การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไนจีเรีย: จำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตธุรกิจและโควต้าต่างชาติ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไนจีเรีย: จำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตธุรกิจและโควต้าต่างชาติ

ต่างประเทศการลงทุนโดยตรงในไนจีเรีย: THE NEED FOR BUSINESS PERMIT AND EXPATRIATE QUOTA Foreign Direct Investment: ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไนจีเรีย, overseas investors and offshore companies looking to establis...

อ่านเพิ่มเติม