Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 Lex Artifex LLP, Kancelaria w Nigerii, wprowadziła Food & Drug (F&D) Helpdesk, aby pomóc osobom i firmom zaangażowanym w produkcję, dystrybucja, eksport i import produktów żywnościowych regulowanych i narkotyki w spełnieniu wymogów określonych przez Narodową Agencję Nigerii do Food and Drug Administration i Kontroli ("NAFDAC"). Poniżej znajduje się produkty kosmetyczne (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. KOSMETYKI PRODUCTS (ZAKAZ Wybielacze) REGULAMIN Nigerii 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. Zakaz niebezpiecznego produktu Cosmetics 2. Penalty 3. Przepadek 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: W wykonywaniu uprawnień przyznanych Radzie Prezesów Krajowej Agencji ds Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC) przez Sekcje 5 and 30 z NAFDAC ustawy Cap N1 LFN 2004 i sekcja 12 Wyżywienia, Leki i produkty pokrewne (Rejestracja, Etc.) Akt Cap F33 LFN 2004 i wszystkich uprawnień umożliwiając mu w tym imieniu, Rada Prezesów Krajowej Agencji ds Żywności i Leków i Kontroli za zgodą Honorowym Ministra Zdrowia niniejszym czyni następujące rozporządzenia:- 1. Zakaz Niebezpieczne Cosmetics Produktu (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, Oferujemy do sprzedaży lub stosować żadnych kosmetyków, które są fałszowane lub zawierają dowolną substancję, która, gdy stosuje się zgodnie z kierunkiem na etykiety dołączonej do produktu kosmetycznego, mogą powodować szkody dla zdrowia użytkownika. (2) No person shall imporWyświetlacz na sprzedażdistribute, sell, display for sale, Oferujemy na sprzedaż lub użyć dowolnego produktu kosmetycznego, który zawiera dowolne środki Żadna osoba nie importowaćymprodukcja Zrozprowadzaću A do niniejszego regulaminu. (3) No person Sprzedaćl import, manufacture, distribute, sell, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% hydrochinonu i arbutyRzut karny składniki razem. 2. Penalty (1) Każda osoba, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będą popełnia przestępstwo i podlega na przekonania. W przypadku : (a) Indywidualne, karze pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający jeigo roku lub grzywnie nieprzekraczającej 50,000 albo obydwa te uwięzienia i porządku; and (b) osobę prawną, grzywnie N100,000 nieprzekraczającej. (2) Gdy przestępstwo określone w tych rozporządzeniach zostało popełnione przez osobę prawną, firma lub inne zrzeszenie osób każdego:- (a) Dyrektor, menedżer, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) Partner lub urzędnik kancelarii; or (c) Powiernik danego organizmu; or (d) Zainteresowane w zarządzaniu sprawami stowarzyszenia osoba; or (e) Osoba, która została rzekomo działać w charakterze, o których mowa w pkt (a) to (d) tej regulacji, jest solidarnie za winnego tego przestępstwa i mogą być ścigana i karana za to przestępstwo w taki sam sposób, jak gdyby miał sam popełnił przestępstwo, chyba że udowodni, że działanie lub zaniechanie stanowiące przestępstwa nastąpiło bez jego wiedzy, zgoda lub tolerowanie. 3. Przepadek po skazaniu (1) Osoba skazana za przestępstwo na mocy niniejszego regulaminu przepada na rzecz rządu federalnego- (a) Wszelkie wpływy wartościowe lub stanowiących własność pochodzące lub uzyskane, directly or indirectly, w wyniku przestępstwa; (b) Any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) W tej sekcji, "proceeds" oznaczają każdą pInterpretacja uzyskane, dibezpośrednio lub pośrednioprzez popełnienia przestępstwa. 4. Interpretation (1) Do celów niniejszego regulaminu, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej: - “Adulterated cosmetiza” means any of the following, to jest, Jeśli - (a) zawiera więcej niż śladowych rtęci lub soli rtęci, która w normalnych warunkach praktyki produkcyjnej mbżna uniknąć; or (b) zawiera więcej niż śladowych rtęci lub soli rtęci w przeliczeniu na metal i środek konserwujący; odo (c) zawiera poza 1% hydrochinon i każda z tych trzech form arbutyna; (d) misie lub zawiera żadnych toksycznych lub szkodliwych substancji, która powoduje, że szkodliwe dla użytkownika, w warunkach określonych w etykietach lub w takich warunkach użytkowania, jak to jest w zwyczaju i zwykmie dla produktu kosmetycznego; or (e) został przygotowany, pakowane lub przechowywane pod niehigienicznych warunkach czyniąc to może być szkodliwe dla zdrowia; or (f) Pojemnik, w której jest pakowany składa się w całości lub w części z toksycznych lub szkodliwych substancji, która może spowodować, że zawartość szkodliwych dla zdrowia; olub(sol) zawiera więcej niż dopuszczalna granica składnik; or (h) Odnawia wszelkie informacje pierwotnie wskazane na etykiecie lub kontenerze przez producenta. “Cosmetics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, wylano, traktowane lub rozpyla, wprowadza się lub w inny sposób nakładana na ciało człowieka lub jej cUchylaći do czyszczenia, beautifyinItp.romowanie atrakcyjności lub zmieniając cerę, skóra, włosy lub zęby i obejmuje dezodoranty i detergentu w proszku. 2. Repeal (1) Kosmetyczna wyrobów (Zakaz Wybielacze, Etc.) Przepisy prawne (2005) Niniejszym uchyla. (2) Uchylenie tych zasadach określonych w rozporządzeniach 5(1) nie ma wpływu na cokolwiek zrobić lub rzekomo odbywać się pod uchylonych rozporządzeń. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  ZAPLANNAFDAC1. kortykosteroidy 2. Mercury and kosmetyki produktówSigned: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug Administration and Control ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 NASTĘPNY KROK? Powyższe stanowi jedynie ogólny zarys i nie w każdym razie stanowią porady prawnej. Czytelnicy powinni uzyskać szczegółowe wskazówki zawodowe. O LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP jest okno dla producentów, eksporterzy, i dystrybutorzy regulowanych produktów żywnościowych i leków poszukujących licencji w Nigerii i poszukujących dostępu do rynku Nigerii. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence serNarkotyks fan Nigreria. Zapewniamy klientom poradnictwa prawnego na każdym etapie procesu handlowego i poza nią.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) Helpdesk i jak możemy zaoferować Państwu w reprezentacji Nigerii, napisz: lexartifexllp@lexartifexllp.com; połączenie +234.803.979.5959.

kosmetyki produktów (Zakaz Wybielacze) Rozporządzenie Nigerii 2018

Lex Artifex LLP, Kancelaria w Nigerii, wprowadziła Food & Narkotyk (fa&re) Helpdesk, aby pomóc osobom i firmom zaangażowanym w produkcję, dystrybucja, eksport i import produktów żywnościowych regulowanych i narkotyki w spełnieniu wymogów określonych przez Narodową Agencję Nigerii do Food and Drug Administration i Kontroli („NAFDAC”). Poniżej znajduje się produkty kosmetyczne (Zakaz Wybielacze) Rozporządzenie Nigerii 2018.

 

KOSMETYKI PRODUCTS (ZAKAZ Wybielacze) REGULAMIN Nigerii 2018

UKŁAD REGULACJI

Rozpoczęcie:
1. Zakaz niebezpiecznego produktu Cosmetics
2. Rzut karny
3. Przepadek
4. Interpretacja
5. Uchylać
6. Cytat

Rozpoczęcie:

W wykonywaniu uprawnień przyznanych Radzie Prezesów Krajowej Agencji ds Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC) przez Sekcje 5 i 30 z NAFDAC ustawy Cap N1 LFN 2004 i sekcja 12 Wyżywienia, Leki i produkty pokrewne (Rejestracja, Itp.) Akt Cap F33 LFN 2004 i wszystkich uprawnień umożliwiając mu w tym imieniu, Rada Prezesów Krajowej Agencji ds Żywności i Leków i Kontroli za zgodą Honorowym Ministra Zdrowia niniejszym czyni następujące rozporządzenia:-

1. Zakaz Niebezpieczne Cosmetics Produktu

(1) Żadna osoba nie importować, produkcja, rozprowadzać, Wyświetlacz na sprzedaż, Oferujemy do sprzedaży lub stosować żadnych kosmetyków, które są fałszowane lub zawierają dowolną substancję, która, gdy stosuje się zgodnie z kierunkiem na etykiety dołączonej do produktu kosmetycznego, mogą powodować szkody dla zdrowia użytkownika.
(2) Żadna osoba nie importować, produkcja, rozprowadzać, Sprzedać, Wyświetlacz na sprzedaż, Oferujemy na sprzedaż lub użyć dowolnego produktu kosmetycznego, który zawiera dowolne środki wybielające skórę wymienionych w Załączniku A do niniejszego regulaminu.
(3) Żadna osoba nie importować, produkcja, rozprowadzać, Sprzedać, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% hydrochinonu i arbutyna jako składniki razem.

2. Rzut karny

(1) Każda osoba, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będą popełnia przestępstwo i podlega na przekonania. W przypadku :
(za) Indywidualne, karze pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający jednego roku lub grzywnie nieprzekraczającej 50,000 albo obydwa te uwięzienia i porządku; i
(b) osobę prawną, grzywnie N100,000 nieprzekraczającej.
(2) Gdy przestępstwo określone w tych rozporządzeniach zostało popełnione przez osobę prawną, firma lub inne zrzeszenie osób każdego:-
(za) Dyrektor, menedżer, sekretarz lub innych podobnych funkcjonariuszy prawną; lub
(b) Partner lub urzędnik kancelarii; lub
(do) Powiernik danego organizmu; lub
(re) Zainteresowane w zarządzaniu sprawami stowarzyszenia osoba; lub
(mi) Osoba, która została rzekomo działać w charakterze, o których mowa w pkt (za) do (re) tej regulacji, jest solidarnie za winnego tego przestępstwa i mogą być ścigana i karana za to przestępstwo w taki sam sposób, jak gdyby miał sam popełnił przestępstwo, chyba że udowodni, że działanie lub zaniechanie stanowiące przestępstwa nastąpiło bez jego wiedzy, zgoda lub tolerowanie.

3. Przepadek po skazaniu

(1) Osoba skazana za przestępstwo na mocy niniejszego regulaminu przepada na rzecz rządu federalnego-
(za) Wszelkie wpływy wartościowe lub stanowiących własność pochodzące lub uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku przestępstwa;
(b) Każda z danej osoby własności lub narzędzi stosowanych w jakikolwiek sposób do popełnienia lub ułatwienia popełnienia przestępstwa.
(2) W tej sekcji, “dochód” oznaczają każdą pochodzące lub uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, przez popełnienia przestępstwa.

4. Interpretacja

(1) Do celów niniejszego regulaminu, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej: –
„Zafałszowane kosmetyczny” oznacza każdy z następujących, to jest, Jeśli –
(za) zawiera więcej niż śladowych rtęci lub soli rtęci, która w normalnych warunkach praktyki produkcyjnej można uniknąć; lub
(b) zawiera więcej niż śladowych rtęci lub soli rtęci w przeliczeniu na metal i środek konserwujący; lub
(do) zawiera poza 1% hydrochinon i każda z tych trzech form arbutyna;
(re) misie lub zawiera żadnych toksycznych lub szkodliwych substancji, która powoduje, że szkodliwe dla użytkownika, w warunkach określonych w etykietach lub w takich warunkach użytkowania, jak to jest w zwyczaju i zwykle dla produktu kosmetycznego; lub
(mi) został przygotowany, pakowane lub przechowywane pod niehigienicznych warunkach czyniąc to może być szkodliwe dla zdrowia; lub
(fa) Pojemnik, w której jest pakowany składa się w całości lub w części z toksycznych lub szkodliwych substancji, która może spowodować, że zawartość szkodliwych dla zdrowia; lub
(sol) zawiera więcej niż dopuszczalna granica składnik; lub
(h) Odnawia wszelkie informacje pierwotnie wskazane na etykiecie lub kontenerze przez producenta.
"Kosmetyki" oznacza dowolną substancję lub mieszaninę substancji, która ma być wcierać, wylano, traktowane lub rozpyla, wprowadza się lub w inny sposób nakładana na ciało człowieka lub jej części do czyszczenia, beautifying, promowanie atrakcyjności lub zmieniając cerę, skóra, włosy lub zęby i obejmuje dezodoranty i detergentu w proszku.

2. Uchylać

(1) Kosmetyczna wyrobów (Zakaz Wybielacze, Itp.) Przepisy prawne (2005) Niniejszym uchyla.
(2) Uchylenie tych zasadach określonych w rozporządzeniach 5(1) nie ma wpływu na cokolwiek zrobić lub rzekomo odbywać się pod uchylonych rozporządzeń.

3. Cytat

Niniejsze rozporządzenie może być cytowana jako kosmetycznej zakazie Produktu z Wybielacze regulaminu, 2018.

 

ZAPLANOWAĆ

1. kortykosteroidy
2. związki rtęci i

kosmetyki produktów (Zakaz Wybielacze) Rozporządzenie Nigerii 2018

podpisana:
Abdulkadir Esq
Przewodniczący, Rada Prezesów
Krajowa Agencja ds Żywności i Leków i Kontroli ( NAFDAC ).

 

NASTĘPNY KROK?

Powyższe stanowi jedynie ogólny zarys i nie w każdym razie stanowią porady prawnej. Czytelnicy powinni uzyskać szczegółowe wskazówki zawodowe.

O LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP jest okno dla producentów, eksporterzy, i dystrybutorzy regulowanych produktów żywnościowych i leków poszukujących licencji w Nigerii i poszukujących dostępu do rynku Nigerii. Jesteśmy one-stop shop dla zgodności i należytej staranności usługi prawne w Nigerii. Zapewniamy klientom poradnictwa prawnego na każdym etapie procesu handlowego i poza nią.
Aby dowiedzieć się więcej o Żywności lex Artifex LLP & Narkotyk (fa&re) Helpdesk i jak możemy zaoferować Państwu w reprezentacji Nigerii, napisz: lexartifexllp@lexartifexllp.com; połączenie +234.803.979.5959.