Cost of filing a patent application in Nigeria COST OF FILING A PATENT APPLICATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. This publication gives a snapshot of the cost of filing a patent application in Nigeria.  Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (USD) 1 Patent preliminary search 99 2 Patent application – (convention) 199 3 Patent application - (non-convention) 399 4a 4b Application for registration for each additional class – (kuvend) Application for registration for each additional class (jo-marrëveshje) 159  299 5 Duke pretenduar prioritet konventë 199 6 Application for patent merger 299 7 Patent Renewal 299 8 Dënimi për rinovimin fund të Patentave 199 9  Aplikimi për zgjatjen e kohës për të paguar taksat 129 10 Application for assignment; or recording of interest in a patent 299 11 Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës 199 12 Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze) 19 13 Application for amendment, correction of clerical errors, or modification of particulars in one patent or pending application 199 14 Application for amendment, correction of clerical errors, or modification of particulars in additional patent or pending application 119 15 Disbursements for forwarding a patent Instrument (external costs e.g. tarifë postare, bank charge, courier, etj). 150 16 Requesting for substantive examination 599 17 Response to application for opposition 399 18 Obtaining certified true copy of patent certificate 159 19 Obtaining certified true copy of other documents 119

Cost of filing a patent application in Nigeria

COST OF FILING A PATENT APPLICATION IN NIGERIA

Lex Artifex LLP, një Intellectual Property Firma Ligji në Nigeri ka prezantuar Helpdesk IP për të ndihmuar bizneset në mbrojtjen pronën e tyre intelektuale (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. This publication gives a snapshot of the cost of filing a patent application in Nigeria.
Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) dhe janë përfshirëse e të gjitha taksave të qeverisë dhe / ose tarifat e avokatit.

S / N

PËRSHKRIMI I ARTIKULLIT

TAKSAT $ (USD)

1
kërkim
99
2një
2b
Paraqitjen e një kërkesë - (kuvend)
Parashtruar një kërkesë – (jo-marrëveshje)
299
399
3
pagesë shtesë për pretendimet që tejkalojnë 10, sipas pretendimit
99
4
Duke pretenduar prioritet konventë
199
5
Paraqitjen e kërkesës për shqyrtim materiale
599
6
Paraqitjen e kërkesës për rishqyrtim
699
7
Marrjen e një certifikatë patentë
159
8
Pagesa e anuiteteve nga 2nd të 20th vit
2nd në 3rd vit
4th në 6th vit
7th në 9th vit
10th në 12th vit
13th në 15th vit
16th për të 20th vit
199
299
399
799
999
1299
9
Marrja e një certifikatë që vërteton pagesën e anuiteteve
129
10
Dënimi për rinovimin fund të Patentave
199
11
Aplikimi për zgjatjen e kohës për të paguar taksat
129
12
detyrë, bashkim, liçensë, dhe / ose regjistrimi i interesit në një patentë
299
13
Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës
199
14
Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze)
19
15
Ndryshimi dhe / ose modifikimin e veçoritë në një patentë ose aplikim në pritje
199
16
disbursimet (e.g. tarifë postare, tarifat bankare, etj)
49 – 149
17
Paraqitjen e një njoftim të opozitës apo një apel
399 – 799
18
Përgjigje të një kërkese për opozitën ose ankesës
399 – 799
19
Marrja kopje të vërtetuara të dokumenteve të tjera
99

RRETH LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP, një firmë ligjore në Nigeri, ofron një gamë të plotë të markës, patentë, dhe përgatitjen dhe prokurorisë aplikimit dizajn shërbimet industriale. Ekipi ynë përbëhet nga avokatët IP & Solicitors që specializohen në komercializimin e pronës intelektuale dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lex Artifex LLP është e licencuar nga Zyra e nigerian IP.
Për të mësuar në lidhje me IP Helpdesk dhe se si ne mund të ju ndihmojë me IP shërbimeve në Nigeri, ju lutem: lexartifexllp@lexartifexllp.com; thirrje +234.803.979.5959.
Intellectual Property Group Practice Lex Artifex LLP-së

Cost of filing a patent application in Nigeria