Company registration in Nigeria Company+registration+in+Nigeria COMPANY REGISTRATION IN NIGERIA: วิธีการเริ่มต้นธุรกิจในไนจีเรีย: THE PROCEDURE AND REQUIREMENTS FOR This guide is designed to help business people navigate the legal and regulatory considerations in regards to company registration in Nigeria, starting and doing business in Nigeria. ขั้นตอนดังต่อไปนี้: Decide on the Business Structure When deciding on how to participate in the Nigerian market, คุณจะต้องเลือกระหว่างการจัดตั้ง บริษัท ใหม่หรือการซื้อ บริษัท ที่มีอยู่. หากการสร้างธุรกิจใหม่, ความหลากหลายของโครงสร้างทางธุรกิจที่มีอยู่. สี่ประเภทหลักคือเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว; ความร่วมมือ; กรรมาธิการนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น; และ บริษัท. คุณจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ บริษัท ที่จะเหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ. โครงสร้างทางธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย, ภาษี, ถูกกฎหมาย, กฎระเบียบและความเสี่ยงทางการเงินผลกระทบ. สถานการณ์ของคุณอาจต้องการคำแนะนำจากทนายความ. อ่าน: Why You Need Business Legal Advice Types of Registrable Business Organisations in Nigeria Registrable business organizations in Nigeria include: 1.  A company limited by shares (จำกัด หรือบมจ) 2.  A company limited by guarantee (จำกัด / Gte) 3.  An unlimited liability company (Ultd) ใด ๆ ของ บริษัท ดังกล่าวข้างต้นอาจจะเป็น บริษัท เอกชนหรือ บริษัท มหาชน. 4.  Business Name (จดทะเบียนเป็น แต่เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน) 5.  Incorporated Trustees (มักจะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือการกุศล) ข้อดีของ บริษัท จำกัด โดยหุ้นมากกว่าชื่อธุรกิจ? บริษัท เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของตัวเอง. ตัวตนของมันคือแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น, กรรมการและพนักงาน. แต่ก็มีการสืบทอดตลอด - หมายความว่าธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปแม้จะมีการลาออก, ล้มละลายหรือการตายของกรรมการหรือผู้ถือหุ้น. ผู้ถือหุ้นและกรรมการได้รับการคุ้มครองความรับผิด จำกัด ผูกติดอยู่กับการค้ำประกันส่วนบุคคลและ / หรือมูลค่าของหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ใน บริษัท. มันค่อนข้างง่ายที่จะขยายหรือจะไต่ขึ้นโดยการขายหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจให้กับนักลงทุนนอก. บริษัท สามารถฟ้องหรือถูกฟ้องในชื่อของตัวเอง. บริษัท มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น. มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเพิ่มจำนวนเงินมากเงินสำหรับธุรกิจหรือขายส่วนหนึ่งของธุรกิจ. มันสามารถใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจในการลงทุน, สถานะผู้บุกเบิกและผู้ได้รับการยกเว้นภาษีนำเสนอโดยรัฐบาล. Reserve a Name You can only use a name that is not identical to an existing registered organization in Nigeria. ค้นหาชื่อพร้อมใช้งานจะต้องมีการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการองค์กร (CAC) รีจิสทรีเพื่อดูว่าชื่อที่มีอยู่สำหรับการใช้งาน. อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ได้, เดียวกันจะได้รับการอนุมัติสำหรับการลงทะเบียน. ชื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องพักสามารถได้รับผลกระทบภายใน 24 ชั่วโมง. Register the Approved Name Businesses in Nigeria must be registered with the Corporate Affairs Commission either as a Business Name or as a Company. นักลงทุนต่างชาติที่สนใจในการเข้าสู่ตลาดไนจีเรียอาจต้องการที่จะจัดตั้ง บริษัท ไนจีเรียใหม่หรือจัดตั้ง บริษัท ย่อยใหม่ไนจีเรียซึ่งยังดำเนินการเป็นนิติบุคคลแตกต่างจาก บริษัท แม่ในต่างประเทศ. Prepare and File the Company Incorporation Deeds Companies must have a Memorandum of Association and Articles of Association (MEMART), ทนายความสามารถช่วยให้คุณร่าง MEMART เพื่อให้เหมาะกับวัตถุธุรกิจของคุณและยื่นสำเนาเดียวกันที่รีจิสทรีคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร; ชำระอากรแสตมป์ในการกระทำการรวมตัวกันและสรุปการลงทะเบียนของ บริษัท เป็นนิติบุคคล. Company’s MEMART or Business Name’s Partnership Deed will deal with ownership and management issues and contain the rules governing how the business is run. โฉนดจะขาลงประเด็นสำคัญและออกข้อ จำกัด ใด ๆ ในสิ่งที่ธุรกิจสามารถทำและวิธีการตัดสินใจที่จะทำ. Company Share Structure All categories of company shares (นั่นคือ. ไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือให้สิทธิพิเศษ) ที่ออกโดย บริษัท ในไนจีเรียจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งลงคะแนนในส่วนของหุ้นแต่ละ. หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ่วงน้ำหนักเป็นสิ่งต้องห้าม. บริษัท ต้องมีอย่างน้อย 2 กรรมการ (non-employee shareholders). However, บริษัท เอกชนจะตผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่พนักงานากกว่า 50 non-employee shareholders. Appoint the Directors The directors are the shadow of a company and at the heart of its corporate governance A company can have either foreign or Nigerian directors, และกรรมการอาจจะมีถิ่นที่อยู่หรือถิ่นที่อยู่นอก. Register with the Tax Authorities The Federal Inland Revenue Service (FIRS) และรัฐคณะกรรมการสรรพากรมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีขององค์กรและส่วนบุคคล, respectively. ทุก บริษัท, ชื่อธุรกิจหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งผู้จัดการมรดกต้องลงทะเบียนกับ FIRS และได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ข้อมูล) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน, ทำและส่งมอบให้กับ CAC กลับประจำปีในรูปแบบที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้. บรรจุของผลตอบแทนทางการเงินจะต้องทำภายใน 18 เดือCACองการจัดตั้ง / การลงทะเบียนและจะต้องเสร็จสิ้นและยื่นภายใน 42 วันหลังจากที่ประชุมสามัญประจำปีขององค์กร. ปีการเงินสามารถในหลักการเริ่มต้นในวันใดก็ตาม. มีความรับผิดทางอาญาสำหรับการเริ่มต้นและการหลีกเลี่ยงภาษีเป็น. คุณสามารถขอใช้บริการของทนายความหรือนักบัญชีสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี. Find a Business Space or Office Location If you are looking to acquire or lease a business or office location, ทนายความสามารถช่วยให้คุณมีตัวเลือกที่ใช้ได้. การซื้อกิจการและการพัฒนาของที่ดินในประเทศไนจีเรียจะสมบูรณ์ที่สำนักงานของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่. ได้รับการอนุมัติ, การประเมินผล (รวมถึงการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง) และข้อFIRSหนดอื่น ๆ อาจแตกต่างกันระหว่างเขตอำนาจรัฐ. ต้องอ่าน: The important things to do before buying land or property in Nigeria – The land due diligence checklist Register your Patent or Trademark Your business may have proprietary rights to certain intellectual assets. เพื่อปัดละเมิด, คุณจะต้องใช้บริการของทนายความที่จะลงทะเบียนหรือปกป้องสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิบัตร, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า. Register and Obtain Licence from Relevant Regulatory Agency Certain businesses are subject to monitoring, การควบคุมกำกับดูแลและการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานแห่งชาติเพื่ออาหารและยาและการควบอย่างไรก็ตาม (NAFDAC), สำนักงานคณะกรรมการการลงทุนไนจีเรียโปรโมชั่น (NIPC), การส่งออกไนจีเรียสภาโปรโมชั่น (กพช), สำนักงานแห่งชาติเพื่อการได้มาและโปรโมชั่นเทคโนโลยี (NOTAP), คณะกรรมการลิขสิทธิ์ไนจีเรีย (ป.ป.ช.), บริการศุลกากรไนจีเรีย, ธนาคารกลางของประเทศไนจีเรีย (CBN), ฯลฯ. คุณต้องการที่จะได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นและสอดคล้องกับสุขภาพและความปลอดภัย, ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ภตามลำดับ้าที่การกำกับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดลงโทษ. Issue Employment Contracts Request the services of a Solicitor to prepare the employment contracts and work manual for your staff (หรือ addendums สำหรับพนักงานของคุณอยู่นอกประเทศไนจีเรีย) และสอดคล้องกับความต้องการตามพระราชบัญญัติแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สินทางกฎหมายในอนาคต. ALSO READ: คุ้มครองธุรกิจ: How to protect your business from crooked employees Perform Administrative Obligations You must submit annual accounts and tax returns to the Federal Inland Revenue Service (FIRS). นอกจากนี้คุณยังจะต้องยื่นแบบแสดงรายการของกิจการหรือผลตอบแทนประจำปีกับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร (CAC). คุณมีความเสี่ยงปรับถ้าคุณพลาดกำหนดเวลาหรือส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง. มีจำนวนของข้อกำหนดตามกฎหมายอื่น ๆ. ตัวอย่างเช่น, มีภาระหน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติตามภายใต้ บริษัท และเรื่อง Allied พระราชบัญญัติ, พระราชบัญญัติแรงงาน, พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย, บำเหน็จบำนาญปฏิรูปกฎหมาย ฯลฯ. ทนายความได้รับการรับรองสามารถให้คำแนะนำและช่วยให้คุณสมบูรณ์ภาระหน้าที่ในการบริหารเหล่านี้. Acquiring A Nigerian Company An alternative to establishing a new or subsidiary company may be to acquire an existing Nigerian company. การควบรวมกิจการและการได้มาซึ่งกระบวนการในประเทศไนจีเรียถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (วินาที). นักลงทุนที่สนใจในการซื้อ บริษัท ไนจีเรียอาจจะต้องให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นทางการ. การเสนอราคาที่จะได้รับ บริษัท ไนจีเรียเป็นเรื่องที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอนุมัติโดยศาลของรัฐบาลกลาง. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (NSE) ไนจีเรียมีการลงทุนในตลาดหุ้น, ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว. ที่จะได้รับแยังอ่านักษารายชื่อ NSE, บริษัท ของคุณจะต้องตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในกฎตลาดหลักทรัพย์รายชื่อ. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท และข้อกำหนดในการรายงาน. Operations of Foreign Companies in Nigeria Foreign investors or offshore companies can hold 100% สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไนจีเรีย. However, บริษัท ต่างชาติที่ประสงค์จะตั้งค่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรียควรทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดที่จะได้รับการรวมตัวกันของ บริษัท ย่อยไนจีเรียเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากในประเทศไนจีเรียเพื่อวัตถุประสงค์ที่. จนกระทั่งนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้, บริษัท ต่างประเทศไม่อาจดำเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรียหรือการออกกำลังกายใด ๆ ของอำนาจของ บริษัท จดทะเบียน. ผ่านอำนาจของอัยการ, สำนักงานกฎหมายของเรา (Lex Artifex, LLP.) สามารถช่วยให้ บริษัท ต่างประเทศในการสร้างและการรวมตัวกันของพันธมิตรไนจีเรียหรือ บริษัท ย่อย. Obtain a Business Permit and Expatriate Quota Lex Artifex, LLP. สามารถช่วยให้นักลงทุนต่างประเทศและ บริษัท ต่างประเทศที่จะได้รับใบอนุญาตธุรกิจหรือโควต้าชาวต่างชาติจากตรวจคนเข้าเมืองไนจีเรีย, respectively. ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน, แต่พวกเขายังคงอยู่ภายใต้ความต้องการโควต้าของ บริษัท นายจ้างของพวกเขาพวกเขาจะต้องได้รับใบอนุญาตที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้การส่งเงินรายได้ในต่างประเทศ. ใบอนุญาตธุรกิจการอนุมัติการดำเนินงานของธุรกิจที่มีเงินทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น บริษัท แม่หรือ บริษัท ย่อยของ บริษัท ต่างประเทศ. โควต้าชาวต่างชาติคืออนุญาตให้ บริษัท ที่จะจ้างชาวต่างชาติของแต่ละบุคคลที่จะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะการกำหนดงาน, และนอกจากนี้ยังLex ArtifexLLPะบุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของการจ้างงานดังกล่าว. โควต้าต่างชาติรูปแบบพื้นฐานของใบอนุญาตทำงานสำหรับบุคคลชาวต่างชาติ (คุณสมบัติเหล่าจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับตำแหน่งโควต้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง). ALSO READ: Foreign Direct Investment in Nigeria: The Need for Business Permit and Expatriate Quota Doing Business in Nigeria The Nigerian government welcomes local and foreign direct investment or foreign portfolio investment. นักลงทุนต่างชาติได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศภายใต้กฎหมายของประเทศไนจีเรีย. IMPORTANT NOTICE This guide is intended to assist you in getting the summary of the regulatory considerations for business formation and company registration in Nigeria. คู่มือนี้จะไม่กำจัดความจำเป็นในการแนะนำอย่างมืออาชีพและจะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นตัวแทนสำหรับคำแนะนำทางกฎหมาย. การละเลยของเรื่องในคู่มือนี้จะไม่บรรเทาคุณจากการลงโทษใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้น, ขยายกิจกรรมของคุณ, หรือกำลังมองหาที่จะสร้างในประเทศไนจีเรีย, ก็ขอแนะนำให้คุณใช้ที่ปรึกษามืออาชีพที่จะช่วยให้คุณมีทางกฎหมาย, ภาษีและกฎระเบียบที่ซับซ้อน. Lex Artifex, LLP. จะได้รับคุณเริ่มต้นและช่วยให้คุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการการลงทุนกับธุรกิจของคุณต้องการทางกฎหมาย. Request consultation at +2348187019206, 08039795959 | Email lexartifexllp@lexartifexllp.com | เว็บไซต์: www.lexartifexllp.com. Lex Artifex LLP's Trade & Investment Advisory Group © COPYRIGHT WARNING! ได้รับอนุญาตที่กำหนดได้อย่างอิสระคัดลอกบทความนี้เป็นเพียงบนเงื่อนไขที่ว่าไฟแนนเชี่ Artifex LLP จะอ้างอิงและรับรองสำเนาถูกต้องยอมรับว่าเป็นผู้เขียนใช้รูปแบบดังต่อไปนี้: “This article was written by Lex Artifex LLP's Trade & กลุ่มที่ปรึกษาการลงทุน. View the original article at http://lexartifexllp.com/company-registration/”. โปรดทราบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ จะต้องมีโทษตามกฎหมายที่ใช้บังคับ. จดทะเบียน บริษัท ในประเทศไนจีเรีย

จดทะเบียน บริษัท ในประเทศไนจีเรีย

บริษัท จดทะเบียนในไนจีเรีย: วิธีการเริ่มต้นธุรกิจในไนจีเรีย: ขั้นตอนและข้อกำหนดสำหรับ

คู่มือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนนำทางธุรกิจการพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบในการไปถึง บริษัท จดทะเบียนในประเทศไนจีเรีย และ การทำธุรกิจในประเทศไนจีเรีย. ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ

เมื่อตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะมีส่วนร่วมในตลาดไนจีเรีย, คุณจะต้องเลือกระหว่างการจัดตั้ง บริษัท ใหม่หรือการซื้อ บริษัท ที่มีอยู่. หากการสร้างธุรกิจใหม่, ความหลากหลายของโครงสร้างทางธุรกิจที่มีอยู่. สี่ประเภทหลักคือเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว; ความร่วมมือ; กรรมาธิการนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น; และ บริษัท. คุณจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ บริษัท ที่จะเหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ. โครงสร้างทางธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย, ภาษี, ถูกกฎหมาย, กฎระเบียบและความเสี่ยงทางการเงินผลกระทบ. สถานการณ์ของคุณอาจต้องการคำแนะนำจากทนายความ.

ประเภทขององค์กรธุรกิจจดทะเบียนในประเทศไนจีเรีย

องค์กรธุรกิจจดทะเบียนในประเทศไนจีเรีย ได้แก่:
1. A company limited by shares (จำกัด หรือบมจ)
2. A company limited by guarantee (จำกัด / Gte)
3. An unlimited liability company (Ultd)
ใด ๆ ของ บริษัท ดังกล่าวข้างต้นอาจจะเป็น บริษัท เอกชนหรือ บริษัท มหาชน.
4. Business Name (จดทะเบียนเป็น แต่เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน)
5. Incorporated Trustees (มักจะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือการกุศล)

ข้อดีของ บริษัท จำกัด โดยหุ้นมากกว่าชื่อธุรกิจ?

บริษัท เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของตัวเอง. ตัวตนของมันคือแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น, กรรมการและพนักงาน. แต่ก็มีการสืบทอดตลอด – หมายความว่าธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปแม้จะมีการลาออก, ล้มละลายหรือการตายของกรรมการหรือผู้ถือหุ้น. ผู้ถือหุ้นและกรรมการได้รับการคุ้มครองความรับผิด จำกัด ผูกติดอยู่กับการค้ำประกันส่วนบุคคลและ / หรือมูลค่าของหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ใน บริษัท. มันค่อนข้างง่ายที่จะขยายหรือจะไต่ขึ้นโดยการขายหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจให้กับนักลงทุนนอก. บริษัท สามารถฟ้องหรือถูกฟ้องในชื่อของตัวเอง. บริษัท มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น. มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเพิ่มจำนวนเงินมากเงินสำหรับธุรกิจหรือขายส่วนหนึ่งของธุรกิจ. มันสามารถใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจในการลงทุน, สถานะผู้บุกเบิกและผู้ได้รับการยกเว้นภาษีนำเสนอโดยรัฐบาล.

ขอสงวนชื่อ

คุณสามารถใช้ชื่อที่ไม่เหมือนกันที่จะเป็นองค์กรที่ลงทะเบียนที่มีอยู่ในประเทศไนจีเรีย. ค้นหาชื่อพร้อมใช้งานจะต้องมีการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการองค์กร (CAC) รีจิสทรีเพื่อดูว่าชื่อที่มีอยู่สำหรับการใช้งาน. อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ได้, เดียวกันจะได้รับการอนุมัติสำหรับการลงทะเบียน. ชื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องพักสามารถได้รับผลกระทบภายใน 24 ชั่วโมง.

การลงทะเบียนชื่อได้รับการอนุมัติ

ธุรกิจในประเทศไนจีเรีย จะต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรไม่ว่าจะเป็นชื่อธุรกิจหรือ บริษัท. นักลงทุนต่างชาติที่สนใจในการเข้าสู่ตลาดไนจีเรียอาจต้องการที่จะจัดตั้ง บริษัท ไนจีเรียใหม่หรือจัดตั้ง บริษัท ย่อยใหม่ไนจีเรียซึ่งยังดำเนินการเป็นนิติบุคคลแตกต่างจาก บริษัท แม่ในต่างประเทศ.

เตรียมความพร้อมและไฟล์บุพกรรม บริษัท ไลฟ์อินคอร์ปอเรชั่น

บริษัท จะต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของสมาคม (MEMART), ทนายความสามารถช่วยให้คุณร่าง MEMART เพื่อให้เหมาะกับวัตถุธุรกิจของคุณและยื่นสำเนาเดียวกันที่รีจิสทรีคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร; ชำระอากรแสตมป์ในการกระทำการรวมตัวกันและสรุปการลงทะเบียนของ บริษัท เป็นนิติบุคคล. Company’s MEMART or Business Name’s Partnership Deed will deal with ownership and management issues and contain the rules governing how the business is run. โฉนดจะขาลงประเด็นสำคัญและออกข้อ จำกัด ใด ๆ ในสิ่งที่ธุรกิจสามารถทำและวิธีการตัดสินใจที่จะทำ.

บริษัท แบ่งปันโครงสร้าง

ทุกประเภทของหุ้นของ บริษัท (นั่นคือ. ไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือให้สิทธิพิเศษ) ที่ออกโดย บริษัท ในไนจีเรียจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งลงคะแนนในส่วนของหุ้นแต่ละ. หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ่วงน้ำหนักเป็นสิ่งต้องห้าม. บริษัท ต้องมีอย่างน้อย 2 กรรมการ (ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่พนักงาน). อย่างไรก็ตาม, บริษัท เอกชนจะต้องได้มีมากกว่า 50 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่พนักงาน.

แต่งตั้งกรรมการ

กรรมการที่เป็นเงาของ บริษัท และที่เป็นหัวใจของการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท สามารถมีกรรมการทั้งต่างประเทศหรือไนจีเรีย, และกรรมการอาจจะมีถิ่นที่อยู่หรือถิ่นที่อยู่นอก.

ลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี

บริการระดับชาติสรรพากร (FIRS) และรัฐคณะกรรมการสรรพากรมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีขององค์กรและส่วนบุคคล, ตามลำดับ. ทุก บริษัท, ชื่อธุรกิจหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งผู้จัดการมรดกต้องลงทะเบียนกับ FIRS และได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ข้อมูล) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน, ทำและส่งมอบให้กับ CAC กลับประจำปีในรูปแบบที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้. บรรจุของผลตอบแทนทางการเงินจะต้องทำภายใน 18 เดือนของการจัดตั้ง / การลงทะเบียนและจะต้องเสร็จสิ้นและยื่นภายใน 42 วันหลังจากที่ประชุมสามัญประจำปีขององค์กร. ปีการเงินสามารถในหลักการเริ่มต้นในวันใดก็ตาม. มีความรับผิดทางอาญาสำหรับการเริ่มต้นและการหลีกเลี่ยงภาษีเป็น. คุณสามารถขอใช้บริการของทนายความหรือนักบัญชีสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี.

หาพื้นที่หรือธุรกิจที่ตั้งสำนักงาน

หากคุณกำลังมองที่จะได้รับหรือให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์, ทนายความสามารถช่วยให้คุณมีตัวเลือกที่ใช้ได้. การซื้อกิจการและการพัฒนาของที่ดินในประเทศไนจีเรียจะสมบูรณ์ที่สำนักงานของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่. ได้รับการอนุมัติ, การประเมินผล (รวมถึงการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง) และข้อกำหนดอื่น ๆ อาจแตกต่างกันระหว่างเขตอำนาจรัฐ.

ลงทะเบียนสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของคุณ

ธุรกิจของคุณอาจมีสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา. เพื่อปัดละเมิด, คุณจะต้องใช้บริการของทนายความที่จะลงทะเบียนหรือปกป้องสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิบัตร, หรือเครื่องหมายการค้า.

ลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจบางประเภทอาจมีการตรวจสอบ, การควบคุมกำกับดูแลและการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานแห่งชาติเพื่ออาหารและยาและการควบคุม (NAFDAC), สำนักงานคณะกรรมการการลงทุนไนจีเรียโปรโมชั่น (NIPC), การส่งออกไนจีเรียสภาโปรโมชั่น (กพช), สำนักงานแห่งชาติเพื่อการได้มาและโปรโมชั่นเทคโนโลยี (NOTAP), คณะกรรมการลิขสิทธิ์ไนจีเรีย (ป.ป.ช.), บริการศุลกากรไนจีเรีย, ธนาคารกลางของประเทศไนจีเรีย (CBN), ฯลฯ. คุณต้องการที่จะได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นและสอดคล้องกับสุขภาพและความปลอดภัย, ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ภาระหน้าที่การกำกับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดลงโทษ.

สัญญาการจ้างงานฉบับ

ขอใช้บริการของทนายความที่จะเตรียมความพร้อมสัญญาการจ้างงานและคู่มือการใช้งานสำหรับพนักงานของคุณ (หรือ addendums สำหรับพนักงานของคุณอยู่นอกประเทศไนจีเรีย) และสอดคล้องกับความต้องการตามพระราชบัญญัติแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สินทางกฎหมายในอนาคต.

ปฏิบัติตามภาระผูกพันปกครอง

คุณจะต้องส่งบัญชีประจำปีและการคืนภาษีการบริการระดับชาติสรรพากร (FIRS). นอกจากนี้คุณยังจะต้องยื่นแบบแสดงรายการของกิจการหรือผลตอบแทนประจำปีกับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร (CAC). คุณมีความเสี่ยงปรับถ้าคุณพลาดกำหนดเวลาหรือส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง. มีจำนวนของข้อกำหนดตามกฎหมายอื่น ๆ. ตัวอย่างเช่น, มีภาระหน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติตามภายใต้ บริษัท และเรื่อง Allied พระราชบัญญัติ, พระราชบัญญัติแรงงาน, พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย, บำเหน็จบำนาญปฏิรูปกฎหมาย ฯลฯ. ทนายความได้รับการรับรองสามารถให้คำแนะนำและช่วยให้คุณสมบูรณ์ภาระหน้าที่ในการบริหารเหล่านี้.

ซื้อ บริษัท ไนจีเรีย

ทางเลือกในการจัดตั้ง บริษัท ใหม่หรือ บริษัท ย่อยอาจจะเป็นที่จะได้รับ บริษัท ไนจีเรียที่มีอยู่. การควบรวมกิจการและการได้มาซึ่งกระบวนการในประเทศไนจีเรียถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (วินาที). นักลงทุนที่สนใจในการซื้อ บริษัท ไนจีเรียอาจจะต้องให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นทางการ. A สั่ง ที่จะได้รับ บริษัท ไนจีเรียเป็นเรื่องที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอนุมัติโดยศาลของรัฐบาลกลาง.

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (NSE)

ไนจีเรียมีการลงทุนในตลาดหุ้น, ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว. ที่จะได้รับและรักษารายชื่อ NSE, บริษัท ของคุณจะต้องตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในกฎตลาดหลักทรัพย์รายชื่อ. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท และข้อกำหนดในการรายงาน.

การดำเนินงานของ บริษัท ต่างประเทศในประเทศไนจีเรีย

นักลงทุนต่างชาติหรือ บริษัท ต่างประเทศสามารถถือ 100% สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไนจีเรีย. อย่างไรก็ตาม, บริษัท ต่างชาติที่ประสงค์จะตั้งค่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรียควรทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดที่จะได้รับการรวมตัวกันของ บริษัท ย่อยไนจีเรียเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากในประเทศไนจีเรียเพื่อวัตถุประสงค์ที่. จนกระทั่งนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้, บริษัท ต่างประเทศไม่อาจดำเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรียหรือการออกกำลังกายใด ๆ ของอำนาจของ บริษัท จดทะเบียน. ผ่านอำนาจของอัยการ, สำนักงานกฎหมายของเรา (Lex Artifex, LLP) สามารถช่วยให้ บริษัท ต่างประเทศในการสร้างและการรวมตัวกันของพันธมิตรไนจีเรียหรือ บริษัท ย่อย.

ขอรับใบอนุญาตธุรกิจและชาวต่างชาติโควต้า

Lex Artifex, LLP. สามารถช่วยให้นักลงทุนต่างประเทศและ บริษัท ต่างประเทศที่จะได้รับใบอนุญาตธุรกิจหรือโควต้าชาวต่างชาติจากตรวจคนเข้าเมืองไนจีเรีย, ตามลำดับ. ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน, แต่พวกเขายังคงอยู่ภายใต้ความต้องการโควต้าของ บริษัท นายจ้างของพวกเขาพวกเขาจะต้องได้รับใบอนุญาตที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้การส่งเงินรายได้ในต่างประเทศ.
ใบอนุญาตธุรกิจการอนุมัติการดำเนินงานของธุรกิจที่มีเงินทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น บริษัท แม่หรือ บริษัท ย่อยของ บริษัท ต่างประเทศ. โควต้าชาวต่างชาติคืออนุญาตให้ บริษัท ที่จะจ้างชาวต่างชาติของแต่ละบุคคลที่จะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะการกำหนดงาน, และนอกจากนี้ยังมีการระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของการจ้างงานดังกล่าว. โควต้าต่างชาติรูปแบบพื้นฐานของใบอนุญาตทำงานสำหรับบุคคลชาวต่างชาติ (คุณสมบัติเหล่าจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับตำแหน่งโควต้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง).

การทำธุรกิจในประเทศไนจีเรีย

รัฐบาลไนจีเรียยินดีต้อนรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ. นักลงทุนต่างชาติได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศภายใต้กฎหมายของประเทศไนจีเรีย.
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคุณในการสรุปของการพิจารณากฎระเบียบสำหรับ ก่อตัวของ บริษัท ในประเทศไนจีเรีย. คู่มือนี้จะไม่กำจัดความจำเป็นในการแนะนำอย่างมืออาชีพและจะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นตัวแทนสำหรับคำแนะนำทางกฎหมาย. การละเลยของเรื่องในคู่มือนี้จะไม่บรรเทาคุณจากการลงโทษใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้น, ขยายกิจกรรมของคุณ, หรือกำลังมองหาที่จะสร้างในประเทศไนจีเรีย, ก็ขอแนะนำให้คุณใช้ที่ปรึกษามืออาชีพที่จะช่วยให้คุณมีทางกฎหมาย, ภาษีและกฎระเบียบที่ซับซ้อน. Lex Artifex, LLP. จะได้รับคุณเริ่มต้นและช่วยให้คุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการการลงทุนกับธุรกิจของคุณต้องการทางกฎหมาย.

บริการอื่น ๆ:

 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในประเทศไนจีเรีย
 • ตัวแทนทางกฎหมายในประเทศไนจีเรียสำหรับ บริษัท ข้ามชาติและนักลงทุนต่างประเทศ
 • การประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา / การลงทะเบียนกับ WIPO หรือ Office IP ไนจีเรีย
 • บริการเนื่องจากความขยัน
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ความช่วยเหลือธุรกิจตรวจคนเข้าเมือง

ติดต่อเรา!

สำหรับการลงทะเบียน บริษัท ในประเทศไนจีเรีย, ติดต่อเรา! ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วย. ติดต่อเราได้ที่ + 234.803.979.5959 อีเมล – lexartifexllp@lexartifexllp.com.

COMPLETE บริษัท KIT

 • ชุด บริษัท ของคุณสมบูรณ์จะรวมถึง – เอกสารจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท, ซีลทั่วไปและแสตมป์ที่มีชื่อ บริษัท ของคุณ. ค่าใช้จ่ายในการผลิตชุด บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมมืออาชีพของเรา.
 • บริการจัดส่งจากไนจีเรียไปยังที่อยู่ที่กำหนดของคุณจะมีค่าบริการแยกต่างหาก.

บริการสำนักงานเสมือนในไนจีเรีย

หากคุณต้องการมีที่อยู่ที่สอดคล้องกันในประเทศไนจีเรียที่จะได้รับเอกสารทางธุรกิจและพัสดุ, หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทุ่มเทกับการให้บริการพนักงานต้อนรับของมนุษย์, เรามีบริการสำนักงานเสมือนจริงในประเทศไนจีเรียเพื่อประกอบการพิจารณา:
 • ไนจีเรียหมายเลขโทรศัพท์ (1 ปี)
 • มีบริการไนจีเรีย (1 ปี)
 • ไนจีเรียบริการอยู่สารบรรณ (1 ปี)

บันทึก:

 • บริการพนักงานต้อนรับไนจีเรียจะดำเนินการในภาษาอังกฤษ, ภายในเวลาทำการปกติของประเทศไนจีเรีย. พนักงานต้อนรับทักทายโทรติดต่อกับชื่อ บริษัท ของคุณและแจ้งให้ทราบข้อมูลการติดต่อที่โทรติดต่อโดยการส่งอีเมล์การตอบของคุณ.
 • ที่อยู่ติดต่อทางจดหมายที่อยู่ในเชิงพาณิชย์; ดังนั้น, มันไม่สามารถที่จะรวบรวมและจัดเก็บรายการใหญ่.
 • บริการจัดส่งจากไนจีเรียไปยังที่อยู่ที่กำหนดของคุณจะมีค่าบริการแยกต่างหาก.

ติดต่อตอนนี้!

ติดต่อเรา, โทร +234.803.979.5959, อีเมล: lexartifexllp@lexartifexllp.com.
ไฟแนนเชี่ค้า Artifex LLP ของ & กลุ่มที่ปรึกษาการลงทุน