Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, firma guaman asing, dan penaja dengan pembiayaan bank yang berkaitan nasihat dan bantuan di setiap industri, termasuk pengambilalihan dan kewangan projek. Kami juga menasihati pelanggan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang perbankan dan sekuriti Nigeria, pasaran modal, kawalan pertukaran asing, and capital importation through authorized dealers.

 

Perbankan dan Kewangan

Kami menyediakan institusi kewangan, firma guaman asing, dan penaja dengan pembiayaan bank yang berkaitan nasihat dan bantuan di setiap industri, termasuk pengambilalihan dan kewangan projek.
Kami juga menasihati pelanggan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang perbankan dan sekuriti Nigeria, pasaran modal, kawalan pertukaran asing, and capital importation through authorized dealers.
untuk nasihat, sila hubungi ahli Lex Artifex LLP pasukan secara langsung atau e-mel lexartifexllp@lexartifexllp.com.