Cost of Trademark Registration in Nigeria COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) болон тэдний оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх (ОӨЭ) эсвэл Нигери бизнес хийж байх үед. This publication gives a snapshot of the cost of trademark registration in Nigeria.  Бүх төлбөр АНУ-ын доллар байна ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (ам.доллар) 1 Preliminary search for word mark 59 2 Preliminary search for design/drawing/logo 99 3 Preliminary search for each additional class of design/logo 69 4 барааны тэмдэг / үйлчилгээний тэмдгийг бүртгүүлэх өргөдөл 399 5 Application for registration for each additional class 299 6 Claiming convention priority NA 7 Сунгуулах тухай өргөдөл 299 8 Барааны тэмдэг / үйлчилгээний тэмдгийг сүүлээр сунгах шийтгэл 229 9 татгалзсан барааны тэмдэг тойм 599 10 Application for Assignment of a trademark 299 11 барааны тэмдэг даалгавар нь хожуу бүртгүүлэх шийтгэл 229 12 Registration of registered user of trademark 229 13 Certificate of registration and transmission of certificate 229 14 шинэчлэх гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар 199 15 Certified True Copy (CTC) of every other form or entry on the register 99 16 Cancellation of registered trademark 229 17 Restoration of trade/service mark 299 18 Correction and modification of registered trademark particulars 129 19 Reclassification of trademark 229 20 сөрөг хүчний мэдэгдлийг дээр санал 229 21 сөрөг хүчний хувьд хэрэглэх 799 22 сөрөг хариу 799 23 Application for cancellation for non-use 399 24 Preparing and filing of statutory papers 199

Cost of Trademark Registration in Nigeria

COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA

Lex Artifex LLP, нь Нигери улсад Оюуны өмчийн хуулийн фирм тэдний оюуны өмчийн хамгаалахад бизнес туслах IP Лавлах буюу тусламж танилцуулсан байна (IP) болон тэдний оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх (ОӨЭ) эсвэл Нигери бизнес хийж байх үед. This publication gives a snapshot of the cost of trademark registration in Nigeria.
Бүх төлбөр АНУ-ын доллар байна ($) болон Засгийн газрын бүх төлбөр ба / эсвэл өмгөөлөгч төлбөрийг багтаасан байна.

S / N

БАРААНЫ ТАЙЛБАР

ХУРААМЖ $ (ам.доллар)
1
2
Үгийн тэмдэглэгээ хайх
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
79
49
3
4
зураг төсөл / зураг / лого хайх
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
99
79
5
6
барааны тэмдэг / үйлчилгээний тэмдгийг бүртгүүлэх өргөдөл
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
299
199
7
гэрээ давуу Шаардах
холбогдох бус,
8
9
Сунгуулах тухай өргөдөл
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
399
299
10
11
Барааны тэмдэг / үйлчилгээний тэмдгийг сүүлээр сунгах шийтгэл
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
499
399
12
татгалзсан барааны тэмдэг тойм
599
13
14
Хийлгэх өргөдөл
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
299
199
15
16
барааны тэмдэг даалгавар нь хожуу бүртгүүлэх шийтгэл
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
399
329
17
18
19
Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
нь тусгай зөвшөөрөл олгох хэрэглүүрийн төсөл боловсруулах
299
199
229
20
Барааны тэмдгийг бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн бүртгэл
299
21
гэрчилгээний бүртгэл, дамжуулах гэрчилгээ
299
22
шинэчлэх гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар
199
23
бүртгэл дээр бусад бүх хэлбэрээр баталгаажуулсан хуулбар эсвэл нэвтрэх
129
24
25
Залруулга ба / эсвэл бүртгэгдсэн нэн өөрчлөлт оруулах
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
179
129
26
27
тэмдгийг Дахин ангилал
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
229
199
28
сөрөг хүчний мэдэгдлийг дээр санал
229
29
30
сөрөг хүчний хувьд хэрэглэх
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
399 – 799
399
31
32
сөрөг хариу
Нэмэлт анги тус бүрийн хувьд
399 – 799
399
33
тэмдэг бус ашиглах цуцлах өргөдөл
399
34
тэмдэг бус ашиглах нь цуцлах арга хэмжээ авсан хариу арга хэмжээ
399
35
орчуулга хураамж (Нэг 100 Англи хэл рүү гадаад үгс)
19

ТУХАЙ LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP, нь Нигерийн хуулийн фирм, барааны тэмдэг нь бүрэн хэмжээний санал болгож байна, патент, болон аж үйлдвэрийн дизайн програм бэлтгэх, прокурорын үйлчилгээ. Манай баг IP өмгөөлөгчдийн бүрдэнэ & оюуны өмчийн арилжааны болон оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх мэргэшсэн Solicitors. Lex Artifex LLP Нигерийн IP газраас тусгай зөвшөөрөл байна.
IP Лавлах буюу тусламж тухай мэдэхийн тулд хэрхэн бид Нигерийн IP үйлчилгээ нь танд туслах болно, илгээнэ үү: lexartifexllp@lexartifexllp.com; дуудлага +234.803.979.5959.
Lex Artifex LLP-ийн Оюуны өмчийн Дадлага групп

Cost of trademark registration in Nigeria