ความรู้เฉพาะในการสนับสนุนลูกค้า’ เป้าหมายทางธุรกิจ.