Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, विदेशी व्यवस्था कम्पनीहरु, र बैंक वित्त संग प्रायोजकहरूले सल्लाहकार र सहायता हरेक उद्योग मार्फत सम्बन्धित, अधिग्रहण र परियोजना वित्त सहित. हामी पनि नाइजेरियाली बैंकिङ र जमानत व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दामा ग्राहकहरु सल्लाह, राजधानी बजार, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण, and capital importation through authorized dealers.

 

बैंकिङ र वित्त

हामी आर्थिक संस्थाहरू प्रदान, विदेशी व्यवस्था कम्पनीहरु, र बैंक वित्त संग प्रायोजकहरूले सल्लाहकार र सहायता हरेक उद्योग मार्फत सम्बन्धित, अधिग्रहण र परियोजना वित्त सहित.
हामी पनि नाइजेरियाली बैंकिङ र जमानत व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दामा ग्राहकहरु सल्लाह, राजधानी बजार, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण, and capital importation through authorized dealers.
सल्लाहकार लागि, कृपया सदस्य सम्पर्क लेक्स Artifex LLP टोली प्रत्यक्ष वा इमेल lexartifexllp@lexartifexllp.com.