Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria Lex Artifex LLP, advokatfirma i Nigeria, har innført Food & Legemiddel (F&D) Helpdesk for å hjelpe enkeltpersoner og selskaper som er involvert i produksjonen, fordeling, eksport og import av regulerte mat og medisiner produkter som oppfyller kravene satt av Nigerias nasjonale kontoret for Food and Drug Administration og kontroll ("NAFDAC"). Below is the Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria. FRUIT JUICE AND NECTAR REGULATIONS OF NIGERIA ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. omfang 2. Forbud 3. Definitions/Composition of fruit juices, nektar og fruktpuré 4. Organoleptic properties 5. Bruk og grensene for tilsetningsstoffer 6. Maksimumsgrenser av miljøgifter i fruktjuice og nektar 7. Labeling 8. Navn på fruktjuice å indikere naturen etc. 9. List of Ingredients. 10. Penalty. 11. inndragning. 12. Tolkning 13. Oppheving av fruktjuice og Nectar forskrift 2018 14. Sitering 15. Schedules Commencement: I utøvelsen av den myndighet som er tillagt Governing Council of National Agency for Food and Drug Administration og kontroll (NAFDAC) av §§ 5 and 30 av NAFDAC loven Cap N1 LFN 2004 og § 12 av Food, Narkotika og relaterte produkter (Registrering, Etc.) Loven Cap F33 LFN 2004 og av alle krefter slik at det i den vegne, Hovedstyret i National Agency for Food and Drug Administration OG KONTROLL med godkjenning av den ærede helseminister gjør herved følgende forskrift:- Scope These Regulations shall apply to fruit juice and nectar products manufactured, imported, exported, advertised, sold distributed or used in Nigeria. Prohibition No fruit juice or nectar shall be manufactured, importert, eksportert, annonsert, solgt distribueres eller brukes i Nigeria, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations. Ingen person skal produsere, importere, eksport, reklamere, selge, distribuere eller bruke noen fruktjuice eller nektar som inneholder ikke-næringsverdi søtstoffer uten godkjennelse av Byrået. Frukt juice kan inneholde sukker, invert sugar or dextrose and any food additives. Frukt juice skal ikke inneholde ikke-næringsverdi søtstoffer mindre godkjent av Byrået. Definitions/Composition ofDefinisjoner / komposisjon av fruktjuicerefinitions and compositions of fruit juices, nektar og fruktpuré skal være som angitt i Schedule “A’ til denne forskrift. Organoleptic Properties. Prsensoriske egenskaperakteristiske fargen, aroma og smak av fruktjuice. De naturlige flyktige saft komponenter kan føres tilbake til et hvilket som helst saft oppnådd fra den samme type frukt fra hvilke naturlige flyktige juice komponenter har blitt fjernet. Use and limits of food additives The use and limits of any food additives in the manufacture of fruit juice and nectar shall be as approved by the Agency and as indicated in Schedule “D”. Maximum Limits of contaminants The maximum limits of contaminants in fruit juices and nectars shall comply with the limits as provided in Schedule “E” to these Regulations. 7. Labelling Fruit juices and nectars shall be labelled in accordance with the Pre-packaged Food (Merking) Forskrift 2018. Den prosentvise frukt innhold stede skal være erklært på listen Ingredienser på etiketten. Ingen merking av drinker som er angitt i denne forskriften skal ha ordet “fruktjuice” med mindre frukt innholdet som fastsatt i vedlegg C. Ingen merking av drinker som er angitt i denne forskriften skal ha ordet “frukt drikke” med mindre fruktjuice innholdet er ikke mindre enn 5 prosent . Name of fruit juice to indicate the nature The name of every fruit juice shall indicate the accurate nature, Der er det etablert et navn for fruktjuice i denne forskriften, et slikt navn skal brukes, Der ingen felles navn foreligger for fruktjuice, an appropriate descriptive name shall be used, forutsatt at, Ingen produkter skal angis fruktjuice drikke, En laget eller fantasifulle navnet kan brukes, gitt navnet ikke er villedende og er ledsaget av en passende beskrivende begrep, I tilfelle av en kombinasjon av to eller flere fruktjuicer, navnet på saft i den rekkefølgen av overvekt vekt eller ordet “frukt” skal deklareres på pakken, and In case of a single fruit juice or a combination of two or more fruit juices, hvilken som helst av disse er laget av konsentrat(s), ordene “fra konsentrat(s)”, skal følge ordet “juice(s)" i navnet(s) av en slik juice(s) når erklært på pakken. List of Ingredients. En fullstendig liste av ingredienser anvenListe over ingredienser av en hvilken som helst fruktjuice skal erklæres på etiketten i synkende rekkefølge av andelen liggende, bortsett fra i tilfellet av en dehydratisert fruktsaft beregnet på å bli rekonstituert ved tilsetning av en passende mengde av drikkevann, i hvilken sak, ingrediensene kan bli oppført i rekkefølge av forhold i det rekonstituerte produkt, forutsatt at listen over ingredienser skal ledes av en uttalelse som “ingredienser når rekonstituert”. 10. Penalty. Enhver person som overtrer Straff bestemmelsene i denne forskriften, skal være skyldig i en straffbar handling og ansvarlig på overbevisning. I tilfelle : (a) et individ, til fengsel inntil ett år eller en bot som ikke overstiger 50,000 eller til begge slike fangenskap og fine; and (b) en juridisk peogn, til en bot som ikke overstiger N100, 000. (2) Dersom en straffbar handling etter denne forskriften er begått av en juridisk, firma eller annen sammenslutning av personer hver:- (a) regissør, sjef, sekretær eller andre lignende offiserer av juridisk; or (b) partner eller tjenestemann i firmaet eller (c) bobestyrer av vedkommende organ; or (d) vedkommende i forvaltningen av saker av foreningen; or (e) ellerrsonen som ble angivelig opptre på en kapasitet som er nevnt i avsnitt (a) til (d) av denne regudering, er arisk skyldig i at lovbrudd og ansvarlig for rettsforfølges og straffes for at krenkelser på samme måte som om han selv hadde begått den straffbare handlingen, med mindre han godtgjør at handling eller unnlatelse som utgjør den straffbare handlingen fant sted uten hans kunnskap, samtykke eller connivance. Inndragning etter overbevisning (1) En person dømt for en straffbar handling etter denne forskriften, skal misene den føderale regjeringen- (a) eventuelle aktiva eller eiendom utgjør utbyttet avledet fra eller mottatt,bdirectly or indirectly, som et resultat av bart; (b) any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) I denne seksjonen, "proceeds" betyr enhver egenskap som utledes eller hdirekte eller indirekteirectly, gjennom provisjon av lovbruddet. Interpretation In these Regulations, med mindre annet fremgår av sammenhengen; “Agency” betyr National Agency for Food and Drug Administration og kontroll: “Fruit juice” means the unfermented but fermentable liquid obtained from the edible part of sound, hensiktsmessig modne og frisk frukt eller frukt holdes i god stand ved egnede midler, inkludert etter innhøsting overflatebehandles i samsvar med den aktuelle bestemmelse av Codex Alimentarius Commission. “Concentrated fruit juice” means the product that complies with the definition given in Regulation 12 (2) ovenfor, unntatt vann er blitt fysisk fjernet i en mengde som er tilstrekkelig til å øke Brix nivået til en verdi på minst 50% større enn Brix verdi etablert for rekonstituert juice fra samme frukt. “Package” means any form of packaging material in which the fruit juices and nectars are packed for sale as a single item. Oppheving av fruktjuice og Nectar forordning 2005. The Fruit Juice og Nectar forskrift 2005 oppheves. Opphevelsen av forskriften er angitt i forskrift 13 (1) av denne forordning skal ikke berøre noe gjort eller påstått å gjøres under de opphevede forskrift. Citation These Regulations may be cited as Fruit Juice and Nectar Regulations, 2018. SCHEDULE “A” DEFINITIONS AND COMPOSITIONS OF FRUIT JUICES, NECTAR AND FRUIT PUREE Fruit juice may contaiinvert sukker eller dekstrose og eventuelle tilsetningsstofferadditives, unntatt nonnutritive søtningsmiddel godkjent av Byrået. Appelsinjuice (Citrus sinenis) Appelsinjuice skal være fruktjuice hentet fra endocarp av lyd, modne appelsiner og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. Den løselige faste stoff bestemmes av den minste Brix nivå for enkelt styrke appelsinjuice ikke er fra konsentrat skal 10 og Brix nivå for rekonstituert appelsinjuice fra konsentrat skal være 11.2. Den essensielle oljer innholdet av en appelsinjuice skal ikke overstige 0,4 ml / kg. Ananas jus (Ananas comosus) (Ananas sativus) Ananasjuice, skal det fruktjuice oppnådd fra lyd modne ananas og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. De oppløselige faststoffer bestemt ved minimum Brix nivå skal 11.2 for ananasjuice eks tilsatt sukker og hvor saften er blitt oppnådd ved bruk av konsentrert saft med tilsetning av drikkevann, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 12.8 for ananasjuice eksklusive tilsatt sukker. Den totale mengde av tilsatt sukker skal ikke overstige 25 g / kg, og tilsetning av sukker er ikke tillatt når saften er blitt surgjort. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg. Drue juice (Vitis vinifera eller hybrider derav; Vitis labrusca eller hybrider derav) Druejuice skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden druer og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer juice. De oppløselige faststoffer drue bestemmes av den minste Brix nivå skal 13.5 for druesaft og hvor saften er blitt oppnådd ved bruk av konsentrert saft med tilsetning av drikkevann, the soluble solids detede oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal ethanol content shall not exceed 5g/kg. Den flyktige syrer innholdet i en Grape Juice skal ikke overstige 0,4 g / kg, uttrykt som eddiksyre. Sitronsaft (Citrus sitron) Sitronsaft skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden sitron og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. De oppløselige sitron faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivået for sitronsaft skal 7.0. Etanolinnholdet i en sitronsaft skal ikke overstige 3g / kg. Den essensielle oljer innholdet i en sitronsaft skal ikke overstige 0,5 ml / kg. grapefrukt (Citrus Paradisi) Grapefruktjuice skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden grapefrukt og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 9.5 for grapefrukt eksklusiv av tilsatt sukker, og den totale mengde av tilsatt sukker og minimums Brix nivået for rekonstituert grapefrukt fra konsentrat skal 10.0. Den totale mengde av tilsatt sukker skal ikke overstige 50 g / kg. Etanolinnholdet skal ikke overstige 3,0 g / kg. Den essensielle oljer innhold skal ikke overstige 0,3 ml / kg. Eplejuice (Pyrus malus) Eplejuice skal være fruktjuice hentet fra lyd, modne epler og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.2 for eplejuice og minimum Brix nivået for rekonstituert eplejuice fra konsentrat skal være 11.2. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Det flyktige innhold av syrer på en eplejuice skal ikke overstige 0,4 g / kg, uttrykt som eddiksyre. solbær Juice (Ribes 50) Solbærsaft skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden solbær og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. The soluble solids determined by the miniDe oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skalået for rekonstituert solbær fra konsentrat skal være 11.0. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product. Etanolinnholdet skal ikke overstige 3 g / kg. Det flyktige syreinnhold skal ikke overstige 1,2 g / kg, uttrykt som eddiksyre. Andre fruktjuice(s) Andre fruktjuice skal være fruktjuicer laget av fruktene av enkel art og fruktjuscer kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal tilsvare et løselig faststoffinnholdet i den nevnte moden frukt eks tilsatt sukker som i Schedule ‘A’. Den totale mengde av tilsatt sukker skal ikke overstige 100 g / kg, med unntak for meget syre frukt, hvor 200 g / kg tillates. Tilsetting av sukker er ikke tillatt når saften er blitt gjort sur. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Mixed Fruit juice MEtanolinnholdet skal ikke overskride 5 g / kgobtained from two or more species of sound ripe fruits and the juices may have been concentrated and later reconstituted with potable water suitable for the purpose of maintaining their essential composition and quality factors. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå (eksklusive tilsatt sukker) skal være en verdi som svarer til den oppløselige faststoffinnholdet i den frukt eksklusive av tilsatt sukker. Mengden av sukker tilsettes, beregnet som tørt sukker skal ikke overstige 100 g / kg. Tilsetting av sukker til blandet fruktjuice er ikke tillatt når saften er blitt gjort sur. Etanolinnholdet i en blandet fruktjuice skal ikke overstige 3g / kg. Carbonated fruit juice Carbonated juice or sparkling juice shall be the named fruit juice impregnated with carbon dioxide, under trykk, eller hvor den fruktjuice inneholder mer enn 2 g / kg av karbondioksyd og uttrykket “karboniserte” skal vises i umiddelbar nærhet til navnet på produktet og karbondioksyd skal oppgis i listen av ingredienser. Fruit Puree Fruit puree is the unfermented but fermentable product obtained by sieving the edible part of the whole or peeled fruit without removing the juice. Frukten skal være lyd, hensiktsmessig modne og frisk frukt eller konservert ved fysikalske midler. Konsentrert fruktmos kan oppnås ved fysisk fjerning av vann fra fruktpuré. Fruktpuré kan ha gjenopprettet aromastoffer og flyktige aromakomponenter, som alle må skaffes ved hjelp av egnede fysikalske midler, og alle som må utvinnes fra samme type frukt. Pulp og celler oppnås ved hjelp av egnede fysikalske midler fra den samme type frukt kan tilsettes. Nectar Nectar is the unfermented but fermentable product obtained by adding potable water, sukkere, eller begge deler eller andre karbohydratholdige søtningsmidler som er beskrevet i vedlegg ‘C’ til fruktpuré eller konsentrerte fruktpuré eller til en blanding av disse produktene. Minste juice og / eller puré innhold skal være som i Schedule ‘C’. aromatiske stoffer, flyktige aromakomponenter, papirmasse og celler som alle må bli utvunnet fra den samme slags frukt og oppnås ved hjelp av egnede fysikalske midler kan tilsettes. Det produktet dessuten må oppfylle kravene som er definert for fruktnektar i Schedule C. SCHEDULE 'B' COMPOSITION Basic ingredients Soluble Solids are as follows – for fruit juices not from concentrates offered for consumption as such, de oppløselige faststoffinnholdet i énstyrkejuice skal ikke modifiseres, og skal være i overensstemmelse med et minimum Brix nivå etablert i den første tabellen nedenfor; utarbeidelse av frukt tilbys for direkte konsum som krever rekonstruksjon av kondenserte eller konsentrert saft skal være i samsvar med minste Brix nivået angitt i første tabellen, eksklusivt av de faste stoffer med uten tilsetning av valgfrie bestanddeler og additiver, og hvis det ikke jeg ikke Brix innhold som er angitt i tabellen, minimum Brix skal beregnes på grunnlag av de oppløselige faststoffinnhold av det indre styrke, -konsentrert saft som brukes for å fremstille slike konsentrerte saft; for rekonstituert juice fra konsentrat, drikkevann brukes skal tilberedning på et minimum overholde retningslinjene for drikkevannskvalitet i Verdens helseorganisasjon med nitrat nivåer som ikke skal overstige 25 nivåer mg / l og natrium, skal ikke overstige 50 mg/l. Minimum Brix level for reconstituted juice from concentrate and single strength juice not from concentrate are as follows – Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Kiwi Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & EN. R. Fergoson ( * ) ( * ) Cashewapple Anacardium occidentale L. 11.5 25.F Pineapple Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis L. Schult. f. 12.8 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the Brix level is consistently lower than this value, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, forutsatt at det oppfyller ektheten metodikken som er oppført i den generelle standarden for Frukt juice og nektar og nivået vil ikke være Bellow 10oBrix for ananasjuice og eplejuice. 40.0 Soursop Annona muricata L. 25.0 Sugar Apple Annona squamosa L 14.5 25.0 Starfruit Averrhoa carambola L. 7.5 25.0 Papaya Carica papaya L. ( * )  25.0 Star Apple Chrysophyllum cainito ( * )  ( * )  vann Melon 8.0 40.0 lime 8.0 According to the legislation of the importing country Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Sour Orange Citrus aurantium L. ( * ) 50.0 Lemon Citrus limon (L.) Bur. f. Citrus Limonum Rissa Citrus 8.014 According to the legislation of the importing country Grapefruit Citrus paradisi Macfad 10.014 50.0 Sweetie grapefruit Citrus paradisi, Citrus grandis 10.0 50.0 Mandarine/ Tangerine Citrus reticulata Blanca 11.814 50.0 Orange Citrus sinensis (L.) 11.8 - 11.214 og i samsvar med anvendelsen av nasjonal lovgivning i import 50.0 land, men ikke lavere enn 11.2. It is recognized that in different countries, Brix-nivå kan naturligvis være forskjellig fra dette verdiområde. In cases where the Brix level is cons istently lower than this range of values, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be below 10o Brix. Coconut Cocos nucifera L.15 5.0 25.0 Melon Cucumis melo L. 35.0 Casaba Melon Cucumis melo L subsp. det bowler. inodorus H. Jacq. 7.5 25.0 Honningmelon 10.0 25.0 Quince 11.2 25.0 Persimmon Diospyros khaki Thunb. ( * )  40.0 Crowberry Empetrum nigrum L. 6.0 25.0 loquat ( * )  ( * )  Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Guavaberry Birchberry Eugenia syringe ( * ) ( * ) Suriname Cherry Eugenia uniflora Rich. 6.0 25.0 Fig Ficus carica L. 18.0 25.0 Kumquat Fortunella Swingle sp. ( * )  ( * )  Strawberry Fragaria x. ananassa Duchense(Fragaria chiloensis Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 7.5 40.0 Genipap Genipa americana 17.0 25.0 Sea Buckthorn Hippophae elaeguacae ( * )  25.0 Buckthornberry = Sallowthornberry Hipppohae rhamnoides L. 6.0 25.0 Litchi/Lychee Litchi chinensis Sonn. 11.2 20.0 Tomato Lycopersicum esculentum L. 5.0 50.0 Acerola      (West Cherry) Indian Malpighia sp. (makt. & Sesse) 6.5 25.0 Apple Malus domestica Borkh. 11.5 It is recognDet erkjennes at i ulike landevBrix nivået kan selvsagt avvike fra denne verdienheI tilfeller der Brix nivået er gjennomgående lavere enn denne verdienrt juice av lavere Brix fra disse landene innførte i internasjonal handel vil være akseptabelte, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be bellow 10o Brix for pineapple juice and apple juice. 50.0 Crab Apple Malus prunifolia (Willd.) Borkh. Malus sylvestris Mill. 15.4 25.0 Mammee Apple Mammea americana ( * )  ( * )  Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Mango Mangifera indica L 13.5 25.0 Mulberry Morus sp. ( * )  30.0 Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains  ( * ) 25.0 Yellow Passion Fruit Passiflora edulis ( * )  ( * )  Passion Fruit Pasiflora edulis Sims. f. edulus Passiflora passerer Sims. f. om flavicarpa. def. f12 25.0 Passion Fruit Passiflora quadrangularis. ( * )  ( * )  Date Phoenix dactylifera L. 18.5 25.0 Sapote Pouteria sapota ( * )  ( * )  Apricot Prunus armeniaca L. 11.5 40.0 Sweet Cherry Prunus avium L. 20.0 25.0 Sour Cherry Prunus cerasus L. 14.0 25.0 Stonesbaer Prunus cerasus L.cv Stevnsbaer 17.0 25.0 Plum Prunus domestica L. subsp. domestica 12.0 50.0 Prune Prunus domestica L. subsp. domestica 18.5 25.0 Quetsche Prunus domestica L. subsp. husholderske 12.0 25.0 Nectarine Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) c. K. skjæring. 10.5 40.0 Peach Prunus persica (L.Batsch Varar. persica 10.5 40.0 Sloe Prunus spinosa L. 6.c 25.0 Guava Psidium guajava L. 8.5 25.0 Pomegranate Punica granatum L. 12.0 25.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Aronia/ Chokeberry Pyrus arbustifolia (L.) pers. ( * )  L.* )  Pear Pyrus communis L. 40.0 Black Currant Ribes nigrum L 11.0 30.0 Red Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 White Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 Red Gooseberry Ribes uva- crispa ( * )  30.0 Goosberry 7.5 30.0 White Goosberry Ribes uva- crispa L ( * )  30.0 Cynorrhodon Rosa canina L. ( * )  40.0 Rosehofte 9.0 40.0 Cloudberry Rubus chamaemorus L. 9.0 30.0 Mulberry Rubus chamaemorus L. Morus hybrid ( * ) 40.0 Blackberry Rubus fruitcosus L. 9.0 30.0 bush av hår (Nord-Amerika) R. caesius (Europa) 10R0 25.0 Red Raspberry Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx. 8.0 40.0 Loganberry Rubus loganobaccus L. H. Bailey 10.5 25.0 Black Raspberry Rubus occidentalis L. 11.1 25.0 Boysenberry Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 10.0 25.0 Youngberry Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis 10.0 25.0 Elderberry Sambucus nigra L. Sambucus canadensis. 10.5 50.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Lv / v Solanum quitoense Lam. ( * )  ( * )  Rowanberry Sorbus aucuparia L. 11.0 30.0 Sorb Sorbus domestica ( * )  30.0 Cajá Spondia lutea L. 10.0 25.0 Umbu Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 9.0 25.0 Pome Apple Syzygiun jambosa Tamarindus indica ( * ) ( * ) Tamarind (Indian dato) Theobroma cacao L. Theobroma grandiflorum 13.0 Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Cocoa pulp Theobroma cacao L. 50.0 Cupuac ̧u Theobroma grandiflorum L 9.0 35.0 Cranberry Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L. 7.5 30.0 Bilberry/ Blueberry Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L. Vaccinium angustifolium 40.0 Lingonberry Vaccinium vitis-idaea L. 10.0 25.0 Drue 16.0 50.0 Other: High acidity Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Other: High pulp content, eller sterk smak 25.0 Other: Low   acidity, Low pulp content, or Low/medium flavour 50.0 **Ved anvendelse av standard Brix er definert som det oppløselige faststoffinnholdet i saften som bestemt ved metoden i avsnittet om metoder for analyse og Sampling. Hvis en juice er laget av en frukt som ikke er nevnt i listen ovenfor, det må, likevel, holde alle bestemmelsene i Standard, bortsett fra at minimum Brix nivået av rekonstituert juice skal være Brix nivå som uttrykkes fra frukten brukes til å lage konsentratet. SCHEDULE 'C' MINIMUM JUICE AND/OR PUREE IN FRUIT NECTARS Fruit Nectars Made From Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m) Aprikos 35 blåbær 40 bjørnebær 30 Blackcurrant 30 Solbær ( non pulpy ) 30 molte 30 Cranberry Elderberry 50 Goosberry 30 Grapefrukt 50 guava 25 Mandarine 50 MangoGoosberry30 oransje 50 Peach 40 Likemann 40 Bringebær 40 rips 30 Rose hipFerskenognebær 30 25 Jordbær 40 Tangerine 50 Whitecurrant 30 tyttebær Andre: høy Surt 30 eple 50 Banan 25 Other:  High Acidity, Høy masse innhold, or Strong Flavour 25 Other:  Low Acidity, Low pulp Content, or Low/Medium Annenur 50 SCHEDULE &#Lav masse innholdTION MAXIMUM LEVEL 4.1 antioksidanter 300 Ascorbic acid Limited by GMP 220 Svoveldioksid (sitron, kalk og druemost bare) 350mg/l 4.2 surhet regulatorer 300 Citric acid 2g/l 330 Sitronsyre for (nektar) mg / l l 296 eplesyre (eller nektar) Limited by GMP 336 Vinsyre (for nektar) LimitedBegrenset av GMPrboneringsmidler 290 Carbon dioxide Limited by GMP 4.4 stabilisatorer 440 pectins

Fruit Juice og Nectar Regulering av Nigeria

Lex Artifex LLP, advokatfirma i Nigeria, har innført Food & Legemiddel (F&D) Helpdesk for å hjelpe enkeltpersoner og selskaper som er involvert i produksjonen, fordeling, eksport og import av regulerte mat og medisiner produkter som oppfyller kravene satt av Nigerias nasjonale kontoret for Food and Drug Administration og kontroll (“NAFDAC”). Nedenfor er Fruit Juice og Nectar Regulering av Nigeria.

Fruktjuice og NECTAR forskrift NIGERIA

ARRANGEMENT AV REGLER

Ikrafttredelse:
1. omfang
2. Forbud
3. Definisjoner / komposisjon av fruktjuicer, nektar og fruktpuré
4. sensoriske egenskaper
5. Bruk og grensene for tilsetningsstoffer
6. Maksimumsgrenser av miljøgifter i fruktjuice og nektar
7. Labeling
8. Navn på fruktjuice å indikere naturen etc.
9. Liste over ingredienser.
10. Straff.
11. inndragning.
12. Tolkning
13. Oppheving av fruktjuice og Nectar forskrift 2018
14. Sitering
15. Rutetider

Ikrafttredelse:

I utøvelsen av den myndighet som er tillagt Governing Council of National Agency for Food and Drug Administration og kontroll (NAFDAC) av §§ 5 og 30 av NAFDAC loven Cap N1 LFN 2004 og § 12 av Food, Narkotika og relaterte produkter (Registrering, Etc.) Loven Cap F33 LFN 2004 og av alle krefter slik at det i den vegne, Hovedstyret i National Agency for Food and Drug Administration OG KONTROLL med godkjenning av den ærede helseminister gjør herved følgende forskrift:-
 1. omfang

Forskriften gjelder for fruktjuice og nektar produkter produseres, importert, eksportert, annonsert, solgt distribueres eller brukes i Nigeria.
 1. Forbud

  1. Ingen frukt juice eller nektar skal være produsert, importert, eksportert, annonsert, solgt distribueres eller brukes i Nigeria, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations.
  2. Ingen person skal produsere, importere, eksport, reklamere, selge, distribuere eller bruke noen fruktjuice eller nektar som inneholder ikke-næringsverdi søtstoffer uten godkjennelse av Byrået.
  3. Frukt juice kan inneholde sukker, invert sukker eller dekstrose og eventuelle tilsetningsstoffer.
  4. Frukt juice skal ikke inneholde ikke-næringsverdi søtstoffer mindre godkjent av Byrået.
 1. Definisjoner / komposisjon av fruktjuicer, nektar og fruktpuré

Definisjoner og komposisjoner av fruktjuicer, nektar og fruktpuré skal være som angitt i Schedule “A’ til denne forskrift.
 1. sensoriske egenskaper.

Produktet skal ha den karakteristiske fargen, aroma og smak av fruktjuice. De naturlige flyktige saft komponenter kan føres tilbake til et hvilket som helst saft oppnådd fra den samme type frukt fra hvilke naturlige flyktige juice komponenter har blitt fjernet.
 1. Bruk og grensene for tilsetningsstoffer

Bruk og begrensninger av noen tilsetningsstoffer i produksjon av saft og nektar skal godkjent av Byrået og som angitt i Schedule “D”.
 1. Maksimumsgrenser for miljøgifter

De maksimale grensene for forurensninger i fruktjuice og nektar skal i samsvar med grensene som er fastsatt i Schedule “E” til denne forskriften.

7. Merking

  1. Frukt juice og nektar skal merkes i henhold til pre-pakket mat (Merking) Forskrift 2018.
  2. Den prosentvise frukt innhold stede skal være erklært på listen Ingredienser på etiketten.
  3. Ingen merking av drinker som er angitt i denne forskriften skal ha ordet “fruktjuice” med mindre frukt innholdet som fastsatt i vedlegg C.
  4. Ingen merking av drinker som er angitt i denne forskriften skal ha ordet “frukt drikke” med mindre fruktjuice innholdet er ikke mindre enn 5 prosent
   .
 1. Navn på fruktjuice å indikere naturen

  1. Navnet på hver fruktjuice skal angi nøyaktig natur,
  2. Der er det etablert et navn for fruktjuice i denne forskriften, et slikt navn skal brukes,
  3. Der ingen felles navn foreligger for fruktjuice, an appropriate descriptive name shall be used, forutsatt at, Ingen produkter skal angis fruktjuice drikke,
  4. En laget eller fantasifulle navnet kan brukes, gitt navnet ikke er villedende og er ledsaget av en passende beskrivende begrep,
  5. I tilfelle av en kombinasjon av to eller flere fruktjuicer, navnet på saft i den rekkefølgen av overvekt vekt eller ordet “frukt” skal deklareres på pakken, og
  6. Ved et enkelt fruktjuice eller en kombinasjon av to eller flere fruktjuicer, hvilken som helst av disse er laget av konsentrat(s), ordene “fra konsentrat(s)”, skal følge ordet “juice(s)" i navnet(s) av en slik juice(s) når erklært på pakken.
 1. Liste over ingredienser.

En fullstendig liste av ingredienser anvendt ved fremstilling av en hvilken som helst fruktjuice skal erklæres på etiketten i synkende rekkefølge av andelen liggende, bortsett fra i tilfellet av en dehydratisert fruktsaft beregnet på å bli rekonstituert ved tilsetning av en passende mengde av drikkevann, i hvilken sak, ingrediensene kan bli oppført i rekkefølge av forhold i det rekonstituerte produkt, forutsatt at listen over ingredienser skal ledes av en uttalelse som “ingredienser når rekonstituert”.

10. Straff.

  1. Enhver person som overtrer noen av bestemmelsene i denne forskriften, skal være skyldig i en straffbar handling og ansvarlig på overbevisning. I tilfelle :
(en) et individ, til fengsel inntil ett år eller en bot som ikke overstiger 50,000 eller til begge slike fangenskap og fine; og
(b) en juridisk person, til en bot som ikke overstiger N100, 000.
(2) Dersom en straffbar handling etter denne forskriften er begått av en juridisk, firma eller annen sammenslutning av personer hver:-
(en) regissør, sjef, sekretær eller andre lignende offiserer av juridisk; eller
(b) partner eller tjenestemann i firmaet eller
(c) bobestyrer av vedkommende organ; eller
(d) vedkommende i forvaltningen av saker av foreningen; eller
(e) Personen som ble angivelig opptre på en kapasitet som er nevnt i avsnitt (en) til (d) av denne regulering, er arisk skyldig i at lovbrudd og ansvarlig for rettsforfølges og straffes for at krenkelser på samme måte som om han selv hadde begått den straffbare handlingen, med mindre han godtgjør at handling eller unnlatelse som utgjør den straffbare handlingen fant sted uten hans kunnskap, samtykke eller connivance.
 1. Inndragning etter overbevisning

  (1) En person dømt for en straffbar handling etter denne forskriften, skal miste den føderale regjeringen-
  (en) eventuelle aktiva eller eiendom utgjør utbyttet avledet fra eller mottatt, direkte eller indirekte, som et resultat av bart;
  (b) noen av personens eiendom eller midler som er brukt på noen måte å begå eller å lette gjennomføringen av lovbruddet.
  (2) I denne seksjonen, “fortsetter” betyr enhver egenskap som utledes eller hentes, direkte eller indirekte, gjennom provisjon av lovbruddet.
 2. Tolkning

I denne forskriften, med mindre annet fremgår av sammenhengen;
“Agency” betyr National Agency for Food and Drug Administration og kontroll:
Fruktjuice”Betyr unfermented men fermenterbare væske oppnådd fra den spiselige del av lyd, hensiktsmessig modne og frisk frukt eller frukt holdes i god stand ved egnede midler, inkludert etter innhøsting overflatebehandles i samsvar med den aktuelle bestemmelse av Codex Alimentarius Commission.
Konsentrert fruktjuice”Menes det produkt som er i samsvar med definisjonen gitt i forordning 12 (2) ovenfor, unntatt vann er blitt fysisk fjernet i en mengde som er tilstrekkelig til å øke Brix nivået til en verdi på minst 50% større enn Brix verdi etablert for rekonstituert juice fra samme frukt.
Pakke”Menes enhver form for emballasjemateriale, hvor fruktjuicer og nektar pakkes for salg som et enkelt element.
 1. Oppheving av fruktjuice og Nectar forordning 2005.

  1. The Fruit Juice og Nectar forskrift 2005 oppheves.
  2. Opphevelsen av forskriften er angitt i forskrift 13 (1) av denne forordning skal ikke berøre noe gjort eller påstått å gjøres under de opphevede forskrift.
 1. Sitering

Denne forskrift kan kalles Fruit Juice og Nectar forskrift, 2018.

 

AVTAL EN"

DEFINISJONER og komposisjoner av fruktjuicer, Nektar og fruktpuré

Frukt juice kan inneholde sukker, invert sukker eller dekstrose og eventuelle tilsetningsstoffer, unntatt nonnutritive søtningsmiddel godkjent av Byrået.
 1. Appelsinjuice (Citrus sinens)

  1. Appelsinjuice skal være fruktjuice hentet fra endocarp av lyd, modne appelsiner og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  2. Den løselige faste stoff bestemmes av den minste Brix nivå for enkelt styrke appelsinjuice ikke er fra konsentrat skal 10 og Brix nivå for rekonstituert appelsinjuice fra konsentrat skal være 11.2.
  3. Den essensielle oljer innholdet av en appelsinjuice skal ikke overstige 0,4 ml / kg.
 1. Ananas jus (Ananas comosus) (Ananas sativus)

  1. Ananasjuice, skal det fruktjuice oppnådd fra lyd modne ananas og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  2. De oppløselige faststoffer bestemt ved minimum Brix nivå skal 11.2 for ananasjuice eks tilsatt sukker og hvor saften er blitt oppnådd ved bruk av konsentrert saft med tilsetning av drikkevann, de oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal 12.8 for ananasjuice eksklusive tilsatt sukker.
  3. Den totale mengde av tilsatt sukker skal ikke overstige 25 g / kg, og tilsetning av sukker er ikke tillatt når saften er blitt surgjort.
  4. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg.
 1. Drue juice (Vitis vinifera eller hybrider derav; Vitis labrusca eller hybrider derav)

  1. Druejuice skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden druer og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer juice.
  2. De oppløselige faststoffer drue bestemmes av den minste Brix nivå skal 13.5 for druesaft og hvor saften er blitt oppnådd ved bruk av konsentrert saft med tilsetning av drikkevann, de oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal 15.9 for druesaft.
  3. Etanolinnholdet skal ikke overskride 5 g / kg.
  4. Den flyktige syrer innholdet i en Grape Juice skal ikke overstige 0,4 g / kg, uttrykt som eddiksyre.
 2. Sitronsaft (Citrus sitron )

  (1) Sitronsaft skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden sitron og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  (2) De oppløselige sitron faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivået for sitronsaft skal 7.0.
  (3) Etanolinnholdet i en sitronsaft skal ikke overstige 3g / kg.
  (4) Den essensielle oljer innholdet i en sitronsaft skal ikke overstige 0,5 ml / kg.
 1. grapefrukt (Citrus Paradisi)

  1. Grapefruktjuice skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden grapefrukt og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  2. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal 9.5 for grapefrukt eksklusiv av tilsatt sukker, og den totale mengde av tilsatt sukker og minimums Brix nivået for rekonstituert grapefrukt fra konsentrat skal 10.0.
  3. Den totale mengde av tilsatt sukker skal ikke overstige 50 g / kg.
  4. Etanolinnholdet skal ikke overstige 3,0 g / kg.
  5. Den essensielle oljer innhold skal ikke overstige 0,3 ml / kg.
 1. Eplejuice (Pyrus malus)

  1. Eplejuice skal være fruktjuice hentet fra lyd, modne epler og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  2. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal 10.2 for eplejuice og minimum Brix nivået for rekonstituert eplejuice fra konsentrat skal være 11.2.
  3. Etanolinnholdet skal ikke overskride 5 g / kg.
  4. Det flyktige innhold av syrer på en eplejuice skal ikke overstige 0,4 g / kg, uttrykt som eddiksyre.
 1. solbær Juice (Ribes 50)

  1. Solbærsaft skal være fruktjuice hentet fra lyd, moden solbær og saften kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  2. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal 10.5 for solbærsaft og minimum Brix nivået for rekonstituert solbær fra konsentrat skal være 11.0.
  3. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product.
  4. Etanolinnholdet skal ikke overstige 3 g / kg.
  5. Det flyktige syreinnhold skal ikke overstige 1,2 g / kg, uttrykt som eddiksyre.
 1. Andre fruktjuice(s)

  1. Andre fruktjuice skal være fruktjuicer laget av fruktene av enkel art og fruktjuicer kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde de grunnleggende sammensetning og kvalitetsfaktorer i saften.
  2. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå skal tilsvare et løselig faststoffinnholdet i den nevnte moden frukt eks tilsatt sukker som i Schedule ‘A’.
  3. Den totale mengde av tilsatt sukker skal ikke overstige 100 g / kg, med unntak for meget syre frukt, hvor 200 g / kg tillates.
  4. Tilsetting av sukker er ikke tillatt når saften er blitt gjort sur.
  5. Etanolinnholdet skal ikke overskride 5 g / kg.
 1. Blandet Fruktjuice

  1. Blandet fruktsaft, skal det fruktjuice oppnådd fra to eller flere arter av lyd moden frukt og saft kan ha blitt konsentrert, og senere rekonstitueres med drikkevann er egnet for det formål å opprettholde sine essensielle sammensetning og kvalitetsfaktorer.
  2. De oppløselige faste stoffer bestemmes av den minste Brix nivå (eksklusive tilsatt sukker) skal være en verdi som svarer til den oppløselige faststoffinnholdet i den frukt eksklusive av tilsatt sukker.
  3. Mengden av sukker tilsettes, beregnet som tørt sukker skal ikke overstige 100 g / kg.
  4. Tilsetting av sukker til blandet fruktjuice er ikke tillatt når saften er blitt gjort sur.
  5. Etanolinnholdet i en blandet fruktjuice skal ikke overstige 3g / kg.
 1. Kullsyreholdig fruktjuice

Kullsyreholdig juice eller glitrende juice skal den navngitte fruktjuice impregnert med karbondioksid, under trykk, eller hvor den fruktjuice inneholder mer enn 2 g / kg av karbondioksyd og uttrykket “karboniserte” skal vises i umiddelbar nærhet til navnet på produktet og karbondioksyd skal oppgis i listen av ingredienser.
 1. fruktpuré

  1. Fruktpuré er det unfermented men fermenterbare produkt oppnådd ved sikting den spiselige delen av hele eller skrelt frukter uten å fjerne saften.
  2. Frukten skal være lyd, hensiktsmessig modne og frisk frukt eller konservert ved fysikalske midler.
  3. Konsentrert fruktmos kan oppnås ved fysisk fjerning av vann fra fruktpuré.
  4. Fruktpuré kan ha gjenopprettet aromastoffer og flyktige aromakomponenter, som alle må skaffes ved hjelp av egnede fysikalske midler, og alle som må utvinnes fra samme type frukt. Pulp og celler oppnås ved hjelp av egnede fysikalske midler fra den samme type frukt kan tilsettes.
 1. Nectar

  1. Nektar er den unfermented men fermenterbare produkt oppnådd ved tilsetning av drikkevann, sukkere, eller begge deler eller andre karbohydratholdige søtningsmidler som er beskrevet i vedlegg ‘C’ til fruktpuré eller konsentrerte fruktpuré eller til en blanding av disse produktene.
  2. Minste juice og / eller puré innhold skal være som i Schedule ‘C’.
  3. aromatiske stoffer, flyktige aromakomponenter, papirmasse og celler som alle må bli utvunnet fra den samme slags frukt og oppnås ved hjelp av egnede fysikalske midler kan tilsettes. Det produktet dessuten må oppfylle kravene som er definert for fruktnektar i Schedule C

 

PLAN ‘B’

SAMMENSETNING

grunnleggende ingredienser

 1. Løselige faststoffer er som følger -
  1. for fruktjuice ikke fra konsentrater som tilbys for forbruk som sådan, de oppløselige faststoffinnholdet i énstyrkejuice skal ikke modifiseres, og skal være i overensstemmelse med et minimum Brix nivå etablert i den første tabellen nedenfor;
  2. utarbeidelse av frukt tilbys for direkte konsum som krever rekonstruksjon av kondenserte eller konsentrert saft skal være i samsvar med minste Brix nivået angitt i første tabellen, eksklusivt av de faste stoffer med uten tilsetning av valgfrie bestanddeler og additiver, og hvis det ikke jeg ikke Brix innhold som er angitt i tabellen, minimum Brix skal beregnes på grunnlag av de oppløselige faststoffinnhold av det indre styrke, -konsentrert saft som brukes for å fremstille slike konsentrerte saft;
  3. for rekonstituert juice fra konsentrat, drikkevann brukes skal tilberedning på et minimum overholde retningslinjene for drikkevannskvalitet i Verdens helseorganisasjon med nitrat nivåer som ikke skal overstige 25 nivåer mg / l og natrium, skal ikke overstige 50 mg / l.
 2. Minimum Brix nivå for rekonstituert juice fra konsentrat og énstyrkejuice ikke er fra konsentrat er som følger -

 

Frukt Common Name

Minimum Brix nivå for Rekonstituerte fruktjuice og Rekonstituert Puree

minimum Juice og / eller Mos

Innhold (% v / v) for Frukt Nektar

kiwi
Actinidia deilig
(EN. Chev.) C. F. Liang & EN.
R. Fergoson
( * )
( * )
Cashewapple
Anacardium Occidentale L.
11.5
25.0
Ananas
ENnanas comosus (L.) Merrill Ananas sativis
L. Schult. f.
12.8
Det erkjennes at i ulike land, Brix nivået kan selvsagt avvike fra denne verdien. I tilfeller der Brix nivået er gjennomgående lavere enn denne verdien, rekonstituert juice av lavere Brix fra disse land introdusert i internasjonal handel vil være akseptabelt, forutsatt at det oppfyller ektheten metodikken som er oppført i den generelle standarden for Frukt juice og nektar og nivået vil ikke være Bellow 10oBrix for ananasjuice og eplejuice.
40.0
soursop
soursop L.
25.0
Sukker eple
Annona squamosa L
14.5
25.0
Stjernefrukt
carambola L.
7.5
25.0
papaya
Carica papaya L.
( * )
25.0
Stjerne eple
stjerneeple
( * )
( * )
vann Melon
8.0
40.0
lime
8.0
Ifølge lovgivningen i importlandet
Frukt Common Name
Botanisk navn
Minimum Brix nivå for Rekonstituerte fruktjuice og Rekonstituert Puree
Minimum Juice og / eller Puree
Innhold (% v / v) til
frukt Nektar
Sour Orange
Citrus aurantium L.
( * )
50.0
Sitron
Citrus limon (L.) Bur. f.
Citrus Limonum Rissa Citrus
8.014
Ifølge lovgivningen i importlandet
Grapefrukt
Citrus Paradisi Macfad
10.014
50.0
Sweetie grapefrukt
Citrus Paradisi, Citrus grandis
10.0
50.0
Mandarine / Tangerine
Citrus reticulata Blanca
11.814
50.0
oransje
Citrus sinensis (L.)
11.8 - 11.214 og i samsvar med anvendelsen av nasjonal lovgivning i import
50.0
land, men ikke lavere enn 11.2.
Det erkjennes at i ulike land, Brix-nivå kan naturligvis være forskjellig fra dette verdiområde. I tilfeller hvor det Brix nivået er konsekvent lavere enn dette verdiområde, rekonstituert juice av lavere Brix fra disse landene innførte i internasjonal handel vil være akseptabelt, forutsatt møter den ektheten metodikk oppført i Generelt
Standard for Frukt juice og nektar og nivået vil ikke være under 10den Brix.
Kokosnøtt
Cocos nucifera L.15
5.0
25.0
Melon
Cucumis melo L.
35.0
casaba Melon
Cucumis melo L subsp. det bowler. inodorus H. Jacq.
7.5
25.0
Honningmelon
Cucumis melo L. subsp. melovar. inodorus H. Jacq
10.0
25.0
Quince
Cydonnia oblonga Mølle.
11.2
25.0
persimmon
Diospyros khaki Thunb.
( * )
40.0
krekling
Empetraceae svart 50.
6.0
25.0
loquat
japansk Eribotrya
( * )
( * )
Frukt Common Name
Botanisk navn
Minimum Brix nivå for Rekonstituerte fruktjuice og Rekonstituert Puree
Minimum Juice og / eller Puree
Innhold (% v / v) til
frukt Nektar
Guavaberry Birchberry
Eugenia sprøyte
( * )
( * )
Surinam Cherry
Eugenia uniflora Rich.
6.0
25.0
Fig
Ficus carica L.
18.0
25.0
kumquat
Fortun Swingle sp.
( * )
( * )
Jordbær
Fragaria x. ananassa
Duchense (Fragaria chiloensis
Duchesne x Fragaria
virginiana Duchesne)
7.5
40.0
Genipap
Genipa americana
17.0
25.0
Tindved
Hippophae elaeguacae
( * )
25.0
Buckthornberry
= Sallowthornberry
Hipppohae rhamnoides L.
6.0
25.0
Litchi / Litchi
Litchi chinensis Sonn.
11.2
20.0
Tomat
Lycopersicum esculentum L.
5.0
50.0
Acerola (West Cherry)
Indian
Malpighia sp. (makt. & Sesse)
6.5
25.0
eple
Malus domestica Borkh.
11.5
Det erkjennes at i ulike land, Brix nivået kan selvsagt avvike fra denne verdien. I tilfeller der Brix nivået er gjennomgående lavere enn denne verdien, rekonstituert juice av lavere Brix fra disse landene innførte i internasjonal handel vil være akseptabelt, forutsatt at det oppfyller ektheten metodikken som er oppført i den generelle standarden for Frukt juice og nektar og nivået vil ikke være Bellow 10den Brix for ananasjuice og eplejuice.
50.0
Crab Apple
malus prunifolia (Willd.)
Borkh. Malus sylvestris Mill.
15.4
25.0
Mammee Apple
amerikansk Mammal
( * )
( * )
Frukt Common Name
Botanisk navn
Minimum Brix nivå for Rekonstituerte fruktjuice og Rekonstituert Puree
Minimum Juice and/or PureeContent (% v / v) for frukt nektar
Mango
Mangifera indica L
13.5
25.0
Mulberry
Morus sp.
( * )
30.0
Banan
Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains
( * )
25.0
Gul Passion Fruit
pasjonsfrukt
( * )
( * )
Pasjonsfrukt
Pasjons edulis Sims. f. edulus Passiflora passerer Sims. f. om flavicarpa. def.
12
25.0
Pasjonsfrukt
Passiflora quadrangularis.
( * )
( * )
Dato
Phoenix dactylifera L.
18.5
25.0
sapote
Pouteria sapota
( * )
( * )
Aprikos
Aprikos L.
11.5
40.0
Søte kirsebær
Morell L.
20.0
25.0
Surt kirsebær
Kirsebær L.
14.0
25.0
Stonesbaer
Kirsebær L.cv Stevnsbær
17.0
25.0
Plomme
Prunus domestica L. subsp. husholderske
12.0
50.0
Sviske
Prunus domestica L. subsp. husholderske
18.5
25.0
quetsch
Prunus domestica L. subsp. husholderske
12.0
25.0
nektarin
Prunus persica (L.) Batsch Var. Fersken (Suckow) c. K. skjæring.
10.5
40.0
Fersken
Prunus persica (L.) Batsch Var. persica
10.5
40.0
sloe
Slåpetorn L.
6.0
25.0
guava
Guava L.
8.5
25.0
Granateple
Punica granatum L.
12.0
25.0
Frukt Common Name
Botanisk navn
Minimum Juice og / eller Puree
Innhold (% v / v) for Frukt Nektar
Aronia / Chokeberry
Pyrus arbustifolia (L.) pers.
( * )
( * )
Pære
Pyrus communis 50.
40.0
Solbær
Ribes 50
11.0
30.0
rips
Ribes 50.
10.0
30.0
hvit Currant
Ribes 50.
10.0
30.0
Red Stikkelsbær
Ribes uva-crispa
( * )
30.0
Goosberry
Ribes uva-crispa L
7.5
30.0
hvit Goosberry
Ribes uva-crispa L
( * )
30.0
Cynorrhodon
nype L.
( * )
40.0
Rosehofte
Rosa sp. L.
9.0
40.0
molte
Multe 50.
9.0
30.0
Mulberry
Multe 50. Morus hybrid
( * )
40.0
bjørnebær
Rubus fruitcosus L.
9.0
30.0
Dewberry
bush av hår (Nord-Amerika)
R. caesius (Europa)
10.0
25.0
Red Raspberry
Bringebær L. Rubus strigosus Michx.
8.0
40.0
Loganbær
Rubus loganobaccus L. H. Bailey
10.5
25.0
Black bringebær
Rubus occidentalis 50.
11.1
25.0
Boysenbær
Rubus ursinus Ham. & Schltdl.
10.0
25.0
Youngberry
Rubus vitifolius x bringebær Rubus baileyanis
10.0
25.0
hyllebær
Svarthyll L. Sambucus canadensis.
10.5
50.0
Frukt Common Name
Botanisk navn
Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree
Minimum Juice og / eller Puree
Innhold (% v / v) til
frukt Nektar
Lulo
Solanum quitoense Lam.
( * )
( * )
rognebær
Sorbus aucuparia L.
11.0
30.0
Sorb
Sorbus domestica
( * )
30.0
caja
Spondia lutea L.
10.0
25.0
Umbu
Spondias tuberosa Arruda ex Kost.
9.0
25.0
Pome Apple
Syzygiunjambosa Tamar indica
( * )
( * )
Tamarind (Indian dato)
Theobroma cacao L.
Theobroma grandiflorum
13.0
Tilstrekkelig innhold for å nå et minimum
surhet 0.5
kakao masse
Theobroma cacao L.
50.0
Cupuac U
Theobroma grandiflorum L
9.0
35.0
Tranebær
Amerikansk tranebær Aiton Vaccinium oxycoccos L.
7.5
30.0
Blåbær / Blueberry
Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L.
Vaccinium angustifolium
40.0
tyttebær
Tyttebær L.
10.0
25.0
Drue
Vitis Vinifera L. eller hybrider derav
Vitis Labruscen eller hybrider derav
16.0
50.0
Annen:
høy surhetsgrad
Tilstrekkelig innhold for å nå et minimum
surhet 0.5
Annen: High pulp content, eller sterk smak
25.0
Annen:
Low acidity,
Lav masse innhold, eller
Lav / middels smak
50.0
**Ved anvendelse av standard Brix er definert som det oppløselige faststoffinnholdet i saften som bestemt ved metoden i avsnittet om metoder for analyse og Sampling. Hvis en juice er laget av en frukt som ikke er nevnt i listen ovenfor, det må, likevel, holde alle bestemmelsene i Standard, bortsett fra at minimum Brix nivået av rekonstituert juice skal være Brix nivå som uttrykkes fra frukten brukes til å lage konsentratet.

 

PLAN ‘C’

MINIMUM JUICE OG / ELLER PURERE på frukt nektar

Frukt Nektar Made From

Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m)

Aprikos
35
blåbær
40
bjørnebær
30
Solbær
30
Solbær (ikke-bløt)
30
molte
30
Tranebær
hyllebær
50
Goosberry
30
Grapefrukt
50
guava
25
Mandarine
50
Mango (bløt)
30
oransje
50
Fersken
40
Likemann
40
Bringebær
40
rips
30
Rosehofte
40
rognebær
30
Tindved
25
Jordbær
40
Tangerine
50
Whitecurrant
30
tyttebær Andre: høy Surt
30
eple
50
Banan
25
Annen: High Acidity, Høy masse innhold, eller Strong
Smak
25
Annen: Low Acidity, Lav masse innhold, eller Lav / Medium
Smak
50

 

 

PLAN ‘D’

 

FUNKSJON

MAKSIMUM

NIVÅ

4.1
antioksidanter
300
Ascorbic acid
Begrenset av GMP
220
Svoveldioksid (sitron, kalk og druemost bare)
350mg / l
4.2
surhet regulatorer
300
Sitronsyre
2g / l
330
Sitronsyre for (nektar)
5g / l
296
eplesyre (eller nektar)
Begrenset av GMP
336
Vinsyre (for nektar)
Begrenset av GMP
4.3
karboneringsmidler
290
Karbondioksid
Begrenset av GMP
4.4
stabilisatorer
440
pectins
<3g / l
4.5
søtstoffer (OR nektar)
950
acesulfam K
<350mg
951
aspartam
<600mg
952
Cyklamsyre og salter
<400mg / l
954
Sakkarin og Salts
<80mg / l
955
sukralose
<250mg / l
954
Neohesperidine
30mg / l
4.6
Konserveringsmidler kan tilsettes som bestemmes av Agency

BRUK OG GRENSER mat tilsetningsstoffer prosesshjelpemidler - maksimalt nivå av BRUK I tråd med god produksjon praksis (GMP)

FUNKSJON

STOFF

Antiskum Agenter
polymetylsiloksankjeden5
klaringsmidler
filtrering Aids
flokkuleringsmidler
absorberende leire
(bleking, naturlig eller aktivert jord)
adsorbentharpikser
aktivt kull (bare fra planter)
bentonitt
Kalsiumhydroksid
cellulose
chitosan
kolloidalt silika
kiselgur
gelatin (fra skinnkollagen)
Ionebytteharpikser (Kation og Anion)
kaolin
perlite
polyvinylpolypyrrolidon
kalium tartrate
Utfelt kalsiumkarbonat
risagner
-silisiumdioksydsol
Svoveldioksid
Tannin

 

 

PLAN ‘E’

 

Forurensning i Fruit Juice / Nektar

Maksimum

grenser

(mg / kg)

arsen (Som)
0.2 mg / kg
Lede (pb)
0.1 mg / kg
tror (Sn)
200 mg / kg
Kobber (med)
5 mg / kg
Sink (zn)
5 mg / kg
Jern (Fe)
15 mg / kg
Summen av kobber, Sink og jern
20 mg / kg
Mineralske forurensninger som er uoppløselige i 10% av saltsyre, skal ikke overstige 25 mg / kg (bare for avklart juice)
toksiner
mykotoksiner
patulin (i eplejuice og eplesaft ingredienser)
50 ug / kg
*Maksimumsgrenser for forurensninger i Fruit Juice og nektar

NESTE STEG?

Det foregående gir bare en oversikt, og utgjør ikke juridisk rådgivning. Leserne advares mot å gjøre noen beslutninger basert på denne utgivelsen alene. Heller, spesifikke juridiske råd skal innhentes.

OM LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP er vinduet for produsenter, eksportører, og distributører av regulerte mat og legemidler som søker lisens i Nigeria og ønsker tilgang til det nigerianske markedet. Vi er en one-stop shop for juridiske compliance og due diligence tjenester i Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
Hvis du vil vite mer om Lex Artifex LLP sin Food & Legemiddel (F&D) Helpdesk og hvordan vi kan representere deg i Nigeria, vennligst send en epost: lexartifexllp@lexartifexllp.com; anrop +234.803.979.5959.