Menjalankan Perniagaan di Nigeria: kerajaan Nigeria mengalu-alukan pelaburan langsung asing dan pelaburan portfolio asing. Pelabur asing dilayan dengan cara yang sama seperti pelabur tempatan di bawah undang-undang Nigeria dan ranking bagi kemudahan menjalankan perniagaan di Nigeria telah meningkat dengan ketara akibat perubahan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan Nigeria.

Menjalankan perniagaan di Nigeria

MENJALANKAN PERNIAGAAN DI NIGERIA: BAGAIMANA SYARIKAT DAN PELABUR ASING OFFSHORE BOLEH WUJUDKAN IN NIGERIA

Kerajaan Nigeria mengalu-alukan pelaburan langsung asing dan pelaburan portfolio asing. Lex Artifex LLP, yang firma undang-undang di Nigeria, telah melancarkan Menjalankan Perniagaan (DB) Meja bantuan untuk membantu pelabur yang mahu ditubuhkan di Nigeria. Penerbitan ini memberikan gambar pertimbangan undang-undang dan peraturan untuk menjalankan perniagaan di Nigeria.

Operasi Syarikat Asing di Nigeria

pelabur asing atau syarikat luar pesisir boleh memegang 100% kepentingan ekuiti dalam syarikat Nigeria. Walau bagaimanapun, syarikat asing yang ingin menubuhkan operasi perniagaan atau menjalankan perniagaan di Nigeria perlu mengambil semua langkah yang perlu untuk mendapatkan Pemerbadanan subsidiari Nigeria sebagai entiti yang berasingan di Nigeria bagi maksud itu. Sehingga diperbadankan supaya, syarikat asing tidak boleh menjalankan perniagaan di Nigeria atau menjalankan mana-mana kuasa sebuah syarikat yang berdaftar. Melalui Surat Kuasa Wakil, Lex Artifex LLP boleh membantu syarikat asing dalam pembentukan dan pemerbadanan sebuah anak syarikat Nigeria.

READ: 7 cara kami untuk membantu syarikat-syarikat di luar negara dan pelabur luar pesisir untuk membuka di Nigeria

Mendapatkan A Perniagaan Permit dan Pegawai Dagang Kuota

pelabur luar negara dan syarikat-syarikat asing mencari untuk mencari di Nigeria mesti mendapatkan Perniagaan Permit atau Kuota Pegawai Dagang dari Nigeria Perkhidmatan Imigresen. Ekspatriat tidak memerlukan permit kerja, tetapi mereka masih tertakluk kepada kuota keperluan syarikat majikan mereka yang memerlukan mereka untuk mendapatkan permit kediaman yang akan membolehkan kiriman wang pendapatan di luar negara.
permit perniagaan adalah kebenaran untuk operasi perniagaan dengan modal asing sama ada sebagai syarikat induk atau anak syarikat kepada sebuah syarikat asing. Kuota ekspatriat adalah kebenaran itu kepada sebuah syarikat untuk menggunakan ekspatriat individu untuk diluluskan secara khusus jawatan pekerjaan, dan juga menyatakan tempoh yang dibenarkan pekerjaan tersebut. Kuota ekspatriat membentuk asas permit kerja untuk individu ekspatriat (mereka kelayakan mesti memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk jawatan kuota tertentu).

Membuat keputusan mengenai Struktur Perniagaan

Apabila membuat keputusan mengenai menjalankan perniagaan di Nigeria, anda akan perlu untuk memilih antara menubuhkan sebuah syarikat baru atau membeli syarikat yang sedia ada. Jika mewujudkan perniagaan baru, pelbagai struktur perniagaan disediakan. Empat jenis utama ialah pemilik tunggal; perkongsian; pemegang amanah yang diperbadankan; dan syarikat-syarikat. Anda perlu membuat keputusan mengenai struktur syarikat yang paling sesuai dengan keperluan perniagaan anda. Struktur perniagaan akan menentukan kos, cukai, undang-undang, implikasi risiko kawal selia dan kewangan. keadaan anda mungkin memerlukan nasihat daripada Peguam Cara yang.

Jenis didaftarkan Organisasi di Nigeria

organisasi perniagaan yang boleh didaftarkan di Nigeria termasuk:
1. A company limited by shares (Ltd atau Plc)
2. A company limited by guarantee (Ltd / Gte)
3. An unlimited liability company (Ultd)
Mana-mana syarikat di atas mungkin menjadi Syarikat Berhad dan Syarikat Awam.
4. Business Name (didaftarkan sebagai Pemilikan Tunggal atau Perkongsian)
5. Incorporated Trustees (biasanya dibentuk untuk tujuan yang tidak untuk keuntungan atau khairat)

Kelebihan syarikat berhad menurut syer Over A Nama Perniagaan?

Sebuah syarikat adalah entiti undang-undang sendiri. identitinya adalah berasingan daripada pemegang saham, pengarah, dan pekerja. Ia mempunyai kekal turun-temurun – yang bererti bahawa perniagaan boleh diteruskan walaupun peletakan jawatan, kebankrapan atau kematian pengarah atau pemegang saham. Pemegang saham dan pengarah mempunyai perlindungan liabiliti terhad yang berkaitan dengan jaminan peribadi dan / atau nilai saham mereka memegang dalam syarikat. Ia adalah agak mudah untuk berkembang atau untuk skala-up dengan menjual saham atau menawarkan pegangan dalam perniagaan untuk pelabur luar. Syarikat boleh mendakwa atau didakwa atas nama sendiri. Sebuah syarikat mempunyai lebih kredibiliti. Ia adalah lebih mudah untuk meningkatkan jumlah wang yang besar untuk perniagaan atau menjual sebahagian daripada perniagaan. Ia boleh mengambil kesempatan daripada insentif pelaburan, taraf perintis dan pengecualian cukai yang ditawarkan oleh kerajaan.

Tempahan Nama A

Anda hanya boleh menggunakan nama yang tidak serupa dengan sebuah organisasi sedia ada berdaftar di Nigeria. A carian nama ketersediaan mesti dijalankan di Suruhanjaya Hal Ehwal Korporat (CAC) pendaftaran untuk melihat jika nama adalah sedia untuk digunakan. Di mana ia boleh didapati, sama akan diluluskan untuk pendaftaran. Nama ketersediaan cek dan tempahan boleh dibuat dalam masa 24 Jam.

Daftar Nama Yang Diluluskan

Entiti yang menjalankan perniagaan di Nigeria mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Hal Ehwal Korporat sama ada sebagai Nama Perniagaan atau sebagai sebuah Syarikat. pelabur asing yang berminat untuk memasuki pasaran Nigeria mungkin ingin untuk menubuhkan sebuah syarikat Nigeria baru atau menubuhkan anak syarikat Nigeria baru yang juga beroperasi sebagai entiti undang-undang berbeza dari syarikat induk luar pesisir.

Menyediakan dan Fail Pendaftaran dan Penubuhan Ikatan

Syarikat mempunyai Memorandum Persatuan dan Artikel Persatuan (MEMART), Peguam Cara yang boleh membantu anda merangka MEMART yang sesuai dengan objek perniagaan anda dan memfailkan salinan sama di pejabat pendaftar Suruhanjaya Hal Ehwal Korporat; membuat pembayaran duti setem ke atas surat ikatan diperbadankan dan membuat kesimpulan pendaftaran syarikat itu sebagai sebuah entiti yang sah. Company’s MEMART or Business Name’s Partnership Deed will deal with ownership and management issues and contain the rules governing how the business is run. surat ikatan ini akan pin bawah isu-isu utama dan menetapkan apa-apa sekatan ke atas apa yang perniagaan boleh lakukan dan bagaimana keputusan akan dibuat.

Struktur syarikat Kongsi

Semua kategori saham syarikat (iaitu. sama ada biasa atau keutamaan) yang dikeluarkan oleh syarikat yang menjalankan perniagaan di Nigeria mesti membawa satu undi bagi setiap saham. Saham dengan hak mengundi wajaran adalah dilarang. Sebuah syarikat mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 2 pengarah (pemegang saham bukan kakitangan). Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat swasta tidak boleh mempunyai lebih daripada 50 pemegang saham bukan kakitangan.

Melantik para Pengarah

Para pengarah bayangan syarikat dan di tengah-tengah tadbir urus korporat Syarikat yang menjalankan perniagaan di Nigeria boleh mempunyai pengarah sama ada asing atau Nigeria, dan pengarah boleh menjadi pemastautin atau bukan pemastautin.

Cari A Ruang Komersial atau Pejabat Lokasi

Jika anda sedang mencari untuk memperoleh atau memajak lokasi perniagaan atau pejabat, Peguam Cara yang boleh membantu anda dengan pilihan yang ada. pengambilalihan dan pembangunan tanah di Nigeria dengan tetap di pejabat negeri atau tempatan kerajaan di mana tanah itu terletak. kelulusan, penilaian (termasuk penilaian alam sekitar dan struktur) dan peraturan lain mungkin berbeza antara bidang kuasa negeri.

READ: Perkara-perkara penting yang perlu dilakukan sebelum membeli tanah atau harta dalam Nigeria - Tanah usaha wajar senarai semak

Berdaftar dengan Pihak Berkuasa Cukai

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Persekutuan (FIRS) dan Negeri Lembaga Hasil Dalam Negeri bertanggungjawab dalam kutipan cukai korporat dan peribadi, masing-masing. Tiap-tiap syarikat, nama perniagaan atau pemegang amanah yang diperbadankan mestilah berdaftar dengan FIRS dan mendapatkan Nombor Pengenalan Cukai (MAKLUMAT) dan Cukai Nilai Ditambah (VAT) nombor, membuat dan menyerahkan kepada CAC Penyata Tahunan dalam borang yang ditetapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Pengisian pulangan kewangan mesti dilakukan dalam tempoh 18 bulan diperbadankan / pendaftaran dan mesti dilengkapkan dan difailkan dalam tempoh 42 hari selepas Mesyuarat Agung Tahunan organisasi. Setahun kewangan boleh pada dasarnya bermula pada mana-mana tarikh yang diberikan. Terdapat liabiliti jenayah kerana lalai cukai dan pengelakan. Anda boleh meminta perkhidmatan Peguamcara atau akauntan untuk maklumat mengenai cukai seperti menjalankan perniagaan di Nigeria.

Mendaftar Paten atau Trademark anda

perniagaan anda mungkin mempunyai hak proprietari untuk aset intelektual tertentu. Untuk menghindari pelanggaran, anda akan memerlukan perkhidmatan Solicitor untuk mendaftar atau melindungi hak-hak ini sebagai paten, rahsia perdagangan, hak cipta atau tanda dagangan.

Mendaftar dan Dapatkan Lesen Dari Agensi Peraturan Berkaitan

perniagaan tertentu adalah tertakluk kepada pemantauan, kawal selia dan pelesenan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah (NAFDAC), Suruhanjaya Investments Nigeria Promosi (NIPC), Majlis Promosi Eksport Nigeria (NEPC), Pejabat Kebangsaan bagi Pemerolehan Teknologi dan Promosi (NOTAP), Nigeria Suruhanjaya Copyright (NCC), Nigeria Perkhidmatan Kastam, Central Bank of Nigeria (CBN), dan lain-lain. Anda ingin mendapatkan lesen yang diperlukan dan mematuhi kesihatan dan keselamatan, tanggungjawab pengawalseliaan alam sekitar dan lain-lain untuk mengelakkan liabiliti punitif.

Kontrak isu Employment

Meminta khidmat Peguam Cara untuk menyediakan kontrak pekerjaan dan manual kerja untuk kakitangan anda (atau addendums untuk pekerja anda di luar Nigeria) dan mematuhi kehendak di bawah Akta Buruh untuk mengelakkan liabiliti undang-undang masa depan.

Melaksanakan Obligasi Pentadbiran

Anda perlu mengemukakan akaun tahunan dan penyata cukai kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Persekutuan (FIRS). Anda juga mesti memfailkan penyata hal ehwal atau pulangan tahunan dengan Suruhanjaya Hal Ehwal Korporat (CAC). Anda risiko denda jika anda terlepas tarikh akhir atau mengemukakan maklumat yang tidak betul. Terdapat beberapa keperluan berkanun lain. Sebagai contoh, terdapat kewajipan anda mesti memenuhi di bawah Akta Syarikat dan Allied Matters Akta, Akta buruh, Akta insurans, Pension Pembaharuan Akta dan lain-lain. An Solicitor bertauliah boleh memberi nasihat dan membantu anda menyempurnakan ini kewajipan pentadbiran.

Memperoleh A Syarikat Nigeria

Alternatif untuk mewujudkan yang baru atau anak syarikat berkenaan untuk mengambil alih sebuah syarikat Nigeria sedia ada. proses penggabungan dan pengambilalihan di Nigeria dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Pelabur berminat untuk mendapatkan syarikat Nigeria mungkin perlu membuat tawaran rasmi. Bida untuk mengambil alih sebuah syarikat Nigeria adalah tertakluk kepada kelulusan oleh SEC dan sanctioning oleh Mahkamah Tinggi Persekutuan.

Penyenaraian di The Nigeria Bursa Saham (NSE)

Nigeria mempunyai pasaran saham, membolehkan akses kepada modal jangka panjang. Untuk mendapatkan dan mengekalkan senarai NSE, syarikat anda perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yang dinyatakan dalam peraturan penyenaraian bursa saham. Ini termasuk pendedahan syarikat dan keperluan pelaporan.

Menjalankan Perniagaan di Nigeria

pelabur asing dianggap sama seperti pelabur tempatan di bawah undang-undang Nigeria. Panduan ini bertujuan untuk membantu anda dalam mendapatkan ringkasan pertimbangan pengawalseliaan bagi pembentukan syarikat di Nigeria. Panduan ini tidak menghapuskan keperluan untuk mendapatkan nasihat profesional dan tidak harus dianggap sebagai pengganti untuk panduan undang-undang. Peninggalan apa-apa perkara di dalam panduan ini tidak akan melegakan anda daripada apa-apa penalti yang dikenakan kerana gagal mematuhi obligasi berkanun undang-undang berkaitan. Sama ada anda baru bermula, mengembangkan aktiviti anda, atau mencari untuk melakukan buisness di Nigeria, ia adalah sangat disyorkan bahawa anda menggunakan penasihat profesional untuk membantu anda dengan undang-undang, cukai dan peraturan kerumitan. Lex Artifex, LLP. dapat membantu anda mula dan membantu anda melalui setiap langkah proses pelaburan dengan perniagaan anda 'keperluan undang-undang.

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN TERMASUK:

 • nasihat pakar dalam perdagangan dan pelaburan di Nigeria
 • perwakilan undang-undang di Nigeria bagi syarikat-syarikat transnasional dan pelabur luar pesisir
 • permohonan harta intelek / pendaftaran dengan WIPO atau Pejabat IP Nigeria
 • Perkhidmatan usaha yang wajar
 • peraturan pematuhan
 • bantuan imigresen perniagaan

HUBUNGI KAMI!

pasukan kami bersedia untuk membantu. Jangan ragu untuk menghubungi kami di + 234.803.979.5959, e-mel – lexartifexllp@lexartifexllp.com.

COMPLETE COMPANY KIT

 • kit syarikat yang lengkap anda akan termasuk – Pemerbadanan Dokumen, Meterai dan Cop yang mempunyai nama syarikat anda. Kos menghasilkan kit syarikat itu adalah sebahagian daripada yuran profesional kami.
 • perkhidmatan kurier dari Nigeria ke alamat yang ditetapkan anda dikenakan bayaran berasingan.

PERKHIDMATAN PEJABAT MAYA NIGERIA

Jika anda ingin mempunyai alamat yang sepadan dalam Nigeria untuk menerima dokumen perniagaan dan petak, atau nombor telefon khusus dengan perkhidmatan penyambut tetamu manusia ', kita ada Virtual Services Office di Nigeria untuk pertimbangan anda:
 • Nigeria Telefon (1 tahun)
 • Nigeria Perkhidmatan Receptionist (1 tahun)
 • Nigeria Alamat Surat Menyurat Perkhidmatan (1 tahun)

Catatan:

 • perkhidmatan penyambut tetamu Nigeria dijalankan dalam bahasa Inggeris, dalam waktu pejabat Nigeria. Penyambut tetamu yang menyambut pemanggil dengan nama-nama syarikat anda dan memberitahu anda maklumat hubungan pemanggil melalui e-mel untuk jawapan anda.
 • Alamat surat-menyurat adalah alamat komersial; dengan itu, ia tidak mampu untuk mengumpul dan menyimpan barang-barang besar.
 • perkhidmatan kurier dari Nigeria ke alamat yang ditetapkan anda dikenakan bayaran berasingan.

HUBUNGI SEKARANG!

Untuk sampai kepada kami, singgah di +234.803.979.5959, e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com.
Dagangan Lex Artifex LLP & Pelaburan Kumpulan Penasihat

Menjalankan Perniagaan di Nigeria