Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, firma të ligjit të huaj, dhe sponsorët me financimin e bankave lidhur këshillues dhe ndihma nëpër çdo industri, duke përfshirë blerjen dhe financave të projektit. Ne gjithashtu të këshilluar klientët mbi çështjet që lidhen me bankare dhe letrat me vlerë ligjeve nigeriane, tregjet e kapitalit, kontrollin e këmbimit valutor, and capital importation through authorized dealers.

 

Bankar dhe Financa

Ne të sigurojë institucionet financiare, firma të ligjit të huaj, dhe sponsorët me financimin e bankave lidhur këshillues dhe ndihma nëpër çdo industri, duke përfshirë blerjen dhe financave të projektit.
Ne gjithashtu të këshilluar klientët mbi çështjet që lidhen me bankare dhe letrat me vlerë ligjeve nigeriane, tregjet e kapitalit, kontrollin e këmbimit valutor, and capital importation through authorized dealers.
për këshillimor, ju lutem kontaktoni një anëtar të të Lex Artifex LLP Ekipi drejtpërdrejt ose email lexartifexllp@lexartifexllp.com.