Cost of Trademark Registration in Nigeria COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) и спроведувањето на нивните права од интелектуална сопственост (Права на интелектуална сопственост) кога водење бизнис во или со Нигерија. This publication gives a snapshot of the cost of trademark registration in Nigeria.  Сите цени се во американски долари ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (долари) 1 Preliminary search for word mark 59 2 Preliminary search for design/drawing/logo 99 3 Preliminary search for each additional class of design/logo 69 4 Барање за регистрација на трговска марка / услуга марка 399 5 Application for registration for each additional class 299 6 Claiming convention priority NA 7 Барање за обновување 299 8 Казна за крајот на обновување на марка / услуга марка 229 9 Преглед на одбиени заштитен знак 599 10 Application for Assignment of a trademark 299 11 Казна за крајот на регистрација на трговска марка задача 229 12 Registration of registered user of trademark 229 13 Certificate of registration and transmission of certificate 229 14 Заверена копија од сертификатот за обновување 199 15 Certified True Copy (CTC) of every other form or entry on the register 99 16 Cancellation of registered trademark 229 17 Restoration of trade/service mark 299 18 Correction and modification of registered trademark particulars 129 19 Reclassification of trademark 229 20 Мислење за известување за опозицијата 229 21 Аплицирање за опозицијата 799 22 Одговор на опозицијата 799 23 Application for cancellation for non-use 399 24 Preparing and filing of statutory papers 199

Cost of Trademark Registration in Nigeria

COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA

Lex Artifex Програмата за доживотно учење, на Законот за интелектуална сопственост фирма во Нигерија го воведе IP Helpdesk да им помогне на бизнисите во заштита на нивната интелектуална сопственост (IP) и спроведувањето на нивните права од интелектуална сопственост (Права на интелектуална сопственост) кога водење бизнис во или со Нигерија. This publication gives a snapshot of the cost of trademark registration in Nigeria.
Сите цени се во американски долари ($) и се вклучени сите владини трошоци и / или такси адвокат.

S / N

ОПИС

НАДОМЕСТОЦИ $ (долари)
1
2
Пребарај за Заштитно име
За секоја дополнителна класа
79
49
3
4
Пребарај за дизајн / цртање / лого
За секоја дополнителна класа
99
79
5
6
Барање за регистрација на трговска марка / услуга марка
За секоја дополнителна класа
299
199
7
Барање приоритет конвенција
не е применливо
8
9
Барање за обновување
За секоја дополнителна класа
399
299
10
11
Казна за крајот на обновување на марка / услуга марка
За секоја дополнителна класа
499
399
12
Преглед на одбиени заштитен знак
599
13
14
Барање за Доделување
За секоја дополнителна класа
299
199
15
16
Казна за крајот на регистрација на трговска марка задача
За секоја дополнителна класа
399
329
17
18
19
Барање за добивање дозвола
За секоја дополнителна класа
Изработка на Инструментот за лиценцирање
299
199
229
20
Регистрација на регистриран корисник на трговска марка
299
21
Потврда за регистрација и пренос на уверението
299
22
Заверена копија од сертификатот за обновување
199
23
Заверена копија на секоја друга форма или влез во регистарот
129
24
25
Корекција и / или модификација на регистрирани податоци
За секоја дополнителна класа
179
129
26
27
Рекласификација на трговска марка
За секоја дополнителна класа
229
199
28
Мислење за известување за опозицијата
229
29
30
Аплицирање за опозицијата
За секоја дополнителна класа
399 – 799
399
31
32
Одговор на опозицијата
За секоја дополнителна класа
399 – 799
399
33
Барање за поништување на не-употреба на трговска марка
399
34
Одговор на тужбата за поништување на не-употреба на трговска марка
399
35
превод плаќање (на 100 странски зборови на англиски јазик)
19

ЗА LEX ARTIFEX Програмата за доживотно учење

Lex Artifex Програмата за доживотно учење, на правна фирма во Нигерија, нуди полн спектар на трговска марка, патент, и индустриски услуги подготовка и гонењето апликација дизајн. Нашиот тим се состои IP Правни & Правници кои се специјализирани во комерцијализацијата на интелектуална сопственост и спроведување на правата на интелектуална сопственост. Lex Artifex Програмата за доживотно учење е лиценцирана од страна на нигериската IP Office.
Да се ​​запознаат со IP Helpdesk и како можеме да ви помогне со IP услуги во Нигерија, пишете: lexartifexllp@lexartifexllp.com; повик +234.803.979.5959.
Интелектуална сопственост пракса група Lex Artifex Програмата за доживотно учење

Cost of trademark registration in Nigeria