Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 LLP Artifex Lex , משרד עורכי הדין ב ניגריה, הציג את המזון & Drug (F&D) תומך כדי לסייע ליחידים ולחברות מעורבים בייצור, הפצה, יצוא ויבוא של מוצרי מזון ותרופות מוסדרים בדרישות שקבעו הסוכנות הלאומית של ניגריה עבור מנהל מזון ותרופות ובקרו ("NAFDAC"). להלן מוצרי הקוסמטיקה (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. COSMETICS PRODUCTS (איסור מלבין) תקנות ניגריה 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. איסור מוצר קוסמטיקה בטוח 2. Penalty 3. חילוט 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: בתרגיל של הסמכויות הנתונות על מועצת המנהלים של הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה (NAFDAC) בהתאם להוראות סעיפים 5 and 30 של LFN N1 קאפ חוק NAFDAC 2004 וסעיף 12 של מזון, תרופות ומוצרים נלווים (רישום, Etc.) חוק קאפ F33 LFN 2004 ושל כל הסמכויות המאפשרות אותו כי בשם, אישרה מועצת המנהלים של הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה באישור שר הבריאות כב בזאת עושה תקנות אלה:- 1. איסור מוצרי קוסמטיקה הבטוחה (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, להציע למכירה או להשתמש בכל קוסמטיקה, אשר מהולים או אשר מכילה כל חומר אשר בעת שימוש בהתאם לכיוון על התווית המלווה את המוצר הקוסמטי עלול לגרום לפגיעה בבריאותם של התצוגה למכירהo person shall import, manufacture, distribute, sell, display for sale, להציע למכירה או להשתמש בכל מוצר קוסלא ייבא אדםסייצורללהפיץור מופיעים עונש א לתקנות אלה. (3) No person shall imporמכירהanufacture, distribute, sell, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% של הידרוקינון Arbutin כמרכיבים ביחד. 2. Penalty (1) כל העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, יאשם בעבירה ועלולים על ההרשעה. במקרה : (a) פרט, מאסר לתקופה שלא תעלה על שנה אחת או קנס שלא יעלה על 50,000 או מאסר שניהם בסדר כזה; and (b) מואגד, אל N100,000 קנס שלא יעלה. (2) נעברה עבירה לפי תקנות אלה מחויבת על ידי תאגיד, עמותת חברה או אחרת של אנשים בכל:- (a) Director, מנהל, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) פרטנר או נושא משרה בחברה; or (c) הנאמן של הגוף מודאג; or (d) אדם מודאג בניהול ענייני העמותה; or (e) מי שהיה מתיימר יעסקו בתפקיד הנזכרים בפסקאות (a) ל (d) תקנה זו, ולחוד הוא אשם כי העבירה עלולה להיות מובאים לדין ולהיענש לאותה עבירה באותו אופן כאילו הוא עצמו ביצע את העבירה, אלא אם כן הוכיח כי המעשה או המחדל המהווה את העבירה התקיים ללא ידיעתו, הסכמה או העלמת עין. 3. חילוט לאחר הרשעה (1) אדם שהורשע בעבירה לפי תקנות אלה שיאבד את הממשלה הפדרלית- (a) כל תמורת נכס או רכוש המהוופרשנות או הושגה, directly or indirectly, כתוצאה של העבירה; (b) Any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) בחלק הזה, "proceeds" פירושו כל רכוש שיושישירות או בעקיפיןdirectly, דרך עשיית העבירה. 4. Interpretation (1) לצורך תקנות אלה, אלא אם ההקשר דורש אחרת: - “Adulterated cosmetic” means any of the following, זה, אם - (a) הוא מכיב יותר מקורט כספי או כל מלח כספי אשר תחת מצב רגיל של תרגול ייצור הוא בלתי נמנגת; or (b) מכיל יותר מקורט כספית או כל מלח כספית דחושב כמו מתכת או חומר משמר; or (c) מכיל מעבר 1% הידרוקינון וכל אחת משלוש הצורות של arbutin; (d) דובים או מכיל שום חומרים רעילים או מeיקים, כדי להבהיר שזה מזיק משתמש בתנאים שנקבעו התיוג שלה או בתנאים כאלה של שימוש כמו שנהוג או רגילים עבור המוצר הקוסמטי; or (e) הוכן, ארוז או במעצר בתנאים סניטריים ירודים ובכך טיוח זה צפוי לאוות מזיק לבריאות; or (f) המיכל שבו הוא ארוז מורכב כולו או חלק חומר רעיל או מזיק אשר עלול להפוך אתלְבַטֵל חוֹקכן מזיק לבריאות; or (g) מכיל יותר מאשר הגבול המותר של מרכיב; or (h) Revalidates מידע כלשהו וכו.ביע במקור על התווית או המכל שלו על ידי היצרן. “Cosmetics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, שפיכה, פזר או מרוסס, מוחדר או להחיל אחרת על גוף האדם או מי מהם חלק לניקוי, ייפוי, קידום אטרקטיבמוצרי קוסמטיקהות את הגוון, עור, שיער או שיניים וכוללים דאודורנטי אבקNAFDACיסה. 2. Repeal (1) קוסמטיקת המוצרים (איסור המלבין, Etc.) תקנות (2005) בטלים. (2) ביטולו של תקנות אלה המפורטים בתקנות 5(1) לא תשפיע על מה שנעשה או התיימר להיעשות על פי התקנות בוטלו. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  לקבוע 1. קורטיקוסטרואידים 2. Mercury and Mercury compounds Signed: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug AdminiותרופותtiFn andDControl ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 השלב הבא? האמור לעיל מספק סקירה בלבד ואינו בכל מקרה מהווה ייעוץ משפטי. הקוראים מתבקשים לקבל הכוונה מקצועית ספציפית. ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP is the window for manufacturers, יצואנים, ומפיצים של מוצרי מזון ותרופות מוסדרים המבקשים רישוי בניגריה ומחפש גישה לשוק הניגרי. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) מרכז תמיכה וכיצד אנו יכולים להציע ייצוג אליך ניגריה, אנא כתוב: lexartifexllp@lexartifexllp.com; שיחה +234.803.979.5959.

מוצרי קוסמטיקה (איסור המלבין) תקנה של ניגריה 2018

LLP Artifex Lex , משרד עורכי הדין ב ניגריה, הציג את המזון & ותרופות (F&D) תומך כדי לסייע ליחידים ולחברות מעורבים בייצור, הפצה, יצוא ויבוא של מוצרי מזון ותרופות מוסדרים בדרישות שקבעו הסוכנות הלאומית של ניגריה עבור מנהל מזון ותרופות ובקרו ("NAFDAC"). להלן מוצרי הקוסמטיקה (איסור המלבין) תקנה של ניגריה 2018.

 

מוצרי קוסמטיקה (איסור מלבין) תקנות ניגריה 2018

הסדר של תקנות

תחילה:
1. איסור מוצר קוסמטיקה בטוח
2. עונש
3. חילוט
4. פרשנות
5. לְבַטֵל חוֹק
6. ציטוט

תחילה:

בתרגיל של הסמכויות הנתונות על מועצת המנהלים של הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה (NAFDAC) בהתאם להוראות סעיפים 5 ו 30 של LFN N1 קאפ חוק NAFDAC 2004 וסעיף 12 של מזון, תרופות ומוצרים נלווים (רישום, וכו.) חוק קאפ F33 LFN 2004 ושל כל הסמכויות המאפשרות אותו כי בשם, אישרה מועצת המנהלים של הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה באישור שר הבריאות כב בזאת עושה תקנות אלה:-

1. איסור מוצרי קוסמטיקה הבטוחה

(1) לא ייבא אדם, ייצור, להפיץ, תצוגה למכירה, להציע למכירה או להשתמש בכל קוסמטיקה, אשר מהולים או אשר מכילה כל חומר אשר בעת שימוש בהתאם לכיוון על התווית המלווה את המוצר הקוסמטי עלול לגרום לפגיעה בבריאותם של המשתמש.
(2) לא ייבא אדם, ייצור, להפיץ, מכירה, תצוגה למכירה, להציע למכירה או להשתמש בכל מוצר קוסמטי המכיל כל סוכני הלבנת העור מופיעים נספח א לתקנות אלה.
(3) לא ייבא אדם, ייצור, להפיץ, מכירה, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% של הידרוקינון Arbutin כמרכיבים ביחד.

2. עונש

(1) כל העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, יאשם בעבירה ועלולים על ההרשעה. במקרה :
(a) פרט, מאסר לתקופה שלא תעלה על שנה אחת או קנס שלא יעלה על 50,000 או מאסר שניהם בסדר כזה; ו
(ב) מואגד, אל N100,000 קנס שלא יעלה.
(2) נעברה עבירה לפי תקנות אלה מחויבת על ידי תאגיד, עמותת חברה או אחרת של אנשים בכל:-
(a) מנהל, מנהל, מזכיר או קצינים דומים אחרים של התאגיד; או
(ב) פרטנר או נושא משרה בחברה; או
(ג) הנאמן של הגוף מודאג; או
(ד) אדם מודאג בניהול ענייני העמותה; או
(e) מי שהיה מתיימר יעסקו בתפקיד הנזכרים בפסקאות (a) ל (ד) תקנה זו, ולחוד הוא אשם כי העבירה עלולה להיות מובאים לדין ולהיענש לאותה עבירה באותו אופן כאילו הוא עצמו ביצע את העבירה, אלא אם כן הוכיח כי המעשה או המחדל המהווה את העבירה התקיים ללא ידיעתו, הסכמה או העלמת עין.

3. חילוט לאחר הרשעה

(1) אדם שהורשע בעבירה לפי תקנות אלה שיאבד את הממשלה הפדרלית-
(a) כל תמורת נכס או רכוש המהווים נגזרת או הושגה, ישירות או בעקיפין, כתוצאה של העבירה;
(ב) כל אחד סוכנויותיה נכס או של אדם להשתמש בהם בכל אופן להתחייב או להקל על ביצוע העבירה.
(2) בחלק הזה, “תמורה” פירושו כל רכוש שיושג או, ישירות או בעקיפין, דרך עשיית העבירה.

4. פרשנות

(1) לצורך תקנות אלה, אלא אם ההקשר דורש אחרת: –
"קוסמטי מהול" פירושו כל אחד מאלה, זה, אם –
(a) הוא מכיל יותר מקורט כספי או כל מלח כספי אשר תחת מצב רגיל של תרגול ייצור הוא בלתי נמנעת; או
(ב) מכיל יותר מקורט כספית או כל מלח כספית מחושב כמו מתכת או חומר משמר; או
(ג) מכיל מעבר 1% הידרוקינון וכל אחת משלוש הצורות של arbutin;
(ד) דובים או מכיל שום חומרים רעילים או מזיקים, כדי להבהיר שזה מזיק משתמש בתנאים שנקבעו התיוג שלה או בתנאים כאלה של שימוש כמו שנהוג או רגילים עבור המוצר הקוסמטי; או
(e) הוכן, ארוז או במעצר בתנאים סניטריים ירודים ובכך טיוח זה צפוי להיות מזיק לבריאות; או
(ו) המיכל שבו הוא ארוז מורכב כולו או חלק חומר רעיל או מזיק אשר עלול להפוך את התוכן מזיק לבריאות; או
(g) מכיל יותר מאשר הגבול המותר של מרכיב; או
(h) Revalidates מידע כלשהו הצביע במקור על התווית או המכל שלו על ידי היצרן.
"קוסמטיקה" פירושו כל חומר או תערובת של חומרים שנועדו להיות שפשף, שפיכה, פזר או מרוסס, מוחדר או להחיל אחרת על גוף האדם או מי מהם חלק לניקוי, ייפוי, קידום אטרקטיביות או לשנות את הגוון, עור, שיער או שיניים וכוללים דאודורנטי אבקת כביסה.

2. לְבַטֵל חוֹק

(1) קוסמטיקת המוצרים (איסור המלבין, וכו.) תקנות (2005) בטלים.
(2) ביטולו של תקנות אלה המפורטים בתקנות 5(1) לא תשפיע על מה שנעשה או התיימר להיעשות על פי התקנות בוטלו.

3. ציטוט

תקנה זו עשויה להיות מצוטטת כמו איסור מוצרי הקוסמטיקה של תקנות המלבינות, 2018.

 

לקבוע

1. קורטיקוסטרואידים
2. כספית ותרכובות כספית

מוצרי קוסמטיקה (איסור המלבין) תקנה של ניגריה 2018

חתם:
Abdulkadir עו"ד
יו"ר, ועד מנהל
הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה ( NAFDAC ).

 

השלב הבא?

האמור לעיל מספק סקירה בלבד ואינו בכל מקרה מהווה ייעוץ משפטי. הקוראים מתבקשים לקבל הכוונה מקצועית ספציפית.

אודות LEX ARTIFEX LLP

לקס Artifex LLP היא החלון ליצרנים, יצואנים, ומפיצים של מוצרי מזון ותרופות מוסדרים המבקשים רישוי בניגריה ומחפש גישה לשוק הניגרי. אנחנו one-stop shop עבור שירותי ציות משפטיים נאות בניגריה. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
כדי ללמוד עוד על מזון של לקס Artifex LLP & ותרופות (F&D) מרכז תמיכה וכיצד אנו יכולים להציע ייצוג אליך ניגריה, אנא כתוב: lexartifexllp@lexartifexllp.com; שיחה +234.803.979.5959.