Cost of Trademark Registration in Nigeria COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) i egzekwowania praw własności intelektualnej (IPR) podczas prowadzenia działalności gospodarczej lub z Nigerii. Niniejsza publikacja daje migawkę kosztów rejestracji znaków towarowych w Nigerii.  Wszystkie opłaty są w dolarach amerykańskich ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (USD) 1 Preliminary search for word mark 59 2 Preliminary search for design/drawing/logo 99 3 Preliminary search for each additional class of design/logo 69 4 Wniosek o rejestrację znaku towarowego / znaku usługowego 399 5 Application for registration for each additional class 299 6 Claiming convention priority NA 7 Wniosek o przedłużenie 299 8 Kara za opóźnienia odnowienie znaków towarowych / znaku usługowego 229 9 Przegląd odmówił handlową 599 10 Application for Assignment of a trademark 299 11 Kara za opóźnienia w rejestracji znaków towarowych przypisania 229 12 Registration of registered user of trademark 229 13 Certificate of registration and transmission of certificate 229 14 Uwierzytelniony odpis świadectwa przedłużenia 199 15 Certified True Copy (CTC) of every other form or entry on the register 99 16 Cancellation of registered trademark 229 17 Restoration of trade/service mark 299 18 Correction and modification of registered trademark particulars 129 19 Reclassification of trademark 229 20 Opinia w sprawie sprzeciwu 229 21 Ubieganie się o opozycji 799 22 Odpowiedź na sprzeciw 799 23 Application for cancellation for non-use 399 24 Preparing and filing of statutory papers 199

Koszt rejestracji znaku towarowego w Nigerii

KOSZT znaku towarowego rejestracja w Nigerii

Lex Artifex LLP, na Intellectual Property Law Firm w Nigerii wprowadziła Helpdesk IP, aby pomóc firmom w ochronie własności intelektualnej (IP) i egzekwowania praw własności intelektualnej (IPR) podczas prowadzenia działalności gospodarczej lub z Nigerii. Niniejsza publikacja daje migawkę kosztów rejestracji znaków towarowych w Nigerii.
Wszystkie opłaty są w dolarach amerykańskich ($) i zawierają wszystkie opłaty rządowe i / lub opłat adwokackich.

S / N

OPIS PRZEDMIOTU

OPŁATY $ (USD)
1
2
Szukaj Wordmark
Za każdą dodatkową klasę
79
49
3
4
Szukaj projektowania / rysunek / logo
Za każdą dodatkową klasę
99
79
5
6
Wniosek o rejestrację znaku towarowego / znaku usługowego
Za każdą dodatkową klasę
299
199
7
Zastrzeżenie pierwszeństwa kongresowym
nie dotyczy
8
9
Wniosek o przedłużenie
Za każdą dodatkową klasę
399
299
10
11
Kara za opóźnienia odnowienie znaków towarowych / znaku usługowego
Za każdą dodatkową klasę
499
399
12
Przegląd odmówił handlową
599
13
14
Aplikacja dla przypisania
Za każdą dodatkową klasę
299
199
15
16
Kara za opóźnienia w rejestracji znaków towarowych przypisania
Za każdą dodatkową klasę
399
329
17
18
19
Wniosek o licencję
Za każdą dodatkową klasę
Sporządzanie Instrumentu Licensing
299
199
229
20
Rejestracja użytkownika zarejestrowanego znaku towarowego
299
21
Zaświadczenie o rejestracji i przekazywania świadectwa
299
22
Uwierzytelniony odpis świadectwa przedłużenia
199
23
Uwierzytelniony odpis każdej innej formie lub wpis do rejestru
129
24
25
Korekty i / lub modyfikacji zarejestrowanych danych szczegółowych
Za każdą dodatkową klasę
179
129
26
27
Przekwalifikowanie znaku
Za każdą dodatkową klasę
229
199
28
Opinia w sprawie sprzeciwu
229
29
30
Ubieganie się o opozycji
Za każdą dodatkową klasę
399 – 799
399
31
32
Odpowiedź na sprzeciw
Za każdą dodatkową klasę
399 – 799
399
33
Wniosek o odwołanie nieużywania znaku
399
34
Reakcja na działanie anulowania nieużywania znaku
399
35
opłata za tłumaczenie (Za 100 Słowa obcego na język angielski)
19

O LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP, za Kancelaria w Nigerii, Oferuje pełen zakres znaku towarowego, opatentować, projektowanie i przygotowanie aplikacji i usług przemysłowych prokuratury. Nasz zespół składa się Adwokaci IP & Prawnicy, którzy specjalizują się w komercjalizacji własności intelektualnej i egzekwowania praw własności intelektualnej. Lex Artifex LLP jest licencjonowana przez nigeryjskiego Urzędu IP.
Aby dowiedzieć się o Helpdesk IP i jak możemy pomóc z usług IP w Nigerii, napisz: lexartifexllp@lexartifexllp.com; połączenie +234.803.979.5959.
Własność intelektualna Practice Group Lex Artifex LLP

Koszt rejestracji znaków towarowych w Nigerii