Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria Lex Artifex LLP, Kancelaria w Nigerii, wprowadziła Food & Narkotyk (F&D) Helpdesk, aby pomóc osobom i firmom zaangażowanym w produkcję, dystrybucja, eksport i import produktów żywnościowych regulowanych i narkotyki w spełnieniu wymogów określonych przez Narodową Agencję Nigerii do Food and Drug Administration i Kontroli ("NAFDAC"). Below is the Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria. FRUIT JUICE AND NECTAR REGULATIONS OF NIGERIA ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. Zakres 2. Zakaz 3. Definitions/Composition of fruit juices, nektar i przecieru owocowego 4. właściwości organoleptyczne 5. Wykorzystanie i granice dodatków spożywczych 6. Maksymalne limity zanieczyszczeń w sokach owocowych i nektarów 7. Labeling 8. Nazwa soku owocowego określający rodzaj etc. 9. List of Ingredients. 10. Penalty. 11. Przepadek. 12. Interpretacja 13. Uchylenie rozporządzeń soku owocowego i Nectar 2018 14. Cytat 15. Schedules Commencement: W wykonywaniu uprawnień przyznanych Radzie Prezesów Krajowej Agencji ds Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC) przez Sekcje 5 and 30 z NAFDAC ustawy Cap N1 LFN 2004 i sekcja 12 Wyżywienia, Leki i produkty pokrewne (Rejestracja, Itp.) Akt Cap F33 LFN 2004 i wszystkich uprawnień umożliwiając mu w tym imieniu, RADA PREZESÓW AGENCJI KRAJOWEJ NA Food and Drug Administration i kontroli, zatwierdzenia Honorowym Ministra Zdrowia niniejszym czyni następujące rozporządzenia:- Scope These Regulations shall apply to fruit juice and nectar products manufactured, imported, exported, advertised, sold distributed or used in Nigeria. Prohibition No fruit juice or nectar shall be manufactured, importowany, eksportowane, reklamowane, sprzedawane lub rozprowadzane stosowane w Nigerii, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations. Żadna osoba nie producenci, import, eksport, reklamować, Sprzedać, rozpowszechniania lub użyć dowolnego soku owocowego lub nektaru, który zawiera zakaz odżywcze substancje słodzące bez zgody Agencji. Soki owocowe mogą zawierać cukier, invert sugar or dextrose and any food additives. Sok z owoców nie zawiera non-odżywczych śrDefinicje / kompozycja soków owocowychprzez Agencję. Definitions/Composition of fruit juices, nectar and fruit puree Definitions and compositions of fruit juices, nektar i przecieru owocowego są przedstawione w Załączniku „A” do niniejszego regulaminu. Właściwości organoleptyczne. Produkt ma charakterystyczny kolor, Aromat i smak soku owocowego. Naturalne składniki lotne sok może być przywrócony do dowolnego soku otrzymanego z owoców tego samego rodzaju, z którego naturalne składniki lotne sok zostały usunięte. Use and limits of food additives The use and limits of any food additives in the manufacture of fruit juice and nectar shall be as approved by the Agency and as indicated in Schedule “D”. Maximum Limits of contaminants The maximum limits of contaminants in fruit juices and nectars shall comply with the limits as provided in Schedule “E” to these Regulations. 7. Labelling Fruit juices and nectars shall be labelled in accordance with the Pre-packaged Food (oznakowanie) Przepisy prawne 2018. Niniejszy procentowa zawartość owoców powinny być zadeklarowane na liście składników na etykiecie produktu. Nie etykietowania napojów określone w tych rozporządzeniach należy umieścić napis „sok owocowy”, chyba że zawartość owoców jest jak przewidziano w Załączniku C. Nie etykietowania napojów określonych w niniejszym Regulaminie ponosi słowo „napój owocowy”, chyba że zawartość soku owocowego jest nie mniejsza niż 5 procent . Name of fruit juice to indicate the nature The name of every fruit juice shall indicate the accurate nature, W przypadku, gdy nazwa została ustalona dla soków owocowych w tych rozporządzeniach, taka nazwa będzie używana, W przypadku gdy nie istnieje wspólna nazwa dla soku owocowego, an appropriate descriptive name shall be used, pod warunkiem że, żaden produkt nie może być nazwany sok owocowy napój, Ukuł lub fantazyjny nazwa może być używana, pod warunkiem, że nazwa nie jest mylące i towarzyszy odpowiednim terminem opisowym, W przypadku połączenia dwóch lub więcej soków owocowych, nazwa soków w kolejności przewagą wagowych lub słowo „owoc” musi być podany na opakowaniu, and In case of a single fruit juice or a combination of two or more fruit juices, z których każdy jest wykonany z koncentratu(s), Wykaz składnikówratu(s)”, po wyrazie „sok(s)" w imieniu(s) takiego soku(s) gdy zadeklarowana na opakowaniu. List of Ingredients. Kompletny wykaz składników stosowanych do wytwarzania każdej sok owocowy musi być podany na etykiecie w porządku malejącym w obecnej proporcji, z wyjątkiem przypadku odwodnionych owoców sok przeznaczony do odtworzenia przez dodanie odpowiedniej ilości wody pitnej, w którym to przypadku, składniki mogą być wymienione w porządku proporcji w odtworzonym produkcie,Rzut karnyrunkiem, że lista składników kieruje takim oświadczeniem, jak „po rozpuszczeniu składników”. 10. Penalty. Każda osoba, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będą popełnia przestępstwo i podlega na przekonania. W przidku : (a) indywidualne, karze pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający jednego roku lub grzywnie nieprzekraczającej 50,000 albo obydwa te uwięzienia i porządku; and (b) osobę prawną, grzywnie N100 nieprzekraczającej, 000. (2) Gdy przestępstwo określone w tych rozporządzeniach zostało popełnione przez osobę prawną, firma lub inne zrzeszenie osób każdego:- (a) dyrektor, menedżer, sekretarz lub innych podobnych funkcjonariuszy prawną; or (b) partnerem lub urzędnik kancelariirelub (c) powiernikiem danej jednostki; or (d) Zainteresowane w zarządzaniu sprawami stowarzyszenia osób; or (mlub Osoba, która została rzekomo działać w charakterze, o których mowa w pkt (a) to (d) tej regulacji, jest solidarnie za winnego tego przestępstwa i mogą być ścigana i karana za to przestępstwo w taki sam sposób, jak gdyby miał sam popełnił przestępstwo, chyba że udowodni, że działanie lub zaniechanie stanowiące przestępstwa nastąpiło bez jego wiedzy, zgoda lub tolerowanie. Przepadek po skazaniu (1) Osoba skazana za przestępstwo na mocy niniejszego regulaminuzaprzepada na rzecz rządu federalnego- (a) wszelkie wpływy wartościowe lub stanowiących własność pochodzące lub uzyskane, directly or indirectlyb w wyniku przestępstwa; (b) any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) W tej sekcji, "proceeds" oznaczają każdą pochodzące lub uzyskane, dibezpośrednio lub pośrednioprzez popełnienia przestępstwa. Interpretation In these Regulations, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej; „Agencja” oznacza Narodowej Agencji Żywności i Leków i Kontroli: “Fruit juice” means the unfermented but fermentable liquid obtained from the edible part of sound, odpowiednio dojrzałe i świeże owoce lub owoców utrzymywane w dobrym stanie za pomocą odpowiednich środków, w tym obróbki powierzchni po zbiorach stosowane zgodnie z obowiązującym świadczenia Komisji Kodeksu Żywnościowego. “Concentrated fruit juice” means the product that complies with the definition given in Regulation 12 (2) powyżej, wyjątkiem wody fizycznie usuwane w ilości wystarczającej do zwiększenia poziomu Brixa do wartości co najmniej 50% większa niż wartość Brix ustalonej dla odtworzonego soku z tego samego owocu. “Package” means any form of packaging material in which the fruit juices and nectars are packed for sale as a single item. Uchylenie rozporządzenia soku owocowego i Nectar 2005. Soki owocowe i Regulamin Nectar 2005 Niniejszym uchyla. Uchylenie tych zasadach określonych w rozporządzeniach 13 (1) tego rozporządzenia nie naruszają coś zrobić lub rzekomo odbywać się pod uchylonych rozporządzeń. Citation These Regulations macukru inwertowanego i dekstrozę lub jakiekolwiek dodatki do żywnościs, 2018. SCHEDULE “A” DEFINITIONS AND COMPOSITIONS OF FRUIT JUICES, NECTAR AND FRUIT PUREE Fruit juice may contain sugar, invert sugar or dextrose and any food additives, z wyłączeniem nonnutritive słodzący zatwierdzony przez Agencję. Sok pomarańczowy (Citrus sinenis) sok pomarańczowy powinny być soki owocowe otrzymane z owocni dźwięku, dojrzałe pomarańcze i sok może być zagęszczony, a potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniej do tego celu utrzymania podstawowy skład i jakość czynników soku. Rozpuszczalne stałe zależy od minimalnego poziomu Brixa dla jednolitej wytrzymałości soku pomarańczowego nie z koncentratu są 10 a poziom Brix dla odtworzonego soku pomarańczowego z koncentratu będzie 11.2. Olejki eteryczne treść sok pomarańczowy nie powinna przekraczać 0,4 ml / kg. Sok ananasowy (Ananas comosus) (Ananas sativus) Sok ananasowy będzie sok owocowy uzyskane od zdrowych dojrzałych ananasów i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku. Rozpuszczalne ciała stałe do określenia minimalnego poziomu Brixa wynosi 11.2 do wyłącznego ananasowy dodanego cukru i gdzie sok zostało uzyskane za pomocą skoncentrowanego soku z dodatkiem wody pitnej, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 12.8 do wyłącznego ananasowy dodanego cukru. Całkowita ilość dodanego cukru nie przekracza 25 g / kg, a dodanie cukru jest zabroniony sok został zakwaszony. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg. Sok winogronowy (Vitis vinifera lub ich hybrydy; Winorośl lisia lub ich hybrydy) sok winogronowy powinien być sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, winogron i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku. Rozpuszczalne ciała stałe winogron określenia minimalnego poziomu Brixa wynosi 13.5 soku winogronowego i soku, w którym zostały uzyskane za pomocą skoncentrowanego soku z dodatkiem wody pitnej, the soluble solids determined by the mrozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosinol content shall not exceed 5g/kg. Kwasy lotnych substancji z soku winogronowego nie przekracza 0,4 g / kg, wyrażone jako kwas octowy. Sok cytrynowy (cytrusy cytryna) Sok z cytryny jest sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe cytryny i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku. Rozpuszczalne ciała stałe cytrynowy określenia minimalnego poziomu Brixa soku cytryny wynosi 7.0. Zawartość etanolu z sokiem z cytryny, nie przekracza 3 g / kg. Olejki eteryczne treść soku z cytryny nie powinna przekraczać 0,5 ml / kg. grejpfruty (Citrus paradisi) Sok grejpfrutowy będzie sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe grejpfruty i sok może być zagęszczony, a potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniej do tego celu utrzymania podstawowy skład i jakość czynników soku. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 9.5 dla grejpfrutów, bez dodatku cukru, a całkowita ilość dodanego cukru i minimalnego poziomu Brixa dla odtworzonego grejpfruta z koncentratu są 10.0. Całkowita ilość dodanego cukru nie przekracza 50g / kg. Zawartość etanolu nie przekracza 3,0 g / kg. Zasadnicza treść oleje nie powinna przekraczać 0,3 ml / kg. Sok jabłkowy (Pyrus malus) Sok jabłkowy będzie sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe jabłka i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.2 dla soku jabłkowego i minimalnego poziomu Brixa dla odtworzonego soku jabłkowego z koncentratu będzie 11.2. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Kwasy substancji lotnych sok jabłkowy nie przekracza 0,4 g / kg w przeliczeniu na kwas octowy. Sok z czarnej porzeczki (Ribes 50) sok z czarnej porzeczki będzie sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe czarne porzeczki i sok może być zagęszczony, a potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniej do tego celu utrzymania podstawowy skład i jakość czynników soku. The soluble solids determined by the minimuRozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosilnego poziomu Brixa dla odtworzonego czarnej porzeczki z koncentratu będzie 11.0. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product. Zawartość etanolu nie przekracza 3 g / kg. Zawartość lotnych kwasów, nie przekracza 1,2 g / kg w przeliczeniu na kwas octowy. Inne soki owocowe(s) Innessoki owocowe powinny być soki owocowe wykonane z jednego gatunku owoców i soków owocowych może być zagęszczone i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa odpowiada zawartości rozpuszczalnych substancji stałych w nazwie dojrzałego owocu, bez dodanego cukru, a w harmonogramie „A”. Całkowita ilość dodanego cukru nie przekracza 100g / kg, poza owocami bardzo kwasu, gdzie 200 g / kg dopuszczalne. Dodatek cukru nie jest dozwolone, gdy sok został zakwaszony. The ethanol content sZawartość etanolu nie przekracza 5 g / kgixed fruit juice shall be the fruit juice obtained from two or more species of sound ripe fruits and the juices may have been concentrated and later reconstituted with potable water suitable for the purpose of maintaining their essential composition and quality factors. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa (z wyłączeniem dodanego cukru) jest wartością, która odpowiada zawartości rozpuszczalnych substancji stałych z dojrzałych owoców oprócz dodatku cukru. Ilość dodanego cukru, obliczona jako sucha cukru nie przekracza 100g / kg. Dodatek cukru do mieszania soku owocowego jest zabroniony sok został zakwaszony. Zawartość etanolu mieszanej soku owocowego nie przekracza 3 g / kg. Carbonated fruit juice Carbonated juice or sparkling juice shall be the named fruit juice impregnated with carbon dioxide, pod ciśnieniem lub gdy sok owocowy zawiera więcej niż 2 g / kg dwutlenku węgla, a określenie „gazowanego” umieszcza się w bezpośredniej bliskości nazwy produktu i dwutlenku węgla powinna być określona w wykazie składników. Fruit Puree Fruit puree is the unfermented but fermentable product obtained by sieving the edible part of the whole or peeled fruit without removing the juice. Owoce muszą być zdrowe, odpowiednio dojrzałe i świeże owoce lub owoce konserwowane środkami fizycznymi. Skoncentrowane soki owocowe puree mogą być otrzymane przez fizyczne usunięcie wody z owocowego puree. Przecier owocowy może być przywrócony substancji aromatycznych i lotnych składników smakowych, wszystkie z nich muszą być uzyskane przy pomocy odpowiednich środków fizycznych, i które muszą być odzyskane z tego samego rodzaju owoców. Miąższ i uzyskane za pomocą odpowiednich środków fizycznych, z tego samego rodzaju owoców można dodawać. Nectar Nectar is the unfermented but fermentable product obtained by adding potable water, cukry, lub obie substancje słodzące lub inne węglowodany, jak opisano w harmonogramie „C” przecier owocowy lub przecier owocowy lub koncentraty do mieszanki tych produktów. Minimalna zawartość soku i / lub przecieru ustala się w harmonogramie „C”. substancje aromatyczne, Lotne składniki aromatyczne, miąższ i które muszą być odzyskane z tego samego rodzaju owoców i uzyskuje się za pomocą odpowiednich środków fizycznych mogą być dodawane. Że produkt ponadto musi spełniać wymagania określone dla nektarów owocowych w Załączniku C. SCHEDULE 'B' COMPOSITION Basic ingredients Soluble Solids are as follows – for fruit juices not from concentrates offered for consumption as such, rozpuszczalnych ciał stałych w soku pojedynczej dawki nie mogą być zmienione i będą zgodne z minimalnym poziomie Brixa utworzonego w poniższej tabeli 1.; przygotowanie owoców oferowanych do bezpośredniego spożycia, który wymaga odtworzenia z zagęszczonych lub zagęszczonych soków powinny być zgodne z minimalnym poziomem Brix wskazanej w tabeli 1, z wyłączeniem substancji stałych jakichkolwiek możliwych składników i dodatków i jeśli nie w skali Brixa, że ​​określone w tabeli, Minimalna Brixa oblicza się na podstawie zawartości rozpuszczalnych substancji stałych w jednej wytrzymałości, Sok niezagęszczony stosowany do wytwarzania takiego koncentratu soku; dla odtworzonego soku z koncentratu, Woda pitna stosowana w odtworzeniu obejmują co najmniej spełniają wytycznych dla wody pitnej Jakość Światowej Organizacji Zdrowia poziom azotanów, które nie przekraczają 25 Poziomy mg / l sodu nie przekracza 50 mg/l. Minimum Brix level for reconstituted juice from concentrate and single strength juice not from concentrate are as follows – Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Kiwi Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & ZA. R. Fergoson ( * ) ( * ) Cashewapple Anacardium occidentale L. 11.5 25.0 Pineapple Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis L. Schult. f. 12.8 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the Brix level is consistently lower than this value, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, pod warunkiem, że spełnia metodologię autentyczności wymienionych w ogólnej normy dotyczącej soków owocowych i nektarów i poziomie nie będzie poniżej 10oBrix dla soku jabłkowego i soku ananasowego. 40.0 Soursop Annona muricata L. 25.0 Sugar Apple Annona squamosa L 14.5 25.0 Starfruit Averrhoa carambola L. 7.5 25.0 Papaya Carica papaya L. ( * )  25.0 Star Apple Chrysophyllum cainito ( * )  ( * )  arbuz 8.0 40.0 Limonka 8.0 According to the legislation of the importing country Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Sour Orange Citrus aurantium L. ( * ) 50.0 Lemon Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limonum Rissa Citrus 8.014 According to the legislation of the importing country Grapefruit Citrus paradisi Macfad 10.014 50.0 Sweetie grapefruit Citrus paradisi, Citrus grandis 10.0 50.0 Mandarine/ Tangerine Citrus reticulata Blanca 11.814 50.0 Orange Citrus sinensis (L.) 11.8 - 11.214 i zgodne ze stosowania przepisów prawa krajowego importującej 50.0 kraju, ale nie niższa niż 11.2. It is recognized that in different countries, skali Brixa mogą oczywiście się różnić od tego zakresu wartości. In cases where the Brix level is cons istently lower than this range of values, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be below 10o Brix. Coconut Cocos nucifera L.15 5.0 25.0 Melon Cucumis melo L. 35.0 Casaba Melon Cucumis melo L subsp. Nie Bowler. inodorus H. Jacq. 7.5 25.0 Melon spadzi 10.0 25.0 Pigwa 11.2 25.0 Persimmon Diospyros khaki Thunb. ( * )  40.0 Crowberry Empetrum nigrum L. 6.0 25.0 Loquatobraz ( * )  ( * )  Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Guavaberry Birchberry Eugenia syringe ( * ) ( * ) Suriname Cherry Eugenia uniflora Rich. 6.0 25.0 Fig Ficus carica L. 18.0 25.0 Kumquat Fortunella Swingle sp. ( * )  ( * )  Strawberry Fragaria x. ananassa Duchense(Fragaria chiloensis Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 7.5 40.0 Genipap Genipa americana 17.0 25.0 Sea Buckthorn Hippophae elaeguacae ( * )  25.0 Buckthornberry = Sallowthornberry Hipppohae rhamnoides L. 6.0 25.0 Litchi/Lychee Litchi chinensis Sonn. 11.2 20.0 Tomato Lycopersicum esculentum L. 5.0 50.0 Acerola      (zachód Cherry) Indian Malpighia sp. (moc. & Sesse) 6.5 25.0 Apple MalusUznaje się, że w różnych krajach iskali Brixa może oczywiście różnić się od tej wartości dW przypadkach, gdy poziom Brix jest stale mniejsza od tej wartościy lower than this odtworzonego soku z dolnym Brix od tych krajach wprowadzone do handlu międzynarodowego będzie do zaakceptowaniaeptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be bellow 10o Brix for pineapple juice and apple juice. 50.0 Crab Apple Malus prunifolia (Willd.) Borkh. Malus sylvestris Mill. 15.4 25.0 Mammee Apple Mammea americana ( * )  ( * )  Fruit’s Cfammon Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Mango Mangifera indica L 13.5 25.0 Mulberry Morus sp. ( * )  30.0 Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains  ( * ) 25.0 Yellow Passion Fruit Passiflora edulis ( * )  ( * )  Passion Fruit Pasiflora edulis Sims. f. edulus Passiflora przechodząc Sims. f. o flavicarpa. Def.  12 25.0 Passion Fruit Passiflora quadrangularis. ( * )  ( * )  Date Phoenix dactylifera L. 18.5 25.0 Sapote Pouteria sapota ( * )  ( * )  Apricot Prunus armeniaca L. 11.5 40.0 Sweet Cherry Prunus avium L. 20.0 25.0 Sour Cherry Prunus cerasus L. 14.0 25.0 Stonesbaer Prunus cerasus L.cv Stevnsbaer 17.0 25.0 Plum Prunus dodoestica L. subsp. domestica 12.0 50.0 Prune Prunus domestica L. subsp. domestica 18.5 25.0 Quetsche Prunus domestica L. subsp. gospodyni domowa 12.0 25.0 Nectarine Prunus persica (L.) Batsch var. BRZOSKWINIA (Suckow) c. K. cięcie. 10.5 40.0 Peach Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10.5 40.0 Sloe Prunus spinosa L. 6.0 25.0 Guava Psidium guajava L. 8.5 25.0 Pomegranate Punica granatum L. 12.0 25.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit NectaL. Aronia/ Chokeberry Pyrus arbustifolia (L.) Pers. ( * )  ( * )  Pear Pyrus communis L. 40.0 Black Currant Ribes nigrum L 11.0 30.0 Red Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 White Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 Red Gooseberry Ribes uva- crispa ( * )  30.0 Goosberry 7.5 30.0 White Goosberry Ribes uva- crispa L ( * )  30.0 Cynorrhodon Rosa canina L. ( * )  40.0 Dzika róża 9.0 40.0 Cloudberry Rubus chamaemorus L. 9.0 30.0 Mulberry Rubus chamaemorus L. Morus hybrydowy ( * ) 40.0 Blackberry Rubus fruitcoRus L. 9.0 30.0 krzew z włosami (Ameryki Północnej) R. caesius (Europy) 10.0 25.0 Red Raspberry Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx. 8.0 40.0 Loganberry Rubus loganobaccus L. H. Bailey 10.5 25.0 Black Raspberry Rubus occidentalis L. 11.1 25.0 Boysenberry Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 10.0 25.0 Youngberry Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis 10.0 25.0 Elderberry Sambucus nigra L. Sambucus canadensis. 10.5 50.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconv / vtuted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Lulo Solanum quitoense Lam. ( * )  ( * )  Rowanberry Sorbus aucuparia L. 11.0 30.0 Sorb Sorbus domestica ( * )  30.0 Cajá Spondia lutea L. 10.0 25.0 Umbu Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 9.0 25.0 Pome Apple Syzygiun jambosa Tamarindus indica ( * ) ( * ) Tamaryndowiec (Indian data) Theobroma cacao L. Theobroma grandiflorum 13.0 Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Cocoa pulp Theobroma cacao L. 50.0 Cupuac ̧u Theobroma grandiflorum L 9.0 35.0 Cranberry Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L. 7.5 30.0 Bilberry/ Blueberry Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L. Vaccinium angustifolium 40.0 Lingonberry Vaccinium vitis-idaea L. 10.0 25.0 Winogrono 16.0 50.0 Other: High acidity Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Other: High pulp content, albo silny smak 25.0 Other: Low   acidity, Niska zawartość miazga, or Low/medium flavour 50.0 **Dla celów standardu Brix określa się jako zawartość rozpuszczalnych substancji stałych w soku, jak określono metodą znaleźć w rozdziale dotyczącym metody analizy i próbkowanie. Jeśli sok jest wytwarzany z owoców niewymienionych w powyższym wykazie, to musi, Niemniej jednak, zgodne ze wszystkimi przepisami normy, z tym, że minimalny poziom Brix odtworzonego soku powinien być poziom Brix wyrażone z owoców wykorzystywanych do produkcji koncentratu. SCHEDULE 'C' MINIMUM JUICE AND/OR PUREE IN FRUIT NECTARS Fruit Nectars Made From Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m) Morela 35 Borówka 40 Jeżyna 30 Blackcurrant 30 Czarna porzeczka ( non pulpy ) 30 cloudberry 3Goosberryry Elderberry 50 Goosberry 30 Grejpfrut 50 guawa 25 Mandarine 50 Mango (papkowaty) 30 Pomarańczowy 50 Brzoskwinia 40 Par 40 Malina 40 Porzeczkowy 30 Rose hip 40 Jarzębina 30 25 Mandarynka 40 Tangerine 50 Whitecurrant 30 borówka Inne: wysoka Kwaśny 30 jabłko 50 Banan 25 Other:  High Acidity, Wysoka zawartość miInny or Strong Flavour 25 Other:  Low Acidity, Niska zawartość miazgi, or Low/Medium Flavour 50 SCHEDULE 'D' FUNCTION MAXIMUM LEVEL 4.1 PRZECImg / lENIACZE 300 Ascorbic acid Limited by GMP 220 Dwutlenek siarki (cytrynowy, wapna i moszcz tylko) 350mg/l 4.2 Regulatory kwasowości 300 Citric acid 2g/l 330 kwasu cytrynowego (nektary) 5g / l 296 Kwas jabłkowy (lub nektary) Limited by GMP 336 Kwas winowy (dla nektarów) Ograniczona przez GMP 4.3 AGENCI karbonizacyjnych 290 Carbon dioxide Limited by GMP 4.4 STABILIZATORY 440 pektyny

Soki owocowe i nektary Rozporządzenie Nigerii

Lex Artifex LLP, Kancelaria w Nigerii, wprowadziła Food & Narkotyk (fa&re) Helpdesk, aby pomóc osobom i firmom zaangażowanym w produkcję, dystrybucja, eksport i import produktów żywnościowych regulowanych i narkotyki w spełnieniu wymogów określonych przez Narodową Agencję Nigerii do Food and Drug Administration i Kontroli („NAFDAC”). Poniżej znajduje się soki owocowe i nektary Rozporządzenie Nigeria.

Soku owocowego i nektaru REGULAMIN Nigerii

UKŁAD REGULACJI

Rozpoczęcie:
1. Zakres
2. Zakaz
3. Definicje / kompozycja soków owocowych, nektar i przecieru owocowego
4. właściwości organoleptyczne
5. Wykorzystanie i granice dodatków spożywczych
6. Maksymalne limity zanieczyszczeń w sokach owocowych i nektarów
7. Labeling
8. Nazwa soku owocowego określający rodzaj etc.
9. Wykaz składników.
10. Rzut karny.
11. Przepadek.
12. Interpretacja
13. Uchylenie rozporządzeń soku owocowego i Nectar 2018
14. Cytat
15. rozkłady

Rozpoczęcie:

W wykonywaniu uprawnień przyznanych Radzie Prezesów Krajowej Agencji ds Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC) przez Sekcje 5 i 30 z NAFDAC ustawy Cap N1 LFN 2004 i sekcja 12 Wyżywienia, Leki i produkty pokrewne (Rejestracja, Itp.) Akt Cap F33 LFN 2004 i wszystkich uprawnień umożliwiając mu w tym imieniu, RADA PREZESÓW AGENCJI KRAJOWEJ NA Food and Drug Administration i kontroli, zatwierdzenia Honorowym Ministra Zdrowia niniejszym czyni następujące rozporządzenia:-
 1. Zakres

Przepisy te stosuje się do produktów, soków owocowych i nektarów wytworzonych, importowany, eksportowane, reklamowane, sprzedawane lub rozprowadzane stosowane w Nigerii.
 1. Zakaz

  1. Nie soku owocowego lub nektaru będzie produkowany, importowany, eksportowane, reklamowane, sprzedawane lub rozprowadzane stosowane w Nigerii, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations.
  2. Żadna osoba nie producenci, import, eksport, reklamować, Sprzedać, rozpowszechniania lub użyć dowolnego soku owocowego lub nektaru, który zawiera zakaz odżywcze substancje słodzące bez zgody Agencji.
  3. Soki owocowe mogą zawierać cukier, cukru inwertowanego i dekstrozę lub jakiekolwiek dodatki do żywności.
  4. Sok z owoców nie zawiera non-odżywczych środków słodzących chyba zatwierdzony przez Agencję.
 1. Definicje / kompozycja soków owocowych, nektar i przecieru owocowego

Definicje i kompozycje soków owocowych, nektar i przecieru owocowego są przedstawione w Załączniku „A” do niniejszego regulaminu.
 1. Właściwości organoleptyczne.

Produkt ma charakterystyczny kolor, Aromat i smak soku owocowego. Naturalne składniki lotne sok może być przywrócony do dowolnego soku otrzymanego z owoców tego samego rodzaju, z którego naturalne składniki lotne sok zostały usunięte.
 1. Wykorzystanie i granice dodatków spożywczych

Zastosowanie i ograniczenia wszelkich dodatków do żywności w produkcji soku owocowego i nektaru będzie zatwierdzonego przez Agencję i jak wskazano w wykazie „D”.
 1. Maksymalne limity zanieczyszczeń

Maksymalne limity zanieczyszczeń w sokach owocowych i nektarów są zgodne z ograniczeniami, jak przewidziano w harmonogramie „E” do niniejszego regulaminu.

7. oznakowanie

  1. Soki owocowe i nektary są oznakowane zgodnie z paczkowanych Żywności (oznakowanie) Przepisy prawne 2018.
  2. Niniejszy procentowa zawartość owoców powinny być zadeklarowane na liście składników na etykiecie produktu.
  3. Nie etykietowania napojów określone w tych rozporządzeniach należy umieścić napis „sok owocowy”, chyba że zawartość owoców jest jak przewidziano w Załączniku C.
  4. Nie etykietowania napojów określonych w niniejszym Regulaminie ponosi słowo „napój owocowy”, chyba że zawartość soku owocowego jest nie mniejsza niż 5 procent
   .
 1. Nazwa soku owocowego określający rodzaj

  1. Nazwa każdego soku owocowego wskazuje dokładny charakter,
  2. W przypadku, gdy nazwa została ustalona dla soków owocowych w tych rozporządzeniach, taka nazwa będzie używana,
  3. W przypadku gdy nie istnieje wspólna nazwa dla soku owocowego, an appropriate descriptive name shall be used, pod warunkiem że, żaden produkt nie może być nazwany sok owocowy napój,
  4. Ukuł lub fantazyjny nazwa może być używana, pod warunkiem, że nazwa nie jest mylące i towarzyszy odpowiednim terminem opisowym,
  5. W przypadku połączenia dwóch lub więcej soków owocowych, nazwa soków w kolejności przewagą wagowych lub słowo „owoc” musi być podany na opakowaniu, i
  6. W przypadku pojedynczego soku owocowego lub kombinacji dwóch lub więcej soków owocowych, z których każdy jest wykonany z koncentratu(s), wyrazy „z koncentratu(s)”, po wyrazie „sok(s)" w imieniu(s) takiego soku(s) gdy zadeklarowana na opakowaniu.
 1. Wykaz składników.

Kompletny wykaz składników stosowanych do wytwarzania każdej sok owocowy musi być podany na etykiecie w porządku malejącym w obecnej proporcji, z wyjątkiem przypadku odwodnionych owoców sok przeznaczony do odtworzenia przez dodanie odpowiedniej ilości wody pitnej, w którym to przypadku, składniki mogą być wymienione w porządku proporcji w odtworzonym produkcie, pod warunkiem, że lista składników kieruje takim oświadczeniem, jak „po rozpuszczeniu składników”.

10. Rzut karny.

  1. Każda osoba, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będą popełnia przestępstwo i podlega na przekonania. W przypadku :
(za) indywidualne, karze pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający jednego roku lub grzywnie nieprzekraczającej 50,000 albo obydwa te uwięzienia i porządku; i
(b) osobę prawną, grzywnie N100 nieprzekraczającej, 000.
(2) Gdy przestępstwo określone w tych rozporządzeniach zostało popełnione przez osobę prawną, firma lub inne zrzeszenie osób każdego:-
(za) dyrektor, menedżer, sekretarz lub innych podobnych funkcjonariuszy prawną; lub
(b) partnerem lub urzędnik kancelarii lub
(do) powiernikiem danej jednostki; lub
(re) Zainteresowane w zarządzaniu sprawami stowarzyszenia osób; lub
(mi) Osoba, która została rzekomo działać w charakterze, o których mowa w pkt (za) do (re) tej regulacji, jest solidarnie za winnego tego przestępstwa i mogą być ścigana i karana za to przestępstwo w taki sam sposób, jak gdyby miał sam popełnił przestępstwo, chyba że udowodni, że działanie lub zaniechanie stanowiące przestępstwa nastąpiło bez jego wiedzy, zgoda lub tolerowanie.
 1. Przepadek po skazaniu

  (1) Osoba skazana za przestępstwo na mocy niniejszego regulaminu przepada na rzecz rządu federalnego-
  (za) wszelkie wpływy wartościowe lub stanowiących własność pochodzące lub uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku przestępstwa;
  (b) którykolwiek z osoby własności lub narzędzi stosowanych w jakikolwiek sposób do popełnienia lub ułatwienia popełnienia przestępstwa.
  (2) W tej sekcji, “dochód” oznaczają każdą pochodzące lub uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, przez popełnienia przestępstwa.
 2. Interpretacja

W niniejszym Regulaminie, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej;
„Agencja” oznacza Narodowej Agencji Żywności i Leków i Kontroli:
Sok owocowy”Oznacza niesfermentowany jednak fermentacji ciecz uzyskanej z jadalnej części dźwięku, odpowiednio dojrzałe i świeże owoce lub owoców utrzymywane w dobrym stanie za pomocą odpowiednich środków, w tym obróbki powierzchni po zbiorach stosowane zgodnie z obowiązującym świadczenia Komisji Kodeksu Żywnościowego.
Zagęszczony sok owocowy”Oznacza produkt, który jest zgodny z definicją podaną w rozporządzeniu 12 (2) powyżej, wyjątkiem wody fizycznie usuwane w ilości wystarczającej do zwiększenia poziomu Brixa do wartości co najmniej 50% większa niż wartość Brix ustalonej dla odtworzonego soku z tego samego owocu.
Pakiet”Oznacza każdą formę materiału opakowaniowego, w których soki i nektary owocowe pakowane są do sprzedaży w jednym punkcie.
 1. Uchylenie rozporządzenia soku owocowego i Nectar 2005.

  1. Soki owocowe i Regulamin Nectar 2005 Niniejszym uchyla.
  2. Uchylenie tych zasadach określonych w rozporządzeniach 13 (1) tego rozporządzenia nie naruszają coś zrobić lub rzekomo odbywać się pod uchylonych rozporządzeń.
 1. Cytat

Te regulacje mogą być cytowane jako Soki owocowe i Regulamin Nectar, 2018.

 

ZAPLANOWAĆ"

Definicje i kompozycje soków owocowych, Nektar i przecieru owocowego

Soki owocowe mogą zawierać cukier, cukru inwertowanego i dekstrozę lub jakiekolwiek dodatki do żywności, z wyłączeniem nonnutritive słodzący zatwierdzony przez Agencję.
 1. Sok pomarańczowy (Citrus sinens)

  1. sok pomarańczowy powinny być soki owocowe otrzymane z owocni dźwięku, dojrzałe pomarańcze i sok może być zagęszczony, a potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniej do tego celu utrzymania podstawowy skład i jakość czynników soku.
  2. Rozpuszczalne stałe zależy od minimalnego poziomu Brixa dla jednolitej wytrzymałości soku pomarańczowego nie z koncentratu są 10 a poziom Brix dla odtworzonego soku pomarańczowego z koncentratu będzie 11.2.
  3. Olejki eteryczne treść sok pomarańczowy nie powinna przekraczać 0,4 ml / kg.
 1. Sok ananasowy (Ananas comosus) (Ananas sativus)

  1. Sok ananasowy będzie sok owocowy uzyskane od zdrowych dojrzałych ananasów i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku.
  2. Rozpuszczalne ciała stałe do określenia minimalnego poziomu Brixa wynosi 11.2 do wyłącznego ananasowy dodanego cukru i gdzie sok zostało uzyskane za pomocą skoncentrowanego soku z dodatkiem wody pitnej, rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosi 12.8 do wyłącznego ananasowy dodanego cukru.
  3. Całkowita ilość dodanego cukru nie przekracza 25 g / kg, a dodanie cukru jest zabroniony sok został zakwaszony.
  4. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg.
 1. Sok winogronowy (Vitis vinifera lub ich hybrydy; Winorośl lisia lub ich hybrydy)

  1. sok winogronowy powinien być sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, winogron i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku.
  2. Rozpuszczalne ciała stałe winogron określenia minimalnego poziomu Brixa wynosi 13.5 soku winogronowego i soku, w którym zostały uzyskane za pomocą skoncentrowanego soku z dodatkiem wody pitnej, rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosi 15.9 dla soku winogronowego.
  3. Zawartość etanolu nie przekracza 5 g / kg.
  4. Kwasy lotnych substancji z soku winogronowego nie przekracza 0,4 g / kg, wyrażone jako kwas octowy.
 2. Sok cytrynowy (cytrusy cytryna )

  (1) Sok z cytryny jest sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe cytryny i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku.
  (2) Rozpuszczalne ciała stałe cytrynowy określenia minimalnego poziomu Brixa soku cytryny wynosi 7.0.
  (3) Zawartość etanolu z sokiem z cytryny, nie przekracza 3 g / kg.
  (4) Olejki eteryczne treść soku z cytryny nie powinna przekraczać 0,5 ml / kg.
 1. grejpfruty (Citrus paradisi)

  1. Sok grejpfrutowy będzie sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe grejpfruty i sok może być zagęszczony, a potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniej do tego celu utrzymania podstawowy skład i jakość czynników soku.
  2. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosi 9.5 dla grejpfrutów, bez dodatku cukru, a całkowita ilość dodanego cukru i minimalnego poziomu Brixa dla odtworzonego grejpfruta z koncentratu są 10.0.
  3. Całkowita ilość dodanego cukru nie przekracza 50g / kg.
  4. Zawartość etanolu nie przekracza 3,0 g / kg.
  5. Zasadnicza treść oleje nie powinna przekraczać 0,3 ml / kg.
 1. Sok jabłkowy (Pyrus malus)

  1. Sok jabłkowy będzie sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe jabłka i sok może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku.
  2. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosi 10.2 dla soku jabłkowego i minimalnego poziomu Brixa dla odtworzonego soku jabłkowego z koncentratu będzie 11.2.
  3. Zawartość etanolu nie przekracza 5 g / kg.
  4. Kwasy substancji lotnych sok jabłkowy nie przekracza 0,4 g / kg w przeliczeniu na kwas octowy.
 1. Sok z czarnej porzeczki (Ribes 50)

  1. sok z czarnej porzeczki będzie sok owocowy uzyskany z dźwiękiem, dojrzałe czarne porzeczki i sok może być zagęszczony, a potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniej do tego celu utrzymania podstawowy skład i jakość czynników soku.
  2. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa wynosi 10.5 dla soku z czarnej porzeczki i minimalnego poziomu Brixa dla odtworzonego czarnej porzeczki z koncentratu będzie 11.0.
  3. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product.
  4. Zawartość etanolu nie przekracza 3 g / kg.
  5. Zawartość lotnych kwasów, nie przekracza 1,2 g / kg w przeliczeniu na kwas octowy.
 1. Inne soki owocowe(s)

  1. Inne soki owocowe powinny być soki owocowe wykonane z jednego gatunku owoców i soków owocowych może być zagęszczone i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania podstawowych składu i jakości czynników soku.
  2. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa odpowiada zawartości rozpuszczalnych substancji stałych w nazwie dojrzałego owocu, bez dodanego cukru, a w harmonogramie „A”.
  3. Całkowita ilość dodanego cukru nie przekracza 100g / kg, poza owocami bardzo kwasu, gdzie 200 g / kg dopuszczalne.
  4. Dodatek cukru nie jest dozwolone, gdy sok został zakwaszony.
  5. Zawartość etanolu nie przekracza 5 g / kg.
 1. Mieszane Sok owocowy

  1. Mieszane sok owocowy sok owocowy być uzyskane z dwóch lub więcej gatunków owoców i dźwiękowych dojrzałych soków może być skoncentrowany i potem rozpuścić w wodzie pitnej, odpowiedniego do tego celu utrzymania ich zasadniczych składu i jakości czynników.
  2. Rozpuszczalne substancje stałe określa się na podstawie minimalnego poziomu Brixa (z wyłączeniem dodanego cukru) jest wartością, która odpowiada zawartości rozpuszczalnych substancji stałych z dojrzałych owoców oprócz dodatku cukru.
  3. Ilość dodanego cukru, obliczona jako sucha cukru nie przekracza 100g / kg.
  4. Dodatek cukru do mieszania soku owocowego jest zabroniony sok został zakwaszony.
  5. Zawartość etanolu mieszanej soku owocowego nie przekracza 3 g / kg.
 1. Gazowane soki owocowe

sok gazowany lub sok musujące zostanie nazwany sok owocowy impregnowane dwutlenkiem węgla, pod ciśnieniem lub gdy sok owocowy zawiera więcej niż 2 g / kg dwutlenku węgla, a określenie „gazowanego” umieszcza się w bezpośredniej bliskości nazwy produktu i dwutlenku węgla powinna być określona w wykazie składników.
 1. przecieru owocowego

  1. Przecieru owocowego to niesfermentowany, lecz podlegający fermentacji produkt uzyskany przez przesiewanie jadalnych części całego lub obranego owocu bez usuwania soku.
  2. Owoce muszą być zdrowe, odpowiednio dojrzałe i świeże owoce lub owoce konserwowane środkami fizycznymi.
  3. Skoncentrowane soki owocowe puree mogą być otrzymane przez fizyczne usunięcie wody z owocowego puree.
  4. Przecier owocowy może być przywrócony substancji aromatycznych i lotnych składników smakowych, wszystkie z nich muszą być uzyskane przy pomocy odpowiednich środków fizycznych, i które muszą być odzyskane z tego samego rodzaju owoców. Miąższ i uzyskane za pomocą odpowiednich środków fizycznych, z tego samego rodzaju owoców można dodawać.
 1. Nektar

  1. Nektar jest niesfermentowany, lecz podlegający fermentacji produkt otrzymany przez dodanie wody pitnej, cukry, lub obie substancje słodzące lub inne węglowodany, jak opisano w harmonogramie „C” przecier owocowy lub przecier owocowy lub koncentraty do mieszanki tych produktów.
  2. Minimalna zawartość soku i / lub przecieru ustala się w harmonogramie „C”.
  3. substancje aromatyczne, Lotne składniki aromatyczne, miąższ i które muszą być odzyskane z tego samego rodzaju owoców i uzyskuje się za pomocą odpowiednich środków fizycznych mogą być dodawane. Że produkt ponadto musi spełniać wymagania określone dla nektarów owocowych w Załączniku C

 

Harmonogram „B’

KOMPOZYCJA

podstawowe składniki

 1. Rozpuszczalnych ciał stałych są następujące -
  1. dla nie soków owocowych z koncentratów oferowanych do spożycia jako takiego, rozpuszczalnych ciał stałych w soku pojedynczej dawki nie mogą być zmienione i będą zgodne z minimalnym poziomie Brixa utworzonego w poniższej tabeli 1.;
  2. przygotowanie owoców oferowanych do bezpośredniego spożycia, który wymaga odtworzenia z zagęszczonych lub zagęszczonych soków powinny być zgodne z minimalnym poziomem Brix wskazanej w tabeli 1, z wyłączeniem substancji stałych jakichkolwiek możliwych składników i dodatków i jeśli nie w skali Brixa, że ​​określone w tabeli, Minimalna Brixa oblicza się na podstawie zawartości rozpuszczalnych substancji stałych w jednej wytrzymałości, Sok niezagęszczony stosowany do wytwarzania takiego koncentratu soku;
  3. dla odtworzonego soku z koncentratu, Woda pitna stosowana w odtworzeniu obejmują co najmniej spełniają wytycznych dla wody pitnej Jakość Światowej Organizacji Zdrowia poziom azotanów, które nie przekraczają 25 Poziomy mg / l sodu nie przekracza 50 mg / l.
 2. Minimalny poziom Brix dla odtworzonego soku z koncentratu soku i pojedynczej wytrzymałości nie z koncentratu są następujące -

 

Nazwa zwyczajowa owocu

Minimalny poziom Brix dla odtworzonego soków owocowych i odtworzonych purée

minimalna zawartość soku i / lub puree

Zawartość (% v / v) Nektary owocowe dla

kiwi
Actinidia smaczne
(ZA. Chev.) do. fa. Liang & ZA.
R. Fergoson
( * )
( * )
Cashewapple
Anacardium occidentale L.
11.5
25.0
Ananas
ZAnanas comosus (L.) sativis Merrill Ananas
L. Schult. fa.
12.8
Uznaje się, że w różnych krajach, skali Brixa może oczywiście różnić się od tej wartości. W przypadkach, gdy poziom Brix jest stale mniejsza od tej wartości, odtworzonego soku z dolnym Brix z tych kraje wprowadzone do handlu międzynarodowego będzie do zaakceptowania, pod warunkiem, że spełnia metodologię autentyczności wymienionych w ogólnej normy dotyczącej soków owocowych i nektarów i poziomie nie będzie poniżej 10oBrix dla soku jabłkowego i soku ananasowego.
40.0
soursop
soursop L.
25.0
cukier jabłko
Annona squamosa L
14.5
25.0
Gwiezdny owoc
karambola L.
7.5
25.0
Papaja
Carica Papaya L.
( * )
25.0
Gwiezdne jabłko
chrysophyllum cainito
( * )
( * )
arbuz
8.0
40.0
Limonka
8.0
Zgodnie z ustawodawstwem kraju importującego
Nazwa zwyczajowa owocu
Nazwa botaniczna
Minimalny poziom Brix dla odtworzonego soków owocowych i odtworzonych purée
Minimalna zawartość soku i / lub purée
Zawartość (% v / v) dla
Nektary owocowe
gorzkiej pomarańczy
Citrus aurantyum L.
( * )
50.0
Cytrynowy
Citrus limon (L.) Burm. fa.
Citrus limonum Rissa Citrus
8.014
Zgodnie z ustawodawstwem kraju importującego
Grejpfrut
Citrus paradisi Macfad
10.014
50.0
Sweetie grejpfrut
Citrus paradisi, Citrus grandis
10.0
50.0
Mandarynka / Tangerine
Citrus reticulata Blanca
11.814
50.0
Pomarańczowy
Citrus sinensis (L.)
11.8 - 11.214 i zgodne ze stosowania przepisów prawa krajowego importującej
50.0
kraju, ale nie niższa niż 11.2.
Uznaje się, że w różnych krajach, skali Brixa mogą oczywiście się różnić od tego zakresu wartości. W przypadkach, gdy poziom Brix jest stale niższy niż w tym zakresie wartości, odtworzonego soku z dolnym Brix od tych krajach wprowadzone do handlu międzynarodowego będzie do zaakceptowania, pod warunkiem, że spełnia wymienione w metodologii autentyczności generalnego
Standard dla soków owocowych i nektarów i poziomie nie będzie poniżej 10o Brix.
Orzech kokosowy
Cocos nucifera L.15
5.0
25.0
Melon
Cucumis melo L.
35.0
Casaba Melon
Cucumis melo L subsp. Nie Bowler. inodorus H. Jacq.
7.5
25.0
Melon spadzi
Cucumis melo L. subsp. melobyło. inodorus H. Jacq
10.0
25.0
Pigwa
Cydonnia oblonga Młyn.
11.2
25.0
Persimmon
Diospyros khaki Thunb.
( * )
40.0
Crowberry
Empetraceae czarny 50.
6.0
25.0
Loquatobraz
japoński Eribotrya
( * )
( * )
Nazwa zwyczajowa owocu
Nazwa botaniczna
Minimalny poziom Brix dla odtworzonego soków owocowych i odtworzonych purée
Minimalna zawartość soku i / lub purée
Zawartość (% v / v) dla
Nektary owocowe
Guavaberry Birchberry
Eugenia strzykawka
( * )
( * )
Surinam Cherry
Eugenia uniflora Rich.
6.0
25.0
Figa
Ficus carica L.
18.0
25.0
kumkwat
Fortunella Swingle sp.
( * )
( * )
Truskawka
Fragaria x. ananassa
Duchense (Fragaria chiloensis
Duchesne x Fragaria
virginiana Duchesne)
7.5
40.0
Genipap
Genipa americana
17.0
25.0
rokitnik
Hippophae elaeguacae
( * )
25.0
Buckthornberry
= Sallowthornberry
Hipppohae rhamnoides L.
6.0
25.0
Liczi / Lychee
Liczi chinensis Sonn.
11.2
20.0
Pomidor
Lycopersicum esculentum L.
5.0
50.0
Acerola (zachód Cherry)
indyjski
Malpighia sp. (moc. & Sesse)
6.5
25.0
jabłko
Malus domestica Borkh.
11.5
Uznaje się, że w różnych krajach, skali Brixa może oczywiście różnić się od tej wartości. W przypadkach, gdy poziom Brix jest stale mniejsza od tej wartości, odtworzonego soku z dolnym Brix od tych krajach wprowadzone do handlu międzynarodowego będzie do zaakceptowania, pod warunkiem, że spełnia metodologię autentyczności wymienionych w ogólnej normy dotyczącej soków owocowych i nektarów i poziomie nie będzie poniżej 10o Brix dla soku jabłkowego i soku ananasowego.
50.0
Crab jabłko
jabłoń śliwolistna (Willd.)
Borkh. Malus sylvestris Mill.
15.4
25.0
Mammee Jabłko
Amerykański Ssak
( * )
( * )
Nazwa zwyczajowa owocu
Nazwa botaniczna
Minimalny poziom Brix dla odtworzonego soków owocowych i odtworzonych purée
Minimum Juice and/or PureeContent (% v / v) owoców nektary
Mango
Mangifera indica L
13.5
25.0
Morwa
Morus sp.
( * )
30.0
Banan
Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains
( * )
25.0
Żółty Passion Fruit
męczennica jadalna
( * )
( * )
Marakuja
Passiflory edulis Sims. fa. edulus Passiflora przechodząc Sims. fa. o flavicarpa. Def.
12
25.0
Marakuja
Passiflora quadrangularis.
( * )
( * )
Data
Phoenix dactylifera L.
18.5
25.0
Sapote
pouteria sapota
( * )
( * )
Morela
Prunus armeniaca L.
11.5
40.0
Słodka Wiśnia
Prunus avium L.
20.0
25.0
Wiśnia
Prunus cerasus L.
14.0
25.0
Stonesbaer
Prunus Cerasus L.cv Stevnsbær
17.0
25.0
Śliwka
Prunus domestica L. subsp. gospodyni domowa
12.0
50.0
Suszona śliwka
Prunus domestica L. subsp. gospodyni domowa
18.5
25.0
Quetsch
Prunus domestica L. subsp. gospodyni domowa
12.0
25.0
Nektarowy
Prunus persica (L.) Batsch var. BRZOSKWINIA (Suckow) do. K. cięcie.
10.5
40.0
Brzoskwinia
Prunus persica (L.) Batsch var. persica
10.5
40.0
Tarnina
Prunus spinosa L.
6.0
25.0
guawa
Psidium guajava L.
8.5
25.0
Granat
Punica granatum L.
12.0
25.0
Nazwa zwyczajowa owocu
Nazwa botaniczna
Minimalna zawartość soku i / lub purée
Zawartość (% v / v) Nektary owocowe dla
Aronia / aronii
Pyrus arbustifolia (L.) Pers.
( * )
( * )
Gruszka
Pyrus communis 50.
40.0
czarna porzeczka
Ribes 50
11.0
30.0
Porzeczkowy
Ribes 50.
10.0
30.0
biała porzeczka
Ribes 50.
10.0
30.0
czerwony agrest
Ribes uva-crispa
( * )
30.0
Goosberry
Ribes uva-crispa L
7.5
30.0
biały Goosberry
Ribes uva-crispa L
( * )
30.0
Cynorrhodon
Dzika L.
( * )
40.0
Dzika róża
Rosa sp. L.
9.0
40.0
cloudberry
Malina moroszka 50.
9.0
30.0
Morwa
Malina moroszka 50. Morus hybrydowy
( * )
40.0
Jeżyna
Rubus fruitcosus L.
9.0
30.0
dewberry
krzew z włosami (Ameryki Północnej)
R. caesius (Europy)
10.0
25.0
Czerwona malina
Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx.
8.0
40.0
Loganberry
Rubus loganobaccus L. H. Bailey
10.5
25.0
Czarna malina
Rubus occidentalis 50.
11.1
25.0
Boysenberry
Rubus ursinus Ham. & Schltdl.
10.0
25.0
Youngberry
Rubus vitifolius x Rubusidaeus Rubus baileyanis
10.0
25.0
czarnego bzu
Sambucus nigra L. Sambucus canadensis.
10.5
50.0
Nazwa zwyczajowa owocu
Nazwa botaniczna
Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree
Minimalna zawartość soku i / lub purée
Zawartość (% v / v) dla
Nektary owocowe
Lulo
Psianka lulo Lam.
( * )
( * )
Jarzębina
Jarząb L.
11.0
30.0
Jarząb
Sorbus domestica
( * )
30.0
Caja
Spondia lutea L.
10.0
25.0
Umbu
Spondias tuberosa Arruda ex Kost.
9.0
25.0
Jabłko ziarnkowych
Syzygiunjambosa Tamarindus indica
( * )
( * )
Tamaryndowiec (Indian data)
Theobroma cacao L.
Theobroma grandiflorum
13.0
Odpowiednia zawartość, aby osiągnąć minimalny
kwasowość 0.5
miazga kakaowa
Theobroma cacao L.
50.0
Cupuac ù
Theobroma grandiflorum L
9.0
35.0
Żurawina
Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium Oxycoccos L.
7.5
30.0
Borówka / Blueberry
Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L.
Vaccinium angustifolium
40.0
borówki brusznicy
Borówka brusznica L.
10.0
25.0
Winogrono
Vitis vinifera L. lub ich hybrydy
Vitis Labrusca lub ich hybrydy
16.0
50.0
Inny:
wysoka kwasowość
Odpowiednia zawartość, aby osiągnąć minimalny
kwasowość 0.5
Inny: High pulp content, albo silny smak
25.0
Inny:
Low acidity,
Niska zawartość miazga, lub
Niskie / średnie smak
50.0
**Dla celów standardu Brix określa się jako zawartość rozpuszczalnych substancji stałych w soku, jak określono metodą znaleźć w rozdziale dotyczącym metody analizy i próbkowanie. Jeśli sok jest wytwarzany z owoców niewymienionych w powyższym wykazie, to musi, Niemniej jednak, zgodne ze wszystkimi przepisami normy, z tym, że minimalny poziom Brix odtworzonego soku powinien być poziom Brix wyrażone z owoców wykorzystywanych do produkcji koncentratu.

 

Schemat „C’

Minimalna zawartość soku i / lub przecieru nektarów

Nektary owocowe Wykonane Z

Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m)

Morela
35
Borówka
40
Jeżyna
30
Czarna porzeczka
30
Czarna porzeczka (non-papkowaty)
30
cloudberry
30
Żurawina
czarnego bzu
50
Goosberry
30
Grejpfrut
50
guawa
25
Mandarynka
50
Mango (papkowaty)
30
Pomarańczowy
50
Brzoskwinia
40
Par
40
Malina
40
Porzeczkowy
30
Dzika róża
40
Jarzębina
30
rokitnik
25
Truskawka
40
Mandarynka
50
Whitecurrant
30
borówka Inne: wysoka Kwaśny
30
jabłko
50
Banan
25
Inny: High Acidity, Wysoka zawartość miazgi, lub Strong
Smak
25
Inny: Low Acidity, Niska zawartość miazgi, lub Niski / Średni
Smak
50

 

 

HARMONOGRAM „D’

 

FUNKCJONOWAĆ

MAKSYMALNY

POZIOM

4.1
PRZECIWUTLENIACZE
300
Ascorbic acid
Ograniczona przez GMP
220
Dwutlenek siarki (cytrynowy, wapna i moszcz tylko)
350mg / l
4.2
Regulatory kwasowości
300
Kwas cytrynowy
2g / l
330
kwasu cytrynowego (nektary)
5g / l
296
Kwas jabłkowy (lub nektary)
Ograniczona przez GMP
336
Kwas winowy (dla nektarów)
Ograniczona przez GMP
4.3
AGENCI karbonizacyjnych
290
Dwutlenek węgla
Ograniczona przez GMP
4.4
STABILIZATORY
440
pektyny
<3g / l
4.5
słodziki (OR nektaru)
950
acesulfam K
<350mg
951
aspartam
<600mg
952
I sole kwasu cyklamowego
<400mg / l
954
Sacharyna i sole
<80mg / l
955
sukraloza
<250mg / l
954
neohesperydyny
30mg / l
4.6
Konserwanty mogą być dodawane jako określona przez Agencję

WYKORZYSTANIE I OGRANICZENIA dodatków spożywcza AIDS - maksymalny poziom UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z dobrej praktyki wytwarzania (GMP)

FUNKCJONOWAĆ

SUBSTANCJA

Gaśnice pianowe Agents
Polymethylsiloxane5
Wyjaśnianie Agents
filtracja Aids
flokulanty Agents
iły adsorbentu
(wybielanie, ziem naturalne lub aktywowane)
żywice adsorpcyjne
Węgiel aktywowany (tylko z roślin)
bentonit
wodorotlenek wapniowy
Celuloza
chitozan
Koloidalna krzemionka
ziemia okrzemkowa
żelatyna (z kolagenu skóry)
Żywice jonowymienne (Kationów i anionów)
Kaolin
Perłowiec
polwinylopolipirolidonu
winian potasu
Strącony węglan wapniowy
łuski ryżowe
Silica sol
Dwutlenek siarki
Tanina

 

 

HARMONOGRAM „E’

 

Zanieczyszczeń w soku owocowego / Nektary

Maksymalny

granice

(mg / kg)

Arsen (Tak jak)
0.2 mg / kg
Prowadzić (Pb)
0.1 mg / kg
wierzyć (Sn)
200 mg / kg
Miedź (z)
5 mg / kg
Cynk (zn)
5 mg / kg
Żelazo (Fe)
15 mg / kg
Suma miedzi, Cynku i żelaza
20 mg / kg
mineralne zanieczyszczenia nierozpuszczalne w 10% kwasu chlorowodorowego, nie przekracza 25 mg / kg (tylko dla wyjaśnione soków)
toksyny
Mikotoksyny
Patulina (w soku jabłkowego i soku z jabłek składników)
50 ng / kg
*Maksymalne limity zanieczyszczeń w sokach owocowych i nektarów

NASTĘPNY KROK?

Powyższe stanowi jedynie ogólny zarys i nie stanowi porady prawnej. Ostrzega się czytelników przed podjęciem decyzji na podstawie samej tej publikacji. Raczej, specyficzny porady prawne powinny być uzyskane.

O LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP jest okno dla producentów, eksporterzy, i dystrybutorzy regulowanych produktów żywnościowych i leków poszukujących licencji w Nigerii i poszukujących dostępu do rynku Nigerii. Jesteśmy one-stop shop dla zgodności i należytej staranności usługi prawne w Nigerii. Zapewniamy klientom poradnictwa prawnego na każdym etapie procesu handlowego i poza nią.
Aby dowiedzieć się więcej o Żywności lex Artifex LLP & Narkotyk (fa&re) Helpdesk i jak możemy reprezentować w Nigerii, napisz: lexartifexllp@lexartifexllp.com; połączenie +234.803.979.5959.