Cost of filing a patent application in Nigeria COST OF FILING A PATENT APPLICATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) и спроведувањето на нивните права од интелектуална сопственост (Права на интелектуална сопственост) кога водење бизнис во или со Нигерија. This publication gives a snapshot of the cost of filing a patent application in Nigeria.  Сите цени се во американски долари ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (долари) 1 Patent preliminary search 99 2 Patent application – (convention) 199 3 Patent application - (non-convention) 399 4a 4b Application for registration for each additional class – (конвенција) Application for registration for each additional class (не-договор) 159  299 5 Барање приоритет конвенција 199 6 Application for patent merger 299 7 Patent Renewal 299 8 Казна за крајот на обновување на патенти 199 9  Барање за продолжување на времето за да плати такси 129 10 Application for assignment; or recording of interest in a patent 299 11 Казна за крајот на регистрација на задачата 199 12 превод плаќање (на 100 странски зборови на англиски јазик) 19 13 Application for amendment, correction of clerical errors, or modification of particulars in one patent or pending application 199 14 Application for amendment, correction of clerical errors, or modification of particulars in additional patent or pending application 119 15 Disbursements for forwarding a patent Instrument (external costs e.g. поштарина, bank charge, courier, итн). 150 16 Requesting for substantive examination 599 17 Response to application for opposition 399 18 Obtaining certified true copy of patent certificate 159 19 Obtaining certified true copy of other documents 119

Cost of filing a patent application in Nigeria

COST OF FILING A PATENT APPLICATION IN NIGERIA

Lex Artifex Програмата за доживотно учење, на Законот за интелектуална сопственост фирма во Нигерија го воведе IP Helpdesk да им помогне на бизнисите во заштита на нивната интелектуална сопственост (IP) и спроведувањето на нивните права од интелектуална сопственост (Права на интелектуална сопственост) кога водење бизнис во или со Нигерија. This publication gives a snapshot of the cost of filing a patent application in Nigeria.
Сите цени се во американски долари ($) и се вклучени сите владини трошоци и / или такси адвокат.

S / N

ОПИС

НАДОМЕСТОЦИ $ (долари)

1
Барај
99
2на
2b
Поднесување на апликација - (конвенција)
Поднесување на барање – (не-договор)
299
399
3
Дополнително се наплатува за побарувања во износ поголем од 10, по патентното барање
99
4
Барање приоритет конвенција
199
5
Поднесување барање за потполно испитување
599
6
Поднесување барање за преиспитување
699
7
Добивање на сертификат за патент
159
8
Исплата на ануитети од 2ри до 20та година
2ри до 3то година
4та до 6та година
7та до 9та година
10та до 12та година
13та до 15та година
16-ти до 20та година
199
299
399
799
999
1299
9
Добивање на сертификат со кој се потврдува плаќањето на ануитети
129
10
Казна за крајот на обновување на патенти
199
11
Барање за продолжување на времето за да плати такси
129
12
доделување, спојување, лиценца, и / или снимање на интерес за патент
299
13
Казна за крајот на регистрација на задачата
199
14
превод плаќање (на 100 странски зборови на англиски јазик)
19
15
Измена и / или дополнување на деталите во еден патент или во очекување на апликација
199
16
расходи (e.g. поштарина, банкарските трошоци, итн)
49 – 149
17
Поднесување на известување за приговор или жалба
399 – 799
18
Одговор на барање за приговор или жалба
399 – 799
19
Добивање заверени копии на други документи
99

ЗА LEX ARTIFEX Програмата за доживотно учење

Lex Artifex Програмата за доживотно учење, на правна фирма во Нигерија, нуди полн спектар на трговска марка, патент, и индустриски услуги подготовка и гонењето апликација дизајн. Нашиот тим се состои IP Правни & Правници кои се специјализирани во комерцијализацијата на интелектуална сопственост и спроведување на правата на интелектуална сопственост. Lex Artifex Програмата за доживотно учење е лиценцирана од страна на нигериската IP Office.
Да се ​​запознаат со IP Helpdesk и како можеме да ви помогне со IP услуги во Нигерија, пишете: lexartifexllp@lexartifexllp.com; повик +234.803.979.5959.
Интелектуална сопственост пракса група Lex Artifex Програмата за доживотно учење

Cost of filing a patent application in Nigeria