Capital markets lawyers in Nigeria Transactional law is a core practice focus of Lex Artifex LLP. Våre advokater tilbyr rådgivning på alle aspekter av kapitalmarkedstransaksjoner, gjelder også, flotasjon av verdipapirer, aksjer oppkjøp, bindinger, gjeldsbrev, og fungere som transaksjonsrådgivere på problemstillinger knyttet til omstruktureringer, gjenoppbygging, og avhendelser.

Kapitalmarkeds advokater i Nigeria

Transaksjons loven er en kjerne praksis fokus Lex Artifex LLP. Våre advokater tilbyr rådgivning på alle aspekter av kapitalmarkedstransaksjoner, gjelder også, flotasjon av verdipapirer, aksjer oppkjøp, bindinger, gjeldsbrev, og fungere som transaksjonsrådgivere på problemstillinger knyttet til omstruktureringer, gjenoppbygging, og avhendelser.