intellectual property lawyers in Nigeria Filing a patent in Nigeria Filling a trademark in Nigeria IP law firm in Nigeria IP law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Trademark attorneys in Nigeria Trademark lawyers in Nigeria Patent lawyers in Nigeria Patents attorneys in Nigeria Requirements for Registering a Patent in Nigeria REQUIREMENTS FOR REGISTERING A PATENT IN NIGERIA  The Lex Artifex Law Office has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) i egzekwowania praw własności intelektualnej (IPR) podczas prowadzenia działalności gospodarczej lub z Nigerii. This publication gives a snapshot of the requirements for patent registration in Nigeria. CO TO JEST PATENT? Patent jest prawem prawnej ochrony wynalazek, który zapewnia nowy i wynalazczy rozwiązania technicznego problemu. Właściciel patentu ma prawo powstrzymać innych przed komercyjnym wykorzystaniu chroniony wynalazek, for example by making, using, importowania lub sprzedając je, w kraju lub regionie, w którym patent został przyznany. WHAT KIND OF INVENTION IS PATENTABLE? Wynalazek jest zdolność patentową, jeśli jest nowy, lub jest wynikiem aktywności wynalazku i może mieć zastosowanie w przemyśle; lub, to stanowi udoskonalenie względem opatentowanego wynalazku, a także jest nowy, Wynika z działalności wynalazczej i jest zdolny do zastosowań przemysłowych. Wynalazek jest zdolny do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku mogą być wytwarzane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek branży, w tym w rolnictwie. Patenty nie może, however, można uzyskać w odniesieniu do odmian roślin lub zwierząt, lub biologicznych procesów wytwarzania roślin lub zwierząt (z wyjątkiem procesów mikrobiologicznych i ich produktów); wynalazków publikowanie lub stosowanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; lub zasady i odkrycia o charakterze naukowym. Ustawa Patenty i wzory 1971 jest podstawowym ustawodawstwo regulujące rejestrację i egzekwowania patentów w Nigerii. Zasady Patenty reguluje procedurami przyjętymi w rejestrze Patentowy. KTO UŻYWA patentu? Patent is a valuable asset for companies, korporacje, instytucji badawczych i uniwersytetów, a także osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. ADVANTAGES OF FILING A PATENT IN NIGERIA: Patent registration confers the exclusive right on you to exploit the invention. This right affords the power to prevent the rest of na przykład poprzezciza pomocąexploiting your invention, for example by making, using, importing or selling the invention. Patent protection helps to differentiate your inventive products and services in the marketplace as it inhibits competitors from simply copying them. In turn, this helps to drive higher sales and support increased profit margins, allowing investment costs to be recovered. Without registration, you have no protection. And if the invention becomes “public knowledge”, subject to certain limited exceptions, you have no protection. The enforceability of rights over a patented invention or product is only dependent on the filing and registration of such patent. Registration facilitates cross-border expansion. Remittances through authorized commercial banks in respect of the imported food and drug products in Nigeria are only possible where such products have been registered with NAFDAC. REQUIREMENTS FOR FILING A PATENT A patent application must have the following attributes: It must be new, It must have an inventive step that is not obvious to someone with knowledge and experience in the subject, It must be capable of being made or used in some kind of industry and not be, a scientific or mathematical discovery, theory or method, a literary, dramatic, musical or artistic work, a way of performing a mental act, playing a game or doing business, the presentation of information, or some computer programs, an animal or plant variety, a method of medical treatment or diagnosis, It must not be against public policy or morality. PATENT FILING PROCEDURES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY A patent application filed under at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Nigerian Patent Office must contain the following: A petition or request for registration with your full name and address; specyfikacja, w tym roszczenia lub wierzytelności w dwóch egzemplarzach; Plany i rysunki, if any, w duplikacie; Oświadczenie podpisane przez prawdziwego wynalazcę; Adres do doręczeń w Nigerii, jeśli adres jest poza Nigerii; Jeśli chcesz wykorzystać na zagranicznym pierwszeństwa w odniesieniu do wcześniejszego wniosku złożonego w państwie spoza Nigerii, aplikacja musiałaby towarzyszyć pisemne oświadczenie zawierające następujące: data i numer wcześniejszego zastosowania, the country in which the earlier application was made, Your name as indicated in the earlier application You would have to file an application for patent at a Patent Office through an Intellectual Property Attorney - who will act as your legal representative and agent. Lex Artifex LLP can help you file a patent application at the Nigerian Patent Office or at the International Bureau of WIPO, depending on whether you want to file nationally or internationally, odpowiednio. If you chose to file internationally, our office will perform an International Search to provide an initial assessment of the potential patentability of your invention. This will be followed with the Publication of your patent along with the International Search Report. Your application, with its International Search Report, will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. On publication, your invention will become publicly known. Where necessary, we can also request an optional supplementary international search and/or an International Preliminary Examination for your patent. The information contained in these documents enables applicants to better evaluate whether it is worthwhile to continue with their patent application before they are required to pay the full range of costs involved. The International Search Report and Written Opinion will be issued by the Bureau within 16 months of the priority date of your application (to znaczy, its filing date or the filing date of an earlier application from which it claims priority, jeżeli dotyczy). Your application Search Report will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your applicna publikacjęicTwój wynalazek stanie się publicznie znanyy known. Nigeria jest sygnatariuszem Traktatu o współpracy patentowej WIPO i ma bezpośredni dostęp do produktów pracy PCT, Szukaj w tym międzynarodowy raport, the Written Opinion of the International Searching Authority and an International Preliminary Examination Re­port. Wszystkie wcześniejsze międzynarodowych zgłoszeń patentowych w ramach systemu PCT są akceptowane w Nigerii do rejestracji terytorialnym i egzekwowania. Gdzie chcesz skorzystania zagranicznego pierwszeństwa w odniesieniu do wcześniejszego zgłoszenia patentowego złożonego w systemie PCT lub złożony w kraju spoza Nigerii, we will file a written declaration kraj, w którym wniosek został złożony wcześniejn, the country in which the earlier application was made, a Twoje imię. Jest to wymóg, że nie więcej niż trzy miesiące powinien upłynąć od zastosowania w początkowym państwie powstał. Będziesz musiał dostarczyć poświadczoną kopię wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (lub jego odpowiednik) w kraju, w którym wcześniej został złożony wniosek. UWAGA: Once you file an application in one country which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, you are entitled to claim the priority of that filing for a period of 12 months, and the filing date of that first application is considered the “priority date”. During those 12 miesięcy, the filing date of your first application is considered to have “priority” over other applications filed after that date in all member countries of the Paris Convention. A PCT application may be filed as a first filing or, alternatywnie, może zastrzec prawo pierwszeństwa od odpowiedniego wniosku złożonego do 12 miesiąc wcześniej, W takim przypadku zgłoszenie PCT będą traktowane tak, jakby zostały złożone w tym samym dniu co wcześniejszym zgłoszeniu. Prawo do patentu w odniesieniu do wynalazku nie przysługuje w „prawdziwego właściciela”, but in the “statutory inventor”, w takim przypadku jest osoba, która jest najpierw złożyć wniosek o patent, lub który może skutecznie leżał Zastrzeżenie obcego priorytetu zgłoszeniu patentowym w odniesieniu do wynalazku. The WIPO-administered Patent Cooperation Treaty (PCT) Jest to traktat o racjonalizacji i współpracy w odniesieniu do zgłoszenia, poszukiwanie i analiza wniosków patentowych i rozpowszechnianie informacji technicznych zawartych w nim. PCT oferuje wnioskującym o ochronę patentową w wielu krajach bardziej przyjazny dla użytkownika, opłacalne i wydajne opcja. By filing one “international” patent application under the PCT with one patent office (W „przyjmujący urząd”). The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applicationjednakfiled in the WIPO Member states since Nigeria is a signatory to the Patent Cooperation Treaty ("PCT"). However, the PCT does not provide for the grant of "international patents" jako odpowiedzialny za przyznawanie patentów jest to, że od odpowiednich urzędów patentowych państw, gdzie są wykonane aplikacje.  The enforcement of  “international patents” lies within the jurisdiction of each Member State. The enforceability of patent is territorial, co oznacza, że ​​patent jest wykonalne tylko w Nigerii dopiero po poprawnej rejestracji krajowej z Nigerii Urzędzie Patentowym. Gdy zgłoszenie patentowe jest przyznawana, patent jest ważny 20 years and is subject to annual renewals. PATENT REGISTRATION AT THE NIGERIAN PATENT OFFICE Lex Artifex LLP through its IPR Helpdesk offers a full range of patent application preparation and prosecution services. You will need to send to our office the details of your invention or a claim to a foreign priority of a patent application filed in respect of an invention via email - lexartifexllp@lexartifexllp.com, together with a Power of Attorney simply signed with your full particulars giving us the authority to act as your IP Attorneys and agents. Our law office specialize in business law with a particular focus on transactional law, commercialization of intellectual property, and commercial litigation. For more information about the Lex Artifex IPR Helpdesk, please visit our website at http://lexartifexllp.com, or contact us at +234.803.979.5959, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com. BILLING ARRANGEMENT Billing is in U.S. Dollars Billing does not include legal defenses against objections and prosecution services.     PREMIUM STANDARD BASIC Description Drafting of a non-provisional patent. (Data and drawings will be yours). Drafting of a provisional patent. (Data and drawings will be yours). Search and filing of a provisional or non-provisional patent with the Nigerian IP Office or WIPO. Delivery Time 25 days 15 days 7 dni $799 $499 $99 OUR INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES: Preparation and filing of your trademark application Preparation and filing of your application with the Nigerian Trademarks Office A search of the Trademarks’ Registry Representation as “Attorney on Record” AJeśli w ogóley on intellectual property law Provision of local address for the service of government papers and correspondences, broniąc opozycje (if any), Utrzymanie wznowień znaków towarowych.   ABOUT US Lex Artifex LLP offers a full range of patent application preparation and prosecution services. Our team comprises accredited IP Attorneys & Solicitors, experienced in trademarks, patenty, and designs filings, IP defenses and prosecution. We assist our clients with pre-issuance submissions, re-examinations, inter partes review, and post grant review proceedings. We also provide assistance with supplemental examinations and re-examinations to patent owners who wish to insure the strength and validity of their patents. Dla IPR doradztwa biznesowego koncentruje, skontaktujemail w lexartifexllp@lexartifexllp.comartifexllp.com, połączenie +234.803.979.5lexartifexllp.comrnetowej, http://lexartifexllp.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc! Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Requirements for registering a patent in Nigeria Patent Registration in Nigeria Trademark Registration in Nigeria Registration of Business in Nigeria Patents application and registration in Nigeria Business Protection in Nigeria. Designs registration in Nigeria Trademarks Filing in Nigeria Lex Artifex, LLP’s intellectual property practice supports and safeguards our local and international clients’ businesses and proprietary rights and help bolster innovation in our clients’ organizations. Our lawyers assist clients in structuring documentations on acquisition, koncesjonowanie, and sales of intellectual property rights; conducting searches for trademark availability, registering trademarks and interfacing with relevant regulatory bodies such as National Office for Technology Acquisition and Promotion (notap), Organizacji Normalizacyjnej Nigerii (SYN), Krajowa Agencja ds Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC). Our area of practice also covers filing of trademark, copyright, design or patent claims and representing clients in intellectual property disputes, as well as enforcing clients’ proprietary rights and trade secrets. Requirements+for+Registering+a+Patent+in+Nigeria

Własności Intelektualnej Prawnicy w Nigerii

Prawo własności intelektualnej jest praktyką ostrości klucz Lex Artifex LLP. Specjalizujemy się w komercjalizacji własności intelektualnej (“IP”) i egzekwowania praw własności intelektualnej w Nigerii, i świadczymy kompleksowe usługi IP klientom, którzy robią interesy w Nigerii lub poza.
We file trademarks, patenty i wzory przemysłowe aplikacje, Struktura i dokumentacja na cesji aktywów IP dla klientów. Nasz adwokaci własności intelektualnej w Nigerii belong to international legal networks and are licensed by the Nigerian IP Office (to znaczy. Znaki towarowe, Patenty i wzory rejestru Zakładu Prawa Handlowego Federalnego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Inwestycji Nigerii. interfejs one z innymi agencjami rządowymi, takimi jak Krajowy Urząd ds Technologii nabywanie i promowanie (notap), Krajowa Agencja ds Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC) w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w Nigerii.
Lex Artifex LLP jest niezwykle szczegółowo ukierunkowane i zapewnia najwyższy poziom usług IP i ochronę w Nigerii. Bierzemy dodatkowy czas i uwagę w celu zapewnienia długoterminowej stabilności aktywów własności intelektualnej naszych klientów.
Czy jesteś zaangażowany w produktach konsumenckich, biotechnologia, genetyka, nanotechnologia, nauk farmaceutycznych; oprogramowanie i systemy inżynieryjne, inżynierii metali ciężkich, itp. wygenerować własności intelektualnej, która wymaga ochrony w Nigerii i na globalnym rynku.
Porada, zastępstwo prawne i / lub aby dowiedzieć się więcej na temat własności intelektualnej Lex Artifex LLP, proszę skontaktować się z członkiem naszego zespołu bezpośrednio lub e-mail lexartifexllp@lexartifexllp.com.