Regjistrimi Trademark në Nigeri: How much is trademark registration in Nigeria? Regjistrimin e markës tregtare në Nigeri: SA ËSHTË regjistrimin e markës tregtare në Nigeri? Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. Ky botim në lidhje me regjistrimin e markës tregtare në Nigeri: How much is trademark registration in Nigeria? Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) dhe janë përfshirëse e të gjitha taksave të qeverisë dhe / ose tarifat e avokatit. S/N ITEM DESCRIPTION FEES $ (USD) 1 2 Search for wordmark For each additional class 69 49 3 4 Search for design/drawing/logo For each additional class 99 79 5 6 Application for registration of trademark/service mark For each additional class 299 199 7 Claiming convention priority Not Applicable 8 9 Application for Renewal For each additional class 429 399 10 11 Penalty for late renewal of a trademark/service mark For each additional class 499 429 12 Shqyrtimi i markës refuzuar 599 13 14 Application for Assignment For each additional class 299 199 15 16 Penalty for late registration of trademark assignment For each additional class 399 329 17 18 19 Application for License For each additional class Drafting of a Licensing Instrument 299 199 229 20 Regjistrimi i përdoruesit të regjistruar të markës tregtare 299 21 Certifikata e regjistrimit dhe transmetimit të certifikatës 299 22 Kopje e noterizuar e vërtetë e certifikatës së ripërtëritjes 199 23 Kopje e noterizuar e vërtetë e çdo forme tjetër apo hyrje në regjistrin e 129 24 25 Correction and/or modification of registered particulars For each additional class 179 129 26 27 Reclassification of a mark For each additional class 229 199 28 Opinion mbi njoftimin e opozitës 229 29 30 Applying for opposition For each additional class 699 599 31 32 Response to opposition For each additional class 699 599 33 Aplikimi për anulimin për mos përdorimin e një marke 479 34 Përgjigje për një veprim për anulimin e mos-përdorimin e një marke 499 35 Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze) 19 ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP, a law firm in Nigeria, ofron një gamë të plotë të markës, patentë, dhe përgatitjen dhe prokurorisë aplikimit dizajn shërbimet industriale. Ekipi ynë përbëhet nga avokatët IP & Solicitors që specializohen në komercializimin e pronës intelektuale dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lex Artifex LLP është e licencuar nga Zyra e nigerian IP.  Për të mësuar në lidhje me IP Helpdesk dhe se si Sa është regjistrimit të markës tregtare në Nigeri Nigeri, ju lutem: lexartifexllp@lexartifexllp.com; thirrje +234.803.979.5959. Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Trademark Registration in Nigeria: How much is trademark registration in Nigeria?

Regjistrimi Trademark në Nigeri: Sa është regjistrimit të markës tregtare në Nigeri?

Regjistrimin e markës tregtare në Nigeri: SA ËSHTË regjistrimin e markës tregtare në Nigeri?

Lex Artifex LLP, një Intellectual Property Firma Ligji në Nigeri ka prezantuar Helpdesk IP për të ndihmuar bizneset në mbrojtjen pronën e tyre intelektuale (IP) dhe zbatimin e të drejtave të tyre të pronësisë intelektuale (IPR) kur bëjnë biznes në ose me Nigeri. Ky botim në lidhje me regjistrimin e markës tregtare në Nigeri: Sa është regjistrimit të markës tregtare në Nigeri?
Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë ($) dhe janë përfshirëse e të gjitha taksave të qeverisë dhe / ose tarifat e avokatit.
S / N
PËRSHKRIMI I ARTIKULLIT
TAKSAT $ (USD)
1
2
Kërko për Marka e fjalës
Për çdo klasë shtesë
79
49
3
4
Kërko për dizajn / vizatim / logo
Për çdo klasë shtesë
99
79
5
6
Aplikimi për regjistrimin e markës tregtare / markë shërbimi
Për çdo klasë shtesë
299
199
7
Duke pretenduar prioritet konventë
Nuk aplikohet
8
9
Aplikimi për ripërtëritjen
Për çdo klasë shtesë
399
299
10
11
Dënimi për rinovimin fund të një markës tregtare / markë shërbimi
Për çdo klasë shtesë
499
399
12
Shqyrtimi i markës refuzuar
599
13
14
Aplikimi për Caktimin
Për çdo klasë shtesë
299
199
15
16
Dënimi për regjistrim të vonuar e detyrës markës tregtare
Për çdo klasë shtesë
399
329
17
18
19
Aplikimi për Licencë
Për çdo klasë shtesë
Hartimi i një instrumenti të Licencimit
299
199
229
20
Regjistrimi i përdoruesit të regjistruar të markës tregtare
299
21
Certifikata e regjistrimit dhe transmetimit të certifikatës
299
22
Kopje e noterizuar e vërtetë e certifikatës së ripërtëritjes
199
23
Kopje e noterizuar e vërtetë e çdo forme tjetër apo hyrje në regjistrin e
129
24
25
Korrigjimi dhe / ose modifikimin e veçoritë regjistruar
Për çdo klasë shtesë
179
129
26
27
Riklasifikimi i një marke
Për çdo klasë shtesë
229
199
28
Opinion mbi njoftimin e opozitës
229
29
30
Aplikimi për opozitën
Për çdo klasë shtesë
399 – 799
399
31
32
Përgjigje të opozitës
Për çdo klasë shtesë
399 – 799
399
33
Aplikimi për anulimin për mos përdorimin e një marke
399
34
Përgjigje për një veprim për anulimin e mos-përdorimin e një marke
399
35
Tarifa përkthim (për 100 Fjalëve të huaja në gjuhën angleze)
19

RRETH LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP, një firmë ligjore në Nigeri, ofron një gamë të plotë të markës, patentë, dhe përgatitjen dhe prokurorisë aplikimit dizajn shërbimet industriale. Ekipi ynë përbëhet nga avokatët IP & Solicitors që specializohen në komercializimin e pronës intelektuale dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lex Artifex LLP është e licencuar nga Zyra e nigerian IP.
Për të mësuar në lidhje me IP Helpdesk dhe se si ne mund të ju ndihmojë me IP shërbimeve në Nigeri, ju lutem: lexartifexllp@lexartifexllp.com; thirrje +234.803.979.5959.
Intellectual Property Group Practice Lex Artifex LLP-së

Regjistrimi Trademark në Nigeri: Sa është regjistrimit të markës tregtare në Nigeri?