Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 Lex Artifex LLP, law firm sa Nigeria, may ipinakilala sa pagkain & Drug (F&D) Helpdesk para tulungan ang mga indibiduwal at mga kompanya na kasangkot sa pagmamanupaktura ng, pamamahagi, pagluluwas at pag-angkat ng mga regulated na pagkain at gamot na produkto sa pagtugon sa mga kahilingan na itinakda ng Nigeria ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol ("NAFDAC"). Sa ibaba ay ang mga produkto ng mga pampaganda (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. MGA PRODUKTO NG MGA PAMPAGANDA (PAGBABAWAL NG MGA AHENTE NG PAGPAPAPUTI) ANG MGA REGULASYON NG NIGERIA 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. Pagbabawal ng hindi ligtas na produkto ng pagpapaganda 2. Penalty 3. Pag-aalis ng 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: Sa paggamit ng mga kapangyarihang ipinagkaloob sa namamahala ng Konseho ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol (NAFDAC) pamamagitan ng mga bahagi 5 and 30 ng NAFDAC Act Cap N1 LFN 2004 at ang bahaging 12 ng pagkain, Gamot at mga kaugnay na produkto (Pagpaparehistro, Etc.) Kumilos ang Cap F33 LFN 2004 at ng lahat ng mga kapangyarihang ma-enable ang mga ito na para sa, sa pamamagitan nito ay gumagawa ng namamahala ng Konseho ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol sa pahintulot ng marangal ministro ng kalusugan ang sumusunod na mga regulasyon:- 1. Pagbabawal ng mga pampaganda ng hindi ligtas na mga produkto (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, ay nag-aalok para sa pagbebenta o gumamit ng anumang mga pampaganda, na kung saan ay napalitan o na naglalaman ng anumang sangkap na kapag ginamit alinsunod sa mga tagubilin sa label ng kalakip na kosmetiko produkto ay malamang na maging sanhi ng pinsala sa kalusugan ng gumagamit. (2) No persdisplay para sa mga Binebenta manufacture, distribute, sell, display for sale, ay nag-aalok para sa pagbebenta o gumamit ng anumang mga kosmetiko produkto na naWalang tao ay i-import bpaggawaapipamahagi ang na nakalista sa iskedyul na isang sa mga rParusaong ito. (3) ibentaerson shall import, manufacture, distribute, sell, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% ni Hydroquinone at Arbutin bilang sangkap na sama-sama. 2. Penalty (1) Sinumang tao na sumasalungat sa alinman sa mga probisyon ng mga regulasyong ito ay magigiatnagkasala ng tisod at mananagot sa pananalig. Sa kaso ng : (a) Isang indibidwal, sa pagkabilanggo para sa isang termino hindi hihigit sa isang taon o sa isang multang hindi hihigit sa 50,000 o kapwa gayong pagkabilanggo at multa; and (b) ang mga corporate ng katawan, sa isang multang hindi hihigit sa N100, 000. (2) Kung saan ang mga tisod sa ilalim ng mga regulasyon ay nakatuon sa isang katawan ng mga corporate, kompanya o iba pang asosasyon ng mga indibidwal bawat:- (a) Direktor, tagapamahala ng, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) Kapareha o opisyal ng law firm; or (c) Tagapangasiwa ng katawan nababahala; or (d) Tao na abala sa pamamahala ng mga gawain ng association; or (e) Ang mga taong ay purporting upang kumilos sa isang kapasidad na tinukoy sa talata (a) upang (d) ng ito regulasyon, ay tinawag na nagkasala ng na pinarurusahan at malamang na nagpatuloy nang laban at pinarurusahan na pinarurusahan sa parehong paraan na para bang nakagawa siya mismo ang pinarurusahan, maliban kung siya ay nagpapatunay na ang mga aksiyon na bumubuo ng pagnanakaw o pagsuway o naganap ang lingid sa kanyang kaalaman, pahintulot o pag-supil. 3. Pag-aalis ng pagkatapos ng pananalig (1) Ay mawawalan ng isang tao na nahatulan ng mga tisod sa ilalim ng mga regulasyon ng pederal na pamahalaan- (a) Anumang pag-Interpretasyonan na bumubuo ng pagnanakaw o nalikom nagmula o nakuha, directly or indirectly, bilang resulta ng pagsuway; (b) Any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) Sa bahaging ito, "proceeds" ibig sabihin ay anumang ari-arian na naknang tuwiran o di-tuwiran or indirectly, sa pamamagitan nisang mga komisyon ng pagsuway. 4. Interpretation (1) Para sa layunin ng mga regulasyong ito, maliban kung hindi man ay sa konteksto ang nangangailangan: - “Adulterated cbsmetic” means any of the following, iyan ang, kung - (a) ito ay naglalaman ng higit sa isang bakas ng mercury o anumang mercury salt na sa ilalim ng normal na kalagacan ng pagmamanupaktura praktika ay hindi maiiwasan; or (b) ay naglalaman ng higid kaysa isang bakas ng mercury o anumang mercury salt kinakalkula ang bilang ng mga metal o pampreserba; or (c) ay naglalaman ng higit pa sa 1% hydroquinone at alinman sa tatlong uri ng arbutin; (d) nagtataglay o naglalaean ng anumang mga sangkap na makamandag o nakasasama kung gumanti ito makasasama sa isang user sa ilalim ng mga kondisyon na nakasaad sa label nito o sa ilalim ng gayong mga kondisyon ng paggamit nang kaugalian o karaniwan para sa mga kosmetiko produkto; or (e) ay inihanda, naka-pack o gaganapin sa ilalim ng maruming pagpros-kondisyon nang sa gayon ayoindi na ito malamang ay makasasama sa kalusugan; or (f) binubuo ng lalagyan kung saan ito ay nakaimpake sa kabuuan o Mapawalang bisa ng makamandag o nakasasama na ari-arian na maaaring ibigay ang mga nilalaman makasasama sa kaAt iba pa.gan; or (g) ay naglalaman ng higit pa kaysa sa pinapayagang limit ng isang sahog; or (h) Revalidates ang anumang impormasyon na orihinal na nakasaad sa mga etiketa o lalagyan ng tagagawa. “Cosmetics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, ibinuhos, iwiniwisik o i-isprey, ipinapasok o kung hindi man ay inilapat sa kaMga produkto ng mga pampagandamang bahagi niyon para sa paglilinis, Pinagaganda, pagtataguyod ng pagiging kaakit-akit o binabago anNAFDACy ng balat, balat, buhok o ngipin at kinabibilangan ng mga deodorants at sabong pulbos. 2. Repeal (1) Ang kosmetiko produkto (Pagbabawal ng pagpapaputi ahente, Etc.) Mga regulasyon (2005) sa pamamagitan nito ay sinususugan. (2) Mapawalang bisa ng mga regulasyon na tinukoy sa mga regulasyon 5(1) ay hindi makakaapekto sa anumang bagay na nagawa o purported upang gawin sa ilalim ng napawawalang-bisa regulasyon. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  MAG-ISKEDYUL NG ISANG 1. CorticostBawal na gamotdsF2. MeDcury and Mercury compounds Signed: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug Administration and Control ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 SUSUNOD NA HAKBANG? Ang mga nabanggit ang buod lamang at hindi sa pa rin ang bumubuo ng isang legal na payo. Mambabasa ay pinapayuhan na kumuha ng mga tiyak na patnubay sa propesyonal. ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP is the window for manufacturers, mga exporters, at distributor ng kinokontrol na pagkain at gamot na produkto ay naghahanap ng Paglilisensya sa Nigeria at naghahanap ng access sa mga Nigerian merkado. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) Helpdesk at kung paano tayo makapagbibigay ng representasyon sa iyo sa Nigeria, malugod ang email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; tumawag sa +234.803.979.5959.

Mga produkto ng mga pampaganda (Pagbabawal ng pagpapaputi ahente) Regulasyon ng Nigeria 2018

Lex Artifex LLP, law firm sa Nigeria, may ipinakilala sa pagkain & Bawal na gamot (F&D) Helpdesk para tulungan ang mga indibiduwal at mga kompanya na kasangkot sa pagmamanupaktura ng, pamamahagi, pagluluwas at pag-angkat ng mga regulated na pagkain at gamot na produkto sa pagtugon sa mga kahilingan na itinakda ng Nigeria ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol ("NAFDAC"). Sa ibaba ay ang mga produkto ng mga pampaganda (Pagbabawal ng pagpapaputi ahente) Regulasyon ng Nigeria 2018.

 

MGA PRODUKTO NG MGA PAMPAGANDA (PAGBABAWAL NG MGA AHENTE NG PAGPAPAPUTI) ANG MGA REGULASYON NG NIGERIA 2018

PAG-AAYOS NG MGA REGULASYON

Pagsisimula:
1. Pagbabawal ng hindi ligtas na produkto ng pagpapaganda
2. Parusa
3. Pag-aalis ng
4. Interpretasyon
5. Mapawalang bisa
6. Citation

Pagsisimula:

Sa paggamit ng mga kapangyarihang ipinagkaloob sa namamahala ng Konseho ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol (NAFDAC) pamamagitan ng mga bahagi 5 at 30 ng NAFDAC Act Cap N1 LFN 2004 at ang bahaging 12 ng pagkain, Gamot at mga kaugnay na produkto (Pagpaparehistro, At iba pa.) Kumilos ang Cap F33 LFN 2004 at ng lahat ng mga kapangyarihang ma-enable ang mga ito na para sa, sa pamamagitan nito ay gumagawa ng namamahala ng Konseho ng National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol sa pahintulot ng marangal ministro ng kalusugan ang sumusunod na mga regulasyon:-

1. Pagbabawal ng mga pampaganda ng hindi ligtas na mga produkto

(1) Walang tao ay i-import, paggawa, ipamahagi ang, display para sa mga Binebenta, ay nag-aalok para sa pagbebenta o gumamit ng anumang mga pampaganda, na kung saan ay napalitan o na naglalaman ng anumang sangkap na kapag ginamit alinsunod sa mga tagubilin sa label ng kalakip na kosmetiko produkto ay malamang na maging sanhi ng pinsala sa kalusugan ng gumagamit.
(2) Walang tao ay i-import, paggawa, ipamahagi ang, ibenta, display para sa mga Binebenta, ay nag-aalok para sa pagbebenta o gumamit ng anumang mga kosmetiko produkto na naglalaman ng alinman sa balat pagpapaputi ahente na nakalista sa iskedyul na isang sa mga regulasyong ito.
(3) Walang tao ay i-import, paggawa, ipamahagi ang, ibenta, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% ni Hydroquinone at Arbutin bilang sangkap na sama-sama.

2. Parusa

(1) Sinumang tao na sumasalungat sa alinman sa mga probisyon ng mga regulasyong ito ay magiging nagkasala ng tisod at mananagot sa pananalig. Sa kaso ng :
(isang) Isang indibidwal, sa pagkabilanggo para sa isang termino hindi hihigit sa isang taon o sa isang multang hindi hihigit sa 50,000 o kapwa gayong pagkabilanggo at multa; at
(b) ang mga corporate ng katawan, sa isang multang hindi hihigit sa N100, 000.
(2) Kung saan ang mga tisod sa ilalim ng mga regulasyon ay nakatuon sa isang katawan ng mga corporate, kompanya o iba pang asosasyon ng mga indibidwal bawat:-
(isang) Direktor, tagapamahala ng, Kalihim o iba pang katulad na mga pinuno ng ang mga corporate ng katawan; o
(b) Kapareha o opisyal ng law firm; o
(c) Tagapangasiwa ng katawan nababahala; o
(d) Tao na abala sa pamamahala ng mga gawain ng association; o
(e) Ang mga taong ay purporting upang kumilos sa isang kapasidad na tinukoy sa talata (isang) upang (d) ng ito regulasyon, ay tinawag na nagkasala ng na pinarurusahan at malamang na nagpatuloy nang laban at pinarurusahan na pinarurusahan sa parehong paraan na para bang nakagawa siya mismo ang pinarurusahan, maliban kung siya ay nagpapatunay na ang mga aksiyon na bumubuo ng pagnanakaw o pagsuway o naganap ang lingid sa kanyang kaalaman, pahintulot o pag-supil.

3. Pag-aalis ng pagkatapos ng pananalig

(1) Ay mawawalan ng isang tao na nahatulan ng mga tisod sa ilalim ng mga regulasyon ng pederal na pamahalaan-
(isang) Anumang pag-aari o ari-arian na bumubuo ng pagnanakaw o nalikom nagmula o nakuha, nang tuwiran o di-tuwiran, bilang resulta ng pagsuway;
(b) Alinman sa mga taong ’ s ari-arian o instrumentalities na ginagamit sa anumang paraan para makagawa o upang mapadali ang komisyon ng pagsuway.
(2) Sa bahaging ito, “ang mga nalikom” ibig sabihin ay anumang ari-arian na nakuha o natamo, nang tuwiran o di-tuwiran, sa pamamagitan ng mga komisyon ng pagsuway.

4. Interpretasyon

(1) Para sa layunin ng mga regulasyong ito, maliban kung hindi man ay sa konteksto ang nangangailangan: –
"Napalitan na kosmetiko" kahulugan ng alinman sa mga sumusunod, iyan ang, kung –
(isang) ito ay naglalaman ng higit sa isang bakas ng mercury o anumang mercury salt na sa ilalim ng normal na kalagayan ng pagmamanupaktura praktika ay hindi maiiwasan; o
(b) ay naglalaman ng higit kaysa isang bakas ng mercury o anumang mercury salt kinakalkula ang bilang ng mga metal o pampreserba; o
(c) ay naglalaman ng higit pa sa 1% hydroquinone at alinman sa tatlong uri ng arbutin;
(d) nagtataglay o naglalaman ng anumang mga sangkap na makamandag o nakasasama kung gumanti ito makasasama sa isang user sa ilalim ng mga kondisyon na nakasaad sa label nito o sa ilalim ng gayong mga kondisyon ng paggamit nang kaugalian o karaniwan para sa mga kosmetiko produkto; o
(e) ay inihanda, naka-pack o gaganapin sa ilalim ng maruming pagpros-kondisyon nang sa gayon ay hindi na ito malamang ay makasasama sa kalusugan; o
(f) binubuo ng lalagyan kung saan ito ay nakaimpake sa kabuuan o bahagi ng makamandag o nakasasama na ari-arian na maaaring ibigay ang mga nilalaman makasasama sa kalusugan; o
(g) ay naglalaman ng higit pa kaysa sa pinapayagang limit ng isang sahog; o
(h) Revalidates ang anumang impormasyon na orihinal na nakasaad sa mga etiketa o lalagyan ng tagagawa.
"Pagpapaganda" kahulugan ng anumang sangkap o timpla ng mga sangkap na nilayong maging hadhad, ibinuhos, iwiniwisik o i-isprey, ipinapasok o kung hindi man ay inilapat sa katawan ng tao o anumang bahagi niyon para sa paglilinis, Pinagaganda, pagtataguyod ng pagiging kaakit-akit o binabago ang kulay ng balat, balat, buhok o ngipin at kinabibilangan ng mga deodorants at sabong pulbos.

2. Mapawalang bisa

(1) Ang kosmetiko produkto (Pagbabawal ng pagpapaputi ahente, At iba pa.) Mga regulasyon (2005) sa pamamagitan nito ay sinususugan.
(2) Mapawalang bisa ng mga regulasyon na tinukoy sa mga regulasyon 5(1) ay hindi makakaapekto sa anumang bagay na nagawa o purported upang gawin sa ilalim ng napawawalang-bisa regulasyon.

3. Citation

Regulasyon na ito ay mababanggit ang kosmetiko produkto pagbabawal ng pagpapaputi ahente regulasyon, 2018.

 

MAG-ISKEDYUL NG ISANG

1. Corticosteroids
2. Mercury at Mercury compounds

Mga produkto ng mga pampaganda (Pagbabawal ng pagpapaputi ahente) Regulasyon ng Nigeria 2018

Nilagdaan:
Inuwa Abdulkadir Esq
Chairman, Namamahala ng mga Council
National Agency para sa pagkain at Drug Administration at kontrol ( NAFDAC ).

 

SUSUNOD NA HAKBANG?

Ang mga nabanggit ang buod lamang at hindi sa pa rin ang bumubuo ng isang legal na payo. Mambabasa ay pinapayuhan na kumuha ng mga tiyak na patnubay sa propesyonal.

TUNGKOL SA LUTHER ARTIFEX LLP

Luther Artifex LLP ay ang bintana para sa mga tagagawa, mga exporters, at distributor ng kinokontrol na pagkain at gamot na produkto ay naghahanap ng Paglilisensya sa Nigeria at naghahanap ng access sa mga Nigerian merkado. Kami ay isang-itigil shop para serbisyo ng legal na pagsunod at marapat na pagsisikap sa Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
Para malaman pa ang tungkol sa Luther Artifex LLP ’ s pagkain & Bawal na gamot (F&D) Helpdesk at kung paano tayo makapagbibigay ng representasyon sa iyo sa Nigeria, malugod ang email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; tumawag sa +234.803.979.5959.