intellectual property lawyers in Nigeria Filing a patent in Nigeria Filling a trademark in Nigeria IP law firm in Nigeria IP law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Trademark attorneys in Nigeria Trademark lawyers in Nigeria Patent lawyers in Nigeria Patents attorneys in Nigeria Requirements for Registering a Patent in Nigeria REQUIREMENTS FOR REGISTERING A PATENT IN NIGERIA  The Lex Artifex Law Office has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) ואכיפת זכויות הקניין הרוחני שלהם (IPR) כאשר עושים עסקים או עם ניגריה. This publication gives a snapshot of the requirements for patent registration in Nigeria. מה הוא פטנט? פטנט הוא זכות חוקית להגן על המצאה, אשר מספק פתרון טכני חדש ויצירתי לבעיה. הבעלים של פטנט יש את הזכות למנוע מאחרים ניצול מסחרי ההמצאה המוגנת, for example by making, using, יבוא או למכור אותו, בארץ או באזור שבו הפטנט הוענק. WHAT KIND OF INVENTION IS PATENTABLE? אמצאה כשירת פטנט אם הוא חדש, או נובע מגידול בפעילות יצירתיים מסוגלים יישום תעשייתי; או, היא מהווה שיפור על המצאת פטנט וגם הוא חדש, שמקורו בפעילות חדשנית, והוא מסוגל יישום תעשייתי. המצאה מסוגלת יישום תעשייתי אם המצאה שיכולה להיות מיוצר או להשתמש בכל סוג של תעשייה, חקלאות כוללת. פטנטים לא יכולים, however, ניתן לקבל בגין זני צמחים או בעלי חיים או תהליכים ביולוגיים במהותם לייצור צמחים או בעלי חיים (מלבד תהליכים מיקרוביולוגים ומוצריהם); המצאות פרסום או ניצול של אשר יהיה כדי לפגוע בתקנת הציבור או במוסר; עקרונות ותגליות או בעל אופי מדעי. חוק הפטנטים והמדגמים של 1971 החקיקה הראשית המסדירה את הרישום ואכיפה של פטנטים היא בניגריה. כללי הפטנטים מסדירים את הנהלים אמצו בלשכת רישום הפטנטים. מי שמשתמש פטנט? Patent is a valuable asset for companies, תאגידים, מוסדות מחקר ואוניברסיטאות וכן על ידי יחילמשל על ידי הפיכהבאמצעותניים. ADVANTAGES OF FILING A PATENT IN NIGERIA: Patent registration confers the exclusive right on you to exploit the invention. This right affords the power to prevent the rest of the world from commercially exploiting your invention, for example by making, using, importing or selling the invention. Patent protection helps to differentiate your inventive products and services in the marketplace as it inhibits competitors from simply copying them. In turn, this helps to drive higher sales and support increased profit margins, allowing investment costs to be recovered. Without registration, you have no protection. And if the invention becomes “public knowledge”, subject to certain limited exceptions, you have no protection. The enforceability of rights over a patented invention or product is only dependent on the filing and registration of such patent. Registration facilitates cross-border expansion. Remittances through authorized commercial banks in respect of the imported food and drug products in Nigeria are only possible where such products have been registered with NAFDAC. REQUIREMENTS FOR FILING A PATENT A patent application must have the following attributes: It must be new, It must have an inventive step that is not obvious to someone with knowledge and experience in the subject, It must be capable of being made or used in some kind of industry and not be, a scientific or mathematical discovery, theory or method, a literary, dramatic, musical or artistic work, a way of performing a mental act, playing a game or doing business, the presentation of information, or some computer programs, an animal or plant variety, a method of medical treatment or diagnosis, It must not be against public policy or morality. PATENT FILING PROCEDURES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY A patent application filed under at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Nigerian Patent Office must contain the following: A petition or request for registration with your full name and address; מפרט, כולל טענה או תביעה שלך בשני עותקים; התוכניות והשרטוטים, if any, בשני עותקים; הצהרה חתומה על ידי הממציא האמיתי; כתובת למסירת בניגריה אם כתובתך מחוץ ניגריה; אם אתה רוצה למנף עדיפויות זרות בגין יישום מוקדם עשוי במדינה מחוץ ניגריה, היישום שלך יצטרך ללוות הצהרה בכתב מראה את הבאה: התאריך ומספר הבקשה הקודמת, the country in which the earlier application was made, Your name as indicated in the earlier application You would have to file an application for patent at a Patent Office through an Intellectual Property Attorney - who will act as your legal representative and agent. Lex Artifex LLP can help you file a patent application at the Nigerian Patent Office or at the International Bureau of WIPO, depending on whether you want to file nationally or internationally, בהתאמה. If you chose to file internationally, our office will perform an International Search to provide an initial assessment of the potential patentability of your invention. This will be followed with the Publication of your patent along with the International Search Report. Your application, with its International Search Report, will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. On publication, your invention will become publicly known. Where necessary, we can also request an optional supplementary international search and/or an International Preliminary Examination for your patent. The information contained in these documents enables applicants to better evaluate whether it is worthwhile to continue with their patent application before they are required to pay the full range of costs involved. The International Search Report and Written Opinion will be issued by the Bureau within 16 months of the priority date of your application (דהיינו, its filing date or the filing date of an earlier application from which it claims priority, אם ניתן ליישום). Your application Search Report will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date ביום פרסוםatההמצאה שלך תהפוך בפומבי ידועbecome publicly known. ניגריה היא חתומה על האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים של WIPO ויש לו גישה ישירה למוצרים עבודה PCT, כולל דו"ח בינלאומי חיפוש, the Written Opinion of the International Searching Authority and an International Preliminary Examination Re­port. כל שבבי הפטנט הבינלאומיים לפני תחת מערכת PCT מתקבלים ניגריה לרישום טריטוריאלי ואכיפה. איפה אתה רוצה לשווא את עצמך בעדיפויות זרות בגין יישום פטנט קודם לכן הגישבמדינה שבה הבקשה הקודמת נעשתהחוץ ניגריה, we will file a written declaration showing the date and number of the earlier application, the country in which the earlier application was made, ושמך. זוהי דרישה כי לא יותר משלושה חודשים שצריכים לחלוף מאז היישום בארץ הראשונית נעשתה. תצטרך לספק העתק מאושר של הבקשה הקודמת על ידי משרד הפטנטים (או שווה ערך) במדינה שבה היישום קודם לכן הוגש. הערה: Once you file an application in one country which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, you are entitled to claim the priority of that filing for a period of 12 months, and the filing date of that first application is considered the “priority date”. During those 12 חודשים, the filing date of your first application is considered to have “priority” over other applications filed after that date in all member countries of the Paris Convention. A PCT application may be filed as a first filing or, לחלופין, הוא עשוי לטעון עדיפות מיישום מתאים הגיש עד 12 חודשים לפני כן, ובמקרה בקשת PCT תטופל כאילו הוגשו באותו התאריך כמו הבקשה הקודמת. הזכות לפטנט בגין המצאה היא קנויה ולא "הבעלים האמיתי", but in the “statutory inventor”, במקרה שבו הוא מי הוא הראשון להגיש את הבקשה לפטנט, או מי יכול לתבוע כדין בעדיפות חוץ של בקשה לפטנט שהוגשה בגין ההמצאה. The WIPO-administered Patent Cooperation Treaty (PCT) אמנת רציונליזציה ושיתוף פעולה בכל נוגע היא ההגשה, חיפוש ובדיקה של בקשות פטנט למרות זאתת המידע הטכני המופיעה בו. PCT מציעה למועמדים המבקשים הגנת הפטנט במדינות מרובות יותר ידידותי למשתמש, חסכוני אפשרות יעילה. By filing one “international” patent application under the PCT with one patent office ("משרד מקבל"). The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applications were filed in the WIPO Member states since Nigeria is a signatory to the Patent Cooperation Treaty ("PCT"). However, the PCT does not provide for the grant of "international patents" כמו האחריות למתן פטנטים היא של משרדי פטנטים בארץ בהתאמה שבו יישומים מבוצעים.  The enforcement of  “international patents” lies within the jurisdiction of each Member State. The enforceability of patent is territorial, כלומר פטנט ניתן לאכיפה רק בניגריה רק ​​בעת הרשמה ביתית חוקית עם משרד הפטנטים הניגרי. לאחר יישום פטנט, הפטנט תקף 20 years and is subject to annual renewals. PATENT REGISTRATION AT THE NIGERIAN PATENT OFFICE Lex Artifex LLP through its IPR Helpdesk offers a full range of patent application preparation and prosecution services. You will need to send to our office the details of your invention or a claim to a foreign priority of a patent application filed in respect of an invention via email - lexartifexllp@lexartifexllp.com, together with a Power of Attorney simply signed with your full particulars giving us the authority to act as your IP Attorneys and agents. Our law office specialize in business law with a particular focus on transactional law, commercialization of intellectual property, and commercial litigation. For more information about the Lex Artifex IPR Helpdesk, please visit our website at http://lexartifexllp.com, or contact us at +234.803.979.5959, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com. BILLING ARRANGEMENT Billing is in U.S. Dollars Billing does not include legal defenses against objections and prosecution services.     PREMIUM STANDARD BASIC Description Drafting of a non-provisional patent. (Data and drawings will be yours). Drafting of a provisional patent. (Data and drawings will be yours). Search and filing of a provisional or non-provisional patent with the Nigerian IP Office or WIPO. Delivery Time 25 days 15 days 7 ימיםאם בכלל$499 $99 OUR INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES: Preparation and filing of your trademark application Preparation and filing of your application with the Nigerian Trademarks Office A search of the Trademarks’ Registry Representation as “Attorney on Record” Advisory on intellectual property law Provision of local address for the service of government papers and correspondences, גינת ניגודים (if any), שמירת חידושים של סימני מסחר.   ABOUT US Lex Artifex LLP offers a full range of patent application preparation and prosecution services. Our team comprises accredited IP Attorneys & עורכי דין, experienced in trademarks, פטנטים, and designs filings, IP defenses and prosecution. We assist our clients with pre-issuance submissions, re-examinations, inter partes review, and post grant review proceedings. We also provide assistance with supplemental examinations and re-examinations to patent owners who wish to insure the strength and validity of their patents. לקבלת ייעוץ IPR ממוקד עסקים, פנה אלינו היום, email at lexartifexllp@llexartifexllp.com שיחה +234.803.979.5959, אתר אינטרנט, http://lexartifexllp.com. הצוות שלנו מוכן לעזור! Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Requirements for registering a patent in Nigeria Patent Registration in Nigeria Trademark Registration in Nigeria Registration of Business in Nigeria Patents application and registration in Nigeria Business Protection in Nigeria. Designs registration in Nigeria Trademarks Filing in Nigeria Lex Artifex, LLP’s intellectual property practice supports and safeguards our local and international clients’ businesses and proprietary rights and help bolster innovation in our clients’ organizations. Our lawyers assist clients in structuring documentations on acquisition, רישוי, and sales of intellectual property rights; conducting searches for trademark availability, registering trademarks and interfacing with relevant regulatory bodies such as National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), תקני ארגון ניגריה (SON), הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה (NAFDAC). Our area of practice also covers filing of trademark, copyright, design or patent claims and representing clients in intellectual property disputes, as well as enforcing clients’ proprietary rights and trade secrets. Requirements+for+Registering+a+Patent+in+Nigeria

עורכי דין קניין רוחני בניגריה

קניין רוחני הוא מוקד התרגול המפתח של לקס Artifex LLP. אנו מתמחים והמסחור של קניין רוחני (“IP”) ואת האכיפה של זכויות קניין רוחני ניגריה, ואנחנו מספקים שירותי IP מקיף ללקוחות העושים עסקים או מחוץ ניגריה.
We file trademarks, פטנטים ובקשות עיצובים תעשייתיים, ותיעוד המבנה על הקצאה של נכסי קניין רוחני עבור לקוחות. שלנו עורכי דין קניין רוחני ניגריה belong to international legal networks and are licensed by the Nigerian IP Office (דהיינו. הזכויות באתר, רישום פטנטים ומדגם של מח' המשפט המסחרית של משרד התעשייה הפדרלי, סחר והשקעות של ניגריה. הם להתממשק עם משרדי ממשלה אחרים כגון המשרד הלאומי רכישת טכנולוגיה וקידום (NOTAP), הסוכנות הלאומית מינהל המזון והתרופות ובקרה (NAFDAC) על הגנה על זכויות קניין רוחני ניגריה.
לקס Artifex LLP היא מאוד ממוקד פרט ומספקת את הרמה הגבוהה ביותר של שירותי IP והגנה בניגריה. אנחנו לוקחים את הזמן ואת תשומת לב נוספת כדי להבטיח את קיימות לטווח ארוך של נכסי הקניין הרוחני של לקוחותינו.
בין אם אתה מעורב מוצרים צריכים, ביוטכנולוגיה, גנטיקה, ננוטכנולוגיה, למדעי תרופות; הנדסת תוכנה ומערכות, הנדסת מתכת כבדה, וכו. שתפיק קניין רוחני הדורש הגנה בניגריה בשוק העולמי.
לקבלת ייעוץ, ייצוג משפטי ו / או ללמוד עוד על שירותי הקניין הרוחני של לקס Artifex LLP, נא ליצור קשר עם אחד מחברי הצוות שלנו ישירות או דוא"ל lexartifexllp@lexartifexllp.com.