NIGERIA'S NAFDAC GUIDELINES TO OBTAIN AN IMPORT PERMIT FOR BULK PESTICIDES, AGROCHEMICALS, AND FERTILIZERS The following guidelines are the condition precedents for the importation of pesticides, agrochemicals, nawozy organiczne i nawozy na terytorium Nigerii zgodnie z Ustawą NAFDAC Cap N1 LFN 2004. Firma musi być należycie zarejestrowana w Nigerii z wyposażeniem do przeprowadzenia wycofania produktu w razie potrzeby. Potencjalni importerzy są do uzyskania wymaganej formie po uiszczeniu przewidzianej opłaty. Formularze mają być należycie wypełniony i podpisany przez dyrektora naczelnego oraz ds Technicznych. DOCUMENTATION An application for Import Permit shall be submitted with the following documents: a) Duly filled application form b) Certyfikat Incorporation. (New applicant only) do) Uwierzytelniony odpis protokołu i Statut (New applicant only) re) Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych. e) Uwierzytelniony odpis konkretów dyrektorów FormulaJedynym nowym wnioskodawcant only). f) Photocopy of listing certificate as an Agrochemical marketer g) Kopia z lat ubiegłych przywozu pozwalają (tylko wniosek o odnowienie) (Uwaga: Oryginały pozycji a - d powyżej należy złożyć do obserwacji) h) NAFDAC licencja Rejestracja (tylko producenci). i) Karty charakterystyki (MSDS) of each the items from the Manufacturer j) Poświadczenia Technical Officer z minimum National Diploma in nauk pokrewnych oraz kopię aktu powołania i odbioru listu z 2 recent Passport photographs k) Wersja elektroniczna (Napęd CD-ROM / flash) zawierające ilości wnioskowanej za pomocą programu Microsoft Word, Jeśli elementy mają być importowane są więcej niż dziesięć (10) L) Certyfikat analizy (C A) z produktów sprowadzanych 4. LABELING The label of the product should indicate that the product is “Not for human use”. Pozostałe wymogi dotyczzace etykietowania m.in.: a) Nazwa produktu (Nazwa handlowa) b) The composition of active ingredient c) Full name and location address of manufacturmir d) Numer partii. e) Dafaa produkcji. f) Data wygaśnięcia. sol)hmasa netto. h) Warunjai przechowywania. i) Sposób użycia 5. PAYMENT All payments to the Agency should be in Bank Draft /cash, payable to National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) account at the designated bank. For a new import permit, a non-refundable fee of eighty-two thousand, six hundred and seventy-five naira (₦82, 675) only shall be paid to NAFDAC upon submission of application. That will be for: Application Form ₦1,000.00 Permit (1st 25 Items) ₦67,500.00 Inspection ₦13,500.00 + 5% VAT For renewal of import permit, a non-refundable fee of forty-eight thousand, nine hundred and twenty-five naira (₦48,925.00) only will be paid to NAFDAC when an application is been submitted. That will be for: Application Form ₦1,000 Renewal Permit(1st 25 Items) ₦33,750 Inspection ₦13,500+5% VAT An additional page for import permit is twenty-seven thousand (₦27,000) Naira only, while an additional page on an issued permit is thirty-three thousand seven hundred and fifty (₦33,750) Naira. UWAGA: Formularze zgłoszeniowe bez dokumentów potwierdzających zostaną odrzucone. Tylko oficer techniczny i / lub dyrektor zarządzający są dozwolone na rozpatrzagrochemicznychw celu uzyskania zezwolenia na import pestycydów masowych, agrochemicals, i nawozy. Przywóz bez zezwolenia przyciąga odpowiednią sankcję. Wnioskodawcy muszą posiadać magazyn, które powinny być sprawdzane pod kątem zgodności i przydatności do składowania produktów. Magazyny zlokalizowane w budynkach mieszkalnych nie będzie dopuszczony do użytku. Agencja musi być powiadomiony o wszelkich zmianach w lokalizacji firmy, magazyn, numer telefonu, lub zmiana oficera technicznego. Każda zmiana oficera technicznego należy składać w Agencji wraz z dokumentami uzupełniającymi, w tym akcie powołania, i akceptacja list. Firmy produkujące wyroby regulowany za pomocą importowanych pestycydów, agrochemicznych i nawozów przedkłada dowód rejestracji wszystkich swoich produktów z Agencją lub dowód zatwierdzenia produkcyjnego (jeśli nowy producent). MSDS ma następującą podpozycji: Identification of product and the company Composition and information on ingredients Hazardous identification First aid measures Firefighting measures Accidental release measures Handling and storage Exposure control/ personal protection measures Physical and chemical properties Stability and reactivity Toxicological information Ecological information Disposal consideration. Health Hazard Data Spills or Leak Procedures Transport information Renewal of Permits commences from the 1st of November every year. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! For assistance to obtain the NAFDAC importation permit, contact us at +234.803.979.5959, lexartifexllp@lexartifexllp.com.

Nigerii Wytyczne NAFDAC uzyskać zezwolenie na import

Lex Artifex LLP, Kancelaria w Nigerii, wprowadziła Food & Narkotyk (fa&re) Helpdesk, aby pomóc osobom i firmom zaangażowanym w produkcję, dystrybucja, eksport i import produktów żywnościowych regulowanych i narkotyki w spełnieniu wymogów określonych przez Narodową Agencję Nigerii do Food and Drug Administration i Kontroli („NAFDAC”). Poniżej wytyczne NAFDAC Nigerii do uzyskania pozwolenia na przywóz dla pestycydów, agrochemicznych, i nawozy.

 

Nigerii NAFDAC WYTYCZNE w celu uzyskania zezwolenia na przywóz dla pestycydów LUZEM, AGROCHEMICALS, AND FERTILIZERS

Poniższe wskazówki są precedensy warunek przywozu pestycydów, agrochemicznych, nawozy organiczne i nawozy na terytorium Nigerii zgodnie z Ustawą NAFDAC Cap N1 LFN 2004.
1. Firma musi być należycie zarejestrowana w Nigerii z wyposażeniem do przeprowadzenia wycofania produktu w razie potrzeby.
2. Potencjalni importerzy są do uzyskania wymaganej formie po uiszczeniu przewidzianej opłaty. Formularze mają być należycie wypełniony i podpisany przez dyrektora naczelnego oraz ds Technicznych.

3. DOKUMENTACJA

Wniosek o zezwolenie na import należy złożyć następujące dokumenty:
za) Należycie wypełniony formularz zgłoszeniowy
b) Certyfikat Incorporation. (Jedynym nowym wnioskodawca)
do) Uwierzytelniony odpis protokołu i Statut (Jedynym nowym wnioskodawca)
re) Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
mi) Uwierzytelniony odpis konkretów dyrektorów Formularz C07(Jedynym nowym wnioskodawca).
fa) Kserokopia świadectwa aukcji jako marketingowiec agrochemiczny
sol) Kopia z lat ubiegłych przywozu pozwalają (tylko wniosek o odnowienie) (Uwaga: Oryginały pozycji a - d powyżej należy złożyć do obserwacji)
h) NAFDAC licencja Rejestracja (tylko producenci).
ja) Karty charakterystyki (MSDS) z każdej pozycji od producenta
jot) Poświadczenia Technical Officer z minimum National Diploma in nauk pokrewnych oraz kopię aktu powołania i odbioru listu z 2 aktualne fotografie paszportowe
k) Wersja elektroniczna (Napęd CD-ROM / flash) zawierające ilości wnioskowanej za pomocą programu Microsoft Word, Jeśli elementy mają być importowane są więcej niż dziesięć (10)
L) Certyfikat analizy (C A) z produktów sprowadzanych

4. LABELING

Etykieta produktu powinna wskazywać, że produkt jest „nie do użytku przez ludzi”. Pozostałe wymogi dotyczące etykietowania m.in.:
za) Nazwa produktu (Nazwa handlowa)
b) Skład substancji czynnej
do) Pełna nazwa i adres producenta lokalizacja
re) Numer partii.
mi) Data produkcji.
fa) Data wygaśnięcia.
sol) masa netto.
h) Warunki przechowywania.
ja) Sposób użycia

UWAGA:

1. Formularze zgłoszeniowe bez dokumentów potwierdzających zostaną odrzucone.
2. Tylko oficer techniczny i / lub dyrektor zarządzający są dozwolone na rozpatrzenie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na import pestycydów masowych, agrochemicznych, i nawozy.
3. Przywóz bez zezwolenia przyciąga odpowiednią sankcję.
4. Wnioskodawcy muszą posiadać magazyn, które powinny być sprawdzane pod kątem zgodności i przydatności do składowania produktów.
5. Magazyny zlokalizowane w budynkach mieszkalnych nie będzie dopuszczony do użytku.
6. Agencja musi być powiadomiony o wszelkich zmianach w lokalizacji firmy, magazyn, numer telefonu, lub zmiana oficera technicznego. Każda zmiana oficera technicznego należy składać w Agencji wraz z dokumentami uzupełniającymi, w tym akcie powołania, i akceptacja list.
7. Firmy produkujące wyroby regulowany za pomocą importowanych pestycydów, agrochemicznych i nawozów przedkłada dowód rejestracji wszystkich swoich produktów z Agencją lub dowód zatwierdzenia produkcyjnego (jeśli nowy producent).
8. MSDS ma następującą podpozycji:
 • Identyfikacja produktu i firmy
 • Skład i informacja o składnikach
 • niebezpieczne identyfikacja
 • Pierwsza pomoc
 • Postępowanie w przypadku pożaru
 • Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Obsługa i przechowywanie
 • Kontrola narażenia / środki ochrony osobistej
 • Fizyczne i chemiczne właściwości
 • Stabilność i reaktywność
 • informacje toksykologiczne
 • Informacja ekologiczna
 • Postępowanie z odpadami.
 • Health Hazard danych
 • Procedury wycieki lub nieszczelności
 • Informaje o transporcie
9. Przedłużenie zezwolenia rozpoczyna się od dnia 1 listopada każdego roku.

 

Nigerii Wytyczne NAFDAC uzyskać zezwolenie na import

WAŻNA UWAGA

Chociaż każdy możliwy dbano w produkcji tej regulacji, informacje nie mogą być w pełni dokładne albo dlatego rozporządzenie zmieniło się od jego przygotowania, or because other information about related policies was not available. It is highly recommended that manufacturers, eksporterzy, i importerzy zweryfikować pełny zestaw wymagań przywozowych ze specjalistycznych adwokatów handlowych w Nigerii, którzy są najlepsze dopasowanie w takich sprawach z organami Nigerii.

O LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP jest okno dla producentów, eksporterzy, i dystrybutorzy regulowanych produktów żywnościowych i leków poszukujących licencji w Nigerii i poszukujących dostępu do rynku Nigerii. Jesteśmy one-stop shop dla zgodności i należytej staranności usługi prawne w Nigerii. Zapewniamy klientom poradnictwa prawnego na każdym etapie procesu handlowego i poza nią.
Aby dowiedzieć się więcej o Żywności lex Artifex LLP & Narkotyk (fa&re) Helpdesk i jak możemy zaoferować Państwu w reprezentacji Nigerii, napisz: lexartifexllp@lexartifexllp.com; połączenie +234.803.979.5959.

Zostaw odpowiedź