Cost of Trademark Registration in Nigeria COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. This publication gives a snapshot of the cost of trademark registration in Nigeria.  Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) and are inclusive of all government fees and attorney fees. S/N ITEM DESCRIPTION FEES (USD) 1 Preliminary search for word mark 59 2 Preliminary search for design/drawing/logo 99 3 Preliminary search for each additional class of design/logo 69 4 Aplikimi për regjistrimin e markës tregtare / markë shërbimi 399 5 Application for registration for each additional class 299 6 Claiming convention priority NA 7 Aplikimi për ripërtëritjen 299 8 Dënimi për rinovimin fund të një markës tregtare / markë shërbimi 229 9 Shqyrtimi i markës refuzuar 599 10 Application for Assignment of a trademark 299 11 Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës markës tregtare 229 12 Registration of registered user of trademark 229 13 Certificate of registration and transmission of certificate 229 14 Kopje e noterizuar e vërtetë e certifikatës së ripërtëritjes 199 15 Certified True Copy (CTC) of every other form or entry on the register 99 16 Cancellation of registered trademark 229 17 Restoration of trade/service mark 299 18 Correction and modification of registered trademark particulars 129 19 Reclassification of trademark 229 20 Opinion mbi njoftimin e opozitës 229 21 Aplikimi për opozitën 799 22 Përgjigje të opozitës 799 23 Application for cancellation for non-use 399 24 Preparing and filing of statutory papers 199

Cost of Trademark Registration in Nigeria

COST OF TRADEMARK REGISTRATION IN NIGERIA

Lex Artifex LLP, një Intellectual Property Firma Ligji në Nigeri ka prezantuar Helpdesk IP për të ndihmuar bizneset në mbrojtjen pronën e tyre intelektuale (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. This publication gives a snapshot of the cost of trademark registration in Nigeria.
Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) dhe janë përfshirëse e të gjitha taksave të qeverisë dhe / ose tarifat e avokatit.

S / N

PËRSHKRIMI I ARTIKULLIT

TAKSAT $ (USD)
1
2
Kërko për Marka e fjalës
Për çdo klasë shtesë
79
49
3
4
Kërko për dizajn / vizatim / logo
Për çdo klasë shtesë
99
79
5
6
Aplikimi për regjistrimin e markës tregtare / markë shërbimi
Për çdo klasë shtesë
299
199
7
Duke pretenduar prioritet konventë
Nuk aplikohet
8
9
Aplikimi për ripërtëritjen
Për çdo klasë shtesë
399
299
10
11
Dënimi për rinovimin fund të një markës tregtare / markë shërbimi
Për çdo klasë shtesë
499
399
12
Shqyrtimi i markës refuzuar
599
13
14
Aplikimi për Caktimin
Për çdo klasë shtesë
299
199
15
16
Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës markës tregtare
Për çdo klasë shtesë
399
329
17
18
19
Aplikimi për Licencë
Për çdo klasë shtesë
Hartimi i një instrumenti të Licencimit
299
199
229
20
Regjistrimi i përdoruesit të regjistruar të markës tregtare
299
21
Certifikata e regjistrimit dhe transmetimit të certifikatës
299
22
Kopje e noterizuar e vërtetë e certifikatës së ripërtëritjes
199
23
Kopje e noterizuar e vërtetë e çdo forme tjetër apo hyrje në regjistrin e
129
24
25
Korrigjimi dhe / ose modifikimin e veçoritë regjistruar
Për çdo klasë shtesë
179
129
26
27
Riklasifikimi i një marke
Për çdo klasë shtesë
229
199
28
Opinion mbi njoftimin e opozitës
229
29
30
Aplikimi për opozitën
Për çdo klasë shtesë
399 – 799
399
31
32
Përgjigje të opozitës
Për çdo klasë shtesë
399 – 799
399
33
Aplikimi për anulimin për mos përdorimin e një marke
399
34
Përgjigje për një veprim për anulimin e mos-përdorimin e një marke
399
35
Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze)
19

RRETH LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP, një firmë ligjore në Nigeri, ofron një gamë të plotë të markës, patentë, dhe përgatitjen dhe prokurorisë aplikimit dizajn shërbimet industriale. Ekipi ynë përbëhet nga avokatët IP & Solicitors që specializohen në komercializimin e pronës intelektuale dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lex Artifex LLP është e licencuar nga Zyra e nigerian IP.
Për të mësuar në lidhje me IP Helpdesk dhe se si ne mund të ju ndihmojë me IP shërbimeve në Nigeri, ju lutem: lexartifexllp@lexartifexllp.com; thirrje +234.803.979.5959.
Intellectual Property Group Practice Lex Artifex LLP-së

Cost of trademark registration in Nigeria