business dispute: Minor squabbles can snowball into a full-blown business dispute that could threaten the survival of your business. Đây là cách bạn có thể giảm thiểu nguy cơ tranh chấp thương mại.

Tranh chấp thương mại

TRANH CHẤP KINH DOANH: 7 Cách bạn có thể giảm thiểu rủi ro

tranh chấp hợp đồng thương mại và có thể gây rối, thời gian lãng phí, tốn kém và năng lượng hủy hoại lòng, đặc biệt là nếu tranh chấp đó có được Tòa án. cuộc cãi vã nhỏ có thể leo thang và đe dọa khách hàng / khách hàng mối quan hệ và sự sống còn của doanh nghiệp của bạn. Đây là cách bạn có thể giảm thiểu nguy cơ tranh chấp thương mại.

CŨNG ĐỌC: Tại sao bạn và công ty của bạn cần tư vấn pháp lý

1. Obtain Legal Guidance

Một cam kết với một luật sư kinh doanh là một cách hiệu quả để tránh tranh chấp thương mại. Một luật sư có thể tư vấn cho bạn về các vấn đề kinh doanh tín dụng, vấn đề bảo mật thông tin, thu hồi nợ, Thực thi hợp đồng, rủi ro và trách nhiệm pháp lý, điều khoản và điều kiện thanh toán, giao ước không cạnh tranh, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thẩm định, tuân thủ quy định, vấn đề việc làm, thuế, vv.
văn bản thoả thuận cũng diễn đạt được soạn thảo bởi một luật sư doanh nghiệp có thể giảm thiểu nguy cơ tranh chấp giữa khách hàng / khách hàng và các nhà cung cấp / cung cấp dịch vụ. tương tự như vậy, có thỏa thuận bespoke tại chỗ với người lao động, nhà đầu tư, cổ đông hoặc đối tác kinh doanh có thể dự đoán xung đột lợi ích và ngăn chặn chúng trước khi chúng phát sinh.

CŨNG ĐỌC: Tại sao là nhận được sự giúp đỡ từ một luật sư kinh doanh rất quan trọng?

2. Have A Credit Policy

Để tránh phải đối mặt với vấn đề dòng tiền và thanh khoản, bạn cần phải có một hệ thống kiểm soát tín dụng có hiệu quả để kiểm tra mức độ tin cậy và tình hình tài chính của khách hàng / khách hàng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn từ các khoản nợ xấu. Một luật sư kinh doanh thông minh có thể giúp bạn xây dựng một tín dụng bán hàng cụ mà sẽ đặt ra điều khoản thanh toán tiêu chuẩn của bạn bao gồm các điều khoản trong giai đoạn tín dụng tối đa, giảm giá thanh toán nhanh, lãi suất trên khoản thanh toán trễ, duy trì quyền sở hữu hàng hóa cho đến khi thanh toán đầy đủ, chi phí thu hồi nợ, đối phó với khách hàng nước ngoài, vv. Cũng thế, được khách hàng của bạn / khách hàng để cung cấp bảo lãnh cá nhân, bảo lãnh và tài liệu tham khảo và ký tín dụng bán hàng Instrument trước khi bạn cung cấp tín dụng. Những bạn sẽ tiết kiệm được những cơn đau đầu của đuổi tiền của bạn hoặc thậm chí nợ xấu.

3. Limit Your Legal Liabilities

Một luật sư kinh doanh thông minh có thể cấu trúc một thỏa thuận kinh doanh hoặc các điều khoản thương mại mà sẽ giới hạn trách nhiệm của mình đối với thiệt hại hoặc thiệt hại do hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm từ trách nhiệm pháp lý, hành động của tòa án do vi phạm hợp đồng hoặc hành động bồi thường thiệt hại.

4. Get an Insurance Cover

Bạn có thể muốn xem xét việc có một bảo hiểm để trang trải chi phí pháp lý của bạn như là một phần của chiến lược của bạn để quản lý tranh chấp tốn kém.

5. Fulfill the Contract Terms

Thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng, hiểu các chi tiết hợp đồng và đảm bảo giao hàng nhanh chóng. Bất kỳ sai lầm trong tôn vinh các chi tiết hợp đồng có thể trở thành căn cứ để trì hoãn hoặc từ chối thanh toán của khách hàng. Nhận khách hàng của bạn để xác nhận lệnh giao hàng bằng văn bản. Có được một sự thừa nhận có chữ ký của hàng hoá / dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề có thể phát sinh kịp thời.

ĐỌC: 9 lý do tại sao bạn nên đăng ký doanh nghiệp của bạn

6. Submit an Invoice

Hoá đơn thông thường nên có một mô tả chi tiết của hàng hóa / dịch vụ cung cấp; một tham chiếu đến số thứ tự; ngày thanh toán đồng ý (phù hợp với các điều khoản của thương mại); chi tiết ngân hàng đầy đủ của bạn và địa chỉ doanh nghiệp của bạn. Gửi hóa đơn muộn có thể gửi một thông điệp sai lầm cho khách hàng / con nợ. Nếu khách hàng / khách hàng đưa ra một séc người siêng năng, yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Giữ séc người siêng năng làm bằng chứng để kiện tụng tòa án hình sự có thể.

ĐỌC: Bảo vệ thương mại: Làm thế nào để bảo vệ doanh nghiệp của bạn từ các nhân viên quanh co

7. Explore Alternative Dispute Resolution (ADR) cơ chế

Tranh chấp trong quan hệ kinh doanh có thể không thể tránh khỏi. Bạn có thể sẵn sàng để duy trì mối quan hệ với khách hàng / khách hàng, đàm phán một thỏa thuận công bằng, tìm kiếm một giải lẫn nhau hoặc tránh chi phí tốn kém và sự gián đoạn.
Giải quyết tranh chấp (ADR) là tên được đặt cho các phương pháp giải quyết tranh chấp mà không đi đến tòa án pháp luật. quá trình ADR bao gồm đàm phán, hòa giải và trọng tài. ADR là một cách tốt để đối phó với các tranh chấp hợp các bên muốn duy trì mối quan hệ. ADR là rẻ hơn và nhanh hơn so với kiện tụng tòa án. quá trình ADR đều được giữ kín và có thể đặc biệt hữu ích trong việc giải quyết các tranh chấp về những vấn đề liên quan đến bí mật kinh doanh và bí mật công nghiệp.
các hiệp định thương mại chuẩn bị bởi luật sư doanh nghiệp của bạn nên bao gồm các điều khoản giải quyết tranh chấp, đặt ra như thế nào bất kỳ tranh chấp sẽ được giải quyết trong thời gian tồn tại của mối quan hệ hợp đồng. Ví dụ, một Hiệp định Đối tác có thể chỉ định rằng bất kỳ tranh chấp phát sinh giữa các bên sẽ phải chịu xét xử bởi một ban Trọng tài. Các bên sẽ có quyền bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng. Quyết định đạt của HĐXX quyết định cuối cùng mà không cần bất cứ trông cậy vào kiện tụng tòa án.

CŨNG ĐỌC: Các bước để làm theo để phục hồi tiền từ một con nợ

BƯỚC TIẾP THEO?

Hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc giảm tiếp xúc với các tranh chấp kinh doanh và nó chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không được hiểu như sự thay thế cho hướng dẫn pháp lý. Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu lên, mở rộng các hoạt động của bạn, hoặc tìm cách thiết lập một doanh nghiệp, nó được khuyến khích mà bạn tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp phù hợp và hướng dẫn pháp lý để tránh rủi ro và trách nhiệm pháp lý.
EDOABASI Udo là một Luật sư, Luật sư và giao dịch tại Cố vấn Lex ARTIFEX, LLP.

© BẢN QUYỀN CẢNH BÁO!

Việc cho phép được tự do sao chép bài viết này là chỉ với điều kiện là BARR. EDOABASI Udo được tham chiếu và hợp lệ được công nhận là tác giả sử dụng định dạng sau: “Bài viết này được viết bởi Barr. EdoAbasi Udo. Xem bài viết gốc tại http://lexartifexllp.com/business-disputes/”. Lưu ý rằng bất kỳ vi phạm bản quyền sẽ bị trừng phạt theo luật áp dụng.

 

Tranh chấp thương mại