การควบรวมกิจการ & Acquisitions merger and acquisition law firm in nigeria Engagement in the sensitive and multifaceted mergers & acquisitions process is familiar terrain for Lex Artifex, LLP. The firm leverages on its specialized knowledge in M&A transactions to consult and advise clients involved in M&A deals - be it buyers, ผู้ขาย, shareholders or debenture holders. ของเรา M&A practice area covers the identification of prospective partners, conducting due diligence, negotiating, drafting and review of legal documentation and interfacing with regulatory bodies to obtain sanction.

การควบรวมกิจการ & การเข้าซื้อกิจการ

การมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการที่สำคัญและหลายแง่มุม & acquisitions process is part of our practice focus. ไฟแนนเชี่ Artifex LLP ยกระดับความรู้เฉพาะในการให้คำปรึกษาผู้ซื้อ, ผู้ขาย, shareholders and debenture holders that are involved in M&ทำธุรกรรม. ของเรา M&การปฏิบัติที่ครอบคลุมที่ปรึกษา, ขยันเนื่องจากทางกฎหมาย, การปฏิบัติตาม, เอกสารทางกฎหมาย, และการเชื่อมต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง.

Lex Artifex LLP