taxation in nigeria Lex Artifex, LLP offers full range advisory and compliance services in matters of taxation to both local and foreign clients on a wide range of tax issues including corporate tax, cukai pendapatan peribadi, nilai ditambah cukai, pindahan harga, cukai pegangan, adat dan eksais cukai dan cukai keuntungan petroleum.

Cukai di Nigeria

Lex Artifex, LLP menawarkan nasihat dan pematuhan perkhidmatan rangkaian penuh dalam hal-hal cukai di Nigeria untuk pelanggan tempatan dan asing ke atas pelbagai isu-isu cukai termasuk cukai korporat, cukai pendapatan peribadi, nilai ditambah cukai, pindahan harga, cukai pegangan, adat dan eksais cukai dan cukai keuntungan petroleum.
Kami memanfaatkan kepakaran kami untuk membimbing pelanggan kami dalam melaksanakan amalan perniagaan dalam negeri dan merentas sempadan oleh penstrukturan penyelesaian cukai strategik dan pragmatik dalam hal-hal kewangan dan transaksi. kawasan kami insentif cukai perlindungan fokus atau pengecualian bagi pelaburan ekuiti persendirian dan perniagaan yang beroperasi dalam sektor perintis, kewangan korporat dan projek, operasi usaha sama, penggabungan & pengambilalihan, memegang struktur syarikat, pekerja ekspatriat, pasaran modal dan sebenar, Urus niaga harta peribadi atau intelek.
Untuk nasihat cukai, sila hubungi ahli pasukan kami secara langsung atau e-mel lexartifexllp@lexartifexllp.com.

 

Lex Artifex LLP