Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, странски правни фирми, и спонзори со банката за финансирање поврзани советодавни и помош во секоја индустрија, вклучувајќи ги и стекнување и финансирање на проекти. Ние, исто така советуваат клиентите на прашања во врска со нигерискиот банкарство и хартии од вредност закони, пазарите на капитал, контрола на странска размена, and capital importation through authorized dealers.

 

Банкарство и финансии

Ние обезбедуваме финансиски институции, странски правни фирми, и спонзори со банката за финансирање поврзани советодавни и помош во секоја индустрија, вклучувајќи ги и стекнување и финансирање на проекти.
Ние, исто така советуваат клиентите на прашања во врска со нигерискиот банкарство и хартии од вредност закони, пазарите на капитал, контрола на странска размена, and capital importation through authorized dealers.
за советодавни, Ве молиме да контактирате со член на Lex Artifex Програмата за доживотно учење тим директно или е-мејл lexartifexllp@lexartifexllp.com.