Capital markets lawyers in Nigeria Transactional law is a core practice focus of Lex Artifex LLP. peguam cara kami menyediakan nasihat mengenai semua aspek urus niaga pasaran modal, Termasuk, pengapungan sekuriti, pengambilalihan saham, bon, debentur, dan bertindak sebagai penasihat transaksi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyusunan semula korporat, pembinaan semula, dan pemberhentian pelaburan.

Pasaran modal peguam dalam Nigeria

undang-undang transaksi adalah fokus amalan teras Lex Artifex LLP. peguam cara kami menyediakan nasihat mengenai semua aspek urus niaga pasaran modal, Termasuk, pengapungan sekuriti, pengambilalihan saham, bon, debentur, dan bertindak sebagai penasihat transaksi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyusunan semula korporat, pembinaan semula, dan pemberhentian pelaburan.