga sample ng produkto para sa layunin ng pangalawang Endorsement, ang Single kalakal Declaration Form ay ibinigay ng pangalawang Endorsement na ang release ng magbayad para sa mga importer.
 1. Taripa

  • Ang taripa ay nakasaad.
 2. MAHAHALAGANG PUNTOS NA DAPAT TANDAAN

  • Ang imported na mga produkto lamang ay marketed at ginagamit pagkatapos ng isang nakasisiyang pagsusuri sa laboratoryo.
  • Isama ang Timeline para sa mga iba 't ibang proseso;
   • Gastos assessment at maagap na Pagbabayad payo ay sampu (10) minuto
   • Issuance of the first endorsement is Thirty (30) minuto
   • Pisikal na inspeksyon gaya ng ipinasiya ng Joint Task Force ay dalawa (2) oras
   • Ay ng pagpapalabas ng mga endorsement ng ikalawang labinlima (15) minuto
  • Pansinin na ang timeline para sa pagpoproseso ay suspendido kapag mayroong isang direktiba ang pagsunod at resume kapag ang aplikante ay sumusunod at nakikipag-ugnayan sa pagsunod sa ahensiya.
  • Sa kaso ng kasunduan sa hindi kasiya-siyang mga laboratoryo analysis report, ang magbayad ay nakalagay sa Hold. Ito ay maaaring para sa pagkawasak o para sa karagdagang pagsisiyasat na maaaring kabilangan ng retest ng mga ahensiya at/o independiyenteng laboratoryo.

Pamamaraan ng pagpapaliwanag ng mga imported na pagkain, pagkain na hilaw na materyales, at hayop feed sa Nigeria

 

TUNGKOL SA LUTHER ARTIFEX LLP

Luther Artifex LLP ay ang bintana para sa mga tagagawa, mga exporters, at distributor ng kinokontrol na pagkain at gamot na produkto ay naghahanap ng Paglilisensya sa Nigeria at naghahanap ng access sa mga Nigerian merkado. Kami ay isang tindahan ng isang-itigil para sa serbisyo ng legal na pagsunod at marapat na pagsisikap sa Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
Para malaman pa ang tungkol sa Luther Artifex LLP ’ s pagkain & Bawal na gamot (F&D) Helpdesk at kung paano natin matutulungan ang mga mo kasama ang clearance ng mga imported na pagkain, pagkain na hilaw na materyales, at hayop feed sa Nigeria, malugod ang email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; tumawag sa +234.803.979.5959.