Legal Due Diligence Helpdesk in Nigeria LEX ARTIFEX LLP LAUNCHES LEGAL DUE DILIGENCE HELPDESK IN NIGERIA Lex Artifex LLP., חברה המתמחה במשפט המסחרי הבינלאומי הודיעה על השקת מרכז תמיכת הבדיקות הנאותה המשפטי שלה ("לאד ः"). השקת LDDH כדלקמן הצורך חלק, חלק, ללא טרחה, and scamfree trade to and from Nigeria. ניגריה היא הכלכלה הגדולה ביותר באפריקה רכזת המתעוררת למסחר טרנסבורדר בסחורות ושירותים. "השקנו את מרכז תמיכת בדיקות הנאותה המשפטית כדי לעזור ללקוחות בינלאומיים ניגרים על חוזי מכירות, חוזים ימיים, משלוח, מנהגים, קניין רוחני, בנקאות, יצוא & יבוא, ואמיתי עסקאות נדל"ן," אמר מר. EdoAbasi אודה, יו"ר, LLP Artifex Lex . לקס Artifex LLP היא מגנט לחברות בחו"ל וסוחרים בינלאומיים המעוניינים להימנע התחייבויות משפטיות סיכונים עסקיים כאשר מנהל עסקים וממנה ניגריה. "לקס Artifex LLP היא מגנט לחברות בחו"ל וסוחרים בינלאומיים המעוניינים להימנע התחייבויות משפטיות סיכונים עסקיים כאשר מנהל עסקים וממנה ניגריה. אנו מספקים הדרכה מקצועית על סחר חוצה גבולות, תקנות ממשלתיות, רישוי הממשלה, מט"ח, התאמה לדרישות חוק, סינון בטחוני של מכתב אשראי, סינון בטחוני של מסמכים מסחריים, תקין, חקירת חברה, וחקירת הנדל"ן", סעיד EdoAbasi אודה. תשומת לב לכל פרט ושולחים מהשורה הראשונה, המיומנים, דיסקרטי, דיווחים בזמן ומדויק ללקוחות, משרד עורכי דין LLP לקס Artifex כולל צוות של חכם, עורכי דין חרוצים ואדיבות עם ידע ותשוקה מפורטים בהבאת לקוחות שירותי הבדיקה הנאותים המשפטיים הטובים ויעיל בעלות בניגריה. International businessmen and transnational companies considering trade and investment in Nigeria are encouraged to visit the Lex Artifex LLP’s website at http://lexartifexllp.com; שיחה +234.803.979.5959, or fill out the appropriate contact form on the firm’s website. עורכי הדין הם בקיאים בשפה האנגלית ולעבוד עם שאינן דוברות אנגלית לקוחות באמצעות מתורגמנים ומתרגמים שפה. כדי ללמוד עוד על מוקד תמיכת הבדיקה הנאותה המשפטי של משרד עורכי דין LLP לקס Artifex, אנא כתוב: lexartifexllp@lexartifexllp.com. Legal Due Diligence Helpdesk in Nigeria Due Diligence legal services in Nigeria

מרכז תמיכה משפטית נאות ניגריה

LEX ARTIFEX LLP משיקה HelpDesk נאותות משפטית ניגריה

לקס Artifex LLP., חברה המתמחה במשפט המסחרי הבינלאומי הודיעה על השקת מרכז תמיכת הבדיקות הנאותה המשפטי שלה ("לאד ः"). השקת LDDH כדלקמן הצורך חלק, חלק, ללא טרחה, ו הונאה בחינם סחר וממנה ניגריה. ניגריה היא הכלכלה הגדולה ביותר באפריקה רכזת המתעוררת למסחר טרנסבורדר בסחורות ושירותים.
"השקנו את מרכז תמיכת בדיקות הנאותה המשפטית כדי לעזור ללקוחות בינלאומיים ניגרים על חוזי מכירות, חוזים ימיים, משלוח, מנהגים, קניין רוחני, בנקאות, יצוא & יבוא, ואמיתי עסקאות נדל"ן," אמר מר. EdoAbasi אודה, יו"ר, LLP Artifex Lex .
לקס Artifex LLP היא מגנט לחברות בחו"ל וסוחרים בינלאומיים המעוניינים להימנע התחייבויות משפטיות סיכונים עסקיים כאשר מנהל עסקים וממנה ניגריה. "לקס Artifex LLP היא מגנט לחברות בחו"ל וסוחרים בינלאומיים המעוניינים להימנע התחייבויות משפטיות סיכונים עסקיים כאשר מנהל עסקים וממנה ניגריה. אנו מספקים הדרכה מקצועית על סחר חוצה גבולות, תקנות ממשלתיות, רישוי הממשלה, מט"ח, התאמה לדרישות חוק, סינון בטחוני של מכתב אשראי, סינון בטחוני של מסמכים מסחריים, תקין, חקירת חברה, וחקירת הנדל"ן", סעיד EdoAbasi אודה.
תשומת לב לכל פרט ושולחים מהשורה הראשונה, המיומנים, דיסקרטי, דיווחים בזמן ומדויק ללקוחות, משרד עורכי דין LLP לקס Artifex כולל צוות של חכם, עורכי דין חרוצים ואדיבות עם ידע ותשוקה מפורטים בהבאת לקוחות שירותי הבדיקה הנאותים המשפטיים הטובים ויעיל בעלות בניגריה.
International businessmen and transnational companies considering trade and investment in Nigeria are encouraged to visit the Lex Artifex LLP’s website at http://lexartifexllp.com; שיחה +234.803.979.5959, or fill out the appropriate contact form באתר האינטרנט של המשרד. עורכי הדין הם בקיאים בשפה האנגלית ולעבוד עם שאינן דוברות אנגלית לקוחות באמצעות מתורגמנים ומתרגמים שפה.
כדי ללמוד עוד על מוקד תמיכת הבדיקה הנאותה המשפטי של משרד עורכי דין LLP לקס Artifex, אנא כתוב: lexartifexllp@lexartifexllp.com.

 

מרכז תמיכה משפטית נאות ניגריה

Leave a Reply