business dispute: Minor squabbles can snowball into a full-blown business dispute that could threaten the survival of your business. Oto w jaki sposób można zminimalizować ryzyko sporów biznesowych.

spory biznesu

sporów gospodarczych: 7 SPOSOBY MOŻESZ zmniejszyć ryzyko

spory umowne i handlowe mogą być uciążliwy, marnowanie czasu, kosztowne i energii sapping, zwłaszcza gdy taki spór dostać się do Trybunału. Drobne sprzeczki mogą eskalować i grożą klienta / klient-relacje i przetrwanie firmy. Oto w jaki sposób można zminimalizować ryzyko sporów biznesowych.

Przeczytaj także: Dlaczego Ty i Twoja Firma potrzebujesz porady prawnej

1. Obtain Legal Guidance

Zaręczyny z prawnikiem biznesu jest opłacalnym sposobem na uniknięcie sporów handlowych. Prawnik może doradzić w kwestiach handlowych kredytowych, kwestii związanych z poufnością, windykacja, wykonanie zamówienia, ryzyka i zobowiązań, Warunki płatności, przymierza niekonkurowanie, Ochrona własności intelektualnej, należytej staranności, zgodność z przepisami, kwestie zatrudnienia, opodatkowanie, itp.
Dobrze sformułowane pisemne umowy sporządzone przez prawnika biznesu może zminimalizować ryzyko sporów pomiędzy klientami / klientów i dostawców / usługodawców. podobnie, mając skrojone na miarę porozumieniach z pracownikami, inwestorów, udziałowcy lub partnerzy biznesowi mogą przewidywać potencjalne konflikty interesów i zapobiegają ich przed ich powstaniem.

Przeczytaj także: Dlaczego jest uzyskanie pomocy od prawnika biznesu tak ważnej?

2. Have A Credit Policy

Aby uniknąć w obliczu problemów z płynnością finansową i płynnością, trzeba mieć skuteczny system kontroli kredytowej w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i sytuacji finansowej swoich klientów / klientów, aby chronić firmę od złych długów. Inteligentny prawnik firma może pomóc sporządzić Instrument sprzedaży kredytowej, które będą określać swoje standardowe warunki płatności oraz terminów dla maksymalnego okresu kredytowania, rabatu na szybką wypłatę, odsetki od zaległych płatności, retencja własności towarów do czasu pełnej zapłaty, koszty windykacji, kontaktach z klientami zagranicznymi, itp. Również, dostać klientów / klientów, aby zapewnić osobiste gwarancje, poręczycieli i referencje i do podpisania dokumentu sprzedaży kredytowej przed zaoferować kredyt. Będą one zaoszczędzić bólu głowy gonić swoje pieniądze, a nawet złych długów.

3. Limit Your Legal Liabilities

Inteligentny prawnik firma może zorganizować umowę gospodarczej lub warunków handlowych, które będą ograniczać swoją odpowiedzialność za szkody lub straty spowodowane przez swoich towarów lub usług. To może zaoszczędzić od zobowiązań prawnych, Działanie sądu za naruszenie umowy lub skargi o odszkodowanie.

4. Get an Insurance Cover

może warto rozważyć ubezpieczenie pokryć koszty prawne jako część strategii zarządzania kosztownych sporów.

5. Fulfill the Contract Terms

Aby spełnić warunki umowy, zrozumieć szczegóły kontraktu i zapewnić szybką dostawę. Każdy błąd w uhonorowanie szczegóły umowy może stać się podstawą do opóźnienia lub odmowy zapłaty przez klienta. Pobierz klienta w celu potwierdzenia zamówienia dostawy w formie pisemnej. Otrzymania podpisanego potwierdzenia towarów / usług dostarczanych do klienta. Rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą pojawić się natychmiast.

CZYTAĆ: 9 Powody dla których warto zarejestrować swoją firmę

6. Submit an Invoice

Typowa faktura powinna mieć szczegółowy opis towarów / usług dostarczanych; odniesienie do numeru porządkowego; uzgodniony termin płatności (zgodnie z warunkami handlu); Twoje dane bankowe i pełny adres firmy. Wysyłanie faktur późno może wysłać zły sygnał do klienta / dłużnika. Jeśli klient / klient wystawia czek bez pokrycia na, poprosić o płatności gotówką lub przelewem. Przechowywać czek bez pokrycia jako dowód dla ewentualnego postępowania sądowego w sprawach karnych.

CZYTAĆ: Ochrona biznesu: Jak chronić swoją firmę z krzywymi pracowników

7. Explore Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanizm

Spory w stosunkach gospodarczych mogą być nieuniknione. Możesz być skłonny do utrzymania relacji z klientem / klienta, renegocjować nieuczciwą ofertę, dążyć do wzajemnego rozliczenia lub uniknąć kosztownych przestojów i koszty.
Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) to nazwa nadana do metod rozstrzygania sporów bez uciekania się do sądu prawa. procesy ADR obejmują negocjacje, mediacja i arbitraż. ADR jest dobrym sposobem radzenia sobie ze sporami, gdy strony chcą utrzymać relację. ADR jest tańsze i szybsze niż sporu sądowego. procesy ADR są poufne i mogą być szczególnie przydatne w rozwiązywaniu sporów w sprawach dotyczących tajemnic handlowych i tajemnic przemysłowych.
Umowy handlowe przygotowane przez prawnika biznesowej powinny zawierać klauzule rozstrzygania sporów, określający w jaki sposób wszelkie spory będą rozpatrywane podczas utrzymania stosunku umownego. Na przykład, Umowę o partnerstwie może określić, że wszelkie spory wynikłe między stronami będą poddane rozstrzygnięciu przez arbitrażowego. Strony mają prawo do powoływania członków Zespołu. Decyzja podjęta przez panel będzie ostateczna, bez uciekania się do sporów sądowych.

Przeczytaj także: Kroki wykonać, aby odzyskać pieniądze od dłużnika

NASTĘPNE KROKI?

Przewodnik ten ma na celu pomóc w zmniejszaniu ekspozycję do sporów biznesowych i to tylko dla ogólnych celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako substytut poradnictwa prawnego. Niezależnie od tego czy dopiero zaczyna się, rozszerza swoje działania, lub patrząc na założenie firmy, zaleca się zasięgnąć właściwej pomocy prawnej i doradztwa zawodowego, aby uniknąć ryzyka i zobowiązań prawnych.
EDOABASI UDO jest adwokatem, Radca prawny i doradca w transakcji Lex Artifex, LLP.

© COPYRIGHT OSTRZEŻENIE!

Pozwolenie podane swobodnie kopiować ten artykuł jest tylko pod warunkiem, że BARR. EDOABASI UDO odwołuje i należycie potwierdzony jako autor używając następującego formatu: „Ten artykuł został napisany przez Barr. EdoAbasi Udo. Zobacz oryginalny artykuł w http://lexartifexllp.com/business-disputes/”. Należy pamiętać, że każde naruszenie praw autorskich będzie karane zgodnie z obowiązującym prawem.

 

spory biznesu