Cost of Patenting in Nigeria COST OF PATENTING IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. Ky botim jep një pasqyrë të kostos së patenting në Nigeri.  Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) dhe janë përfshirëse e të gjitha taksave të qeverisë dhe / ose tarifat e avokatit. S/N ITEM DESCRIPTION FEES $ (USD) 1 kërkim 99 2a 2b Filing an application – (kuvend) Parashtruar një kërkesë - (jo-marrëveshje) 279 399 3 pagesë shtesë për pretendimet që tejkalojnë 10, sipas pretendimit 59 4 Duke pretenduar prioritet konventë 99 5 Paraqitjen e kërkesës për shqyrtim materiale 599 6 Paraqitjen e kërkesës për rishqyrtim 699 7 Marrjen e një certifikatë patentë 159 8 Payment of Annuities from 2nd to the 20th year 2nd to 3rd year 4th to 6th year 7th to 9th year 10th to 12th year 13th to 15th year 16th to 20th year 199 299 399 799 999 1299 9 Marrja e një certifikatë që vërteton pagesën e anuiteteve 129 10 Dënimi për rinovimin fund të Patentave 199 11 Aplikimi për zgjatjen e kohës për të paguar taksat 129 12 detyrë, bashkim, liçensë, dhe / ose regjistrimi i interesit në një patentë 299 13 Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës 199 14 Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze) 29 15 Ndryshimi dhe / ose modifikimin e veçoritë në një patentë ose aplikim në pritje 199 16 disbursimet (e.g. tarifë postare, tarifat bankare, etj) 49 - 99 17 Paraqitjen e një njoftim të opozitës apo një apel 399 - 799 18 Përgjigje të një kërkese për opozitën ose ankesës 399 - 799 19 Marrja kopje të vërtetuara të dokumenteve të tjera 79 ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP, a law firm in Nigeria, ofron një gamë të plotë të markës, patentë, dhe përgatitjen dhe prokurorisë aplikimit dizajn shërbimet industriale. Ekipi ynë përbëhet nga avokatët IP & Solicitors që specializohen në komercializimin e pronës intelektuale dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lex Artifex LLP është e licencuar nga Zyra e nigerian IP.  Për të mësuar në lidhje me IP Helpdesk dhe se si ne mund të ju ndihmojë me IP shërbimeve në Nigeri, ju lutem: lexartifexllp@lexartifexllp.com; thirrje +234.803.979.5959. Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Cost of Patenting in Nigeria

Kostoja e Patentim në Nigeri

KOSTOJA E patenting në Nigeri

Lex Artifex LLP, një Intellectual Property Firma Ligji në Nigeri ka prezantuar Helpdesk IP për të ndihmuar bizneset në mbrojtjen pronën e tyre intelektuale (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. Ky botim jep një pasqyrë të kostos së patenting në Nigeri.
Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) dhe janë përfshirëse e të gjitha taksave të qeverisë dhe / ose tarifat e avokatit.

S / N

PËRSHKRIMI I ARTIKULLIT

TAKSAT $ (USD)

1
kërkim
99
2një
2b
Paraqitjen e një kërkesë - (kuvend)
Parashtruar një kërkesë – (jo-marrëveshje)
299
399
3
pagesë shtesë për pretendimet që tejkalojnë 10, sipas pretendimit
99
4
Duke pretenduar prioritet konventë
199
5
Paraqitjen e kërkesës për shqyrtim materiale
599
6
Paraqitjen e kërkesës për rishqyrtim
699
7
Marrjen e një certifikatë patentë
159
8
Pagesa e anuiteteve nga 2nd të 20th vit
2nd në 3rd vit
4th në 6th vit
7th në 9th vit
10th në 12th vit
13th në 15th vit
16th për të 20th vit
199
299
399
799
999
1299
9
Marrja e një certifikatë që vërteton pagesën e anuiteteve
129
10
Dënimi për rinovimin fund të Patentave
199
11
Aplikimi për zgjatjen e kohës për të paguar taksat
129
12
detyrë, bashkim, liçensë, dhe / ose regjistrimi i interesit në një patentë
299
13
Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës
199
14
Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze)
19
15
Ndryshimi dhe / ose modifikimin e veçoritë në një patentë ose aplikim në pritje
199
16
disbursimet (e.g. tarifë postare, tarifat bankare, etj)
49 – 99
17
Paraqitjen e një njoftim të opozitës apo një apel
399 – 799
18
Përgjigje të një kërkese për opozitën ose ankesës
399 – 799
19
Marrja kopje të vërtetuara të dokumenteve të tjera
99

RRETH LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP, një firmë ligjore në Nigeri, ofron një gamë të plotë të markës, patentë, dhe përgatitjen dhe prokurorisë aplikimit dizajn shërbimet industriale. Ekipi ynë përbëhet nga avokatët IP & Solicitors që specializohen në komercializimin e pronës intelektuale dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lex Artifex LLP është e licencuar nga Zyra e nigerian IP.
Për të mësuar në lidhje me IP Helpdesk dhe se si ne mund të ju ndihmojë me IP shërbimeve në Nigeri, ju lutem: lexartifexllp@lexartifexllp.com; thirrje +234.803.979.5959.
Intellectual Property Group Practice Lex Artifex LLP-së

Kostoja e Patentim në Nigeri