Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, chet el huquq firmalari, va bank moliyalashtirish bilan homiylar har sanoati bo'ylab maslahat va yordam bilan bog'liq, sotib olish va loyiha moliyasi, shu jumladan,. Biz, shuningdek, Nigeriya bank va qimmatli qog'ozlar qonunlari bilan bog'liq masalalar bo'yicha mijozlarni maslahat, sarmoya bozorlar, valyuta nazorat, and capital importation through authorized dealers.

 

Bank va Moliya

Biz moliyaviy institutlari bilan ta'minlash, chet el huquq firmalari, va bank moliyalashtirish bilan homiylar har sanoati bo'ylab maslahat va yordam bilan bog'liq, sotib olish va loyiha moliyasi, shu jumladan,.
Biz, shuningdek, Nigeriya bank va qimmatli qog'ozlar qonunlari bilan bog'liq masalalar bo'yicha mijozlarni maslahat, sarmoya bozorlar, valyuta nazorat, and capital importation through authorized dealers.
maslahat uchun, bir a'zosi murojaat qiling Lex Artifex LLP jamoa to'g'ridan-to'g'ri yoki elektron pochta lexartifexllp@lexartifexllp.com.