Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria Lex Artifex LLP, firma undang-undang di Nigeria, telah memperkenalkan Makanan & dadah (F&D) Meja bantuan untuk membantu individu dan syarikat yang terlibat dalam sektor perkilangan, pengedaran, pengeksportan dan pengimportan produk makanan dan ubat-ubatan yang dikawal selia dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kebangsaan Nigeria bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah ("NAFDAC"). Below is the Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria. FRUIT JUICE AND NECTAR REGULATIONS OF NIGERIA ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. skop 2. Larangan 3. Definitions/Composition of fruit juices, madu dan buah-buahan puri 4. sifat organoleptik 5. Menggunakan dan had bahan tambahan makanan 6. Had maksimum bahan cemar dalam jus buah-buahan dan nectars 7. Labeling 8. Nama jus buah-buahan untuk menunjukkan sifat dan lain-lain. 9. List of Ingredients. 10. Penalty. 11. pelucuthakan. 12. Tafsiran 13. Repeal of Fruit Juice and Nectar Regulations 2018 14. Citation 15. Schedules Commencement: Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepada Majlis Pentadbir Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah (NAFDAC) oleh Seksyen 5 and 30 daripada NAFDAC Akta Cap N1 LFN 2004 dan Bahagian 12 Makanan yang, Dadah dan Produk Berkaitan (pendaftaran, Dan lain-lain.) Akta Cap F33 LFN 2004 dan semua kuasa membolehkannya bagi maksud itu, MAJLIS MENTADBIR PULAU AGENSI NASIONAL UNTUK MAKANAN DAN DADAH PENTADBIRAN DAN KAWALAN dengan kelulusan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dengan ini membuat Peraturan-Peraturan yang berikut:- Scope These Regulations shall apply to fruit juice and nectar products manufactured, imported, exported, advertised, sold distributed or used in Nigeria. Prohibition No fruit juice or nectar shall be manufactured, diimport, dieksport, diiklankan, dijual diedarkan atau digunakan di Nigeria, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations. Tiada seorang pun boleh mengilang, import, eksport, mengiklankan, menjual, mengedar atau menggunakan mana-mana jus buah-buahan atau madu yang mengandungi pemanis tidak berkhasiat tanpa kelulusan Agensi. Jus buah-buahan mungkin mengandungi gula, invert sugar or dextrose and any food additives. jus buah-buahaDefinisi / Komposisi jus buah-buahan berkhasiat melainkan jika diluluskan oleh Agensi. Definitions/Composition of fruit juices, nectar and fruit puree Definitions and compositions of fruit juices, madu dan buah-buahan puri hendaklah sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual "A 'kepada Peraturan-Peraturan. Properties organoleptik. produk hendaklah mempunyai ciri-ciri warna, aroma dan rasa jus buah-buahan. Komponen jus menentu semula jadi dapat kembali kepada mana-mana jus yang diambil dari jenis yang sama buah-buahan yang asli komponen jus yang tidak menentu telah dikeluarkan. Use and limits of food additives The use and limits of any food additives in the manufacture of fruit juice and nectar shall be as approved by the Agency and as indicated in Schedule “D”. Maximum Limits of contaminants The maximum limits of contaminants in fruit juices and nectars shall comply with the limits as provided in Schedule “E” to these Regulations. 7. Labelling Fruit juices and nectars shall be labelled in accordance with the Pre-packaged Food (Melabelkan) peraturan 2018. Kandungan buah peratusan yang hadir hendaklah diisytiharkan sedemikian dalam senarai bahan-bahan yang terdapat pada label produk. Tiada pelabelan minuman yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan ini hendaklah mengandungi perkataan "jus buah-buahan" melainkan jika kandungan buah adalah sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual C. Tiada pelabelan minuman yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan ini hendaklah mengandungi perkataan "minuman buah-buahan" melainkan jika kandungan jus buah-buahan adalah tidak kurang daripada 5 peratus . Name of fruit juice to indicate the nature The name of every fruit juice shall indicate the accurate nature, Mana nama yang telah ditubuhkan untuk jus buah-buahan dalam Peraturan-Peraturan, nama itu hendaklah digunakan, Jika tiada nama biasa wujud untuk jus buah-buahan, an appropriate descriptive name shall be used, dengan syarat bahawa, tiada produk hendaklah dinamakan minuman jus buah-buahan, A nama duit syiling atau khayalan boleh digunakan, memberikan nama tidak mengelirukan dan disertai dengan istilah deskriptif yang sesuai, Dalam hal gabungan dua atau lebih jus buah-buahan, nama jus dalam susunan penguasaan mengikut berat atau perkataan "buah" hendaklah diisytihaSenarai Bahan-bahand In case of a single fruit juice or a combination of two or more fruit juices, mana-mana yang dilakukan dengan pekat(s), perkataan "daripada pekat(s)", akan mengikuti perkataan "jus(s)"Dalam nama(s) jus seperti(s) apabila diisytiharkan pada pakej. List of Ingredients. Satu senarai lengkap bahan-bahan yang digunakan dalam persediaan untuk membuat jus buah-buahan boleh diisytiharkan pada label dalam turutan menurun perkadaran masa kini, kecuali dalam hal jus buah-buahan kerinPenaltijuan untuk disusun semula dengan penambahan kuantiti yang sesuai air yang boleh diminum, di mana, bahan-bahan yang boleh disenaraikan mengikut bahagian dalam produk semula, dengan syarat bahawa senarai bahan-bahan hendaklah diketuai oleh kenyataan seperti "bahan-bahan apabdan disusun semula". 10. Penalty. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan. Dalam kes : (a) seseorang individu, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi 50,000 atau kedua-duanya penjara dan denda itu; and (b) suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi N100, 000. (2) Jika kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan, firma atau lain-lain persatuan individu setiap:- (a) pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya dalam pertubuhan perbadanan itu; or (b) pekongsi atau pegawai firma itu atau (c) pemegang amanah badan yang berkenaan; or (d) orang yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal persatuan itatau or (e) orang yang berupa sebagai bertindak atas sifat yang disebut dalam perenggan (a) kepada (d) peraturan ini, adalah berasingan melakukan kesalahan itu dan boleh diambil tindakan dan dihukum kerana kesalahan itu mengikut cara yang sama seolah-olah dia sendiri melakukan kesalahan itu, melainkan jika dia membuktikan bahawa perbuatan atau peninggalan yang menjadi kesalahan itu berlaku tanpa pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya. Pelucuthakan selepas sabitanyang(1) Seseorang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah melucuthakkan kepada Kerajaan Persekutuan-b(a) apa-apa hasil aset atau yang membentuk harta yang didapati daripada atau diperolehi, directly or indirectly, akibat daripada kesalahan itu; (b) any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) Dalam bahagian ini, "proceeds" ertinya apa-apa harta yang didapatsecara langsung atau tidak langsungctly or indirectly, melalui pelakuan kesalahan itu. Interpretation In these Regulations, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain; "Agensi" ertinya Badan Nasional Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Ubat-Ubatan: “Fruit juice” means the unfermented but fermentable liquid obtained from the edible part of sound, sewajarnya matang dan segar buah-buahan atau buah dikekalkan dalam keadaan yang baik dengan cara yang sesuai termasuk rawatan permukaan lepasPemansuhan Jus Buah dan Peraturan Nectarrpakai Codex Alimentarius Commission. “Concentrated fruit juice” means the product that complies with the definition given in Regulation 12 (2) di atas, kecuali air telah secara fizikal dikeluarkan dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan tahap Brix kepada nilai sekurang-kurangnya 50% lebih besar daripada nilai Brix yang ditubuhkan untuk jus semula daripada buah-buahan yang sama. “Package” means any form of packaging material in which the fruit juices and nectars are packed for sale terbalikkan gula atau dextrose dan apa-apa bahan tambahan makanantar Regulation 2005. Jus buah-buahan dan Peraturan Nectar 2005 adalah dengan ini dimansuhkan. Pemansuhan Peraturan-Peraturan ini dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan 13 (1) Peraturan ini tidak akan menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan atau berupa sebagai dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan dimansuhkan. Citation These Regulations may be cited as Fruit Juice and Nectar Regulations, 2018. SCHEDULE “A” DEFINITIONS AND COMPOSITIONS OF FRUIT JUICES, NECTAR AND FRUIT PUREE Fruit juice may contain sugar, invert sugar or dextrose and any food additives, tidak termasuk pemanis nonnutritive diluluskan oleh Agensi. Jus oren (Citrus sinenis) jus oren hendaklah jus buah-buahan yang diperoleh daripada tempurung bunyi, oren masak dan jus itu mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum untuk jus oren kekuatan tunggal bukan dari pekat hendaklah 10 dan tahap Brix untuk jus oren semula dari pekat hendaklah 11.2. Kandungan minyak pati jus oren tidak boleh melebihi 0.4ml / kg. Jus Nenas (Ananas comosus) (Ananas sativus) jus nanas hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi nanas masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. The soluble solids determined by minimum Brix level shall be 11.2 untuk jus nanas eksklusif gula tambahan dan di mana jus telah diperolehi dengan menggunakan jus pekat dengan tambahan air yang boleh diminum, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 12.8 untuk jus nanas eksklusif gula tambahan. Jumlah kuantiti gula tambahan tidak melebihi 25g / kg dan penambahan gula tidak dibenarkan apabila jus telah berasid. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg. Jus anggur (Vitis vinifera atau kacukan daripadanya; Vitis labrusca atau kacukan daripadanya) Jus anggur hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, anggur masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. Pepejal anggur larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 13.5 untuk jus anggur dan di mana jus telah diperolehi dengan menggunakan jus pekat dengan tambahan air yang boleh diminum, the soluble solids determined by the pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklahontent shall not exceed 5g/kg. Yang tidak menentu kandungan asid daripada Juice Grape tidak boleh melebihi 0.4g / kg, dinyatakan sebagai asid asetik. Jus lemon (Citrus lemon) Lemon Juice hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, lemon masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. Pepejal lemon larut ditentukan oleh tahap Brix minimum untuk jus lemon hendaklah 7.0. Kandungan etanol daripada jus lemon tidak boleh melebihi 3g / kg. Kandungan minyak pati jus lemon tidak boleh melebihi 0.5ml / kg. grapefruits (Citrus paradisi) jus limau gedang hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, grapefruits masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 9.5 untuk limau gedang eksklusif gula tambahan dan kuantiti jumlah gula tambahan dan tahap Brix minimum bagi limau gedang semula dari pekat hendaklah 10.0. Jumlah kuantiti gula tambahan tidak melebihi 50g / kg. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 3.0G / kg. Kandungan minyak pati tidak boleh melebihi 0.3ml / kg. Jus epal (Pyrus malus) jus epal hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, epal masak dan jus itu mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.2 untuk jus epal dan tahap Brix minimum untuk jus epal semula dari pekat hendaklah 11.2. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Yang tidak menentu kandungan asid daripada jus epal tidak boleh melebihi 0.4g / kg dinyatakan sebagai asid asetik. Jus blackcurrant (Ribes 50) jus blackcurrant hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, blackcurrants masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.5 untuk jus blackcurrant dan tahap Brix minimum untuk blackcurrant semula dari pekat hendPepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah matter shall not exceed 200g/kg of the final product. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 3g / kg. Kandungan asid meruap tidak boleh melebihi 1.2gs/ kg dinyatakan sebagai asid asetik. jus buah-buahan lain(s) jus buah-buahan yang lain hendaklah jus buah-buahan yang dibuat daripada buah-buahan spesies tunggal dan jus buah-buahan mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah sesuai dengan kandungan pepejal larut buah eksklusif masak yang dinamakan gula tambahan seperti di Jadual 'A'. Jumlah kuantiti gula tambahan tidak melebihi 100g / kg, kecuali untuk buah-buahan yang sangat berasid, mana 200g / kg dibenarkan. Penambahan gula tidak dibenarkan apabila jus telah berasid. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Mixed Fruit juice Mixed fruit juice shall be the fruit juice obtained from two orKandungan etanol tidak boleh melebihi 5g / kg juices may have been concentrated and later reconstituted with potable water suitable for the purpose of maintaining their essential composition and quality factors. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum (eksklusif gula tambahan) hendaklah menjadi suatu nilai yang sepadan dengan kandungan pepejal larut daripada buah-buahan masak eksklusif gula tambahan. Kuantiti gula tambahan, dikira gula sebagai kering tidak boleh melebihi 100g / kg. Penambahan gula kepada jus buah-buahan bercampur tidak dibenarkan apabila jus telah berasid. Kandungan etanol daripada jus buah-buahan campuran tidak boleh melebihi 3g / kg. Carbonated fruit juice Carbonated juice or sparkling juice shall be the named fruit juice impregnated with carbon dioxide, di bawah tekanan atau di mana jus buah-buahan yang mengandungi lebih daripada 2g / kg karbon dioksida dan istilah "berkarbonat" hendaklah hadir di kawasan kejiranan nama dioksida produk dan karbon itu hendaklah diisytiharkan dalam senarai bahan-bahan. Fruit Puree Fruit puree is the unfermented but fermentable product obtained by sieving the edible part of the whole or peeled fruit without removing the juice. buah hendaklah bunyi, sewajarnya matang dan buah-buahan segar atau buah-buahan dipelihara dengan cara fizikal. puri pati buah boleh diperolehi dengan penyingkiran fizikal air dari puri buah-buahan. Buah puri mungkin telah dipulihkan bahan-bahan aromatik dan komponen rasa yang tidak menentu, semua yang perlu diperolehi dengan cara fizikal sesuai, dan semua yang perlu pulih daripada jenis yang sama buah-buahan. Pulp dan sel-sel diperoleh dengan cara fizikal yang sesuai dari jenis yang sama buah-buahan boleh ditambah. Nectar Nectar is the unfermented but fermentable product obtained by adding potable water, gula, atau kedua-duanya atau pemanis karbohidrat lain seperti yang dinyatakan dalam Jadual 'C' untuk puri buah-buahan atau tertumpu puri buah atau campuran produk-produk. Jus dan / atau puri kandungan minimum adalah seperti dalam Jadual 'C'. bahan-bahan aromatik, komponen rasa yang tidak menentu, pulpa dan sel-sel semua yang perlu didapatkan kembali daripada jenis yang sama buah-buahan dan diperolehi dengan cara fizikal sesuai boleh ditambah. Produk itu lebih-lebih lagi perlu memenuhi keperluan yang ditetapkan untuk nectars buah-buahan dalam Jadual C. SCHEDULE 'B' COMPOSITION Basic ingredients Soluble Solids are as follows – for fruit juices not from concentrates offered for consumption as such, kandungan pepejal larut jus kekuatan tunggal tidak boleh diubah suai dan hendaklah mengikut dengan tahap Brix minimum yang ditubuhkan dalam jadual 1 di bawah; penyediaan buah ditawarkan untuk kegunaan langsung yang memerlukan penyusunan semula jus pekat atau tertumpu hendaklah mengikut dengan tahap Brix minimum yang dinyatakan dalam jadual 1, eksklusif pepejal daripada mana-mana bahan-bahan pilihan ditambah dan bahan tambahan dan jika ada saya tidak tahap Brix dinyatakan dalam jadual di, minimum Brix hendaklah dikira berdasarkan kandungan pepejal larut kekuatan tunggal, jus unconcentrated digunakan untuk menghasilkan jus pekat seperti; untuk jus semula dari pekat, air yang boleh diminum yang digunakan dalam penyusunaF semula hendaklah pada Garis Panduan bertemu minimum Kualiti Air Minuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia dengan tahap nitrat yang tidak boleh melebihi 25 tahap mg / l dan Sodium tidak boleh melebihi 50 mg/l. Minimum Brix level for reconstituted juice from concentrate and single strength juice not from concentrate are as follows – Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Kiwi Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Fergoson ( * ) ( * ) Cashewapple Anacardium occidentale L. 11.5 25.0 Pineapple Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis L. Schult. f. 12.8 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the Brix level is consistently lower than this value, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, dengan syarat ia memenuhi metodologi ketulenan disenaraikan dalam Standard Am untuk Fruit Juices dan nectars dan tahap tidak akan 10oBrix melaung untuk jus nanas dan jus epal. 40.0 Soursop Annona muricata L. 25.0 Sugar Apple Annona squamosa L 14.5 25.0 Starfruit Averrhoa carambola L. 7.5 25.0 Papaya Carica papaya L. ( * )  25.0 Star Apple Chrysophyllum cainito ( * )  ( * )  Melon air 8.0 40.0 Lime 8.0 According to the legislation of the importing country Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Sour Orange Citrus aurantium L. ( * ) 50.0 Lemon Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus Limonum Pembersih Rissa Citrus 8.014 According to the legislation of the importing country Grapefruit Citrus paradisi Macfad 10.014 50.0 Sweetie grapefruit Citrus paradisi, grandis Citrus 10.0 50.0 Mandarine/ Tangerine Citrus reticulata Blanca 11.814 50.0 Orange Citrus sinensis (L.) 11.8 - 11.214 dan konsisten dengan penggunaan undang-undang negara untuk mengimport 50.0 negara tetapi tidak lebih rendah daripada 11.2. It is recognized that in different countries, tahap Brix secara semulajadi mungkin berbeza daripada julat ini nilai-nilai. In cases where the Brix level is cons istently lower than this range of values, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be below 10o Brix. Coconut Cocos nucifera L.15 5.0 25.0 Melon Cucumis melo L. 35.0 Casaba Melon Cucumis melo L subsp. Terdapat Bowler. inodorus H. Jacq. 7.5 25.0 Tembikai susu 10.0 25.0 quince 11.2 25.0 Persimmon Diospyros khaki Thunb. ( * )  40.0 Crowberry Empetrum nigrum L. 6.0 25.0 loquat ( * )  ( * )  Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Guavaberry Birchberry Eugenia syringe ( * ) ( * ) Suriname Cherry Eugenia uniflora Rich. 6.0 25.0 Fig Ficus carica L. 18.0 25.0 Kumquat Fortunella Swingle sp. ( * )  ( * )  Strawberry Fragaria x. ananassa Duchense(Fragaria chiloensis Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 7.5 40.0 Genipap Genipa americana 17.0 25.0 Sea Buckthorn Hippophae elaeguacae ( * )  25.0 Buckthornberry = Sallowthornberry Hipppohae rhamnoides L. 6.0 25.0 Litchi/Lychee Litchi chinensis Sonn. 11.2 20.0 Tomato Lycopersicum esculentum L. 5.0 50.0 Acerola      (West Cherry) Indian Malpighia sp. (kuasa. & Sesse) 6.5 25.0 Apple MIa diakui bahawa di negara-negara yang berbezathtahap Brix secara semulajadi mungkin berbeza daripada nilai inialDalam kes-kes di mana tahap Brix adalah konsisten lebih rendah daripada nilai iniently lower than thisjus semula daripada Brix lebih rendah daripada negara-negara ini diperkenalkan ke dalam perdagangan antarabangsa akan diterimaceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be bellow 10o Brix for pineapple juice and apple juice. 50.0 Crab Apple Malus prunifolia (Willd.) Borkh. Malus sylvestris Mill. 15.4 25.0 Mammee Apple Mammea americana ( * )  ( * )  Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Mango Mangifera indica L 13.5 25.0 Mulberry Morus sp. ( * )  30.0 Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains  ( * ) 25.0 Yellow Passion Fruit Passiflora edulis ( * )  ( * ) fPassion Fruit Pasiflora edulis Sims. f. edulus Passiflora lulus Sims. f. tentang flavicarpa. Def.  12 25.0 Passion Fruit Passiflora quadrangularis. ( * )  ( * )  Date Phoenix dactylifera L. 18.5 25.0 Sapote Pouteria sapota ( * )  ( * )  Apricot Prunus armeniaca L. 11.5 40.0 Sweet Cherry Prunus avium L. 20.0 25.0 Sour Cherry Prunus cerasus L. 14.0 25.0 Stonesbaer Prunus cerasus L.cv Stevnsbaer 17.0 25.0 Plum Prunus domestica L. subsp. domestica 12.0 50.0 Prune Prunus domestica L.csubsp. domestica 18.5 25.0 Quetsche Prunus domestica L. subsp. rumah tangga 12.0 25.0 Nectarine Prunus persica (L.) Batsch var. PEACH (Suckow) c. K. memotong. 10.5 40.0 Peach Prunus persica (L.) BatscBatsch varsica 10.5 40.0 Sloe Prunus spinosa L. 6.0 25.0 Guava Psidium guajava L. 8.5 25.0 Pomegranate Punica granatum L. 12.0 25.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Juice and/or PureL.Content (% v/v) for Fruit Nectars Aronia/ Chokeberry Pyrus arbustifolia (L.) Pers. ( * )  ( * )  Pear Pyrus communis L. 40.0 Black Currant Ribes nigrum L 11.0 30.0 Red Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 White Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 Red Gooseberry Ribes uva- crispa ( * )  30.0 Goosberry 7.5 30.0 White Goosberry Ribes uva- crispa L ( * )  30.0 Cynorrhodon Rosa canina L. ( * )  40.0 Rosehip 9.0 40.0 Cloudberry Rubus chamaemorus L. 9.0 30.0 Mulberry Rubus chamaemorus L. Morus hibrid ( * ) 40.0RBlackberry Rubus fruitcosus L. 9.0 30.0 belukar rambut (Amerika Utara) R. Caesius (Eropah) 10.0 25.0 Red Raspberry Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx. 8.0 40.0 Loganberry Rubus loganobaccus L. H. Bailey 10.5 25.0 Black Raspberry Rubus occidentalis L. 11.1 25.0 Boysenberry Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 10.0 25.0 Youngberry Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis 10.0 25.0 Elderberry Sambucus nigra L. Sambucus canadensis. 10.5 50.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Jv / ves and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Lulo Solanum quitoense Lam. ( * )  ( * )  Rowanberry Sorbus aucuparia L. 11.0 30.0 Sorb Sorbus domestica ( * )  30.0 Cajá Spondia lutea L. 10.0 25.0 Umbu Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 9.0 25.0 Pome Apple Syzygiun jambosa Tamarindus indica ( * ) ( * ) Tamarind (tarikh India) Theobroma cacao L. Theobroma grandiflorum 13.0 Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Cocoa pulp Theobroma cacao L. 50.0 Cupuac ̧u Theobroma grandiflorum L 9.0 35.0 Cranberry Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L. 7.5 30.0 Bilberry/ Blueberry Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L. Vaccinium angustifolium 40.0 Lingonberry Vaccinium vitis-idaea L. 10.0 25.0 Grape 16.0 50.0 Other: High acidity Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Other: High pulp content, atau rasa kuat 25.0 Other: Low   acidity, kandungan pulpa rendah, or Low/medium flavour 50.0 **Bagi maksud yang Standard Brix ditakrifkan sebagai kandungan pepejal larut jus yang ditentukan oleh kaedah yang didapati di Bahagian pada Kaedah Analisis dan Persampelan. Jika jus yang dihasilkan daripada buah-buahan yang tidak disebut dalam senarai di atas, ia mesti, namun, mematuhi semua peruntukan Standard, kecuali bahawa tahap Brix minimum jus semula hendaklah tahap Brix yang seperti yang dinyatakan dari buah-buahan yang digunakan untuk membuat pekat. SCHEDULE 'C' MINIMUM JUICE AND/OR PUREE IN FRUIT NECTARS Fruit Nectars Made From Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m) Apricot 35 bilberry 40 Blackberry 30 Blackcurrant 30 Anggur hitam ( non pulpy ) 30 Cloudberry 30 Cranberry Elderberry 50 Goosberry Goosberryruit 50 jambu batu 25 Mandarine 50 Mango (daging buah) 30 Orange 50 Peach 40 Rakan sebaya 40 Raspberry 40 redcurrant 30 Rose hip 40 Rowanberry 30 25 Strawberry 40 Tangerine 50 Whitecurrant 30 whortleberry lain: tinggi berasid 30 epal 50 pisang 25 Other:  High Acidity, Kandungan pulpa tinggi, olainong Flavour 25 Other:  Low Acidity, Kandungan pulpa rendah, or Low/Medium Flavour 50 SCHEDULE 'D' FUNCTION MAXIMUM LEVEL 4.1 antioksmg / l 300 Ascorbic acid Limited by GMP 220 Sulfur dioksida (lemon, kapur dan anggur mesti hanya) 350mg/l 4.2 pengawal selia keasidan 300 Citric acid 2g/l 330 asid sitrik untuk (nectars) 5g / l 296 asid malic (atau nectars) Limited by GMP 336 Asid tartarik (untuk nectarsDihadkan oleh GMPMP 4.3 EJEN carbonating 290 Carbon dioxide Limited by GMP 4.4 STABILISER 440 pectins

Jus buah-buahan dan Peraturan Nectar Nigeria

Lex Artifex LLP, firma undang-undang di Nigeria, telah memperkenalkan Makanan & dadah (F&D) Meja bantuan untuk membantu individu dan syarikat yang terlibat dalam sektor perkilangan, pengedaran, pengeksportan dan pengimportan produk makanan dan ubat-ubatan yang dikawal selia dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kebangsaan Nigeria bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah ("NAFDAC"). Di bawah adalah Jus Buah dan Nectar Peraturan Nigeria.

JUICE BUAH DAN NECTAR PERATURAN NIGERIA

SUSUNAN PERATURAN

permulaan:
1. skop
2. Larangan
3. Definisi / Komposisi jus buah-buahan, madu dan buah-buahan puri
4. sifat organoleptik
5. Menggunakan dan had bahan tambahan makanan
6. Had maksimum bahan cemar dalam jus buah-buahan dan nectars
7. Labeling
8. Nama jus buah-buahan untuk menunjukkan sifat dan lain-lain.
9. Senarai Bahan-bahan.
10. Penalti.
11. pelucuthakan.
12. Tafsiran
13. Pemansuhan Jus Buah dan Peraturan Nectar 2018
14. Citation
15. Jadual

permulaan:

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepada Majlis Pentadbir Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah (NAFDAC) oleh Seksyen 5 dan 30 daripada NAFDAC Akta Cap N1 LFN 2004 dan Bahagian 12 Makanan yang, Dadah dan Produk Berkaitan (pendaftaran, Dan lain-lain.) Akta Cap F33 LFN 2004 dan semua kuasa membolehkannya bagi maksud itu, MAJLIS MENTADBIR PULAU AGENSI NASIONAL UNTUK MAKANAN DAN DADAH PENTADBIRAN DAN KAWALAN dengan kelulusan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dengan ini membuat Peraturan-Peraturan yang berikut:-
 1. skop

Peraturan-Peraturan ini hendaklah terpakai bagi jus buah-buahan dan madu produk yang dikeluarkan, diimport, dieksport, diiklankan, dijual diedarkan atau digunakan di Nigeria.
 1. Larangan

  1. No jus buah-buahan atau madu hendaklah dibuat, diimport, dieksport, diiklankan, dijual diedarkan atau digunakan di Nigeria, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations.
  2. Tiada seorang pun boleh mengilang, import, eksport, mengiklankan, menjual, mengedar atau menggunakan mana-mana jus buah-buahan atau madu yang mengandungi pemanis tidak berkhasiat tanpa kelulusan Agensi.
  3. Jus buah-buahan mungkin mengandungi gula, terbalikkan gula atau dextrose dan apa-apa bahan tambahan makanan.
  4. jus buah-buahan tidak boleh mengandungi pemanis tidak berkhasiat melainkan jika diluluskan oleh Agensi.
 1. Definisi / Komposisi jus buah-buahan, madu dan buah-buahan puri

Definisi dan komposisi jus buah-buahan, madu dan buah-buahan puri hendaklah sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual "A 'kepada Peraturan-Peraturan.
 1. Properties organoleptik.

produk hendaklah mempunyai ciri-ciri warna, aroma dan rasa jus buah-buahan. Komponen jus menentu semula jadi dapat kembali kepada mana-mana jus yang diambil dari jenis yang sama buah-buahan yang asli komponen jus yang tidak menentu telah dikeluarkan.
 1. Menggunakan dan had bahan tambahan makanan

Penggunaan dan had mana-mana bahan tambahan makanan dalam pembuatan jus buah-buahan dan madu hendaklah sebagaimana yang diluluskan oleh Agensi dan seperti yang dinyatakan dalam Jadual "D".
 1. Had maksimum bahan cemar

Had maksimum bahan cemar dalam jus buah-buahan dan nectars hendaklah mematuhi had sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual "E" kepada Peraturan-Peraturan.

7. Melabelkan

  1. jus buah-buahan dan nectars hendaklah dilabel mengikut Makanan Pra-pakej (Melabelkan) peraturan 2018.
  2. Kandungan buah peratusan yang hadir hendaklah diisytiharkan sedemikian dalam senarai bahan-bahan yang terdapat pada label produk.
  3. Tiada pelabelan minuman yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan ini hendaklah mengandungi perkataan "jus buah-buahan" melainkan jika kandungan buah adalah sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual C.
  4. Tiada pelabelan minuman yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan ini hendaklah mengandungi perkataan "minuman buah-buahan" melainkan jika kandungan jus buah-buahan adalah tidak kurang daripada 5 peratus
   .
 1. Nama jus buah-buahan untuk menunjukkan sifat

  1. Nama setiap jus buah-buahan hendaklah menunjukkan sifat tepat,
  2. Mana nama yang telah ditubuhkan untuk jus buah-buahan dalam Peraturan-Peraturan, nama itu hendaklah digunakan,
  3. Jika tiada nama biasa wujud untuk jus buah-buahan, an appropriate descriptive name shall be used, dengan syarat bahawa, tiada produk hendaklah dinamakan minuman jus buah-buahan,
  4. A nama duit syiling atau khayalan boleh digunakan, memberikan nama tidak mengelirukan dan disertai dengan istilah deskriptif yang sesuai,
  5. Dalam hal gabungan dua atau lebih jus buah-buahan, nama jus dalam susunan penguasaan mengikut berat atau perkataan "buah" hendaklah diisytiharkan pada pakej, dan
  6. Dalam kes jus buah-buahan tunggal atau gabungan dua atau lebih jus buah-buahan, mana-mana yang dilakukan dengan pekat(s), perkataan "daripada pekat(s)", akan mengikuti perkataan "jus(s)"Dalam nama(s) jus seperti(s) apabila diisytiharkan pada pakej.
 1. Senarai Bahan-bahan.

Satu senarai lengkap bahan-bahan yang digunakan dalam persediaan untuk membuat jus buah-buahan boleh diisytiharkan pada label dalam turutan menurun perkadaran masa kini, kecuali dalam hal jus buah-buahan kering bertujuan untuk disusun semula dengan penambahan kuantiti yang sesuai air yang boleh diminum, di mana, bahan-bahan yang boleh disenaraikan mengikut bahagian dalam produk semula, dengan syarat bahawa senarai bahan-bahan hendaklah diketuai oleh kenyataan seperti "bahan-bahan apabila disusun semula".

10. Penalti.

  1. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan. Dalam kes :
(yang) seseorang individu, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi 50,000 atau kedua-duanya penjara dan denda itu; dan
(b) suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi N100, 000.
(2) Jika kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan, firma atau lain-lain persatuan individu setiap:-
(yang) pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya dalam pertubuhan perbadanan itu; atau
(b) pekongsi atau pegawai firma itu atau
(c) pemegang amanah badan yang berkenaan; atau
(d) orang yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal persatuan itu; atau
(e) orang yang berupa sebagai bertindak atas sifat yang disebut dalam perenggan (yang) kepada (d) peraturan ini, adalah berasingan melakukan kesalahan itu dan boleh diambil tindakan dan dihukum kerana kesalahan itu mengikut cara yang sama seolah-olah dia sendiri melakukan kesalahan itu, melainkan jika dia membuktikan bahawa perbuatan atau peninggalan yang menjadi kesalahan itu berlaku tanpa pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya.
 1. Pelucuthakan selepas sabitan

  (1) Seseorang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah melucuthakkan kepada Kerajaan Persekutuan-
  (yang) apa-apa hasil aset atau yang membentuk harta yang didapati daripada atau diperolehi, secara langsung atau tidak langsung, akibat daripada kesalahan itu;
  (b) mana-mana harta atau peralatan orang itu digunakan dalam apa-apa cara untuk melakukan atau memudahkan pelakuan kesalahan itu.
  (2) Dalam bahagian ini, “teruskan” ertinya apa-apa harta yang didapati atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelakuan kesalahan itu.
 2. Tafsiran

Dalam Peraturan-Peraturan, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain;
"Agensi" ertinya Badan Nasional Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Ubat-Ubatan:
"Jus buah-buahan"Bermaksud cecair yang tidak beralkohol tetapi difermentasi yang diambil dari bahagian yang boleh dimakan bunyi, sewajarnya matang dan segar buah-buahan atau buah dikekalkan dalam keadaan yang baik dengan cara yang sesuai termasuk rawatan permukaan lepas tuai digunakan mengikut peruntukan yang terpakai Codex Alimentarius Commission.
"jus pati buah"Bermaksud produk yang mematuhi takrifan yang diberikan dalam Peraturan 12 (2) di atas, kecuali air telah secara fizikal dikeluarkan dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan tahap Brix kepada nilai sekurang-kurangnya 50% lebih besar daripada nilai Brix yang ditubuhkan untuk jus semula daripada buah-buahan yang sama.
"pakej"Ertinya apa-apa bentuk bahan pembungkusan di mana jus buah-buahan dan nectars dibungkus untuk dijual sebagai item tunggal.
 1. Pemansuhan Jus Buah dan Peraturan Nectar 2005.

  1. Jus buah-buahan dan Peraturan Nectar 2005 adalah dengan ini dimansuhkan.
  2. Pemansuhan Peraturan-Peraturan ini dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan 13 (1) Peraturan ini tidak akan menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan atau berupa sebagai dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan dimansuhkan.
 1. Citation

Peraturan-Peraturan ini bolehlah dinamakan Jus buah-buahan dan Peraturan-Peraturan Nectar, 2018.

 

JADUAL "A"

DEFINISI DAN komposisi jus buah-buahan, NECTAR DAN BUAH puri

Jus buah-buahan mungkin mengandungi gula, terbalikkan gula atau dextrose dan apa-apa bahan tambahan makanan, tidak termasuk pemanis nonnutritive diluluskan oleh Agensi.
 1. Jus oren (Citrus sinens)

  1. jus oren hendaklah jus buah-buahan yang diperoleh daripada tempurung bunyi, oren masak dan jus itu mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum untuk jus oren kekuatan tunggal bukan dari pekat hendaklah 10 dan tahap Brix untuk jus oren semula dari pekat hendaklah 11.2.
  3. Kandungan minyak pati jus oren tidak boleh melebihi 0.4ml / kg.
 1. Jus Nenas (Ananas comosus) (Ananas sativus)

  1. jus nanas hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi nanas masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 11.2 untuk jus nanas eksklusif gula tambahan dan di mana jus telah diperolehi dengan menggunakan jus pekat dengan tambahan air yang boleh diminum, pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 12.8 untuk jus nanas eksklusif gula tambahan.
  3. Jumlah kuantiti gula tambahan tidak melebihi 25g / kg dan penambahan gula tidak dibenarkan apabila jus telah berasid.
  4. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg.
 1. Jus anggur (Vitis vinifera atau kacukan daripadanya; Vitis labrusca atau kacukan daripadanya)

  1. Jus anggur hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, anggur masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal anggur larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 13.5 untuk jus anggur dan di mana jus telah diperolehi dengan menggunakan jus pekat dengan tambahan air yang boleh diminum, pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 15.9 untuk jus anggur.
  3. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 5g / kg.
  4. Yang tidak menentu kandungan asid daripada Juice Grape tidak boleh melebihi 0.4g / kg, dinyatakan sebagai asid asetik.
 2. Jus lemon (Citrus lemon )

  (1) Lemon Juice hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, lemon masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  (2) Pepejal lemon larut ditentukan oleh tahap Brix minimum untuk jus lemon hendaklah 7.0.
  (3) Kandungan etanol daripada jus lemon tidak boleh melebihi 3g / kg.
  (4) Kandungan minyak pati jus lemon tidak boleh melebihi 0.5ml / kg.
 1. grapefruits (Citrus paradisi)

  1. jus limau gedang hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, grapefruits masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 9.5 untuk limau gedang eksklusif gula tambahan dan kuantiti jumlah gula tambahan dan tahap Brix minimum bagi limau gedang semula dari pekat hendaklah 10.0.
  3. Jumlah kuantiti gula tambahan tidak melebihi 50g / kg.
  4. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 3.0G / kg.
  5. Kandungan minyak pati tidak boleh melebihi 0.3ml / kg.
 1. Jus epal (Pyrus malus)

  1. jus epal hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, epal masak dan jus itu mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 10.2 untuk jus epal dan tahap Brix minimum untuk jus epal semula dari pekat hendaklah 11.2.
  3. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 5g / kg.
  4. Yang tidak menentu kandungan asid daripada jus epal tidak boleh melebihi 0.4g / kg dinyatakan sebagai asid asetik.
 1. Jus blackcurrant (Ribes 50)

  1. jus blackcurrant hendaklah jus buah-buahan yang diambil dari bunyi, blackcurrants masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah 10.5 untuk jus blackcurrant dan tahap Brix minimum untuk blackcurrant semula dari pekat hendaklah 11.0.
  3. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product.
  4. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 3g / kg.
  5. Kandungan asid meruap tidak boleh melebihi 1.2g / kg dinyatakan sebagai asid asetik.
 1. jus buah-buahan lain(s)

  1. jus buah-buahan yang lain hendaklah jus buah-buahan yang dibuat daripada buah-buahan spesies tunggal dan jus buah-buahan mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting dalam jus.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum hendaklah sesuai dengan kandungan pepejal larut buah eksklusif masak yang dinamakan gula tambahan seperti di Jadual 'A'.
  3. Jumlah kuantiti gula tambahan tidak melebihi 100g / kg, kecuali untuk buah-buahan yang sangat berasid, mana 200g / kg dibenarkan.
  4. Penambahan gula tidak dibenarkan apabila jus telah berasid.
  5. Kandungan etanol tidak boleh melebihi 5g / kg.
 1. Jus buah-buahan campuran

  1. jus buah-buahan campuran hendaklah jus buah-buahan yang diperolehi daripada dua atau lebih spesies bunyi buah-buahan masak dan jus mungkin telah pekat dan kemudian disusun semula dengan air bersih sesuai untuk tujuan mengekalkan komposisi dan kualiti faktor penting mereka.
  2. Pepejal larut ditentukan oleh tahap Brix minimum (eksklusif gula tambahan) hendaklah menjadi suatu nilai yang sepadan dengan kandungan pepejal larut daripada buah-buahan masak eksklusif gula tambahan.
  3. Kuantiti gula tambahan, dikira gula sebagai kering tidak boleh melebihi 100g / kg.
  4. Penambahan gula kepada jus buah-buahan bercampur tidak dibenarkan apabila jus telah berasid.
  5. Kandungan etanol daripada jus buah-buahan campuran tidak boleh melebihi 3g / kg.
 1. jus buah-buahan berkarbonat

jus berkarbonat atau jus sparkling hendaklah jus buah-buahan yang dinamakan impregnated dengan karbon dioksida, di bawah tekanan atau di mana jus buah-buahan yang mengandungi lebih daripada 2g / kg karbon dioksida dan istilah "berkarbonat" hendaklah hadir di kawasan kejiranan nama dioksida produk dan karbon itu hendaklah diisytiharkan dalam senarai bahan-bahan.
 1. Puri buah-buahan

  1. Puri buah-buahan adalah produk yang tidak beralkohol tetapi penapaian diperolehi oleh penapisan di bahagian yang boleh dimakan keseluruhan atau buah dikupas tanpa mengeluarkan jus.
  2. buah hendaklah bunyi, sewajarnya matang dan buah-buahan segar atau buah-buahan dipelihara dengan cara fizikal.
  3. puri pati buah boleh diperolehi dengan penyingkiran fizikal air dari puri buah-buahan.
  4. Buah puri mungkin telah dipulihkan bahan-bahan aromatik dan komponen rasa yang tidak menentu, semua yang perlu diperolehi dengan cara fizikal sesuai, dan semua yang perlu pulih daripada jenis yang sama buah-buahan. Pulp dan sel-sel diperoleh dengan cara fizikal yang sesuai dari jenis yang sama buah-buahan boleh ditambah.
 1. Nectar

  1. Madu adalah produk yang tidak beralkohol tetapi difermentasi diperoleh dengan mencampurkan air yang boleh diminum, gula, atau kedua-duanya atau pemanis karbohidrat lain seperti yang dinyatakan dalam Jadual 'C' untuk puri buah-buahan atau tertumpu puri buah atau campuran produk-produk.
  2. Jus dan / atau puri kandungan minimum adalah seperti dalam Jadual 'C'.
  3. bahan-bahan aromatik, komponen rasa yang tidak menentu, pulpa dan sel-sel semua yang perlu didapatkan kembali daripada jenis yang sama buah-buahan dan diperolehi dengan cara fizikal sesuai boleh ditambah. Produk itu lebih-lebih lagi perlu memenuhi keperluan yang ditetapkan untuk nectars buah-buahan dalam Jadual C

 

JADUAL 'B’

KOMPOSISI

bahan-bahan asas

 1. Pepejal larut adalah seperti berikut -
  1. untuk jus buah-buahan bukan dari pati ditawarkan untuk kegunaan seperti, kandungan pepejal larut jus kekuatan tunggal tidak boleh diubah suai dan hendaklah mengikut dengan tahap Brix minimum yang ditubuhkan dalam jadual 1 di bawah;
  2. penyediaan buah ditawarkan untuk kegunaan langsung yang memerlukan penyusunan semula jus pekat atau tertumpu hendaklah mengikut dengan tahap Brix minimum yang dinyatakan dalam jadual 1, eksklusif pepejal daripada mana-mana bahan-bahan pilihan ditambah dan bahan tambahan dan jika ada saya tidak tahap Brix dinyatakan dalam jadual di, minimum Brix hendaklah dikira berdasarkan kandungan pepejal larut kekuatan tunggal, jus unconcentrated digunakan untuk menghasilkan jus pekat seperti;
  3. untuk jus semula dari pekat, air yang boleh diminum yang digunakan dalam penyusunan semula hendaklah pada Garis Panduan bertemu minimum Kualiti Air Minuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia dengan tahap nitrat yang tidak boleh melebihi 25 tahap mg / l dan Sodium tidak boleh melebihi 50 mg / l.
 2. tahap Brix minimum untuk jus semula dari pekat dan jus kekuatan tunggal bukan dari pekat adalah seperti berikut -

 

Nama Biasa Fruit

Minimum Tahap Brix untuk Reconstituted Fruit Juices dan Reconstituted Puri

Juice Minimum dan / atau Puri

Kandungan (% v / v) untuk buah-buahan nectars

Kiwi
Actinidia lazat
(A. Chev.) C. F. Liang & A.
R. Fergoson
( * )
( * )
Cashewapple
Anacardium occidentale L.
11.5
25.0
Nenas
Ananas comosus (L.) sativis Merrill Ananas
L. Schult. f.
12.8
Ia diakui bahawa di negara-negara yang berbeza, tahap Brix secara semulajadi mungkin berbeza daripada nilai ini. Dalam kes-kes di mana tahap Brix adalah konsisten lebih rendah daripada nilai ini, jus semula daripada Brix lebih rendah daripada ini negara diperkenalkan ke dalam perdagangan antarabangsa akan diterima, dengan syarat ia memenuhi metodologi ketulenan disenaraikan dalam Standard Am untuk Fruit Juices dan nectars dan tahap tidak akan 10oBrix melaung untuk jus nanas dan jus epal.
40.0
durian belanda
durian belanda L.
25.0
Epal gula
Buah Nona L
14.5
25.0
Belimbing
Carambola L.
7.5
25.0
Papaya
Carica papaya L.
( * )
25.0
bintang Apple
Chrysophyllum cainito
( * )
( * )
Melon air
8.0
40.0
Lime
8.0
Mengikut undang-undang negara pengimport
Nama Biasa Fruit
Nama botani
Minimum Tahap Brix untuk Reconstituted Fruit Juices dan Reconstituted Puri
Juice minimum dan / atau Puri
Kandungan (% v / v) untuk
nectars buah-buahan
masam Orange
Citrus aurantium L.
( * )
50.0
Lemon
Citrus limon (L.) Burm. f.
Citrus Limonum Pembersih Rissa Citrus
8.014
Mengikut undang-undang negara pengimport
Grapefruit
Citrus paradisi Macfad
10.014
50.0
Sweetie limau gedang
Citrus paradisi, grandis Citrus
10.0
50.0
Mandarine / Tangerine
Citrus reticulata Blanca
11.814
50.0
Orange
Citrus sinensis (L.)
11.8 - 11.214 dan konsisten dengan penggunaan undang-undang negara untuk mengimport
50.0
negara tetapi tidak lebih rendah daripada 11.2.
Ia diakui bahawa di negara-negara yang berbeza, tahap Brix secara semulajadi mungkin berbeza daripada julat ini nilai-nilai. Dalam kes-kes di mana tahap Brix adalah konsisten lebih rendah daripada julat ini nilai-nilai, jus semula daripada Brix lebih rendah daripada negara-negara ini diperkenalkan ke dalam perdagangan antarabangsa akan diterima, dengan syarat ia memenuhi metodologi ketulenan disenaraikan pada Ketua
Standard untuk Fruit Juices dan nectars dan tahap tidak akan berada di bawah 10yang Brix.
kelapa
Cocos nucifera L.15
5.0
25.0
Melon
Cucumis melo L.
35.0
casaba Melon
Cucumis melo L subsp. Terdapat Bowler. inodorus H. Jacq.
7.5
25.0
Tembikai susu
Cucumis melo L. subsp. meloadalah. inodorus H. Jacq
10.0
25.0
quince
Cydonnia oblonga Mill.
11.2
25.0
kesemak
Diospyros khaki Thunb.
( * )
40.0
Crowberry
Empetraceae hitam 50.
6.0
25.0
loquat
Jepun Eribotrya
( * )
( * )
Nama Biasa Fruit
Nama botani
Minimum Tahap Brix untuk Reconstituted Fruit Juices dan Reconstituted Puri
Juice minimum dan / atau Puri
Kandungan (% v / v) untuk
nectars buah-buahan
Guavaberry Birchberry
Eugenia picagari
( * )
( * )
Suriname Cherry
Eugenia uniflora Rich.
6.0
25.0
ara
Ficus carica L.
18.0
25.0
Kumkuat
Fortunella Swingle sp.
( * )
( * )
Strawberry
Fragaria x. ananassa
Duchense (Fragaria chiloensis
Duchesne x Fragaria
Virginiana Duchesne)
7.5
40.0
Genipap
Genipa americana
17.0
25.0
Sea Buckthorn
Hippophae elaeguacae
( * )
25.0
Buckthornberry
= Sallowthornberry
Hipppohae rhamnoides L.
6.0
25.0
Litchi / Lychee
Litchi chinensis Sonn.
11.2
20.0
tomato
Lycopersicum esculentum L.
5.0
50.0
Acerola (West Cherry)
India
Malpighia sp. (kuasa. & Sesse)
6.5
25.0
epal
Malus domestica Borkh.
11.5
Ia diakui bahawa di negara-negara yang berbeza, tahap Brix secara semulajadi mungkin berbeza daripada nilai ini. Dalam kes-kes di mana tahap Brix adalah konsisten lebih rendah daripada nilai ini, jus semula daripada Brix lebih rendah daripada negara-negara ini diperkenalkan ke dalam perdagangan antarabangsa akan diterima, dengan syarat ia memenuhi metodologi ketulenan disenaraikan dalam Standard Am untuk Fruit Juices dan nectars dan tahap tidak akan menjadi penghapus 10yang Brix untuk jus nanas dan jus epal.
50.0
Crab Apple
prunifolia malus (Willd.)
Borkh. Malus sylvestris Mill.
15.4
25.0
Mammee Apple
American Mammal
( * )
( * )
Nama Biasa Fruit
Nama botani
Minimum Tahap Brix untuk Reconstituted Fruit Juices dan Reconstituted Puri
Minimum Juice and/or PureeContent (% v / v) untuk buah-buahan nectars
Mango
Mangifera indica L
13.5
25.0
Mulberry
Morus sp.
( * )
30.0
pisang
Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains
( * )
25.0
Kuning Passion Fruit
Passiflora edulis
( * )
( * )
Buah Markisa
Passionflower edulis Sims. f. edulus Passiflora lulus Sims. f. tentang flavicarpa. Def.
12
25.0
Buah Markisa
Passiflora quadrangularis.
( * )
( * )
Tarikh
Phoenix Dactylifera L.
18.5
25.0
Sapote
Pouteria sapota
( * )
( * )
Apricot
Pokok Aprikot L.
11.5
40.0
Sweet Cherry
Prunus avium L.
20.0
25.0
Ceri masam
Prunus cerasus L.
14.0
25.0
Stonesbaer
Prunus Cerasus L.cv Stevnsbær
17.0
25.0
Plum
Prunus domestica L. subsp. rumah tangga
12.0
50.0
Prune
Prunus domestica L. subsp. rumah tangga
18.5
25.0
quetsch
Prunus domestica L. subsp. rumah tangga
12.0
25.0
nectarine
Prunus persica (L.) Batsch var. PEACH (Suckow) c. K. memotong.
10.5
40.0
Peach
Prunus persica (L.) Batsch var. persica
10.5
40.0
Sloe
Prunus spinosa L.
6.0
25.0
jambu batu
Jambu batu L.
8.5
25.0
delima
Punica granatum L.
12.0
25.0
Nama Biasa Fruit
Nama botani
Juice minimum dan / atau Puri
Kandungan (% v / v) untuk buah-buahan nectars
Aronia / Chokeberry
Pyrus arbustifolia (L.) Pers.
( * )
( * )
Pear
Pyrus communis 50.
40.0
Anggur hitam
Ribes 50
11.0
30.0
Red Currant
Ribes 50.
10.0
30.0
White Currant
Ribes 50.
10.0
30.0
Red Gooseberry
Ribes uva-crispa
( * )
30.0
Goosberry
Ribes uva-crispa L
7.5
30.0
White Goosberry
Ribes uva-crispa L
( * )
30.0
Cynorrhodon
Rosehip L.
( * )
40.0
Rosehip
Rosa sp. L.
9.0
40.0
Cloudberry
Rubus chamaemorus 50.
9.0
30.0
Mulberry
Rubus chamaemorus 50. Morus hibrid
( * )
40.0
Blackberry
Rubus fruitcosus L.
9.0
30.0
Dewberry
belukar rambut (Amerika Utara)
R. Caesius (Eropah)
10.0
25.0
Red Raspberry
Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx.
8.0
40.0
Loganberry
Rubus loganobaccus L. H. Bailey
10.5
25.0
Raspberry hitam
Rubus occidentalis 50.
11.1
25.0
Boysenberry
Rubus Ursinus Ham. & Schltdl.
10.0
25.0
Youngberry
Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis
10.0
25.0
Elderberry
Sambucus nigra L. Sambucus canadensis.
10.5
50.0
Nama Biasa Fruit
Nama botani
Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree
Juice minimum dan / atau Puri
Kandungan (% v / v) untuk
nectars buah-buahan
Lulo
Solanum quitoense Lam.
( * )
( * )
Rowanberry
Sorbus aucuparia L.
11.0
30.0
sorb
Sorbus domestica
( * )
30.0
caja
Spondia lutea L.
10.0
25.0
Umbu
Spondias tuberosa Arruda ex Kost.
9.0
25.0
Pome Apple
Syzygiunjambosa Tamarindus indica
( * )
( * )
Tamarind (tarikh India)
Theobroma cacao L.
Theobroma grandiflorum
13.0
kandungan yang mencukupi untuk mencapai tahap minimum
keasidan 0.5
pulpa koko
Theobroma cacao L.
50.0
Cupuac u
Theobroma grandiflorum L
9.0
35.0
Kranberi
Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L.
7.5
30.0
Bilberry / Blueberry
Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L.
Vaccinium angustifolium
40.0
lingonberry
Vaccinium vitis-idaea L.
10.0
25.0
Grape
Vitis vinifera L. atau kacukan daripadanya
Vitis Labruscatau kacukan daripadanya
16.0
50.0
lain:
keasidan yang tinggi
kandungan yang mencukupi untuk mencapai tahap minimum
keasidan 0.5
lain: High pulp content, atau rasa kuat
25.0
lain:
Low acidity,
kandungan pulpa rendah, atau
rasa rendah / sederhana
50.0
**Bagi maksud yang Standard Brix ditakrifkan sebagai kandungan pepejal larut jus yang ditentukan oleh kaedah yang didapati di Bahagian pada Kaedah Analisis dan Persampelan. Jika jus yang dihasilkan daripada buah-buahan yang tidak disebut dalam senarai di atas, ia mesti, namun, mematuhi semua peruntukan Standard, kecuali bahawa tahap Brix minimum jus semula hendaklah tahap Brix yang seperti yang dinyatakan dari buah-buahan yang digunakan untuk membuat pekat.

 

JADUAL 'C’

JUICE MINIMUM DAN / ATAU puri DALAM nectars FRUIT

Nectars buah Dibuat daripada

Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m)

Apricot
35
bilberry
40
Blackberry
30
Anggur hitam
30
Anggur hitam (bukan daging buah)
30
Cloudberry
30
Kranberi
Elderberry
50
Goosberry
30
Grapefruit
50
jambu batu
25
Mandarine
50
Mango (daging buah)
30
Orange
50
Peach
40
Rakan sebaya
40
Raspberry
40
redcurrant
30
Rosehip
40
Rowanberry
30
Sea Buckthorn
25
Strawberry
40
Tangerine
50
Whitecurrant
30
whortleberry lain: tinggi berasid
30
epal
50
pisang
25
lain: High Acidity, Kandungan pulpa tinggi, atau Strong
rasa
25
lain: Low Acidity, Kandungan pulpa rendah, atau Rendah / Sederhana
rasa
50

 

 

JADUAL 'D’

 

FUNGSI

MAKSIMUM

LEVEL

4.1
antioksidan
300
Ascorbic acid
Dihadkan oleh GMP
220
Sulfur dioksida (lemon, kapur dan anggur mesti hanya)
350mg / l
4.2
pengawal selia keasidan
300
Asid sitrik
2g / l
330
asid sitrik untuk (nectars)
5g / l
296
asid malic (atau nectars)
Dihadkan oleh GMP
336
Asid tartarik (untuk nectars)
Dihadkan oleh GMP
4.3
EJEN carbonating
290
Karbon dioksida
Dihadkan oleh GMP
4.4
STABILISER
440
pectins
<3g / l
4.5
pemanis (OR nectars)
950
acesulfame K
<350mg
951
aspartame
<600mg
952
Asid Cyclamic dan Garam
<400mg / l
954
Sakarin dan Garam
<80mg / l
955
sucralose
<250mg / l
954
Neohesperidine
30mg / l
4.6
Pengawet boleh ditambah seperti yang ditentukan oleh Agensi

PENGGUNAAN DAN HAD BAHAN TAMBAHAN MAKANAN PROCESSING AIDS - TAHAP MAKSIMUM PENGGUNAAN SELARAS DENGAN AMALAN PERKILANGAN BAIK (GMP)

FUNGSI

BAHAN

Antifoaming Agents
Polymethylsiloxane5
Agents menjelaskan
Aids penapisan
flocculating Agents
tanah liat penjerap
(pelunturan, bumi semula jadi atau diaktifkan)
resin penjerap
Karbon diaktifkan (hanya daripada tumbuh-tumbuhan)
bentonit
kalsium hidroksida
selulosa
Chitosan
silika koloid
tanah diatom
gelatin (dari kolagen kulit)
resin pertukaran ion (Kation dan anion)
kaolin
perlite
Polyvinylpolypyrrolidone
kalium tartrate
Dicetuskan kalsium karbonat
badan kapal beras
silika sol
Sulfur dioksida
tannin

 

 

JADUAL 'E’

 

Bahan cemar dalam Fruit Juice / nectars

maksimum

had

(mg / kg)

arsenik (sebagai)
0.2 mg / kg
Lead (Pb)
0.1 mg / kg
percaya (sn)
200 mg / kg
tembaga (dengan)
5 mg / kg
zink (zn)
5 mg / kg
besi (Fe)
15 mg / kg
Sum tembaga, Zink dan besi
20 mg / kg
kekotoran mineral larut dalam 10% asid hidroklorik tidak boleh melebihi 25mg / kg (hanya untuk jus menjelaskan)
toksin
mikotoksin
Patulin (dalam jus epal dan epal ramuan jus)
50 μg / kg
*Had maksimum Bahan cemar dalam Jus Buah dan nectars

LANGKAH SETERUSNYA?

perkara di atas menyediakan hanya gambaran keseluruhan dan tidak merupakan nasihat undang-undang. Pembaca diingatkan supaya tidak membuat apa-apa keputusan berdasarkan penerbitan ini sahaja. sebaliknya, nasihat undang-undang khusus perlu diperolehi.

ABOUT LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP ialah tetingkap bagi pengeluar, pengeksport, dan pengedar makanan dan dadah produk terkawal mencari pelesenan di Nigeria dan mencari akses kepada pasaran Nigeria. Kami adalah kedai sehenti untuk perkhidmatan pematuhan dan usaha yang wajar undang-undang di Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Makanan Lex Artifex LLP & dadah (F&D) Helpdesk dan bagaimana kita boleh mewakili anda di Nigeria, sila e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com; panggilan +234.803.979.5959.