Chúng tôi phục vụ khách hàng của chúng tôi được quốc tế và trong suốt Nigeria, lịch trình qua điện thoại hoặc văn phòng tư vấn,
Gọi cho chúng tôi +234 803 979 5959.
Theo dõi chúng tôi tại Facebook.
Lex Artifex, LLP.
2Tầng thứ, (Vận động Advisors Nhà)
#34 Ho Udotung đường
Uyo 520101 – Nigeria.
email tại – lexartifexllp@lexartifexllp.com