Iit is legitimate and enforceable in law for you to use restrictive covenants expressed as Confidentiality and Non-Disclosure Agreement; Hiệp định không cạnh tranh; hoặc Hiệp định phi Trưng cầu để bảo vệ doanh nghiệp.

Bảo vệ thương mại

BẢO VỆ KINH DOANH: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ KINH DOANH CỦA BẠN TỪ NHÂN VIÊN CROOKED

Nếu bạn đang chạy một cơ sở giáo dục, câu lạc bộ thể thao, Trung tâm giải trí, nhà tài chính, tổ chức tôn giáo, Trung tâm Y tế, Trung tâm ươm tạo công nghệ thông tin, trung tâm khách sạn, công ty sản xuất, công ty Thương mại, công ty dịch vụ, công ty chuyên nghiệp hay bất kỳ loại hình kinh doanh; nó là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật để bạn có thể sử dụng giao ước hạn chế thể hiện dưới dạng bảo mật và thỏa thuận không tiết lộ; Hiệp định không cạnh tranh; hoặc Hiệp định phi Trưng cầu để bảo vệ doanh nghiệp.

CŨNG ĐỌC: 10 Văn bản pháp luật quan trọng doanh nghiệp của bạn nên có

những Hiệp định, khi chữ ký của nhân viên của bạn, hạn chế họ rời khỏi doanh nghiệp của bạn để tham gia vào một đối thủ cạnh tranh, hoặc bắt đầu lập một doanh nghiệp tương tự trong khu vực địa lý của bạn. như vậy, bạn giảm thiểu nguy cơ mất tài năng trong phạm vi tổ chức và khách hàng của bạn.
Bạn nên có thỏa thuận lao động với người lao động có vai trò rất cần thiết cho công ty. nhân viên như vậy nên được yêu cầu ký vào công ước hạn chế đó là dòng đầu tiên của quốc phòng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.
Một luật sư thông minh có thể cấu trúc thỏa thuận bí mật và không tiết lộ bespoke, thỏa thuận không cạnh tranh, hoặc thỏa thuận không gạ gẫm rằng sẽ ngăn chặn một nhân viên rời khỏi công ty của bạn trong vòng một khoảng thời gian quy định; hoặc tham gia một đối thủ cạnh tranh; hoặc ăn cắp ý tưởng của bạn, sử dụng ý tưởng của bạn; bắt đầu-up trong khu vực địa lý tương tự, lôi kéo khách hàng của bạn / khách hàng đi.

ĐỌC: Tại sao bạn và doanh nghiệp của bạn Cần Tư vấn pháp lý

thông tin bí mật kinh doanh của bạn có thể được bất cứ điều gì từ kế hoạch kinh doanh, dữ liệu điều tra cơ bản, Các báo cáo tài chính, kế hoạch marketing, bí mật thương mại, khách hàng cơ sở dữ liệu / khách hàng, chi tiết về cơ cấu giá, chiến lược đấu thầu, vv.

Có gì biện pháp đang có sẵn cho Vi phạm Giao Ước Giới Hạn?

Tùy thuộc vào những gì hạn của các giao ước hạn chế đã bị vi phạm do người lao động, Lệnh của Tòa án có thể thu được:
  • Hạn chế việc nhân viên từ khi tham gia sử dụng lao động hoặc đối thủ cạnh tranh công ty mới;
  • Hạn chế việc nhân viên từ khi bắt đầu lập một doanh nghiệp tương tự trong khu vực địa lý của bạn;
  • Hạn chế việc nhân viên sử dụng những thông tin bí mật của bạn bất cứ nơi nào trên thế giới;
  • GIẢI THƯỞNG TRONG thiệt hại tiền tệ mang tính trừng phạt do vi phạm.

ĐỌC: Các bước để làm theo để phục hồi tiền từ một con nợ

BƯỚC TIẾP THEO?

Bài viết này là dành cho mục đích thông tin tổng quát mà thôi và không phải là một thay thế cho hướng dẫn pháp lý. Nếu bạn muốn bảo vệ doanh nghiệp của bạn với các tài liệu pháp lý cần thiết; hoặc bạn lo lắng về nghĩa vụ lao động; tuyên bố của người lao động; sự tuân thủ pháp luật; giải quyết tranh chấp; vv; bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý phù hợp và giúp đỡ từ một chuyên viên pháp lý. Để bắt đầu, tham vấn tiến độ trong văn phòng tại +2348187019206, +2348039795959 | E-mail: lexartifexllp@lexartifexllp.com | Trang mạng: www.lexartifexllp.com.
Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư

© BẢN QUYỀN CẢNH BÁO!

The permission given to freely copy this article is only on the condition that LEX ARTIFEX LLP is referenced and duly acknowledged as the Author using the following format: “This article was written by Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư. Xem bài viết gốc tại http://lexartifexllp.com/business-protection/”. Lưu ý rằng bất kỳ vi phạm bản quyền sẽ bị trừng phạt theo luật áp dụng.

 

Bảo vệ thương mại