intellectual property lawyers in Nigeria Filing a patent in Nigeria Filling a trademark in Nigeria IP law firm in Nigeria IP law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Trademark attorneys in Nigeria Trademark lawyers in Nigeria Patent lawyers in Nigeria Patents attorneys in Nigeria Requirements for Registering a Patent in Nigeria REQUIREMENTS FOR REGISTERING A PATENT IN NIGERIA  The Lex Artifex Law Office has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) og håndheve sine immaterielle rettigheter (IPR) når du gjør forretninger i eller med Nigeria. This publication gives a snapshot of the requirements for patent registration in Nigeria. HVA ER ET PATENT? Et patent er en lovlig riktig beskyttelse av en oppfinnelse, som tilveiebringer en ny og oppfinnsom teknisk løsning på et problem. Eieren av en patent har rett til å stoppe andre fra kommersielt utnytte den beskyttede Oppfinnelsen, for example by making, using, importere eller selge det, i landet eller regionen der patent er innvilget. WHAT KIND OF INVENTION IS PATENTABLE? En oppfinnelse er patenterbar hvis det er nytt, eller resultater fra en oppfinnsom aktivitet og er i stand til industriell anvendelse; eller, den utgjør en forbedring av en patentert oppfinnelse og også er nye, resulterer fra oppfinnelses aktivitet og er i stand til å anvendes industrielt. En oppfinnelse er i stand til industriell anvendelse hvis det ifølge oppfinnelsen kan fremstilles eller anvendes i en eller annen næring, inkludert landbruk. Patenter kan ikke, however, bli oppnådd med hensyn til plante- eller dyreraser eller vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr (bortsett fra mikrobiologiske prosesser og deres produkter); oppfinnelser publisering eller utnyttelse av ville stride mot offentlig orden eller moral; eller prinsipper og funn av en vitenskapelig art. Den Patenter og designloven av 1971 er den primære lovgivning om registrering og håndhevelse av patenter i Nigeria. Patentene reglene regulerer prosedyrene vedtatt på patent registret. Som bruker en PATENT? Patent is a valuable asset for companies, selskaper, forskningsinstitusjoner og universiteter samt av enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. ADVANTAGES OF FILING A PATENT IN NIGERIA: Patent registration confers the exclusive right on you to exploit the invention. This right affords the power to prevent the rest of the world from commercially exploiting your invfor eksempel ved å lagey ved hjelp avg, using, importing or selling the invention. Patent protection helps to differentiate your inventive products and services in the marketplace as it inhibits competitors from simply copying them. In turn, this helps to drive higher sales and support increased profit margins, allowing investment costs to be recovered. Without registration, you have no protection. And if the invention becomes “public knowledge”, subject to certain limited exceptions, you have no protection. The enforceability of rights over a patented invention or product is only dependent on the filing and registration of such patent. Registration facilitates cross-border expansion. Remittances through authorized commercial banks in respect of the imported food and drug products in Nigeria are only possible where such products have been registered with NAFDAC. REQUIREMENTS FOR FILING A PATENT A patent application must have the following attributes: It must be new, It must have an inventive step that is not obvious to someone with knowledge and experience in the subject, It must be capable of being made or used in some kind of industry and not be, a scientific or mathematical discovery, theory or method, a literary, dramatic, musical or artistic work, a way of performing a mental act, playing a game or doing business, the presentation of information, or some computer programs, an animal or plant variety, a method of medical treatment or diagnosis, It must not be against public policy or morality. PATENT FILING PROCEDURES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY A patent application filed under at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Nigerian Patent Office must contain the following: A petition or request for registration with your full name and address; En spesifikasjon, inkludert krav eller krav i to eksemplarer; Planer og tegninger, if any, i to eksemplarer; En erklæring undertegnet av den sanne oppfinner; En adresse for tjeneste i Nigeria hvis du har adresse utenfor Nigeria; Hvis du ønsker å utnytte på en utenlandsk prioritet i forhold til en tidligere søknad gjort i et land utenfor Nigeria, søknaden må følge en skriftlig erklæring som viser følgende: dato og antall tidligere søknad, the country in which the earlier application was made, Your name as indicated in the earlier application You would have to file an application for patent at a Patent Office through an Intellectual Property Attorney - who will act as your legal representative and agent. Lex Artifex LLP can help you file a patent application at the Nigerian Patent Office or at the International Bureau of WIPO, depending on whether you want to file nationally or internationally, henholdsvis. If you chose to file internationally, our office will perform an International Search to provide an initial assessment of the potential patentability of your invention. This will be followed with the Publication of your patent along with the International Search Report. Your application, with its International Search Report, will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. On publication, your invention will become publicly known. Where necessary, we can also request an optional supplementary international search and/or an International Preliminary Examination for your patent. The information contained in these documents enables applicants to better evaluate whether it is worthwhile to continue with their patent application before they are required to pay the full range of costs involved. The International Search Report and Written Opinion will be issued by the Bureau within 16 months of the priority date of your application (d.v.s., its filing date or the filing date of an earlier application from which it claims priority, hvis det er aktuelt). Your application Search Report will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your applipå publikasjonlidin oppfinnelse vil bli offentlig kjently known. Nigeria har undertegnet Patent Cooperation Treaty of WIPO og har direkte tilgang til PCT arbeidsprodukter, inkludert International Search Rapporter, the Written Opinion of the International Searching Authority and an International Preliminary Examination Re­port. Alle tidligere internasjonale patent registreringer under PCT-systemet er akseptert i Nigeria for territoriale registrering og håndhevelse. Hvor du ønsker å benytte deg av en utenlandsk prioritet i forhold til en tidligere patentsøknad arkivert under PCT-systemet eller arkivert i et land utenfor Nigeria, we will file a written declaration showing the date and number of thdet landet der den tidligere søknaden ble gjorter application was made, og navnet ditt. Det er et krav at ikke mer enn tre måneder bør det gå siden programmet i den innledende landet ble gjort. Du må gi en bekreftet kopi av tidligere søknad av Patentstyret (eller dens ekvivalent) i det landet der den tidligere søknaden ble sendt. MERK: Once you file an application in one country which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, you are entitled to claim the priority of that filing for a period of 12 months, and the filing date of that first application is considered the “priority date”. During those 12 måneder, the filing date of your first application is considered to have “priority” over other applications filed after that date in all member countries of the Paris Convention. A PCT application may be filed as a first filing or, alternativt, det kan kreve prioritet fra et passende søknad innlevert opptil 12 måneder på forhånd, i så fall PCT-søknaden vil bli behandlet som om det var innlevert på samme dato som den tidligere søknad. Den høyre til et patent i forbindelse med en foreliggende oppfinnelse er tillagt ikke i “sann eier”, but in the “statutory inventor”, i så fall er den personen som er den første til å sende søknad om patent, eller som kan gyldig legge beslag på et fremmed prioritet av en patentsøknad innlevert i forhold til den foreliggende oppfinnelse. The WIPO-administered Patent Cooperation Treaty (PCT) er en traktat for rasjonalisering og samarbeid med hensyn til innlevering, søking og undersøkelse av patentsøknader og formidling av den tekniske informasjonen som finnes der. PCT tilbyr søkere som søker patent beskyttelse i flere land en mer brukervennlige, kostnadseffektiv og effektiv alternativ. By filing one “international” patent application under the PCT with one patent office (“mottakskontoret”). The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applications were filed in the WIPO Member states since Nigeria is a signatory to the Patent Cooperation Treaty ("PCT"). However, the PCT does not provide for the grant of "derimottional patents" som ansvaret for å innvilge patenter er at de respektive lands patentkontorer, hvor applikasjonene er laget.  The enforcement of  “international patents” lies within the jurisdiction of each Member State. The enforceability of patent is territorial, noe som betyr at et patent er bare håndheves i Nigeria kun ved gyldig innenlands registrering med nigerianske Patent Office. Når en patentsøknad innvilges, patentet er gyldig for 20 years and is subject to annual renewals. PATENT REGISTRATION AT THE NIGERIAN PATENT OFFICE Lex Artifex LLP through its IPR Helpdesk offers a full range of patent application preparation and prosecution services. You will need to send to our office the details of your invention or a claim to a foreign priority of a patent application filed in respect of an invention via email - lexartifexllp@lexartifexllp.com, together with a Power of Attorney simply signed with your full particulars giving us the authority to act as your IP Attorneys and agents. Our law office specialize in business law with a particular focus on transactional law, commercialization of intellectual property, and commercial litigation. For more information about the Lex Artifex IPR Helpdesk, please visit our website at http://lexartifexllp.com, or contact us at +234.803.979.5959, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com. BILLING ARRANGEMENT Billing is in U.S. Dollars Billing does not include legal defenses against objections and prosecution services.     PREMIUM STANDARD BASIC Description Drafting of a non-provisional patent. (Data and drawings will be yours). Drafting of a provisional patent. (Data and drawings will be yours). Search and filing of a provisional or non-provisional patent with the Nigerian IP Office or WIPO. Delivery Time 25 days 15 days 7 dager $799 $499 $99 OUR INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES: Preparation and filing of your trademark application Preparation and filing of your application with the Nigerian Trademarks Office A search of the Trademarks’ Registry Representation as “Attorney on Record” Advisory on intellectual property law Provision of local address for the service of government papers and correspondences, Defending motsetninger (if any), Opprettholde fornyelser av varemerhvis noen ABOUT US Lex Artifex LLP offers a full range of patent application preparation and prosecution services. Our team comprises accredited IP Attorneys & Jurister, experienced in trademarks, patenter, and designs filings, IP defenses and prosecution. We assist our clients with pre-issuance submissions, re-examinations, inter partes review, and post grant review proceedings. We also provide assistance with supplemental examinations and re-examinations to patent owners who wish to insure the strength and validity of their patents. For en business-fokusert IPR rådgivning, Kontakt oss i dag, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com, anrop +234.803.979.5959, netlexartifexllp.comartifexllp.com. Vårt team er klar til å hjelpe! Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Requirements for registering a patent in Nigeria Patent Registration in Nigeria Trademark Registration in Nigeria Registration of Business in Nigeria Patents application and registration in Nigeria Business Protection in Nigeria. Designs registration in Nigeria Trademarks Filing in Nigeria Lex Artifex, LLP’s intellectual property practice supports and safeguards our local and international clients’ businesses and proprietary rights and help bolster innovation in our clients’ organizations. Our lawyers assist clients in structuring documentations on acquisition, lisensiering, and sales of intellectual property rights; conducting searches for trademark availability, registering trademarks and interfacing with relevant regulatory bodies such as National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Standards Organization of Nigeria (SØNN), National Agency for Food and Drug Administration og kontroll (NAFDAC). Our area of practice also covers filing of trademark, copyright, design or patent claims and representing clients in intellectual property disputes, as well as enforcing clients’ proprietary rights and trade secrets. Requirements+for+Registering+a+Patent+in+Nigeria

Immaterielle Advokater i Nigeria

Intellectual Property Law er en viktig praksis fokus Lex Artifex LLP. Vi er spesialister på kommersialisering av intellektuell eiendom (“IP”) og håndheving av immaterielle rettigheter i Nigeria, og vi gir omfattende IP-tjenester til kunder som driver virksomhet i eller utenfor Nigeria.
We file trademarks, patenter og industriell motiver applikasjoner, og struktur dokumentasjon på tildeling av IP eiendeler for klienter. Våre immaterielle advokater i Nigeria belong to international legal networks and are licensed by the Nigerian IP Office (d.v.s.. Varemerkene, Patenter og design Registeret Commercial Law Department of Federal Ministry of Industry, Trade and Investment Nigeria. De samhandle med andre offentlige etater som Statens for teknologi Oppkjøp og Promotion (NOTAP), National Agency for Food and Drug Administration og kontroll (NAFDAC) om beskyttelse av immaterielle rettigheter i Nigeria.
Lex Artifex LLP er ekstremt detaljfokusert og gir det høyeste nivået av IP-tjenester og beskyttelse i Nigeria. Vi tar ekstra tid og oppmerksomhet for å sikre den langsiktige bærekraften i våre kunders immaterielle eiendeler.
Enten du er involvert i forbrukerprodukter, bioteknologi, genetikk, nanoteknologi, farmasøytiske fag; programvare og systemer engineering, heavy metal ingeniør, etc. du genererer åndsverk som krever beskyttelse i Nigeria og i det globale markedet.
for rådgivende, juridisk representasjon og / eller for å lære mer om Lex Artifex LLP immaterielle tjenester, vennligst kontakt et medlem av teamet vårt direkte eller e-post lexartifexllp@lexartifexllp.com.