Nigerian Lawyers Law firms in Nigeria. Lex Artifex, LLP. practice areas include corporate and commercial law, pematuhan peraturan, usaha yang wajar, hartanah, nasihat pelaburan, cukai,  syarikat perkhidmatan setiausaha, pemulihan hutang, imigresen, harta intelek, undang-undang pusaka, Undang-undang Pekerjaan dan penyelesaian pertikaian. Law firms in Nigeria. find a lawyer in nigeria. Best Law firms in Nigeria
Lex Artifex, LLP, menyediakan pelbagai penyelesaian undang-undang bersepadu tepat pada masanya dan berkesan kos kepada pelanggan di peringkat antarabangsa dan di Nigeria. bidang amalan firma termasuk undang-undang korporat dan komersial, pematuhan peraturan, usaha yang wajar, hartanah, usaha sama, penggabungan & pengambilalihan, nasihat pelaburan, cukai, syarikat perkhidmatan setiausaha, admiralti & maritim, pemulihan hutang, imigresen, harta intelek, undang-undang pusaka, Undang-undang Pekerjaan dan penyelesaian pertikaian.
Lex Artifex, portfolio LLP pelanggan termasuk individu, syarikat-syarikat, kerajaan, agensi perundingan, pelabur asing dan firma guaman asing.