Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria Lex Artifex LLP, บริษัท กฎหมายในประเทศไนจีเรีย, ได้แนะนำอาหาร & ยา (F&D) ฝ่ายช่วยเหลือด้านการให้ความช่วยเหลือบุคคลและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการผลิต, การกระจาย, การส่งออกและการนำเข้าของอาหารและยาเสพติดควบคุมสินค้าในการประชุมความต้องการที่กำหนดโดยสำนักงานแห่งชาติของไนจีเรียสำหรับอาหารและยาและการควบคุม ("NAFDAC"). Below is the Fruit Juice and Nectar Regulation of Nigeria. FRUIT JUICE AND NECTAR REGULATIONS OF NIGERIA ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. ขอบเขต 2. ข้อห้าม 3. Definitions/Composition of fruit juices, น้ำหวานและผลไม้น้ำซุปข้น 4. Organoleptic properties 5. การใช้งานและข้อ จำกัด ของวัตถุเจือปนอาหาร 6. ขีด จำกัด สูงสุดของสารปนเปื้อนในน้ำผลไม้และ nectars 7. Labeling 8. ชื่อของน้ำผลไม้เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติ ฯลฯ. 9. List of Ingredients. 10. Penalty. 11. ค่าปรับไหม. 12. การตีความ 13. Repeal of Fruit Juice and Nectar Regulations 2018 14. การอ้างอิง 15. Schedules Commencement: ในการออกกำลังกายของผู้มีอำนาจหารือกับสภาปกครองของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการอาหารและยาและการควบคุม (NAFDAC) โดยส่วน 5 and 30 ของ NAFDAC พระราชบัญญัติ Cap N1 LFN 2004 และมาตรา 12 ของอาหาร, ยาเสพติดและสินค้าที่เกี่ยวข้อง (การลงทะเบียน, เป็นต้น) พระราชบัญญัติ Cap F33 LFN 2004 และอำนาจทั้งหมดทำให้มันในนามว่า, สภาปกครองแห่งชาติสำหรับหน่วยงานอาหารและยาและควคำนิยาม / องค์ประกอบของน้ำผลไม้็นชอบของผู้มีเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอทำให้ระเบียบดังตคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสScope These Regulations shall apply to fruit juice and nectar products manufactured, imported, exported, advertised, sold distributed or used in Nigeria. Prohibition No fruit juice or nectar shall be manufactured, imported, exported, advertised, ขายแจกจ่ายหรือใช้ในประเทศไนจีเรีย, unless it has been registered in accordance with thนำเข้าisส่งออกf โฆษณาulations. ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต, import, export, advertise, ขาย, แจกจ่ายหรือใช้น้ำผลไม้หรือน้ำหวานซึ่งมีสารให้ความหวานที่ไม่ใช่ทางโภชนาการโดยการอนุมัติจากหน่วยงานที่. น้ำผลไม้อาจมีน้ำตาล, invert sugar or dextrose and any food additives. น้ำผลไม้จะไม่มีสารให้ความหวานที่ไม่ใช่ทางโภชนาการเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน. Definitions/Composition of fruit juices, nectar and fruit puree Definitions and compositions of fruit juices, น้ำหวานและผลไม้น้ำซุปข้นต้องจัดให้ในขณะที่กำหนดการ“A’กฎระเบียบเหล่านี้. Organoleptic Properties. สินค้าจะต้องมีสีลักษณะ, กลิ่นหอมและรสชาติของน้ำผลไม้. ธรรมชาติส่วนประกอบน้ำระเหยอาจถูกเรียกคืนไปน้ำผลไม้ใด ๆ ที่ได้รับจากชนิดเดียวกันของผลไม้จากธรรมชาติส่วนประกอบน้ำระเหยได้ถูกลบออก. Use and limits of food additives The use and limits of any food additives in the manufacture of fruit juice and nectar shall be as approved by the Agency and as indicated in Schedule “D”. Maximum Limits of contaminants The maximum limits of contaminรายการของส่วนผสมs and nectars shall comply with the limits as provided in Schedule “E” to these Regulations. 7. Labelling Fruit juices and nectars shall be labelled in accordance with the Pre-packaged Food (การติดฉลาก) กฎระเบียบ 2018. ปัจจุบันเนื้อหาผลไม้ร้อยละจะได้รับการประกาศเพื่อให้อยู่ในรายชื่อส่วนผสมบนฉลากสการลงโทษ้า. ไม่มีการติดฉลากของเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในระเบียบนี้จะแบกคำว่า“น้ำผลไม้” เว้นแต่เนื้อหาผลไม้ที่มีการระบุไว้ในตาราง C. ไม่มีการติดฉลากของเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในระเบียบนี้จและแบกคำว่า“เครื่องดื่มผลไม้” เว้นแต่เนื้อหาน้ำผลไม้ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ . Name of fruit juice to indicate the nature The name of every fruit juice shall indicate the accurate nature, ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับน้ำผลไม้ในระเบียบนี้, เช่นชื่อที่จะถูกนำมาใช้, ที่ไหนที่ไม่มีชื่อสามัญที่มีอยู่สำหรับน้ำผลไม้, an appropriate descriptive name shall be used, หากว่า, ไม่มีสินค้าที่จะได้รับการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้, ชื่อประกาศเกียรติคุณหรือเพ้อฝันอาจจะใช้, จัดให้มีชื่อไม่ได้ทำให้เข้าใจผิดและจะมาพร้อมกับคำที่สื่อความหมายที่เหมาะสม, ในกรณีของการรวมกันของสองคนหรือมากกว่าน้ำผลไม้ที่, ชื่อของน้ำผลไม้ในคำสั่งของเด่นโดยน้ำหนักหรือคำว่า“ผลไม้” จะได้รับการประกาศในแพคเกจ, and In case of a single fruit juice or a combination of two or more fruit juices, ใด ๆ ที่ทำจากสมาธิ(s), คำว่า“จากสมาธิ(s)”, ให้ปฏิบัติตามคำว่า“น้ำผลไม้(s)" ในชื่อ(s) น้ำผลไม้ดังกล่าว(s) เมื่อประกาศในแพคเกจ. Liการยกเลิกของน้ำผลไม้และน้ำทิพย์ระเบียบ่สมบูรณ์ของส่วนผสมที่ใช้ในการเตรียมน้ำผลไม้ใดจะได้รับการประกาศบนฉลากเพื่อลงมาจากสัดส่วนปัจจุบัน, ยกเว้นในกรณีของน้ำผลไม้อบแห้งตั้งใจที่จะสร้างขึ้นโดยการเพิ่มของปริมาณที่เหมาะสมของน้ำดื่ม, ซึ่งในกรณีนี้, ส่วนผสมที่อาจจะมีการระบุไว้ในคำสั่งของสัดส่วนในผลิตภัณฑ์สร้าง, โดยมีเงื่อนไขว่ารายชื่อของส่วนผสมจะต้องมุ่งหน้าไปตามคำสั่งเช่น“ส่วนผสมเมื่อสร้างขึ้น”. 10. Penalty. ผู้ใดฝ่าฝืนใด ๆ ของบทบัญญัติของกฎระเบียบเหล่านี้จะมีความผิดของการกระทำผิดและความรับผิดต่อความเชื่อมั่น. ในกรณีที่ : (a) บุคคล, โทษจำคุกไม่เกกลับน้ำตาลหรือเดกซ์โทรสและสารอาหารใด ๆบไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งจำคุกและปรับดังกล่าว; and (b) นิติบุคคล, โทษปรับไม่เกิน N100, 000. (2) ในกรณีที่การกระทำความผิดตามระเบียบนี้มีความมุ่งมั่นโดยนิติบุคคล, บริษัท หรืออื่น ๆ ที่เชื่อมโยงของบุคคลทุก:- (a) ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ, เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่คล้ายคลึงกันขององค์กรร่างกาย; or (b) พันธมิตรหรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัท หรือ (c) ผู้จัดการมหรือดกของร่างกายที่เกี่ยวข้อง; or (d) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของสมาคมฯ; or (อี) คนที่ไd้รับกขรอ้างที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่อ้างถึงในวรรค (a) ไปยัง (d) ระเบียบนี้, จะมีความผิดเฉพาะตัวของการกระทำผิดที่และมีแนวโน้มที่จะได้รับการดำเนินการต่อต้านและถูกลงโทษสำหรับความผิดที่ในลักษณะเช่นเดียวกับถ้าตัวเขาเองกระทำความผิด, เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำผิดกฎหมายประกอบที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้, ได้รับความยินยอมหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้. ริบหลังจากที่ความเชื่อมั่น (1) คนตัดสินลงโทษในความผิดตามกฎระเบียบเหล่านี้จะสูญเสียกับรัฐบาล- (a) สินทรัพย์หรือเป็นการทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มาจากเงินหรือได้รับ, directly or indirectly, เป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมาย; (b) any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) ในส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมs" หมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้รับ, directly or indirectly, ผ่านการกระทำความผิดนั้น. Interpretation In these Regulations, เว้นแต่บริบทจะกำหนด; “สำนักงาน” หมายความว่าสำนักงานแห่งชาติเพื่ออาหารและยาและการควบคุม: “Fruit juice” means the unfermented but fermentable liquid obtained from the edible part of sound, เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่และผลไม้สดหรือผลไม้ยังคงอยู่ในสภาพเสียงด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งการรักษาพื้นผิวหลังการเก็บเกี่ยวนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติบังคับของ Codex Alimentarius Commission. “Concentrated fruit juice” means the product that complies with the definition given in Regulation 12 (2) ข้างบน, ยกเว้นน้ำได้ถูกลบออกทางร่างกายในปริมาณที่เพียงพอที่จะเพิ่มระดับ Brix เป็นค่าอย่างน้อย 50% มากกว่าค่า Brix ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างน้ำจากผลไม้เดียวกัน. “Package” means any form of packaging material in which the fruit juices and nectars are packed for sale as a single item. Repeal of Fruit Juice and Nectar Regulation 2005. น้ำผลไม้และผลไม้ระเบียบน้ำทิพย์ 2005 จะถูกยกเลิก. ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ระบุไว้ในระเบียบ 13 (1) ของระเบียบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ทำหรือเจตนาที่จะทำภายใต้กฎระเบียบยกเลิก. Citation These Regulations may be cited as Fruit Juice and Nectar Regulations, 2018. SCHEDULE “A” DEFINITIONS AND COMPOSITIONS OF FRUIT JUICES, NECTAR AND FRUIT PUREE Fruit juice may contain sugar, invert sugar or dextrose and any food additives, ไม่รวมสารให้ความหวาน nonnutritive รับการอนุมัติจากหน่วยงาน. น้ำส้ม (Citrus sinenis) น้ำส้มจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเอนโดของเสียง, ส้มสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. ละลายของแข็งกำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับความแรงของน้ำผลไม้สีส้มเดียวไม่ได้มาจากสมาธิจะเป็น 10 และระดับ Brix สำหรับน้ำส้มสร้าsขึ้นจากสมาธิจะเป็น 11.2. เนื้อหาน้ำมันหอมระเหยของน้ำผลไม้สีส้มจะต้องไม่เกิน 0.4ml / กก.. น้ำสัปปะรด (Ananas comosus) (Ananas sativus) น้ำสับปะรดจะถูกน้ำผลไม้ที่ได้รับจากสับปะรดสุFเสียงและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. The soluble solids determined by minimum Brix level shall be 11.2 สำหรับน้ำสับปะรดพิเศษของน้ำตาลเพิ่มและน้ำผลไม้ที่ได้รับการใช้น้ำผลไม้เข้มข้นด้วยนอกเหนือจากน้ำดื่ม, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 12.8 สำหรับน้ำสับปะรดพิเศษของน้ำตาลเพิ่ม. ปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลไม่เกิน 25 กรัม / กก. และนอกเหนือจากน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg. น้ำองุ่น (Vitis vinifera หรือลูกผสมดังกล่าว; Vitis labrusca หรือลูกผสมดังกล่าว) น้ำองุ่นจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, องของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็นได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำองุ่นกำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 13.5 สำหรับน้ำองุ่นและน้ำผลไม้ที่ได้รับการใช้น้ำผลไม้เข้มข้นด้วยนอกเหนือจากน้ำดื่ม, the soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 15.9 สำหรับน้ำองุ่น. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. เนื้อหากรดระเหยของน้ำองุ่นจะต้องไม่เกิน 0.4g / กก., แสดงเป็นกรดอะซิติก. น้ำมะนาว (ส้มมะนาว) น้ำมะนาวจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, มะนาวสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำมะนาวกำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับน้ำมะนาวจะเป็น 7.0. เนื้อหาเอทปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็นม่เกิน 3g / กก.. เนื้อหาน้ำมันหอมระเหยของน้ำมะนาวจะต้องไม่เกิน 0.5ml / กก.. เกรปฟรุ้ต (ส้ม Paradisi) น้ำผลไม้ส้มโอจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, เกรปสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 9.5 สำหรับส้มโอ แต่เพียงผู้เดียวของน้ำตาลเพิ่มและปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลและระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับส้มโอที่สร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 10.0. ปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลไม่เกิน 50 กรัม / กก.. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 3.0G / กก.. เนื้อหาน้ำมันหอมระเหยจะต้องไม่เกิน 0.3ml / กก.. น้ำแอปเปิ้ล (Pyrus Malus) น้ำแอปเปิ้จะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, แอปเปิ้ลสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาทเนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 5 กรัม / กิโลกรัมอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.2 สำหรับแอปเปิ้ลและระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับน้ำแอปเปิ้สร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 11.2. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. เนื้อหากรดระเหยของน้ำผลไม้แอปเปิ้ลจะต้องไม่เกิน 0.4g / กก. แสดงเป็นกรดอะซิติก. น้ำผลไม้ blackcurrant (Ribes 50) น้ำผลไม้ Blackcurrant จะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, blackcurrants สุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. The soluble solids determined by the minimum Brix level shall be 10.5 สำหรับน้ำผลไม้ blackcurrant และระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับ blackcurrant สร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 11.0. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 3g / กก.. เนื้อหากรดระเหยจะต้องไม่เกิน 1.2g / กก. แสดงเป็นกรดอะซิติก. น้ำผลไม้อื่น ๆ(s) น้ำผลไม้อื่น ๆ จะเป็นน้ำผลไม้ที่ทำจากผลไม้ชนิดเดียวและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำให้สอดคล้องกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ แต่เพียงผู้เดียวผลไม้สุกชื่อของน้ำตาลเพิ่มเป็นกำหนดการใน ‘A’. ปริมาณรวมของน้ำตาลเพิ่มต้องไม่เกิน 100 กรัม / กก., ยกเว้นผลไม้กรดมาก, ที่ 200g / กก. จะได้รับอนุญาต. นอกเหนือจากน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด. The ethanol content shall not exceed 5g/kg. Mixed Fruit juice Mixed fruit juice shall be the fruit juice obtained from two or more species of sound ripe fruits and the juices may have been concentrated and later reconstituted with potable water suitable for the purpose of maintaining their essential composition and quality factors. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำ (แต่เพียงผู้คดียวของน้ำตาลเพิ่ม) จะต้องมีค่าซึ่งสอดคล้องกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลไม้ที่สุกพิเศษของน้ำตาลเพิ่ม. ปริมาณของน้ำตาลเพิ่ม, คำนวณน้ำตาลแห้งจะต้องไม่เกิน 100 กรัม / กก.. นอกเหนือจากน้ำตาลน้ำผลไม้ผลไม้ผสมไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด. เนื้อหาเอทานอลของน้ำผลไม้ผสมจะต้องไม่เกิน 3g / กก.. Carbonated fruit juice Carbonated juice or sparkling juice shall be the named fruit juice impregnated with carbon dioxide, ภายใต้ความกดดันหรือน้ำผลไม้ที่มีมากขึ้นกว่า 2g / กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคำว่า“อัดลม” จะปรากฏอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับชื่อของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนไดออกไซด์จะได้รับการประกาศในรายการของส่วนผสม. Fruit Puree Fruit puree is the unfermented but fermentable product obtained by sieving the edible part of the whole or peeled fruit without removing the juice. ผลไม้ให้เป็นเสียง, เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่และผลไม้สดหรือผลไม้ที่เก็บรักษาไว้โดยวิธีทางกายภาพ. น้ำซุปข้นผลไม้เข้มข้นอาจจะได้รับโดยการกำจัดทางกายภาพของน้ำจากน้ำซุปข้นผลไม้. น้ำซุปข้นผลไม้อาจมีการเรียกคืนสารอะโรมาติกและส่วนประกอบรสชาติระเหย, ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องได้รับโดยวิธีทางกายภาพที่เหมาะสม, และทุกคนที่จะต้องมีการกู้คืนจากชนิดเดียวกันของผลไม้. เยื่อและเซลล์รับโดยวิธีการทางกายภาพที่เหมาะสมจากชนิดเดียวกันของผลไม้อาจจะเพิ่ม. Nectar Nectar is the unfermented but fermentable product obtained by adding potable water, น้ำตาล, หรือทั้งสองอย่างหรือสารให้ความหวานคาร์โบไฮเดรตอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในกำหนดการ ‘C’ เพื่อน้ำซุปข้นผลไม้หรือน้ำซุปข้นผลไม้เข้มข้นหรือเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น. น้ำผลไม้และ / หรือน้ำซุปข้นเนื้อหาขั้นต่ำจะเป็นเหมือนในกำหนดการ ‘C’. สารอะโรมาติก, ส่วนประกอบรสชาติระเหย, เยื่อกระดาษและเซลล์ซึ่งทั้งหมดต้องได้รับการกู้คืนจากชนิดเดียวกันของผลไม้และจะได้รับโดยวิธีทางกายภาพที่เหมาะสมอาจจะเพิ่ม. ผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้สำหรับ nectars ผลไม้ในตาราง C. SCHEDULE 'B' COMPOSITION Basic ingredients Soluble Solids are as follows – for fruit juices not from concentrates offered for consumption as such, เนื้อหาปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำผลไม้แข็งแรงเดียวจะไม่ได้รับการแก้ไขและให้เป็นไปตามที่มีระดับ Brix ขั้นต่ำที่จัดตั้งในตารางที่ 1 ด้านล่าง; การเตรียมความพร้อมของผลไม้ที่นำเสนอสำหรับการบริโภคโดยตรงที่ต้องมีการละลายของน้ำข้นหรือความเข้มข้นให้เป็นไปตามที่มีระดับ Brix ขั้นต่ำที่กำหนดในตารางที่ 1, แต่เพียงผู้เดียวของของแข็งของส่วนผสมที่ไม่จำเป็นใด ๆ เพิ่มและสารเติมแต่งและถ้ามีฉันไม่มีระดับ Brix ที่ระบุไว้ในตาราง, ขั้นต่ำ Brix จะคำนวณบนพื้นฐานของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ความแข็งแรงเดียว, น้ำผลไม้ unconcentrated ใช้ในการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นดังกล่าว; สำหรับน้ำที่สร้างขึ้นมาจากสมาธิ, น้ำดื่มที่ใช้ในการปฏิสังขรณ์ต้องในแนวทางการตอบสนองความต้องการขั้นต่ำสำหรับคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกที่มีระดับไนเตรตซึ่งจะต้องไม่เกิน 25 มิลลิกรัม / ลิตรและโซเดียมในระดับที่ไม่เกิน 50 mg/l. Minimum Brix level for reconstituted juice from concentrate and single strength juice not from concentrate are as follows – Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Kiwi Actinidia deliciosa (A. Chev) C. F. เหลียง & A. R. Fergoson ( * ) ( * ) Cashewapple Anacardium occidentale L. 11.5 25.0 Pineapple Ananas comosus (L.) Merrill Ananas sativis L. Schult. f. 12.8 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturally differ from this value. In cases where the Brix level is consistently lower than this value, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, ที่จัดไว้ให้มันเป็นไปตามความถูกต้องวิธีการที่ระบุไว้ในมาตรฐานทั่วไปสำหรับผลไม้น้ำผลไม้และทิพย์และระดับจะไม่ 10oBrix ร้องสำหรับน้ำสับปะรดและน้ำผลไม้แอปเปิ้ล. 40.0 Soursop Annona muricata L. 25.0 Sugar Apple Annona squamosa L 14.5 25.0 Starfruit Averrhoa carambola L. 7.5 25.0 Papaya Carica papaya L. ( * )  25.0 Star Apple Chrysophyllum cainito ( * )  ( * )  แตงโม 8.0 40.0 Lime 8.0 According to the legislation of the importing country Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Sour Orange Citrus aurantium L. ( * ) 50.0 Lemon Citrus limon (L.) Burm. f. ส้ม limonum Rissa ส้ม 8.014 According to the legislation of the importing country Grapefruit Citrus paradisi Macfad 10.014 50.0 Sweetie grapefruit Citrus paradisi, grandis ส้ม 10.0 50.0 Mandarine/ Tangerine Citrus reticulata Blanca 11.814 50.0 Orange Citrus sinensis (L.) 11.8 - 11.214 และสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้กฎหมายแห่งชาติของการนำเข้าที่ 50.0 ประเทศ แต่ไม่น้อยกว่า 11.2. It is recognized that in different countries, ระดับ Brix ธรรมชาติอาจแตกต่างจากช่วงของค่านี้. In cases where the Brix level is cons istently lower than this range of values, reconstituted juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be below 10o Brix. Coconut Cocos nucifera L.15 5.0 25.0 Melon Cucumis melo L. 35.0 Casaba Melon Cucumis melo L subsp. มีกะลา. inodorus H. Jacq. 7.5 25.0 แตงโมหวาน 10.0 25.0 ผลไม้ขนาดเล็ก 11.2 25.0 Persimmon Diospyros khaki Thunb. ( * )  40.0 Crowberry Empetrum nigrum L. 6.0 25.0 loquat ( * )  ( * )  Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Guavaberry Birchberry Eugenia syringe ( * ) ( * ) Suriname Cherry Eugenia uniflora Rich. 6.0 25.0 Fig Ficus carica L. 18.เป็นที่ยอมรับว่าในประเทศที่แตกต่างกัน ระดับ Brix ธรรมชาติอาจแตกต่างจากค่านี้agในกรณีที่ระดับ Brix เป็นอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าค่านี้Genipap Genipa americana 17.0 25.0 Sea Buckthorn Hippophae elaeguacae ( * )  25.0 Buckthornberry = Sallowthornberry Hipppohae rhamnoides L. 6.0 25.0 Litchi/Lychee Litchi chinensis Sonn. 11.2 20.0 Tomato Lycopersicum esculentum L. 5.0 50.0 Acerola      (เวสต์เชอร์รี่) Indian Malpighia sp. (อำนาจ. & Sesse) 6.5 25.0 Apple Malus domestica Borkh. 11.5 It is recognized that in different countries, the Brix level may naturalน้ำผลไม้ที่สร้างขึ้นจากการลด Brix จากประเทศเหล่านี้นำเข้าสู่การค้าระหว่างประฉทศจะเป็นที่ยอมรับ juice of lower Brix from these countries introduced into international trade will be acceptable, provided it meets the authenticity methodology listed in the General Standard for Fruit Juices and Nectars and the level will not be bellow 10o Brix for pineapple juice and apple juice. 50.0 Crab Apple Malus prunifolia (เทพา) Borkh. มิลล์ส sylvestris Malus. 15.4 25.0 Mammee Apple Mammea americana ( * )  ( * )  Fruit’s Common Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Mango Mangifera indica L 13.5 25.0 Mulberry Morus sp. ( * )  30.0 Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains  ( * ) 25.0 Yellow Passion Fruit Passiflora edulis ( * )  ( * )  Passion Fruit Pasifloลิตร edulis Sims. f. edulus Passiflora ผ่านซิมส์. f. เกี่ยวกับ flavicarpa. Def.  12 25.0 Passion Fruit Passiflora quadrangularis. ( * )  ( * )  Date Phoenix dactylifera L. 18.5 25.0 Sapote Pouteria sapota ( * )  ( * )  Apricot Prunus armeniaca L. 11.5 40.0 Sweet Cherry Prunus avium L. 20.0 25.0 Sour Cherry Prunus cerasus L. 14.0 25.0 Stonesbaer Prunus cerasus L.cv Stevnsbaer 17.0 25.0 Plum Prunus domestica L. subsp. domestica 12.0 50.0 Prune Prunus domesticaRL. subsp. domestica 18.5 25.0 Quetsche Prunus domestica L. subsp. แม่บ้าน 12.0 25.0 Nectarine Prunus persica (L.) Batsch var. ศูนย์ประชุมพีช (Suckow) c. K. ตัด. 10.Batsch varch Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10.5 40.0 Sloe Prunus spinosa L. 6.0 25.0 Guava Psidium guajava L. 8.5 25.0 Pomegranate Punica granatum L. 12.0 25.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Aronia/ Chokeberry Pyrus arbustifolia (L.v / Vers. ( * )  ( * )  Pear Pyrus communis L. 40.0 Black Currant Ribes nigrum L 11.0 30.0 Red Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 White Currant Ribes rubrum L. 10.0 30.0 Red Gooseberry Ribes uva- crispa ( * )  30.0 Goosberry 7.5 30.0 White Goosberry Ribes uva- crispa L ( * )  30.0 Cynorrhodon Rosa canina L. ( * )  40.0 โรสฮิป 9.0 40.0 Cloudberry Rubus chamaemorus L. 9.0 30.0 Mulberry Rubus chamaemorus L. Morus ไฮบริด ( * ) 40.0 Blackberry Rubus fruitcosus L. 9.0 30.0 พุ่มไม้ของเส้นผม (ของทวีปอเมริกาเหนือ) R. Caesius (ยุโรป) 10.0 25.0 Red Raspberry Rubus idaeus L. บัส strigosus Michx. 8.0 40.0 Loganberry Rubus loganobaccus L. H. เบลีย์ 10.5 25.0 Black Raspberry Rubus occidentalis L. 11.1 25.0 Boysenberry Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 10.0 25.0 Youngberry Rubus vitifolius x Rubus idaeus Rubus baileyanis 10.0 25.0 Elderberry Sambucus nigra L. พวงไข่มุก. 10.5 50.0 Fruit’s Common Name Botanical Name Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree Minimum Juice and/or Puree Content (% v/v) for Fruit Nectars Lulo Solanum quitoense Lam. ( * )  ( * )  Rowanberry Sorbus aucuparia L. 11.0 30.0 Sorb Sorbus domestica ( * )  30.0 Cajá Spondia lutea L. 10.0 25.0 Umbu Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 9.0 25.0 Pome Apple Syzygiun jambosa Tamarindus indica ( * ) ( * ) มะขาม (วันที่อินเดีย) โกโก้ Theobroma L. Theobroma grandiflorum 13.0 Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Cocoa pulp Theobroma cacao L. 50.0 Cupuac ̧u Theobroma grandiflorum L 9.0 35.0 Cranberry Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L. 7.5 30.0 Bilberry/ Blueberry Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L. Vaccinium angustifolium 40.0 Lingonberry Vaccinium vitis-idaea L. 10.0 25.0 องุ่น 16.0 50.0 Other: High acidity Adequate content to reach a minimum acidity of 0.5 Other: High pulp content, หรือรสชาติที่แข็งแกร่ง 25.0 Other: Low   acidity, Low pulp content, or Loมิลลิกรัม / ลิตรdium flavour 50.0 **สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานที่ Brix ถูกกำหนดให้เป็นเนื้อหาที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำตามที่กำหนดโดยวิธีการที่พบในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการของการวิเมะนาวาะห์และการสุ่มตัวอย่าGoosberryกน้ำผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลไม้ไม่ได้กล่าวถึงในรายการดังกล่าวข้างต้น, มันต้อง, แต่, ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของมาตรฐาน, ยกเว้นว่าระดับ Brix ขั้นต่ำของน้ำที่สร้างขอื่น ๆนมาให้เป็นระดับ Brix ที่แสเนื้อหาเยื่อต่ำลไม้ที่ใช้ในการทำสมาธิ. SCHEDULE 'C' MINIMUM JUICE AND/OR PUREE IN FRUIT NECTARS Fruit Nectars Made From Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m) แอปริคอท 35 Bilberry 40 ผลไม้ชนิดหนึ่ง 30 Blackcurrant 30 blackcurrant ( non pulpy ) 30 cloudberry 30 Cranberry Elderberry 50 Goosberry 30 เกรฟฟรุ๊ต 50 ฝรั่ง 25 Mandarine 50 มะม่วง (เป็นเนื้อ) 30 ส้ม 50 ลูกพีช 40 มองดู 40 ราสเบอร์รี่ 40 redcurrant 30 Rose hip 40 Rowanberry 30 25 สตรอเบอร์รี่ 40 ส้มเขียวหวาน 50 Whitecurrant 30 ต้นเวอร์ทลเบร์รีอื่น ๆ: สูงที่เป็นกรด 30 แอปเปิ้ล 50 กล้วย 25 Other:  High Acidity, เนื้อหาเยื่อสูง, or Strong Flavour 25 Other:  Low Acidity, Low pulp Content, or Low/Medium Flavour 50 SCHEDULE 'D' FUNCTION MAXIMUM LEVEL 4.1 สารต้านอนุมูลอิสระ 300 Ascorbic acid Limited by GMP 220 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (lemon, มะนาวและองุ่นต้องเท่านั้น) 350mg/l 4.2 หน่วยงานกำกับดูแลความเป็นกรด 300 Citric acid 2g/l 330 กรดซิตริกสำหรับ (ทิพย์) 5g / l 296 กรด (หรือทิพย์) Limited by GMP 336 กรดทาร์ทาจำกัด ด้วยมาตรฐาน GMPหรับทิพย์) Limited by GMP 4.3 ตัวแทน CARBONATING 290 Carbon dioxide Limited by GMP 4.4 ความคงตัว 440 เพคติน

น้ำผลไม้และน้ำทิพย์กฎระเบียบของประเทศไนจีเรีย

Lex Artifex LLP, บริษัท กฎหมายในประเทศไนจีเรีย, ได้แนะนำอาหาร & ยา (F&D) ฝ่ายช่วยเหลือด้านการให้ความช่วยเหลือบุคคลและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการผลิต, การกระจาย, การส่งออกและการนำเข้าของอาหารและยาเสพติดควบคุมสินค้าในการประชุมความต้องการที่กำหนดโดยสำนักงานแห่งชาติของไนจีเรียสำหรับอาหารและยาและการควบคุม (“NAFDAC”). ด้านล่างเป็นน้ำผลไม้และน้ำทิพย์กฎระเบียบของ ประเทศไนจีเรีย.

น้ำผลไม้และน้ำหวานข้อบังคับไนจีเรีย

การจัดระเบียบ

เริ่ม:
1. ขอบเขต
2. ข้อห้าม
3. คำนิยาม / องค์ประกอบของน้ำผลไม้, น้ำหวานและผลไม้น้ำซุปข้น
4. คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส
5. การใช้งานและข้อ จำกัด ของวัตถุเจือปนอาหาร
6. ขีด จำกัด สูงสุดของสารปนเปื้อนในน้ำผลไม้และ nectars
7. Labeling
8. ชื่อของน้ำผลไม้เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติ ฯลฯ.
9. รายการของส่วนผสม.
10. การลงโทษ.
11. ค่าปรับไหม.
12. การตีความ
13. การยกเลิกของน้ำผลไม้และน้ำทิพย์ระเบียบ 2018
14. การอ้างอิง
15. ตารางเวลา

เริ่ม:

ในการออกกำลังกายของผู้มีอำนาจหารือกับสภาปกครองของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการอาหารและยาและการควบคุม (NAFDAC) โดยส่วน 5 และ 30 ของ NAFDAC พระราชบัญญัติ Cap N1 LFN 2004 และมาตรา 12 ของอาหาร, ยาเสพติดและสินค้าที่เกี่ยวข้อง (การลงทะเบียน, เป็นต้น) พระราชบัญญัติ Cap F33 LFN 2004 และอำนาจทั้งหมดทำให้มันในนามว่า, สภาปกครองแห่งชาติสำหรับหน่วยงานอาหารและยาและควบคุมด้วยความเห็นชอบของผู้มีเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอทำให้ระเบียบดังต่อไปนี้:-
 1. ขอบเขต

กฎระเบียบเหล่านี้จะนำไปใช้กับน้ำผลไม้และน้ำหวานสินค้าที่ผลิต, นำเข้า, ส่งออก, โฆษณา, ขายแจกจ่ายหรือใช้ในประเทศไนจีเรีย.
 1. ข้อห้าม

  1. ไม่มีน้ำผลไม้หรือน้ำหวานจะได้รับการผลิต, นำเข้า, ส่งออก, โฆษณา, ขายแจกจ่ายหรือใช้ในประเทศไนจีเรีย, unless it has been registered in accordance with the provisions of these Regulations.
  2. ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต, นำเข้า, ส่งออก, โฆษณา, ขาย, แจกจ่ายหรือใช้น้ำผลไม้หรือน้ำหวานซึ่งมีสารให้ความหวานที่ไม่ใช่ทางโภชนาการโดยการอนุมัติจากหน่วยงานที่.
  3. น้ำผลไม้อาจมีน้ำตาล, กลับน้ำตาลหรือเดกซ์โทรสและสารอาหารใด ๆ.
  4. น้ำผลไม้จะไม่มีสารให้ความหวานที่ไม่ใช่ทางโภชนาการเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน.
 1. คำนิยาม / องค์ประกอบของน้ำผลไม้, น้ำหวานและผลไม้น้ำซุปข้น

ความหมายและองค์ประกอบของน้ำผลไม้, น้ำหวานและผลไม้น้ำซุปข้นต้องจัดให้ในขณะที่กำหนดการ“A’กฎระเบียบเหล่านี้.
 1. คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส.

สินค้าจะต้องมีสีลักษณะ, กลิ่นหอมและรสชาติของน้ำผลไม้. ธรรมชาติส่วนประกอบน้ำระเหยอาจถูกเรียกคืนไปน้ำผลไม้ใด ๆ ที่ได้รับจากชนิดเดียวกันของผลไม้จากธรรมชาติส่วนประกอบน้ำระเหยได้ถูกลบออก.
 1. การใช้งานและข้อ จำกัด ของวัตถุเจือปนอาหาร

การใช้และข้อ จำกัด ของวัตถุเจือปนอาหารใด ๆ ในการผลิตน้ำผลไม้และน้ำหวานจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานและตามที่ระบุไว้ในตารางการแข่งขัน“D”.
 1. ขีด จำกัด สูงสุดของสารปนเปื้อน

ขีด จำกัด สูงสุดของสารปนเปื้อนในน้ำผลไม้และ nectars จะสอดคล้องกับข้อ จำกัด ที่ระบุไว้ในตารางการแข่งขัน“E” กฎระเบียบเหล่านี้.

7. การติดฉลาก

  1. น้ำผลไม้และผลไม้ทิพย์จะได้รับการติดป้ายชื่อให้สอดคล้องกับอาหารก่อนบรรจุ (การติดฉลาก) กฎระเบียบ 2018.
  2. ปัจจุบันเนื้อหาผลไม้ร้อยละจะได้รับการประกาศเพื่อให้อยู่ในรายชื่อส่วนผสมบนฉลากสินค้า.
  3. ไม่มีการติดฉลากของเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในระเบียบนี้จะแบกคำว่า“น้ำผลไม้” เว้นแต่เนื้อหาผลไม้ที่มีการระบุไว้ในตาราง C.
  4. ไม่มีการติดฉลากของเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในระเบียบนี้จะแบกคำว่า“เครื่องดื่มผลไม้” เว้นแต่เนื้อหาน้ำผลไม้ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
   .
 1. ชื่อของน้ำผลไม้เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติ

  1. ชื่อของน้ำผลไม้ทุกต้องระบุลักษณะที่ถูกต้อง,
  2. ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับน้ำผลไม้ในระเบียบนี้, เช่นชื่อที่จะถูกนำมาใช้,
  3. ที่ไหนที่ไม่มีชื่อสามัญที่มีอยู่สำหรับน้ำผลไม้, an appropriate descriptive name shall be used, หากว่า, ไม่มีสินค้าที่จะได้รับการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้,
  4. ชื่อประกาศเกียรติคุณหรือเพ้อฝันอาจจะใช้, จัดให้มีชื่อไม่ได้ทำให้เข้าใจผิดและจะมาพร้อมกับคำที่สื่อความหมายที่เหมาะสม,
  5. ในกรณีของการรวมกันของสองคนหรือมากกว่าน้ำผลไม้ที่, ชื่อของน้ำผลไม้ในคำสั่งของเด่นโดยน้ำหนักหรือคำว่า“ผลไม้” จะได้รับการประกาศในแพคเกจ, และ
  6. ในกรณีของน้ำผลไม้เดียวหรือการรวมกันของสองคนหรือมากกว่าน้ำผลไม้ผลไม้, ใด ๆ ที่ทำจากสมาธิ(s), คำว่า“จากสมาธิ(s)”, ให้ปฏิบัติตามคำว่า“น้ำผลไม้(s)" ในชื่อ(s) น้ำผลไม้ดังกล่าว(s) เมื่อประกาศในแพคเกจ.
 1. รายการของส่วนผสม.

รายการที่สมบูรณ์ของส่วนผสมที่ใช้ในการเตรียมน้ำผลไม้ใดจะได้รับการประกาศบนฉลากเพื่อลงมาจากสัดส่วนปัจจุบัน, ยกเว้นในกรณีของน้ำผลไม้อบแห้งตั้งใจที่จะสร้างขึ้นโดยการเพิ่มของปริมาณที่เหมาะสมของน้ำดื่ม, ซึ่งในกรณีนี้, ส่วนผสมที่อาจจะมีการระบุไว้ในคำสั่งของสัดส่วนในผลิตภัณฑ์สร้าง, โดยมีเงื่อนไขว่ารายชื่อของส่วนผสมจะต้องมุ่งหน้าไปตามคำสั่งเช่น“ส่วนผสมเมื่อสร้างขึ้น”.

10. การลงโทษ.

  1. ผู้ใดฝ่าฝืนใด ๆ ของบทบัญญัติของกฎระเบียบเหล่านี้จะมีความผิดของการกระทำผิดและความรับผิดต่อความเชื่อมั่น. ในกรณีที่ :
(a) บุคคล, โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งจำคุกและปรับดังกล่าว; และ
(ข) นิติบุคคล, โทษปรับไม่เกิน N100, 000.
(2) ในกรณีที่การกระทำความผิดตามระเบียบนี้มีความมุ่งมั่นโดยนิติบุคคล, บริษัท หรืออื่น ๆ ที่เชื่อมโยงของบุคคลทุก:-
(a) ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ, เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่คล้ายคลึงกันขององค์กรร่างกาย; หรือ
(ข) พันธมิตรหรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัท หรือ
(ค) ผู้จัดการมรดกของร่างกายที่เกี่ยวข้อง; หรือ
(d) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของสมาคมฯ; หรือ
(อี) คนที่ได้รับการอ้างที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่อ้างถึงในวรรค (a) ไปยัง (d) ระเบียบนี้, จะมีความผิดเฉพาะตัวของการกระทำผิดที่และมีแนวโน้มที่จะได้รับการดำเนินการต่อต้านและถูกลงโทษสำหรับความผิดที่ในลักษณะเช่นเดียวกับถ้าตัวเขาเองกระทำความผิด, เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำผิดกฎหมายประกอบที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้, ได้รับความยินยอมหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้.
 1. ริบหลังจากที่ความเชื่อมั่น

  (1) คนตัดสินลงโทษในความผิดตามกฎระเบียบเหล่านี้จะสูญเสียกับรัฐบาล-
  (a) สินทรัพย์หรือเป็นการทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มาจากเงินหรือได้รับ, โดยตรงหรือโดยอ้อม, เป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมาย;
  (ข) ใด ๆ ของทรัพย์สินหรือ instrumentalities ของบุคคลที่ใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะกระทำหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดนั้น.
  (2) ในส่วนนี้, “เงินที่ได้” หมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้รับ, โดยตรงหรือโดยอ้อม, ผ่านการกระทำความผิดนั้น.
 2. การตีความ

ในระเบียบนี้, เว้นแต่บริบทจะกำหนด;
“สำนักงาน” หมายความว่าสำนักงานแห่งชาติเพื่ออาหารและยาและการควบคุม:
น้ำผลไม้” หมายความว่าของเหลวหมัก แต่ย่อยที่ได้รับจากส่วนที่กินได้ของเสียง, เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่และผลไม้สดหรือผลไม้ยังคงอยู่ในสภาพเสียงด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งการรักษาพื้นผิวหลังการเก็บเกี่ยวนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติบังคับของ Codex Alimentarius Commission.
น้ำผลไม้เข้มข้น” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับคำนิยามที่กำหนดในกฎระเบียบ 12 (2) ข้างบน, ยกเว้นน้ำได้ถูกลบออกทางร่างกายในปริมาณที่เพียงพอที่จะเพิ่มระดับ Brix เป็นค่าอย่างน้อย 50% มากกว่าค่า Brix ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างน้ำจากผลไม้เดียวกัน.
บรรจุภัณฑ์” หมายความว่ารูปแบบใด ๆ ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ซึ่งในน้ำผลไม้และ nectars จะบรรจุสำหรับการขายเป็นรายการเดียว.
 1. การยกเลิกของน้ำผลไม้และน้ำทิพย์ระเบียบ 2005.

  1. น้ำผลไม้และผลไม้ระเบียบน้ำทิพย์ 2005 จะถูกยกเลิก.
  2. ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ระบุไว้ในระเบียบ 13 (1) ของระเบียบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ทำหรือเจตนาที่จะทำภายใต้กฎระเบียบยกเลิก.
 1. การอ้างอิง

กฎระเบียบเหล่านี้อาจจะอ้างว่าเป็น น้ำผลไม้และน้ำทิพย์ระเบียบ, 2018.

 

ตาราง“A”

ความหมายและองค์ประกอบของน้ำผลไม้, น้ำหวานผลไม้และน้ำซุปข้น

น้ำผลไม้อาจมีน้ำตาล, กลับน้ำตาลหรือเดกซ์โทรสและสารอาหารใด ๆ, ไม่รวมสารให้ความหวาน nonnutritive รับการอนุมัติจากหน่วยงาน.
 1. น้ำส้ม (Citrus sinens)

  1. น้ำส้มจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเอนโดของเสียง, ส้มสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ละลายของแข็งกำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับความแรงของน้ำผลไม้สีส้มเดียวไม่ได้มาจากสมาธิจะเป็น 10 และระดับ Brix สำหรับน้ำส้มสร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 11.2.
  3. เนื้อหาน้ำมันหอมระเหยของน้ำผลไม้สีส้มจะต้องไม่เกิน 0.4ml / กก..
 1. น้ำสัปปะรด (Ananas comosus) (Ananas sativus)

  1. น้ำสับปะรดจะถูกน้ำผลไม้ที่ได้รับจากสับปะรดสุกเสียงและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 11.2 สำหรับน้ำสับปะรดพิเศษของน้ำตาลเพิ่มและน้ำผลไม้ที่ได้รับการใช้น้ำผลไม้เข้มข้นด้วยนอกเหนือจากน้ำดื่ม, ของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 12.8 สำหรับน้ำสับปะรดพิเศษของน้ำตาลเพิ่ม.
  3. ปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลไม่เกิน 25 กรัม / กก. และนอกเหนือจากน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด.
  4. Ethanol content of the pineapple juice shall not exceed 3g/kg.
 1. น้ำองุ่น (Vitis vinifera หรือลูกผสมดังกล่าว; Vitis labrusca หรือลูกผสมดังกล่าว)

  1. น้ำองุ่นจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, องุ่นสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำองุ่นกำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 13.5 สำหรับน้ำองุ่นและน้ำผลไม้ที่ได้รับการใช้น้ำผลไม้เข้มข้นด้วยนอกเหนือจากน้ำดื่ม, ของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 15.9 สำหรับน้ำองุ่น.
  3. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 5 กรัม / กิโลกรัม.
  4. เนื้อหากรดระเหยของน้ำองุ่นจะต้องไม่เกิน 0.4g / กก., แสดงเป็นกรดอะซิติก.
 2. น้ำมะนาว (ส้มมะนาว )

  (1) น้ำมะนาวจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, มะนาวสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  (2) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำมะนาวกำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับน้ำมะนาวจะเป็น 7.0.
  (3) เนื้อหาเอทานอลของน้ำมะนาวจะต้องไม่เกิน 3g / กก..
  (4) เนื้อหาน้ำมันหอมระเหยของน้ำมะนาวจะต้องไม่เกิน 0.5ml / กก..
 1. เกรปฟรุ้ต (ส้ม Paradisi)

  1. น้ำผลไม้ส้มโอจะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, เกรปสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 9.5 สำหรับส้มโอ แต่เพียงผู้เดียวของน้ำตาลเพิ่มและปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลและระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับส้มโอที่สร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 10.0.
  3. ปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลไม่เกิน 50 กรัม / กก..
  4. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 3.0G / กก..
  5. เนื้อหาน้ำมันหอมระเหยจะต้องไม่เกิน 0.3ml / กก..
 1. น้ำแอปเปิ้ล (Pyrus Malus)

  1. น้ำแอปเปิ้จะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, แอปเปิ้ลสุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 10.2 สำหรับแอปเปิ้ลและระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับน้ำแอปเปิ้สร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 11.2.
  3. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 5 กรัม / กิโลกรัม.
  4. เนื้อหากรดระเหยของน้ำผลไม้แอปเปิ้ลจะต้องไม่เกิน 0.4g / กก. แสดงเป็นกรดอะซิติก.
 1. น้ำผลไม้ blackcurrant (Ribes 50)

  1. น้ำผลไม้ Blackcurrant จะเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับจากเสียง, blackcurrants สุกและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำจะเป็น 10.5 สำหรับน้ำผลไม้ blackcurrant และระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับ blackcurrant สร้างขึ้นจากสมาธิจะเป็น 11.0.
  3. The total quantity of added sugars calculated as dry matter shall not exceed 200g/kg of the final product.
  4. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 3g / กก..
  5. เนื้อหากรดระเหยจะต้องไม่เกิน 1.2g / กก. แสดงเป็นกรดอะซิติก.
 1. น้ำผลไม้อื่น ๆ(s)

  1. น้ำผลไม้อื่น ๆ จะเป็นน้ำผลไม้ที่ทำจากผลไม้ชนิดเดียวและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของน้ำ.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำให้สอดคล้องกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ แต่เพียงผู้เดียวผลไม้สุกชื่อของน้ำตาลเพิ่มเป็นกำหนดการใน ‘A’.
  3. ปริมาณรวมของน้ำตาลเพิ่มต้องไม่เกิน 100 กรัม / กก., ยกเว้นผลไม้กรดมาก, ที่ 200g / กก. จะได้รับอนุญาต.
  4. นอกเหนือจากน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด.
  5. เนื้อหาเอทานอลจะต้องไม่เกิน 5 กรัม / กิโลกรัม.
 1. น้ำผลไม้ผสม

  1. น้ำผลไม้ผสมต้องมีน้ำผลไม้ที่ได้รับจากสองคนหรือมากกว่าชนิดของผลไม้สุกเสียงและน้ำผลไม้อาจจะได้รับความเข้มข้นและต่อมาสร้างขึ้นด้วยน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการรักษาที่สำคัญองค์ประกอบและปัจจัยที่มีคุณภาพของพวกเขา.
  2. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กำหนดโดยระดับ Brix ขั้นต่ำ (แต่เพียงผู้เดียวของน้ำตาลเพิ่ม) จะต้องมีค่าซึ่งสอดคล้องกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลไม้ที่สุกพิเศษของน้ำตาลเพิ่ม.
  3. ปริมาณของน้ำตาลเพิ่ม, คำนวณน้ำตาลแห้งจะต้องไม่เกิน 100 กรัม / กก..
  4. นอกเหนือจากน้ำตาลน้ำผลไม้ผลไม้ผสมไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด.
  5. เนื้อหาเอทานอลของน้ำผลไม้ผสมจะต้องไม่เกิน 3g / กก..
 1. น้ำผลไม้อัดลม

น้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้อัดลมประกายจะเป็นน้ำผลไม้ที่มีชื่อชุบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ภายใต้ความกดดันหรือน้ำผลไม้ที่มีมากขึ้นกว่า 2g / กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคำว่า“อัดลม” จะปรากฏอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับชื่อของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนไดออกไซด์จะได้รับการประกาศในรายการของส่วนผสม.
 1. น้ำซุปข้นผลไม้

  1. น้ำซุปข้นผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่หมัก แต่ย่อยที่ได้รับจาก sieving ส่วนที่กินได้ทั้งหมดหรือผลไม้ที่ปอกเปลือกโดยไม่ต้องถอดน้ำผลไม้.
  2. ผลไม้ให้เป็นเสียง, เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่และผลไม้สดหรือผลไม้ที่เก็บรักษาไว้โดยวิธีทางกายภาพ.
  3. น้ำซุปข้นผลไม้เข้มข้นอาจจะได้รับโดยการกำจัดทางกายภาพของน้ำจากน้ำซุปข้นผลไม้.
  4. น้ำซุปข้นผลไม้อาจมีการเรียกคืนสารอะโรมาติกและส่วนประกอบรสชาติระเหย, ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องได้รับโดยวิธีทางกายภาพที่เหมาะสม, และทุกคนที่จะต้องมีการกู้คืนจากชนิดเดียวกันของผลไม้. เยื่อและเซลล์รับโดยวิธีการทางกายภาพที่เหมาะสมจากชนิดเดียวกันของผลไม้อาจจะเพิ่ม.
 1. น้ำทิพย์

  1. น้ำทิพย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่หมัก แต่ย่อยที่ได้รับจากการเพิ่มน้ำดื่ม, น้ำตาล, หรือทั้งสองอย่างหรือสารให้ความหวานคาร์โบไฮเดรตอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในกำหนดการ ‘C’ เพื่อน้ำซุปข้นผลไม้หรือน้ำซุปข้นผลไม้เข้มข้นหรือเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น.
  2. น้ำผลไม้และ / หรือน้ำซุปข้นเนื้อหาขั้นต่ำจะเป็นเหมือนในกำหนดการ ‘C’.
  3. สารอะโรมาติก, ส่วนประกอบรสชาติระเหย, เยื่อกระดาษและเซลล์ซึ่งทั้งหมดต้องได้รับการกู้คืนจากชนิดเดียวกันของผลไม้และจะได้รับโดยวิธีทางกายภาพที่เหมาะสมอาจจะเพิ่ม. ผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้สำหรับ nectars ผลไม้ในตาราง C

 

ตาราง ‘B’

องค์ประกอบ

ส่วนผสมพื้นฐาน

 1. ของแข็งที่ละลายน้ำมีดังนี้ -
  1. สำหรับน้ำผลไม้ไม่ได้มาจากสารสกัดที่นำเสนอเพื่อการบริโภคเช่น, เนื้อหาปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำผลไม้แข็งแรงเดียวจะไม่ได้รับการแก้ไขและให้เป็นไปตามที่มีระดับ Brix ขั้นต่ำที่จัดตั้งในตารางที่ 1 ด้านล่าง;
  2. การเตรียมความพร้อมของผลไม้ที่นำเสนอสำหรับการบริโภคโดยตรงที่ต้องมีการละลายของน้ำข้นหรือความเข้มข้นให้เป็นไปตามที่มีระดับ Brix ขั้นต่ำที่กำหนดในตารางที่ 1, แต่เพียงผู้เดียวของของแข็งของส่วนผสมที่ไม่จำเป็นใด ๆ เพิ่มและสารเติมแต่งและถ้ามีฉันไม่มีระดับ Brix ที่ระบุไว้ในตาราง, ขั้นต่ำ Brix จะคำนวณบนพื้นฐานของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ความแข็งแรงเดียว, น้ำผลไม้ unconcentrated ใช้ในการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นดังกล่าว;
  3. สำหรับน้ำที่สร้างขึ้นมาจากสมาธิ, น้ำดื่มที่ใช้ในการปฏิสังขรณ์ต้องในแนวทางการตอบสนองความต้องการขั้นต่ำสำหรับคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกที่มีระดับไนเตรตซึ่งจะต้องไม่เกิน 25 มิลลิกรัม / ลิตรและโซเดียมในระดับที่ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม / ลิตร.
 2. ระดับ Brix ขั้นต่ำสำหรับน้ำผลไม้ที่สร้างขึ้นมาจากสมาธิและน้ำผลไม้แข็งแรงเดียวไม่ได้มาจากสมาธิมีดังนี้ -

 

ผลไม้ชื่อทั่วไป

ขั้นต่ำระดับ Brix สำหรับสร้างผลไม้น้ำผลไม้และน้ำซุปข้นสร้าง

น้ำผลไม้ขั้นต่ำ และ / หรือน้ำซุปข้น

เนื้อหา (% v / V) สำหรับผลไม้ทิพย์

กีวี่
Actinidia อร่อย
(A. Chev) C. F. เหลียง & A.
R. Fergoson
( * )
( * )
Cashewapple
Anacardium Occidentale L.
11.5
25.0
สัปปะรด
ANanas comosus (ลิตร) เมอร์ริ sativis Ananas
L. Schult. ฉ.
12.8
เป็นที่ยอมรับว่าในประเทศที่แตกต่างกัน, ระดับ Brix ธรรมชาติอาจแตกต่างจากค่านี้. ในกรณีที่ระดับ Brix เป็นอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าค่านี้, น้ำผลไม้ที่สร้างขึ้นของ Brix ลดลงจากเหล่านี้ ประเทศนำเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับ, ที่จัดไว้ให้มันเป็นไปตามความถูกต้องวิธีการที่ระบุไว้ในมาตรฐานทั่วไปสำหรับผลไม้น้ำผลไม้และทิพย์และระดับจะไม่ 10oBrix ร้องสำหรับน้ำสับปะรดและน้ำผลไม้แอปเปิ้ล.
40.0
ทุเรียนเทศ
ทุเรียนเทศ L.
25.0
น้ำตาลแอปเปิ้ล
น้อยหน่า L
14.5
25.0
มะเฟือง
มะเฟือง L.
7.5
25.0
มะละกอ
มะละกอ L.
( * )
25.0
มะเฟือง
ลูกน้ำนม
( * )
( * )
แตงโม
8.0
40.0
มะนาว
8.0
ตามกฎหมายของประเทศที่นำเข้า
ผลไม้ชื่อทั่วไป
ชื่อพฤกษศาสตร์
ขั้นต่ำระดับ Brix สำหรับสร้างผลไม้น้ำผลไม้และน้ำซุปข้นสร้าง
น้ำผลไม้ขั้นต่ำและ / หรือน้ำซุปข้น
เนื้อหา (% v / V) สำหรับ
ทิพย์ผลไม้
เปรี้ยวส้ม
Citrus aurantium L.
( * )
50.0
มะนาว
Limon ส้ม (ลิตร) Burm. ฉ.
ส้ม limonum Rissa ส้ม
8.014
ตามกฎหมายของประเทศที่นำเข้า
เกรฟฟรุ๊ต
ส้ม Paradisi Macfad
10.014
50.0
ส้มโอ Sweetie
ส้ม Paradisi, grandis ส้ม
10.0
50.0
Mandarine / ส้มเขียวหวาน
Citrus reticulata Blanca
11.814
50.0
ส้ม
Citrus sinensis (ลิตร)
11.8 - 11.214 และสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้กฎหมายแห่งชาติของการนำเข้าที่
50.0
ประเทศ แต่ไม่น้อยกว่า 11.2.
เป็นที่ยอมรับว่าในประเทศที่แตกต่างกัน, ระดับ Brix ธรรมชาติอาจแตกต่างจากช่วงของค่านี้. ในกรณีที่ระดับ Brix เป็นอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าช่วงของค่านี้, น้ำผลไม้ที่สร้างขึ้นจากการลด Brix จากประเทศเหล่านี้นำเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับ, ที่จัดไว้ให้มันเป็นไปตามความถูกต้องวิธีการที่ระบุไว้ในทั่วไป
มาตรฐานสำหรับผลไม้น้ำผลไม้และทิพย์และระดับจะไม่เป็นดังต่อไปนี้ 10o Brix.
มะพร้าว
หมู่เกาะโคโค nucifera L.15
5.0
25.0
แตงโม
Cucumis Melo L.
35.0
แตงโม casaba
Cucumis Melo L subsp. มีกะลา. inodorus H. Jacq.
7.5
25.0
แตงโมหวาน
Cucumis Melo L. subsp. Meloเป็น. inodorus H. Jacq
10.0
25.0
ผลไม้ขนาดเล็ก
Cydonnia oblonga โรงสี.
11.2
25.0
ลูกพลับ
Diospyros สีกากี Thunb.
( * )
40.0
Crowberry
Empetraceae สีดำ 50.
6.0
25.0
loquat
ญี่ปุ่น Eribotrya
( * )
( * )
ผลไม้ชื่อทั่วไป
ชื่อพฤกษศาสตร์
ขั้นต่ำระดับ Brix สำหรับสร้างผลไม้น้ำผลไม้และน้ำซุปข้นสร้าง
น้ำผลไม้ขั้นต่ำและ / หรือน้ำซุปข้น
เนื้อหา (% v / V) สำหรับ
ทิพย์ผลไม้
Guavaberry Birchberry
ชมพู่เข็มฉีดยา
( * )
( * )
ซูรินาเมเชอร์รี่
มะยมฝรั่งที่อุดมไปด้วย.
6.0
25.0
มะเดื่อ
Ficus carica L.
18.0
25.0
Kumquat
Fortunella Swingle SP.
( * )
( * )
สตรอเบอร์รี่
Fragaria x. ananassa
Duchense (Fragaria chiloensis
Duchesne x Fragaria
virginiana Duchesne)
7.5
40.0
Genipap
Genipa Americana
17.0
25.0
ทะเล Buckthorn
Hippophae elaeguacae
( * )
25.0
Buckthornberry
= Sallowthornberry
Hipppohae rhamnoides L.
6.0
25.0
ลิ้นจี่ / ลิ้นจี่
ลิ้นจี่ chinensis Sonn.
11.2
20.0
มะเขือเทศ
Lycopersicum esculentum L.
5.0
50.0
Acerola (เวสต์เชอร์รี่)
ชาวอินเดีย
Malpighia sp. (อำนาจ. & Sesse)
6.5
25.0
แอปเปิ้ล
Malus domestica Borkh.
11.5
เป็นที่ยอมรับว่าในประเทศที่แตกต่างกัน, ระดับ Brix ธรรมชาติอาจแตกต่างจากค่านี้. ในกรณีที่ระดับ Brix เป็นอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าค่านี้, น้ำผลไม้ที่สร้างขึ้นจากการลด Brix จากประเทศเหล่านี้นำเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับ, ที่จัดไว้ให้มันเป็นไปตามความถูกต้องวิธีการที่ระบุไว้ในมาตรฐานทั่วไปสำหรับผลไม้น้ำผลไม้และทิพย์และระดับจะไม่ร้อง 10o Brix สำหรับน้ำสับปะรดและน้ำผลไม้แอปเปิ้ล.
50.0
ปูแอปเปิ้ล
prunifolia Malus (เทพา)
Borkh. มิลล์ส sylvestris Malus.
15.4
25.0
Mammee แอปเปิ้ล
อเมริกันเลี้ยงลูกด้วยนม
( * )
( * )
ผลไม้ชื่อทั่วไป
ชื่อพฤกษศาสตร์
ขั้นต่ำระดับ Brix สำหรับสร้างผลไม้น้ำผลไม้และน้ำซุปข้นสร้าง
Minimum Juice and/or PureeContent (% v / V) สำหรับผลไม้ ทิพย์
มะม่วง
มะม่วง L
13.5
25.0
ต้นหม่อน
Morus SP.
( * )
30.0
กล้วย
Musa species including M. acuminata and M. paradisiaca but excluding other plantains
( * )
25.0
เสาวรสสีเหลือง
เสาวรส
( * )
( * )
เสาวรส
Passionflower edulis Sims. ฉ. edulus Passiflora ผ่านซิมส์. ฉ. เกี่ยวกับ flavicarpa. Def.
12
25.0
เสาวรส
Passiflora quadrangularis.
( * )
( * )
วันที่
Phoenix dactylifera L.
18.5
25.0
Sapote
Pouteria sapota
( * )
( * )
แอปริคอท
แอปริคอต L.
11.5
40.0
หวานเชอร์รี่
Prunus avium L.
20.0
25.0
เชอร์รี่เปรี้ยว
Prunus cerasus L.
14.0
25.0
Stonesbaer
Prunus Cerasus L.cv Stevnsbær
17.0
25.0
พลัม
Prunus domestica L. subsp. แม่บ้าน
12.0
50.0
พรุน
Prunus domestica L. subsp. แม่บ้าน
18.5
25.0
quetsch
Prunus domestica L. subsp. แม่บ้าน
12.0
25.0
ผลไม้เนกเตอริน
Prunus persica (ลิตร) Batsch var. ศูนย์ประชุมพีช (Suckow) ค. K. ตัด.
10.5
40.0
ลูกพีช
Prunus persica (ลิตร) Batsch var. persica
10.5
40.0
ต้นซโล
Prunus spinosa L.
6.0
25.0
ฝรั่ง
Psidium guajava L.
8.5
25.0
ทับทิม
Punica granatum L.
12.0
25.0
ผลไม้ชื่อทั่วไป
ชื่อพฤกษศาสตร์
น้ำผลไม้ขั้นต่ำและ / หรือน้ำซุปข้น
เนื้อหา (% v / V) สำหรับผลไม้ทิพย์
Aronia / Chokeberry
Pyrus arbustifolia (ลิตร) Pers.
( * )
( * )
ลูกแพร์
Pyrus communis 50.
40.0
ลูกเกดดำ
Ribes 50
11.0
30.0
ลูกเกดสีแดง
Ribes 50.
10.0
30.0
สีขาวลูกเกด
Ribes 50.
10.0
30.0
แดงมะเฟือง
Ribes UVA-บอระเพ็ด
( * )
30.0
Goosberry
Ribes UVA-L บอระเพ็ด
7.5
30.0
สีขาว Goosberry
Ribes UVA-L บอระเพ็ด
( * )
30.0
Cynorrhodon
โรสฮิป L.
( * )
40.0
โรสฮิป
Rosa SP. L.
9.0
40.0
cloudberry
บัส chamaemorus 50.
9.0
30.0
ต้นหม่อน
บัส chamaemorus 50. Morus ไฮบริด
( * )
40.0
ผลไม้ชนิดหนึ่ง
Rubus fruitcosus L.
9.0
30.0
Dewberry
พุ่มไม้ของเส้นผม (ของทวีปอเมริกาเหนือ)
R. Caesius (ยุโรป)
10.0
25.0
ราสเบอร์รี่สีแดง
บัส idaeus L. บัส strigosus Michx.
8.0
40.0
ผลไม้ขนาดใหญ่
บัส loganobaccus L. H. เบลีย์
10.5
25.0
ราสเบอร์รี่สีดำ
บัส occidentalis 50.
11.1
25.0
Boysenberry
Rubus ursinus แฮม. & Schltdl.
10.0
25.0
Youngberry
บัส vitifolius x บัส idaeus บัส baileyanis
10.0
25.0
ต้นอูน
Sambucus นิโกร L. พวงไข่มุก.
10.5
50.0
ผลไม้ชื่อทั่วไป
ชื่อพฤกษศาสตร์
Minimum Brix Level for Reconstituted Fruit Juices and Reconstituted Puree
น้ำผลไม้ขั้นต่ำและ / หรือน้ำซุปข้น
เนื้อหา (% v / V) สำหรับ
ทิพย์ผลไม้
Lulo
มะเขือ quitoense ลำ.
( * )
( * )
Rowanberry
Sorbus aucuparia L.
11.0
30.0
Sorb
Sorbus domestica
( * )
30.0
Caja
Spondia lutea L.
10.0
25.0
Umbu
สกุลมะกอก tuberosa Arruda อดีต Kost.
9.0
25.0
Pome แอปเปิ้ล
Syzygiunjambosa มะขาม
( * )
( * )
มะขาม (วันที่อินเดีย)
โกโก้ Theobroma L.
Theobroma grandiflorum
13.0
เนื้อหาเพียงพอที่จะไปถึงน้อยที่สุด
ความเป็นกรดของ 0.5
เยื่อโกโก้
โกโก้ Theobroma L.
50.0
Cupuac U
Theobroma grandiflorum L
9.0
35.0
แครนเบอร์รี่
Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium oxycoccos L.
7.5
30.0
Bilberry / บลูเบอร์รี่
Vaccinium myrtillus L. Vaccinium corymbosum L.
Vaccinium angustifolium
40.0
lingonberry
Vaccinium Vitis-idaea L.
10.0
25.0
องุ่น
Vitis Vinifera L. หรือลูกผสมดังกล่าว
Vitis Labruscหรือลูกผสมดังกล่าว
16.0
50.0
อื่น ๆ:
ความเป็นกรดสูง
เนื้อหาเพียงพอที่จะไปถึงน้อยที่สุด
ความเป็นกรดของ 0.5
อื่น ๆ: High pulp content, หรือรสชาติที่แข็งแกร่ง
25.0
อื่น ๆ:
Low acidity,
เนื้อหาเยื่อต่ำ, หรือ
ต่ำ / รสชาติปานกลาง
50.0
**สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานที่ Brix ถูกกำหนดให้เป็นเนื้อหาที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำตามที่กำหนดโดยวิธีการที่พบในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการของการวิเคราะห์และการสุ่มตัวอย่าง. หากน้ำผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลไม้ไม่ได้กล่าวถึงในรายการดังกล่าวข้างต้น, มันต้อง, แต่, ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของมาตรฐาน, ยกเว้นว่าระดับ Brix ขั้นต่ำของน้ำที่สร้างขึ้นมาให้เป็นระดับ Brix ที่แสดงจากผลไม้ที่ใช้ในการทำสมาธิ.

 

ตาราง ‘C’

น้ำขั้นต่ำและ / หรือน้ำซุปข้นใน nectars ผลไม้

ทิพย์ผลไม้ที่ทำจาก

Minimum Juice and/or Puree Content (% m / m)

แอปริคอท
35
Bilberry
40
ผลไม้ชนิดหนึ่ง
30
blackcurrant
30
blackcurrant (ไม่ใช่เละ)
30
cloudberry
30
แครนเบอร์รี่
ต้นอูน
50
Goosberry
30
เกรฟฟรุ๊ต
50
ฝรั่ง
25
Mandarine
50
มะม่วง (เป็นเนื้อ)
30
ส้ม
50
ลูกพีช
40
มองดู
40
ราสเบอร์รี่
40
redcurrant
30
โรสฮิป
40
Rowanberry
30
ทะเล Buckthorn
25
สตรอเบอร์รี่
40
ส้มเขียวหวาน
50
Whitecurrant
30
ต้นเวอร์ทลเบร์รีอื่น ๆ: สูงที่เป็นกรด
30
แอปเปิ้ล
50
กล้วย
25
อื่น ๆ: High Acidity, เนื้อหาเยื่อสูง, หรือที่แข็งแกร่ง
รส
25
อื่น ๆ: Low Acidity, เนื้อหาเยื่อต่ำ, หรือต่ำ / กลาง
รส
50

 

 

ตาราง ‘D’

 

ฟังก์ชั่น

สูงสุด

ระดับ

4.1
สารต้านอนุมูลอิสระ
300
Ascorbic acid
จำกัด ด้วยมาตรฐาน GMP
220
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มะนาว, มะนาวและองุ่นต้องเท่านั้น)
350มิลลิกรัม / ลิตร
4.2
หน่วยงานกำกับดูแลความเป็นกรด
300
กรดมะนาว
2g / l
330
กรดซิตริกสำหรับ (ทิพย์)
5g / l
296
กรด (หรือทิพย์)
จำกัด ด้วยมาตรฐาน GMP
336
กรดทาร์ทาริก (สำหรับทิพย์)
จำกัด ด้วยมาตรฐาน GMP
4.3
ตัวแทน CARBONATING
290
คาร์บอนไดออกไซด์
จำกัด ด้วยมาตรฐาน GMP
4.4
ความคงตัว
440
เพคติน
<3g / l
4.5
สารให้ความหวาน (หรือ nectars)
950
Acesulfame K
<350มก.
951
สารให้ความหวาน
<600มก.
952
Cyclamic กรดและเกลือ
<400มิลลิกรัม / ลิตร
954
หวานและเกลือ
<80มิลลิกรัม / ลิตร
955
ซูคราโลส
<250มิลลิกรัม / ลิตร
954
Neohesperidine
30มิลลิกรัม / ลิตร
4.6
สารกันบูดสามารถเพิ่มตามที่กำหนดโดยหน่วยงาน

การใช้งานและข้อ จำกัด ของวัตถุเจือปนอาหารแปรรูปเอดส์ - ระดับสูงสุดของการใช้งานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)

ฟังก์ชั่น

สาร

ตัวแทน antifoaming
Polymethylsiloxane5
ตัวแทนชี้แจง
ตัวช่วยกรอง
ตัวแทนตกตะกอน
ดินดูดซับ
(การฟอกสี, ธาตุธรรมชาติหรือเปิดใช้งาน)
เรซินดูดซับ
คาร์บอน (เพียง แต่จากพืช)
เบนโทไนท์
แคลเซียมไฮดรอกไซ
เซลลูโลส
ไคโตซาน
ซิลิกาคอลลอยด์
ดินเบา
เจลาติน (จากคอลลาเจนผิว)
เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (ประจุบวกและประจุลบ)
ดินขาว
perlite
Polyvinylpolypyrrolidone
tartrate โพแทสเซียม
ตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต
เปลือกข้าว
โซลซิลิกา
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
แทนนิน

 

 

ตาราง ‘E’

 

สารปนเปื้อนในน้ำผลไม้ / ทิพย์

สูงสุด

ขีด จำกัด

(มิลลิกรัม / กิโลกรัม)

สารหนู (เช่น)
0.2 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
ตะกั่ว (Pb)
0.1 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
เชื่อ (sn)
200 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
ทองแดง (กับ)
5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
สังกะสี (Zn)
5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
เหล็ก (เฟ)
15 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
ผลรวมของทองแดง, สังกะสีและเหล็ก
20 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
สิ่งสกปรกเกลือแร่ละลายใน 10% ของกรดไฮโดรคลอริกจะต้องไม่เกิน 25mg / kg (เพียง แต่สำหรับน้ำผลไม้ชี้แจง)
สารพิษ
สารพิษจากเชื้อรา
patulin (ในน้ำผลไม้แอปเปิ้ลและส่วนผสมน้ำผลไม้แอปเปิ้ล)
50 ไมโครกรัม / กิโลกรัม
*ขีด จำกัด สูงสุดของสารปนเปื้อนในน้ำผลไม้และผลไม้ทิพย์

ขั้นตอนต่อไป?

ดังกล่าวข้างต้นให้เพียงภาพรวมและไม่ก่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย. ผู้อ่านควรระมัดระวังกับการตัดสินใจบนพื้นฐานของเอกสารนี้เพียงอย่างเดียว. ค่อนข้าง, คำแนะนำทางกฎหมายเฉพาะควรจะได้รับ.

เกี่ยวกับ LEX ARTIFEX LLP

ไฟแนนเชี่ Artifex LLP เป็นหน้าต่างสำหรับผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, และผู้จัดจำหน่ายอาหารและยาเสพติดที่มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหาการออกใบอนุญาตในไนจีเรียและกำลังมองหาการเข้าถึงตลาดไนจีเรีย. เราเป็นร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับ การปฏิบัติตามและความขยันเนื่องจากตามกฎหมายในประเทศไนจีเรีย. เราให้บริการลูกค้าด้วยคำแนะนำทางกฎหมายผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการการค้าและอื่น ๆ.
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารไฟแนนเชี่ Artifex LLP ของ & ยา (F&D) Helpdesk และวิธีที่เราสามารถเป็นตัวแทนของคุณในประเทศไนจีเรีย, โปรดส่งอีเมล: lexartifexllp@lexartifexllp.com; โทร +234.803.979.5959.