EMPLOYMENT LAW Lex Artifex, LLP consults for local and international organizations on labour laws and practices in Nigeria. Ang kompanya ay nagbibigay ng legal na advisory sa lahat ng aspeto ng labour relations, kabilang ang mga, pagkakaroon ng trabaho ng mga pamamaraan at patakaran, paghahanda ng mga lihim ng kalakalan at mga kasunduan sa di-pagsisiwalat, paghahanda ng mga empleyado ng mga hanbuk, at mga form, pagharap sa mga isyu na may kaugnayan sa mga batas ng trabaho, imigrasyon ng negosyo, negosasyon ng kompensasyon at collective bargaining Agreement sa Unyon, at kumikilos para sa aming mga kliyente sa labour pagtatalo arbitrasyon o pagtatalo ng alternatibong pamamaraan ng paglutas.

Batas ng trabaho

Lex Artifex LLP consults for local and international organizations on employment laws and practices in Nigeria. Ang kompanya ay nagbibigay ng legal na advisory sa lahat ng aspeto ng labour relations, kabilang ang mga, pagkakaroon ng trabaho ng mga pamamaraan at patakaran, paghahanda ng mga lihim ng kalakalan at mga kasunduan sa di-pagsisiwalat, paghahanda ng mga empleyado ng mga hanbuk, at mga form, pagharap sa mga isyu na may kaugnayan sa mga batas ng trabaho, imigrasyon ng negosyo, negosasyon ng kompensasyon at collective bargaining Agreement sa Unyon, at kumikilos para sa aming mga kliyente sa labour pagtatalo arbitrasyon o pagtatalo ng alternatibong pamamaraan ng paglutas.
For advisory or consultation, Mangyaring kontakin ang isang miyembro ng aming koponan sa direkta o mag-email sa lexartifexllp@lexartifexllp.com.