Pendaftaran Cap Dagangan di Nigeria: How much is trademark registration in Nigeria? PENDAFTARAN TRADEMARK IN NIGERIA: BERAPA IS PENDAFTARAN TRADEMARK IN NIGERIA? Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) dan menguatkuasakan Hak Harta Intelek mereka (IPR) apabila menjalankan perniagaan di dalam atau dengan Nigeria. Penerbitan ini tentang Pendaftaran Cap Dagangan di Nigeria: How much is trademark registration in Nigeria? Semua yuran adalah dalam dolar Amerika Syarikat ($) dan termasuk semua yuran kerajaan dan / atau yuran peguam. S/N ITEM DESCRIPTION FEES $ (Dolar Amerika) 1 2 Search for wordmark For each additional class 69 49 3 4 Search for design/drawing/logo For each additional class 99 79 5 6 Application for registration of trademark/service mark For each additional class 299 199 7 Claiming convention priority Not Applicable 8 9 Application for Renewal For each additional class 429 399 10 11 Penalty for late renewal of a trademark/service mark For each additional class 499 429 12 Ulasan tanda dagangan enggan 599 13 14 Application for Assignment For each additional class 299 199 15 16 Penalty for late registration of trademark assignment For each additional class 399 329 17 18 19 Application for License For each additional class Drafting of a Licensing Instrument 299 199 229 20 Pendaftaran pengguna berdaftar cap dagangan 299 21 Perakuan pendaftaran dan penghantaran sijil 299 22 Salinan sijil pembaharuan 199 23 Salinan setiap bentuk atau catatan dalam daftar 129 24 25 Correction and/or modification of registered particulars For each additional class 179 129 26 27 Reclassification of a mark For each additional class 229 199 28 Pendapat mengenai notis bangkangan 229 29 30 Applying for opposition For each additional class 699 599 31 32 Response to opposition For each additional class 699 599 33 Permohonan pembatalan untuk bukan penggunaan suatu cap 479 34 Tindak balas kepada tindakan pembatalan untuk bukan penggunaan suatu cap 499 35 Bayaran terjemahan (Penerbangan 100 Perkataan asing ke dalam Bahasa Inggeris) 19 ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP, a law firm in Nigeria, menawarkan pelbagai tanda dagangan, paten, dan aplikasi reka bentuk penyediaan dan pendakwaan perkhidmatan perindustrian. Pasukan kami terdiri Attorneys IP & Peguam cara yang pakar dalam pengkomersilan harta intelek dan penguatkuasaan hak harta intelek. Lex Artifex LLP dilesenkan oleh Pejabat IP Nigeria.  Untuk mengetahui mengenai Helpdesk IP dan bagaimana kita boleh membantu anda dengan perkhidmatan IP di Nigeria, sila e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com; panggilan +234.803.979.5959. Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group TrademarBerapa pendaftaran cap dagangan di Nigeriaark registration in Nigeria?

Pendaftaran Cap Dagangan di Nigeria: Berapa pendaftaran cap dagangan di Nigeria?

PENDAFTARAN TRADEMARK IN NIGERIA: BERAPA IS PENDAFTARAN TRADEMARK IN NIGERIA?

Lex Artifex LLP, yang Firma Undang-undang Harta Intelek di Nigeria telah memperkenalkan Helpdesk IP untuk membantu perniagaan dalam melindungi Harta Intelek mereka (IP) dan menguatkuasakan Hak Harta Intelek mereka (IPR) apabila menjalankan perniagaan di dalam atau dengan Nigeria. Penerbitan ini tentang Pendaftaran Cap Dagangan di Nigeria: Berapa pendaftaran cap dagangan di Nigeria?
Semua yuran adalah dalam dolar Amerika Syarikat ($) dan termasuk semua yuran kerajaan dan / atau yuran peguam.
S / N
ITEM DESCRIPTION
YURAN $ (Dolar Amerika)
1
2
Cari tanda perkataan
Bagi setiap kelas tambahan
79
49
3
4
Cari reka bentuk / lukisan / logo
Bagi setiap kelas tambahan
99
79
5
6
Permohonan untuk pendaftaran cap dagangan tanda / perkhidmatan
Bagi setiap kelas tambahan
299
199
7
Mendakwa keutamaan konvensyen
Tidak berkenaan
8
9
Permohonan Pembaharuan
Bagi setiap kelas tambahan
399
299
10
11
Penalti kerana lewat membaharui sesuatu cap dagangan / perkhidmatan
Bagi setiap kelas tambahan
499
399
12
Ulasan tanda dagangan enggan
599
13
14
Permohonan Penyerahan Hak
Bagi setiap kelas tambahan
299
199
15
16
Penalti bagi pendaftaran lewat penyerahan hak tanda dagangan
Bagi setiap kelas tambahan
399
329
17
18
19
Permohonan Lesen
Bagi setiap kelas tambahan
Menggubal Instrumen Pelesenan
299
199
229
20
Pendaftaran pengguna berdaftar cap dagangan
299
21
Perakuan pendaftaran dan penghantaran sijil
299
22
Salinan sijil pembaharuan
199
23
Salinan setiap bentuk atau catatan dalam daftar
129
24
25
Pembetulan dan / atau pengubahsuaian butir-butir berdaftar
Bagi setiap kelas tambahan
179
129
26
27
Pengkelasan semula tanda
Bagi setiap kelas tambahan
229
199
28
Pendapat mengenai notis bangkangan
229
29
30
Memohon pembangkang
Bagi setiap kelas tambahan
399 – 799
399
31
32
Tindak balas kepada pembangkang
Bagi setiap kelas tambahan
399 – 799
399
33
Permohonan pembatalan untuk bukan penggunaan suatu cap
399
34
Tindak balas kepada tindakan pembatalan untuk bukan penggunaan suatu cap
399
35
Bayaran terjemahan (Penerbangan 100 Perkataan asing ke dalam Bahasa Inggeris)
19

ABOUT LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP, yang firma undang-undang di Nigeria, menawarkan pelbagai tanda dagangan, paten, dan aplikasi reka bentuk penyediaan dan pendakwaan perkhidmatan perindustrian. Pasukan kami terdiri Attorneys IP & Peguam cara yang pakar dalam pengkomersilan harta intelek dan penguatkuasaan hak harta intelek. Lex Artifex LLP dilesenkan oleh Pejabat IP Nigeria.
Untuk mengetahui mengenai Helpdesk IP dan bagaimana kita boleh membantu anda dengan perkhidmatan IP di Nigeria, sila e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com; panggilan +234.803.979.5959.
Harta Intelek Kumpulan Amalan Lex Artifex LLP

Pendaftaran Cap Dagangan di Nigeria: Berapa pendaftaran cap dagangan di Nigeria?