Cost of filing a patent application in Nigeria COST OF FILING A PATENT APPLICATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) болон тэдний оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх (ОӨЭ) эсвэл Нигери бизнес хийж байх үед. This publication gives a snapshot of the cost of filing a patent application in Nigeria.  Бүх төлбөр АНУ-ын доллар байна ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (ам.доллар) 1 Patent preliminary search 99 2 Patent application – (convention) 199 3 Patent application - (non-convention) 399 4a 4b Application for registration for each additional class – (гэрээ) Application for registration for each additional class (төрийн бус гэрээ) 159  299 5 гэрээ давуу Шаардах 199 6 Application for patent merger 299 7 Patent Renewal 299 8 Патент сүүлээр сунгах шийтгэл 199 9  төлбөр төлөх хугацаа сунгуулах өргөдөл 129 10 Application for assignment; or recording of interest in a patent 299 11 ажил үүргийн сүүлээр бүртгүүлэх шийтгэл 199 12 орчуулга хураамж (Нэг 100 Англи хэл рүү гадаад үгс) 19 13 Application for amendment, correction of clerical errors, or modification of particulars in one patent or pending application 199 14 Application for amendment, correction of clerical errors, or modification of particulars in additional patent or pending application 119 15 Disbursements for forwarding a patent Instrument (external costs e.g. шуудангийн, bank charge, courier, гэх мэт). 150 16 Requesting for substantive examination 599 17 Response to application for opposition 399 18 Obtaining certified true copy of patent certificate 159 19 Obtaining certified true copy of other documents 119

Cost of filing a patent application in Nigeria

COST OF FILING A PATENT APPLICATION IN NIGERIA

Lex Artifex LLP, нь Нигери улсад Оюуны өмчийн хуулийн фирм тэдний оюуны өмчийн хамгаалахад бизнес туслах IP Лавлах буюу тусламж танилцуулсан байна (IP) болон тэдний оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх (ОӨЭ) эсвэл Нигери бизнес хийж байх үед. This publication gives a snapshot of the cost of filing a patent application in Nigeria.
Бүх төлбөр АНУ-ын доллар байна ($) болон Засгийн газрын бүх төлбөр ба / эсвэл өмгөөлөгч төлбөрийг багтаасан байна.

S / N

БАРААНЫ ТАЙЛБАР

ХУРААМЖ $ (ам.доллар)

1
хайх
99
2нь
өргөдөл гаргах - (гэрээ)
өргөдөл гаргах – (төрийн бус гэрээ)
299
399
3
дээш нэхэмжлэл нэмэлт хураамж 10, нэхэмжлэлийн нэг
99
4
гэрээ давуу Шаардах
199
5
Нарийвчилсан шалгалтанд гаргах хүсэлт
599
6
reexamination хүсэлт гаргах
699
7
патент гэрчилгээ авах
159
8
-аас жил бүрийн төлбөр төлөх 2 нь 20жил
2 нь 3 жил
4 нь 6 жил
7 нь 9 жил
10 нь 12 жил
13 нь 15 жил
16нь-р 20 жил
199
299
399
799
999
1299
9
үечилсэн төлбөр төлөх нотлох гэрчилгээ авах
129
10
Патент сүүлээр сунгах шийтгэл
199
11
төлбөр төлөх хугацаа сунгуулах өргөдөл
129
12
даалгавар, нэгдэх, Тусгай зөвшөөрөл, ба / эсвэл патент ашиг сонирхлын бичлэг
299
13
ажил үүргийн сүүлээр бүртгүүлэх шийтгэл
199
14
орчуулга хураамж (Нэг 100 Англи хэл рүү гадаад үгс)
19
15
нэг патент, хүлээгдэж мэдүүлэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон / эсвэл нэн өөрчлөлт оруулах
199
16
Хуваарилалт (ж.нь.. шуудангийн, Банкны төлбөр, гэх мэт)
49 – 149
17
сөрөг хүчний мэдэгдлийг буюу давж заалдах гомдол гаргах
399 – 799
18
сөрөг хүчин буюу давж заалдах өргөдөлд хариу арга хэмжээ
399 – 799
19
бусад баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг олж авах
99

ТУХАЙ LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP, нь Нигерийн хуулийн фирм, барааны тэмдэг нь бүрэн хэмжээний санал болгож байна, патент, болон аж үйлдвэрийн дизайн програм бэлтгэх, прокурорын үйлчилгээ. Манай баг IP өмгөөлөгчдийн бүрдэнэ & оюуны өмчийн арилжааны болон оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх мэргэшсэн Solicitors. Lex Artifex LLP Нигерийн IP газраас тусгай зөвшөөрөл байна.
IP Лавлах буюу тусламж тухай мэдэхийн тулд хэрхэн бид Нигерийн IP үйлчилгээ нь танд туслах болно, илгээнэ үү: lexartifexllp@lexartifexllp.com; дуудлага +234.803.979.5959.
Lex Artifex LLP-ийн Оюуны өмчийн Дадлага групп

Cost of filing a patent application in Nigeria